Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 8 WLAN Planning and Design. Bölüm 8 WLAN Planlama ve Tasarımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 8 WLAN Planning and Design. Bölüm 8 WLAN Planlama ve Tasarımı."— Sunum transkripti:

1 Chapter 8 WLAN Planning and Design

2 Bölüm 8 WLAN Planlama ve Tasarımı

3 WLAN Design Considerations RF design issues WLAN site qualification Capacity and coverage Existing network issues

4 WLAN Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar RF tasarım konuları WLAN alan kualifikasyonu Kapasite ve kapsam alanı Mevcut kurulu ağlarla ilgili konular

5 RF Design Issues The following can affect a WLAN’s performance operating in ISM band: Competing devices Distance Objects – Metal boxes – Other non-metal objects Shared bandwidth

6 RF Tasarım Konuları ISM bandında çalışan WLAN performansını aşağıdakiler etkiler Mevcut alanda aynı frekans aralığı (ISM) kullanan diğer cihazlar Mesafe Engelleyici Cisimler – Metal cisimler – Diğer metal olmayan cisimler Baylaşımlı bandgenişliği

7 WLAN Site Qualification The qualification process addresses The scope The size of network to be installed – Number of APs to be installed – Expected number of nodes Capabilities for the site to support the BW requirements – Bursty traffic – Constant traffic

8 WLAN Alan Kualifikasyonu Kualifikasyonu processi aşağıdaki hususları içerir Kapsamı Kurulacak ağın büyüklüğü – Kurulacak AP sayısı – Beklenen kullanıcı sayısı Bandgenişliği ihtiyaçı gereksinimlerini karşılayıcı kapasite – Bursty trafik – Sabit trafik

9 Capacity and Coverage WLAN coverage – To maximize the coverage of an AP, the AP should be placed in the center of or a location that provides best coverage to the area – Should consider multiple APs? WLAN capacity – Number of available non-overlapping channels – Capabilities of APs – Load on APs

10 Kapasite ve Kapsam Alanı WLAN kapsam alanı – Bir AP için en iyi kapsam alanı sağlamak için, AP yerin ortasına veya ytesbit edilen en iyi yere monte edilmeli – Çok AP kurulacak mı? Kurulması düşünülüyorsa ona göre herbirisi nin yeri planlanmalı WLAN Kapasitesi – Birbiriyle ürtüşmeyen /çakışmayan(non-overlaping) mevcut kanal sayısı – AP’lerin yetenekleri (fonsiyonları) – AP’lerdeki yük

11 Incompatibilities between 802.11a and 802.11b Modulation type RF frequency being used Maximum data rate Coverage and operating range

12 802.11a ve 802.11b Arasındaki Uyuşmazlıklar Modulasyonu tipi Kullanılan RF frekansı Maximum veri iletim hızları Kapsama alanı ve çalışma aralığı

13 WLAN Modes Ad-hoc – Peer-to-peer – No APs – Self-organizing – Independent BSS (IBSS) Infrastructure – Central APs – Communication through APs – BSS – Multiple BSS  Extended BSS (ESS)

14 WLAN Modları Ad-hoc – Peer-to-peer – AP bulunmaz (gerek yok) – Düğümler (node) Kendi aralarında organize olurlar – Bağımsız (Independent) BSS (IBSS) Altyapılı (Infrastructure) – AP merkezli – Haberleşme AP’ler üzerinden gerçekleşir – BSS – Çoklu (Multiple) BSS  Uzstılmıış/genişletilmiş (Extended) BSS (ESS)

15 Extending an Existing Network Following should be considered Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Roaming Throughput Coverage Capacity Compatibility Expandability

16 Mevcut bir Ağı Genişletme Aşağıdaki hususlar gözününde bulundurulmalı Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Roaming Throughput Kapsam alanı Kapasite Uyumluluk Genişletilebilme (ileride gerektiğinde)

17 Conducting Site Tests Gather as much as documentation as possible – Facility diagrams, wiring plans, power outlets, etc Perform a walk-through and visual inspection of the area Use devices designed for site surveys Identify sources of interference Identify best location for APs and antennas After each installation of APs test Document all findings and test results

18 Alan/Bölge Testleri Yapma Mümkün olduğunda dökümantasyon topla – bina, kablolama, elektrik/su/gaz boru geçişleri, vs Alanı gezip, görsel olarak bölgeyi keşif Alan taraması için tasarlanmış cihazları kullanma Parasit (interference) kaynaklarını tesbit AP ve antenler için en iyi yeri belirleme Her AP kuruluduğunda testleri gerçekleştirme Bütün bulguları ve test sonuçlarını dokümante etme

19 Site Survey Tools Equipment needed for site survey AP Antenna Documentation media (paper) A portable device Network Interface card (NIC) Site survey software (SW) – Network protocol analyzer (sniffer) Specially designed site survey devices – Spectrum analyzer

20 Alan Tarama Araçları/Gereçleri Alan taraması için aşağıdaki cihazlara ihtiyaç var: AP Anten Dokümantasyon için kağıt veya diğer Taşınabilir (portable) bir cihaz Ağ arayüz kartı (Network Interface card = NIC) Alan tarama yazılımı (SW) – Ağ protokol analizör (sniffer) Alan taraması için özellikle tasarımlanmış cihazlar – Spectrum analyzer gibi

21 Signals that may be Measured Receive signal strength indicator (RSSI) Signal strength Signal-to-noise ratio (SNR)

22 Ölçülebilinecek Sinyaller Alış sinyali şiddeti göstergesi (Receive signal strength indicator=RSSI) Sinyal şiddeti Sinyal-gürültü oranı (Signal-to-noise ratio=SNR)


"Chapter 8 WLAN Planning and Design. Bölüm 8 WLAN Planlama ve Tasarımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları