Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints."— Sunum transkripti:

1 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints By Lami Kaya, LKaya@ieee.org

2 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.2 PART IV Internetworking ( Ağlararası İletişim ) Internet architecture, addressing, binding encapsulation, and protocols in the TCP/IP suite

3 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.3 Chapter 20 Internetworking(Ağlararası İletişim): Konseptler, Mimariler, ve Protokoller

4 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.4 Topics Covered 20.1 Introduction 20.2 The Motivation For Internetworking 20.3 The Concept Of Universal Service 20.4 Universal Service In A Heterogeneous World 20.5 Internetworking 20.6 Physical Network Connection With Routers 20.7 Internet Architecture 20.8 Achieving Universal Service 20.9 A Virtual Network 20.10 Protocols For Internetworking 20.11 Review Of TCP/IP Layering 20.12 Host Computers, Routers, And Protocol Layers

5 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.5 20.1 Introduction This chapter –discusses the motivation for internetworking –introduces the hardware components used –describes the architecture in which the components are connected –discusses the significance of the concept

6 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.6 20.2 The Motivation For Internetworking Each network technology is designed to fit a specific set of constraints –LAN technologies are designed to provide high-speed communication across short distances –WAN technologies are designed to provide communication across large areas No single networking technology is best for all needs! –A large organization with diverse networking requirements needs multiple physical networks –If the organization chooses the type of network that is best for each task the organization will have several types of networks For example, a LAN technology like Ethernet might be the best solution for connecting computers at a given site but a leased data circuit might be used to interconnect a site in one city with a site in another

7 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.7 20.2 The Motivation For Internetworking Her Ağ teknolojisi spesifik bazı kısıtlamalara uygun bir şekilde tasarlanmıştır –LAN teknolojileri kısa mesafelerde yüksek hızda iletişim sağlamak için dizayn edilmiştir –WAN teknolojileri buyuk alanlarda – uzak mesafelerde iletişimi sağlamak için tasarlanmıştır Bütün ihtiyaçlara karşılık verecek tek bir ağ teknolojisi mevcut değildir –Büyük şirketlerde çeşitli ağ gereksinimlerine ve çoklu fiziksel ağlara ihtiyaç duyarlar –Eğer şirket bir tip ağ’ı şeçerse, bu ağ bu şirketin en iyisi olmalıdır, ve şirket birden fazla ağ’a sahip olabilir Mesela,bir şirket için LAN teknolojisi,Ethernet gibi, Bilgisayarları var olan Ağ’a bağlamanın en iyi yolu olabilir Fakat başka bir cihaz bu şirketin ağ’ını başka bir şehre bağlamak için daha uygun olabilir

8 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.8 20.3 The Concept Of Universal Service Most modern computer communication systems allow communication between any two computers –analogous to the way a telephone system provides communication between any two telephones, known as universal service With universal service –a user on any computer in any organization can send messages or data to any other user

9 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.9 20.3 The Concept Of Universal Service The chief problem with multiple networks is obvious: –A computer attached to a given network can only communicate with other computers attached to the same network –The problem became evident in the 1970s as large organizations began to acquire multiple networks –Each network in the organization formed an island In many early installations –each computer attached to a single network –and employees had to choose a computer appropriate for each task –an employee was given access to multiple screens and keyboards –the employee was forced to move from one computer to another to send a message across the appropriate network –Users are neither satisfied nor productive when they must use a separate computer for each network

10 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.10 20.4 Universal Service In A Heterogeneous World Does universal service mean that everyone needs to adopt a single network technology? –or is it possible to have universal service across multiple networks that use multiple technologies? Incompatibilities make it impossible to form a large network merely by interconnecting the wires among networks Furthermore, extension techniques such as bridging cannot be used with heterogeneous network technologies –each technology uses its own packet format and addressing scheme –a frame created for one network technology cannot be transmitted on a network that uses a different technology

11 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.11 20.4 Universal Service In A Heterogeneous World Evrensel servis herkesin tek bir ağ teknolojisine adapte olmasına ihtiyaç mı duyar? –Yada birçok ağ içerisinden evrensel bir servis’e sahip olmak mümkün mü? Uyumsuzluk sadece büyük ağların kendi aralarında kablo ile bağlı olmalarını imkansız kılıyor Bunun yanında, büyütme teknikleri mesela köprüleme (bridging) heterojen ağ teknolojilerinde kullanılamıyor –Her teknoloji kendi paket formatını ve adres şemasını kullanır –Bir teknoloji için kullanılan frame, farklı bir teknoloji kullanan ağ’a gönderilemez

12 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.12 20.5 Internetworking Despite the incompatibilities among network technologies –researchers have devised a scheme that provides universal service among heterogeneous networks, called internetworking The scheme uses both hardware and software –Additional systems are used to interconnect a set of networks –Software on the attached computers provides universal service –The resulting system of connected physical networks is known as an internetwork or internet An internet is not restricted in size –internets exist that contain a few networks –the global Internet contains tens of thousands of networks –the number of computers attached to each network can vary some networks have no computers attached while others have hundreds

13 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.13 20.5 Internetworking Ağlar arasındaki uyumsuzluğa rağmen –Araştırmacılar heterojen ağlar arasında evrensel servis verebilecek şekilde bir şema geliştirilmiş ve buna (internetworking) Ağlararası İletişim denmiştir Şema hem donanım hemde yazılımı kullanır –Ek sistemler, ağların iletişimi için kullanılır –Bağlı bilgisayarlardaki yazılımlar evrensel servis sağlamaktadırlar –Sonuç olarak elde edilen sistem fiziksel olarak bağlanmış ağlar internetwork yada internet olarak bilinir Internet büyüklük olarak kısıtlandırılmamıştır –internets exist that contain a few networks –Global internet binlerce onbinlerce ağlardan oluşmaktadır –Her ağ’a bağlı olan bilgisayarların sayısı değişmektedir Bazı ağlar’a bağlı hiçbir bilgisayar mevcut değildir Bazılarında yüzlerce mevcuttur

14 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.14 20.6 Physical Network Connection With Routers The basic component used to connect heterogeneous networks is a router Physically a router is –an independent hardware system dedicated to the task of interconnecting networks –contains a processor and memory as well as a separate I/O interface for each network to which it connects Figure 20.1 illustrates that the physical connection of networks with a router is straightforward

15 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.15 20.6 Physical Network Connection With Routers Heterojen ağları birbirine bağlayan temel komponent router’dır Fiziksel olarak router –Ağları birleştirmek için kullanılan bağımsız donanım sistemi’dir –İşlemci ve hafıza içermektedir, bunların yanında bağlamış olduğu her ağ için bir I/O arayüzünü barındırmaktadır Şekil 20.1 bu fizksel bağlantıyı göstermektedir

16 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.16 20.6 Physical Network Connection With Routers The figure uses a cloud to depict each network Router connections are not restricted to a network technology –Each cloud represents an arbitrary network technology A router can connect –two LANs –a LAN and a WAN –or two WANs When a router connects two networks in the same general category –the networks do not need to use the same technology –For example a router can connect an Ethernet to a Wi-Fi network yanında

17 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.17 20.6 Physical Network Connection With Routers Şekil her ağ’ı resmetmek için bulut şeklini kullanır Router bağlantıları ağ teknolojileri ile kısıtlandırılmamıştır –Her bulut gelişigüzel ağ teknolojisini temsil eder Routerlar bağlayabilir –İki LAN’ü –LAN ve WAN –Yada iki WAN’ü Router iki ağ’ı aynı genel kategori şeklinde bağladığı zaman –Ağlar aynı teknolojiyi kullanmak zorunda değildirler –Mesela, –Router Ethernet ‘i Wi-Fi ağ’ına bağalayabilir yanında

18 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.18 20.7 Internet Architecture Organizations choose network technologies appropriate for each need –and to use routers to connect all networks Figure 20.2 (below) illustrates how three routers can be used to connect four arbitrary physical networks into an internet

19 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.19 20.7 Internet Architecture Organizasyonlar kendi ihtiyaçlarına uygun ağ teknolojilerini seçerler –Ve bütün ağları birleştirmek için routerları kullanırlar Aşağıdaki şekil 20.2’de internette üç router’ın nasıl gelişigüzel ağları bağlamak için kullandığı gösterilmektedir

20 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.20 20.7 Internet Architecture Figure 20.2 shows each router with exactly two connections –commercial routers can connect more than two networks –a single router could connect all four networks in the example An organization seldom uses a single router to connect all of its networks There are reasons for multiple connections: Load-balancing and speed –the processor in a given router is insufficient to handle the traffic passing among an arbitrary number of networks Redundancy improves internet reliability –To avoid a single point of failure The protocol software continuously monitors internet connections It instructs routers to send traffic along alternative paths when a network or router fails

21 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.21 20.7 Internet Architecture Şekil 20.2 her router’ın tam olarak iki bağlantısı var –Ticari routerlar ikiden daha fazla routerlara bağlanabilir –Örnekte verildiği gibi tek router bütün dört ağ’a bağlanabilir Şirketler kendi ağlarının hepsini bağlamak için nadiren tek bir router kullanırlar Bir sürü bağlantı için nedenler vardır: Yük dağılımı ve hız –Var olan router’da işlemci üzerinden geçen trafiğe karşı yetersiz kalabilir Fazlalık internet güvenilirliğini iyileştirmektedir –Tek bir noktanın çökmesi/çalışmamasından kaçınmak için Protokol yazılımı sürekli internet bağlantılarını gözlemler Ağ yada router çöktüğü zaman trafiği alternatif yollar üzerinden gönderilmesini sağlıyor

22 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.22 20.7 Internet Architecture An organization must choose a design that meets the organization's need for –Reliability –Capacity –Cost The exact details of internet topology to be chosen often depend on the following –bandwidth of the physical networks –expected traffic –organization's reliability requirements –cost –performance of available router hardware

23 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.23 20.7 Internet Architecture Şirketler kendi ihtiyaçlarını karşılayacak dizayn’ı seçmek zorundadırlar –Güvenilirlik –Katpasite –Maliye Internet topolojisinin tam olarak detayları aşağıdakilerin seçimine bağlıdır –Fiziksel ağların bantgenişlikleri –Beklenen traffik –Şirketin güvenilirlilik gereksinimleri –maliyet –Varolan Router donanımının perfromansı

24 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.24 20.8 Achieving Universal Service Routers must agree to forward information The task is complex because – frame formats and addressing schemes used by the underlying networks can differ Protocol software makes universal service possible –Later chapters describe Internet protocol software in detail –when written with an uppercase I, the term Internet refers to the current global Internet and the associated protocols Internet protocols overcome differences in frame formats and physical addresses –to make communication possible among networks that use different technologies

25 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.25 20.8 Achieving Universal Service Routerklar kendi aralarında bilgiyi nasıl iletecekleri konusunda anlaşmalıdırlar Bu işi yapmak zor bir iştir, çünkü –Temel sistemin Frame formatları ve adres şemaları farklı olabilir Protokol yazılımı evrensel servis’i mümkün hale getirebilir –Daha sonraki bölümlerde internet protokol yazılımı detaylıca anlatılacaktır –Büyük harfle yazıldığı zaman I, Internet terimi hali hazırda global olarak kullanılan Internet ve kendisi ile birleşmiş olan protokoller manasına gelir Internet protokolleri frame formatları ve fiziksel adreslerin üstesinden gelebilir –Farklı Ağlar arasında İletişimi mümkün kılabilmek için farklı teknolojiler kullanılır

26 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.26 20.9 A Virtual Network Internet provides the appearance of a single seamless communication system –a combination of hardware and software provides the illusion of a uniform network system Internet software hides the details of –physical network connections –physical addresses –routing information Users/application programs are not suppose to be aware of the underlying physical networks or the routers that connect We say that an internet is a virtual network system –because the communication system is an abstraction Figure 20.3 illustrates the virtual network concept –as well as a corresponding physical structure

27 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.27 20.9 Sanal Ağ Internet, kendisinin tekbir kesintisiz iletişim sistemi gibi görünmesini sağlar –Donanım ve yazılımın birleşimi düzenli ağ sistemi gibi görünmesini sağlar Internet yazılımı detayları saklar –Fiziksel ağ bağlantılarını –Fiziksel adresleri –Routing bilgilerini Kullanıcı/uygulama programları temelde kullanılan fiziksel ağlardan ve sistemlerden haberdar olması beklenemez Bizde buna internet’in sanal ağ sistemi olduğunu söyleyebiliriz –Çünkü iletişim sistemi soyutlanmıştır Şekil 20.3 bu sanal ağ konseptini göstermektedir –İlgili fiziksel yapıları ile birlikte göstermektedir

28 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.28 20.9 Sanal Ağ Figure 20.3 The Internet konsepti: (a)The illusion of a single network provided to users and applications (b)(b) the underlying physical structure with routers interconnecting networks

29 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.29 20.10 Protocols For Internetworking Several protocols have been proposed for use with internets –The TCP/IP Internet Protocol suit is the most widely used one Networking professionals simply refer to the suite as TCP/IP –TCP and IP are acronyms for two of the most important protocols TCP/IP was developed at the same time as the Internet –The same researchers who proposed TCP/IP also proposed the Internet architecture described above –Work on TCP/IP began in the 1970s approximately the same time that LANs were being developed, –Work continued until the early 1990s when the Internet became commercial

30 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.30 20.10 Internetworking kullanılan protokoller Birçok protokol interneti kullanmak için önerilmiştir –Fakar bunlardan genel olarak en uygun olanı TCP/IP Internet Protokolüdür Ağ profesyonelleri kısaca buna TCP/IP olarak adlandırırlar –TCP ve IP kısaltmaları en fazla kullanılan ve en önemli prokolleri temsil etmektedir TCP/IP Internet ile aynı zamanda geliştirilmiştir –TCP/IP bulan araştırmacılar aynı anda Internet mimarisinin bulan insanlardır –TCP/IP üzerinde çalışmalar 1970’ler de başlamıştır Tahmini LAN üzerinde çalışılmaya başlandığı zaman’a tekamül ediyor –Çalışma 1990lara kadar sürmüştür buda internetin ticari olarak kullanılmaya başladığı zamandır

31 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.31 20.11 TCP/IP Katmanlarının Özeti Bölüm 1 de hatırlanacağı gibi Internet protokolleri beş katmandan oluşur, Şekil 20.4

32 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.32 20.11 Review Of TCP/IP Layering We have already explored three of the layers Chapters in this part of the text consider the two remaining layers in detail: Layer Internet –Layer 3 (IP) specifies the format of packets sent across the Internet –Also specifies mechanisms used to forward packets Layer Transport –Layer 4 (TCP) specifies the messages –Provides procedures that are used to insure reliable transfer

33 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.33 20.11 TCP/IP Katmanlarının Özeti Biz zaten üç katmanı gördük Bu Kısımda bulunan bölümler geriye kalan iki katmanı açıklıyor Katman Internet’i –Katman 3 (IP) Internet üzerinden gönderilen paketlerin formatını belirler –Bunun yanında iletmek için mekanizmalarda açıklanmıştır İletim (Transport) Katmanı –4. katman (TCP) mesajları açıklar –Güvenilirli iletim için prosedürler tanımlamıştır

34 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.34 20.12 Host Computers, Routers, And Protocol Layers Host computer to refer to a computer that connects to the Internet and runs applications A host can be as small as a cell phone or as large as a mainframe –a host's CPU can be slow or fast –the memory can be large or small –and the network can operate at high or low speed TCP/IP protocols make it possible for any pair of hosts to communicate –despite hardware differences Both hosts and routers need TCP/IP protocol software –However, routers do not use protocols from all layers a router does not need layer 5 protocols because routers do not run conventional applications

35 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.35 20.12 Host Computers, Routers, And Protocol Layers Host (ev sahibi) bilgisayar internet’e bağlanan ve uygulamaları çalıştıran bilgisayar manasına gelmektedir Host cep telefonu kadar küçük olabilir yada Mainframe kadar büyük –Host CPU’su hızlı yada yavaş olabilir –Hafız küçük yada büyük –Ve ağ yüksek hızda yada yavaş hızda çalışabilir TCP/IP protokolleri herhangi iki host^’un iletişimini sağlayabilir –Donanım farklılıklarına rağmen Hostların ve routerların TCP/IP protokol yazılımına ihtiyaç duyarlar –Fakat, routerlar bütünh protokol katmanlarını kullanmazlar Router’ın 5. katmandaki protokol’e ihtiyacı yoktur Çünkü routerlar geleneksel uygulamaları çalıştırmazlar


"© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları