Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 London Docklands: Urban Regeneration Londra Tersane Alanları: Kentsel Yeniden Geliştirme
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer

2 Teknolojik devrim Değişen ticari ilişkiler Thames nehri üzerindeki liman bölgesinin terk edilmesi Bölgedeki eski endüstrinin çöküşü ve yenisinin gelişmeyişi İşsizlik, suç oranının yükselmesi

3 West India Dock 1810. Beckton Gas Works-1933

4 King George V Dock The Western Docks – 1970’ler

5 K warehouse at Victoria Dock
West India Dock 1810

6 Docklands

7 The Axel Johnson & containers at Tilbury 1973
Royal Victoria Dock 1965

8 West India Docks 1980’de kapatıldı

9 Royal Docks 1980’de kapatıldı.

10 Londra Tersaneler Bölgesi: 1981’de Terkedilmiş Arazi ve Su Alanı
Why was LDDC set up? The Government’s response to the severe economic, physical and social damage caused to East London by the closure of London’s docks “The place was a tip: 6,000 acres of forgotten wasteland” –Michael Heseltine, Secretary of State, 1981 “Conventional local government solutions failed to halt the accelerating decline. A new approach was needed.” –Nicholas Ridley, Secretary of State 1986 The area in 1981(Government Study) •Catastrophic recent job losses •High proportion of public sector land •95% social housing •Local blue collar job skills did not match growth areas of the London economy. •Severe dereliction made development costs very high and uncertain •Government intervention required to cover extraordinary costs of land reclamation, infrastructure and essential amenities •Many development sites poorly served by the local infrastructure •Poor strategic links with the rest of London, the country and internationally. •No track record -lack of development over many years made prospects for development very uncertain These factors made it difficult for the market, without external intervention, to reverse the steep cycle of decline yılları arasında Tersanelerin kapanmasıyla birlikte iş ortadan kalkıyor nüfus %20 oranında azalıyor işsizlik oranı %17’ye çıkıyor alanın %60’ı boşalıyor

11 LDDC The London Docklands Development Corporation
Bir kentsel gelişim şirketi olarak UDC “Urban Development Corporation” 1980 tarihli “Yerel Yönetim Planlama ve Arazi Yasası” kapsamında 2.Haziran1981 tarihinde kuruluyor. Amaç: Londra’nın doğusunda yer alan tersanelerin kapanması ile ortaya çıkan ekonomik, fiziksel ve sosyal çöküntünün ortadan kaldırılması Parçalanmış mülkiyetin biraraya getirilmesi ve bölgenin yeniden inşası Yeni ve mevcuttaki sanayi ve hizmet yatırımlarını çekmek Cazip bir çevre yaratmak ve insanları burada yaşamak veya çalışmak için konut ve sosyal donatılar için güvence yaratarak cesaretlendirmek UDA “The London Docklands” Urban Development Area Thames nehri boyunca uzanan yaklaşık 11km.lik ve 2200 Ha.lık bir bölge

12 The London Docklands Development Corporation
Sahip olduğu dört anahtar güç: 1.Arazi elde etme gücü anlaşmalar yoluyla zorunlu satın almalar ile yeni yetkilerle 2.Planlamada izni verme gücü 3.Altyapıyı yenileme gücü 4.Merkezi yönetim kaynaklarına elde etme gücü Sahip olduğu mali kaynak: Merkezi yönetimden sağlanan bağış/hibe Arazi satışlarından elde edilen gelirler Oysa LDDC bir yerel yönetim değildir Bir konut bakanlığı değildir Bir eğitim bakanlığı değildir Bir sağlık bakanlığı değildir

13 London Docklands: Urban Regeneration
Dersler Bütüncül değil parçacıl yaklaşımın hakim olması Yatırım yapan sermaye gruplarının küresel olması nedeniyle yerel değil küresel ekonominin taleplerine ağırlık verilmesi Uluslar arası küresel sermayeyi çekmeyi hedefleyen prestij projelerinin göz alıcı-paketlenmiş-elit kent parçaları yaratması Daha yeni, denenmemiş projeler yaratma “savaşı” “Kopyala-yapıştır” yaklaşımı Bölgenin tarihi, coğrafyası kültürünün bölgede getirilecek kararlar için önemli olduğunun göz ardı edilmesi Her ülkenin, kentin kendi sistemi içinden çıkan modeller üretmek gereği

14 1982 yılında LDDC için hazırlanan Yenileme Teklifleri

15 London Docklands: Urban Regeneration
Dersler Thatcher döneminin küreselleşme vizyonlu politikaları Kentsel canlandırma projeleri: kent merkezleri ve kıyılar Merkezi ve yerel yönetimlere bağlı olarak kurulan yarı özerk kurumlar-kamu özel sektör ortaklıkları : “Urban Development Corporations” (Kentsel Geliştirme Şirketleri) Başarısı: Parçalanmış mülkiyet yapısını bir araya getirmesi Esnek davranabilmesi ve hızlı çözümler üretebilmesi Başarısızlıkları: Yerel yönetimlerin yetki alanlarının daralması Yenileme sürecini sermaye grubunun yönetmesi kamunun özel sektörü subvanse etmesi ve kamu kaynaklarının doğru kullanılmaması Katılımın sağlanmaması Yatırım bütçesinin yüksek olması nedeniyle riskli yatırımlar olması Açıklık ve hesap verebilirlik özelliğinin olmaması

16

17 LDDC’de üç dönem 1981-1986: Docklands’i Masaya yatırmak
Anahtar karar: Tersanelerin buraya döndürülmemesi Öncelikle “Isle of Dogs” bölgesine odaklanılması Alanın satışı – pazarlanması ve tanıtımı Altyapı programlarının başlatılması Özel emlak pazarının kurulması Yerel idare ile ilişkilerin gerginleşmesi Toplumsal binalara yatırımın sınırlandırılması “Canary Wharf” binasının gerçekleştirilmesi

18 Isle of Dogs

19 LDDC’de üç dönem 1987-1990: Şirket’in (LDDC) Altyapısının Geliştirilmesi
Şirket bütçesinin her yıl için 100 milyon £ büyümesi Sosyal konut, sağlık, eğitim ve beceri geliştirme konusundaki harcamaların ağır gelişmesi Şirket çalışanlarının sayısının artması Şirket yapısının desteklenmesinin artırılması İlçe yönetimleriyle ilişkilerin geliştirilmesi The Tower Hamlets ve Newham ile sözleşmelerinin imzalanması Altyapı programındaki harcamaların devam ettirilmesi Emlak pazarının değer kaybına uğraması

20 LDDC’de üç dönem 1991-1998 : Denge Programı
İngiliz Hükümeti LDDC’nin yerel bir otoriteye dönüşmesinden kaygı duymaktadır. Toplum beklentileri bir düzenleme ve otoriter karşı söyleme odaklanmıştır. Hala gerçek bir toplum programı vardır; örneğin konut yenilenmiştir. Pazar yeniden oluşmuştur. Kraliyet alanlarındaki planlar 1998’den önce tümüyle tamamlanamaz. Sürecin tamamlanması 1994’den öne çekilemez. Kamu sektörü toplam milyon £ harcamıştır (LDDC 48%, London Transport 25% Enterprise Zone 27%). Bunun yarısı ulaşım yatırımlarına gitmiştir. Özel sektör yatırım miktarı ise milyon £’u aşmıştır.

21 LDDC The London Docklands Development Corporation
LDDC işlemlerini 31 Mart 1998 tarihinde bitirdi ve üç ay sonra da tasfiye edildi

22 Uygulama Sonrasında Bölgeler-İşlevler-Yapılar
Wapping bölgesi: ticaret ve ofis ağırlıklı kullanımlar sanayi yapıları ve otel, yatçılık gibi işlevler Yoğun konut, ticaret ve eğlence işlevleri, Bölgedeki çok sayıda eski binanın yenilenmesi Eski kanalizasyon pompalama merkezinin müzik kayıt stüdyolarına dönüştürülmesi St.Katherine Dokları: Konut işlevi ağırlıkta Üst gelir grubu kullanıcıya yönelik konut alanları arasında rekreasyon amaçlı kamusal mekanlar Ivory House

23 Surrey Docks: yoğun konut kullanımı; 300 adet lüks yeni konut bazı depoların lüks su kenarı konutlarına dönüştürülmesi Hastane, ticaret, lokanta, ofis mekanı düzenlemesi, kıyı yaya dolaşım mekanları Büyük bir alışveriş merkezi ve otopark alanları bazı antrepoların müze, otel, ticaret gibi işlevlerle yenilenmesi Isle Of Dogs: Ofis ve ticaret işlevleri Şirketlerin tercih ettiği bölge Yayımcılar, basımevleri, televizyon ve bilgisayar firmaları gibi yüksek teknoloji kullanan büyük yatırımcılar Ofis binaları genel olarak orta yükseklikte 22 adet ofis binası, rekreasyon ve dinlenme tesisleri, 2 adet 400 yataklı otel En yüksek bina; Canary Wharf Londra’da 1980’lerin en yüksek binası

24 London, Docklands Arazi Kullanış - 1997
Açık Alan %12 Konut %33 Ofis %22 Ticaret % 3.5 Dinlenme % 4 Resmi Kurum % 4 Londra Havaalanı% 2.5 Su Alanı %13 Boş Alanlar % 6 Açık Alan Konut Ofis Ticaret Dinlenme Resmi Kurumlar Londra Şehir Havaalanı Su Alanı Boş Alanlar

25 London, Docklands Ulaşım Sistemi - 1980

26 London, Docklands Ulaşım Sistemi - 2000

27

28

29 Londra:Millenium Dome

30 University of East London
Thames kıyısındaki konut üniteleri

31 Canary Wharf, Dockland Hafif metro

32

33

34

35 The three tallest buildings in Britain; One Canada Square (centre), built in 1991, and the newer HSBC (left) and Citigroup (right) towers.

36

37

38

39 The London Docklands Development Corporation
The London Docklands Development Corporation was designated the managing body of the Docklands Urban Development Area on 2nd July, 1981, by the Secretary of State for the Environment, Michael Heseltine, under provisions of the Local Government Planning and Land Act 1980. To enable it to set about its task, Government provided the Urban Development Corporation with unprecedented powers, unprecedented in that they were previously only exercised by local authorities acting as elected bodies. The Board of the Corporation, some 12 members in all, was made directly responsible to, and appointed by the Secretary of State for the Environment. Each member was personally appointed by the Secretary of State for a period of three years or so, normally from the private sector but with three places retained for borough nominations. The powers that Government provided the Corporation with were as follows: Financial resources, provided by the Treasury, through the Department of Environment - initially an amount between £60-70 million per annum. Powers as a single development control Planning Authority (in place of the three boroughs), enabling the Corporation to provide a 'one stop service' for investors and developers seeking advice and planning permission (but with no plan making powers, responsibility for which remained with the local authorities). Land acquisition powers, with the ability to acquire land quickly from public sector authorities, through special Parliamentary vesting procedures to achieve 'regeneration'; Powers as an Enterprise Zone Authority responsible for the Isle of Dogs Enterprise Zone, which was designated in April 1982 with a 10 year life; Finally, powers for marketing and promoting the Docklands area.

40 Significantly, the Corporation was not provided with plan making powers.Following so closely after the debacle of the London Docklands Strategic Plan, master planning especially was considered discredited by Government. It was seen as a time consuming activity which would not necessarily guarantee success but which would instead inhibit rather than encourage early development, and also discourage the Corporation from adopting an early entrepreneurial approach to initial development activity. In the light of the Secretary of State's remit to the Corporation, and the LDDC's own analysis of the problems and opportunities, the Corporation Board set itself the following initial and overall objectives: To rapidly improve the image of Docklands, not only by undertaking programmes of physical works throughout the area, but also by creating confidence in the continuing improvements to come; To use its financial resources primarily as a lever to attract private investment, given that the amount of public money available to the Corporation was small in relation to the size of the task the leverage principle; To acquire as much public sector land as resources permitted, in order to undertake the necessary reclamation, servicing and site assembly, followed by remarketing to the private sector wherever such sites were not the subject of suitable active redevelopment plans by their current owners; To bring the roads and public transport network up to the standard enjoyed in other parts of London; To bring about significant improvements in a choice and quality of housing and community amenities without undertaking such work directly. From the outset it was recognised that reviving the Docklands economy was central to the overall regeneration task. How the Corporation set about its task of regenerating London Docklands, will be the subject of subsequent monographs in this series.

41


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları