Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

University Entrance System in Turkey/Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi Prepared by Yasin Tunç A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "University Entrance System in Turkey/Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi Prepared by Yasin Tunç A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin."— Sunum transkripti:

1 University Entrance System in Turkey/Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi
Prepared by Yasin Tunç A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison

2 University Entrance Exams
There are currently (for ) two central exams for those who want to study at a college or university: the Higher Education Entrance Exam (1st stage) and the University Placement Exam (2nd stage). As there are not enough universities for all the students to study at (currently there are 141 universities: 97 state universities and 41 foundation universities), the exams are designed to narrow down to select those students who are ‘eligible’ to go to university or college. There are currently, in 2010, more than 1, 500,000 students who apply for a college and/or university degree; however, universities can only accommodate less than half of these students.

3 Üniversiteye Giriş Sınavları
Halihazırda üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için iki merkezi sınav bulunmaktadır: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) (Birinci aşama) ve Lisansa Yerleştirme Sınavı (LYS) (ikinci aşama). Bütün öğrencilerin gidebileceği kadar üniversite olmadığı için (şu anda 141 üniversite bulunmaktadır: 97 devlet ve 41 vakıf üniversitesi), sınavlar üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin seçiminde bir tür filtre görevi görmektedir. 2010 yılında üniversiteye ya da yüksek okula başvuran öğrencilerin sayısı 1, 500,000’den fazla, fakat bu öğrencileri barındıracak üniversitelerin kapasitesi bu rakamın yarısından daha az.

4 University Entrance Exams
The purpose of the first exam (YGS) is (a) to narrow down students who are eligible to take the second exam; (b) to determine the scores that will be used to place students who want to study at open university programs (Açık öğretim programları), vocational associate degree programs, and some undergraduate programs. The exam assesses knowledge of Turkish, basic math (math and geometry), natural sciences (physics, chemistry and biology), and social sciences (history, geography and philosophy). Scores are calculated according to the applicant’s area of study.

5 Üniversiteye Giriş Sınavları
Birinci sınavın (YGS) amacı (a) ikinci sınava girecek öğrencilerin seçimin; (b) açık öğretim programları, Meslek Yüksekokulu ön lisans programları ve belirli lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak puanların belirlenmesi. Sınav Türkçe, temel matematik (matematik ve geometri), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve sosyal bilimlerden (tarih, coğrafya, felsefe) oluşmaktadır. Sınavın puanları adayların bulunduğu alanlara göre hesaplanır.

6 University Entrance Exams
The purpose of the second exam (LYS) is to place students who scored a passing grade in the first exam (a score of at least 180) into regular undergraduate programs at different universities. The program and/or university that students want to attend will be decided based on their scores and their choices. The exam comprises five separate sections: (a) a math exam (math and geometry), (b) a natural sciences exam (physics, chemistry, and biology), (c)a literature-geography exam (Turkish literature and geography I), (d) a social sciences exam (history, geography II, psychology, sociology, and logic) and (e) a foreign language exam (German, French, English). Scores are calculated based on each applicant’s area of study and high school GPA.

7 Üniversiteye Giriş Sınavları
İkinci sınavın amacı, birinci sınavdan geçer not alan (en az 180 puan) öğrencilerin örgün lisans programlarına yerleştirilmesini sağlamaktır. Öğrencinin gideceği program ve/veya üniversite öğrencinin aldığı puana ve tercihine göre belirlenir. Sınavda beş oturum var: (a) matematik sınavı (matematik, geometri), (b) fen bilimleri sınavı (fizik, kimya, biyoloji), (c) edebiyat-coğrafya sınavı (Türk Edebiyatı, coğrafya I), (d) sosyal bilimler sınavı (tarih, coğrafya II, psikoloji, sosyoloji, mantık) ve (e) yabancı dil sınavı (Almanca, Fransızca, İngilizce). Her adayın puanı girdiği alan ve lise ortalaması baz alınarak hesaplanır.

8 High ranking Universities in Turkey
Most of the high-ranking universities are either in Istanbul or in Ankara, with some in İzmir. Reasons for this may vary, but one reason might have to do with the fact that the majority of scientific and social opportunities in Turkey are primarily available in these cities. Here are some high-ranking universities: İstanbul: Boğaziçi University, İstanbul Technical University, İstanbul University, Sabancı University, Koç University, Bilgi University, Yıldız Technical University, and so on. Ankara: Middle East Technical University (METU/ODTÜ), Bilkent University, Hacettepe University, Ankara University and so on. İzmir: Ege University and Dokuz Eylül University. The medium of instruction for almost all of these universities is to a great extent English.

9 Türkiye’deki bazı Üst düzey Üniversiteler
Birçok üst düzey üniversite ya İstanbul ya da Ankara’da bulunmaktadır, belki İzmir’i de sayabiliriz. Bunun farklı sebepleri olabilir ama bunun bilimsel ve sosyal fırsatların çoğunlukla bu illerde toplanması ile bağlantısı da olabilir. Türkiye’deki bazı üst düzey üniversiteler: İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, ve Yıldız Teknik Üniversitesi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ve Ankara Üniversitesi. İzmir: Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi. Bu üniversitelerin neredeyse tamamında eğitim dili ya tamamen ya da kısmen İngilizcedir.


"University Entrance System in Turkey/Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi Prepared by Yasin Tunç A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları