Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İSG KANUNU İŞVEREN SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İSG KANUNU İŞVEREN SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İSG KANUNU İŞVEREN SORUMLULUKLARI
Dr. Şenay Özdemir Ph.D. TOBB ANKARA KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYESİ

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Etkilenme İş kazaları/ucuz atlatmalar İşe bağlı hastalıklar/meslek hastalıkları Korunma Nedeni anlama Korunma yollarını bulma Denetim ve izleme Dr. Şenay ÖZDEMİR PhD

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Türkiye’de SGK kayıtlarına göre ; 2009 yılında günde 176 iş kazası olmuş ve bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi iş göremez hale gelmiştir. Türkiye’de İş Kazalarının % 83’ ü kişi arasında işçi çalıştıran KOBİ’ lerde meydana gelmektedir. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları gelişmekte olan ülke ekonomilerine GSMH’nın % 4’ü kadar kayıp vermektedir.

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20. 06
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihinde TBMM Genel Kurulu 121. Birleşiminde onaylanmıştır. Bu Kanunun temel anlayışı olan önleyici yaklaşım ile tüm işyerleri için risk değerlendirmesinin yapılması ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirilmesi sağlanmaktadır.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

5 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Tüm çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınmıştır. Çalışan tanımıyla kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. Böylece statülerine bakılmaksızın tüm istihdam edilenler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulacaktır. Kamu çalışanları, tarım sektörü gibi istihdamın önemli çoğunluğunu oluşturan kişiler kapsama alınırken Kanunun istisnaları uygulama gerekleri ölçüsünde sınırlı tutulmuştur.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

6 6331 İSG KANUNU: KAPSAM İşçi çalıştıran işyerlerinin içinde bulundukları tehlike sınıfına bağlı olarak alınması gereken önlemler için geçiş tarihleri belirlenmiş olup, bu kapsama sigortalı olarak kendi bünyesinde kapıcı, güvenlik görevlisi, yönetici gibi personelleri çalıştıran apartmanlar da alınmıştır.   Kanunun hükümleri gerek kamu ve gerekse özel sektör işyerlerine; faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak olmakla birlikte ev hizmetlerinde çalışanlar, herhangi bir personel çalıştırmayıp kendi nam ve hesabına mal ve/veya hizmet üretimi yapanlar ile genel olarak askeri ve istihbarat birimleri 6331 sayılı Kanun’un içerdiği hükümlerden istisna tutulmuştur. (Md.2)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

7 6331 İSG KANUNU: KAPSAM işyerleri ÇSGB tarafından kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da dikkate alınmak suretiyle “az tehlikeli” , “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılacak, sınıflandırma yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenecektir. (Md.9)   İşyeri için belirlenmiş olan tehlike sınıfı, aynı zamanda çalıştırılacak iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ve Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girişi açısından da etkili olacaktır.    İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

8 6331 İSG KANUNU: KAPSAM “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı, “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri en az (B) sınıfı,  “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişileri çalıştıracaktır/hizmet alacaktır. İşverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını çalışanları arasından istihdam edebilecekleri gibi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Belgesi bulunan kuruluşlardan da hizmet alabileceklerdir. Ancak bu kişilerin istihdam edilmesi ya da bu kişilerden hizmet alınması, açıkça işverenin sorumluluğunu hiçbir şekilde azaltmamaktadır.    İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

9 6331 İSG KANUNU:    İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırması gereken işyerleri için, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle yerine getirilmiş sayılır. Tehlikeli sınıfta yer alan ve (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırması gereken işyerleri için, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle yerine getirilmiş sayılır.(Gçc.Md.4)       İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

10 6331 İSG KANUNU: İŞVEREN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ - Risk değerlemesi yapmak/yaptırmak, - Çalışanlara görev verirken iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunu göz önüne almak - Konu ile ilgili her türlü tedbirin ve eğitimin alınmasından; - Organizasyonun yapılmasına, - Araç-gereç sağlanmasına - Mevcut durumun iyileştirilmesi sorumluluklarını yüklemektedir. - Aynı zamanda alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini de sağlamakla mesuldür. (Md.4)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

11 6331 İSG KANUNU: İŞVEREN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ - Ayrıca işveren çalışanlarını işyerinde karşılaşılabilecek riskler, koruyucu tedbirler, ilk yardım, afetler, olağan dışı durumlar, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişilerle ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır. (Md.16)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

12 6331 İSG KANUNU: İŞVERENİN RİSKLERDEN KORUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ - İşveren işin yürütümü esnasında aşağıdaki korunma politikalarına dikkat etmekle yükümlüdür. -         Risklerden kaçınmak -         Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek -         Risklerle kaynağında mücadele etmek -         İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, -         Teknik gelişmelere uyum sağlamak, İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

13 6331 İSG KANUNU: İŞVERENİN RİSKLERDEN KORUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ - İşveren işin yürütümü esnasında aşağıdaki korunma politikalarına dikkat etmekle yükümlüdür. -         Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, -         Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, -         Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, -         Çalışanlara uygun talimatlar vermek   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

14 6331 İSG KANUNU: İŞVERENİN İSG PERSONELİ VE KOŞULLARI HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MADDE 6) - İşverenler, -     İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı,  Gerekli diğer sağlık personelini görevlendirmek zorundadır. Bu personeli istihdam edebilecekleri gibi bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını O.S.G.B.’lerden destek alarak yerine getirebilirler. Görevlendirilen bu kişilerin görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla gereken zaman, mekân, araç-gerecin sağlanması; sağlık ve güvenlik hizmetlerini yerine getirenler arasında işbirliği ve koordinasyonun oluşturulması, bu kişilere iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi muhtemel olan konularla ilgili bilgi verilmesi de işverenin sorumluluğundadır   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

15 6331 İSG KANUNU: İŞVERENİN İSG PERSONELİ VE KOŞULLARI HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MADDE 6) İGU ve İYH; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirilecek, bunlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından düzeltilmemesi halinde Bakanlığın yetkili birimine bilgi verecektir. (Md.8) Hizmet sunan kuruluşlar ile İYH ve İGU, bu hizmetlerinden yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar.  Ancak çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacaktır. (Md.8) İşveren eğer tam süreli işyeri hekimi görevlendiriyor ise diğer sağlık personelini görevlendirmek zorunda değildir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

16 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yeni bir yaklaşım getirilmiştir. İşyerlerinde, risk değerlendirmesinde tespit edilen hususları da göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirilmesi yaklaşımı getirilmektedir. Tüm sorumluluk işverene ait olmakla birlikte; iş sağlığı ve güvenliğinin işyerinin bütününde benimsenmesi, yönetilip, uygulamaya konulması ve sürekli gözden geçirilmesiyle sağlanacak bir yönetim sistemi yaklaşımı oluşturulmuştur. İş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşulları hedefleyerek işyerlerinin mevcut durumunun sürekli iyileştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

17 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlendirilmesi sağlanmıştır. Bütün çalışanlar, sayı sınırlaması ve işyeri türüne bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanacaktır. Bir çalışan istihdam edilen işyerleri ile büyük ölçekli işletmeler arasında iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı açısından bir fark kalmamıştır. İş sağlığı ve güvenliği konularında işverene en büyük desteği sağlayacak İSG profesyonellerinin mesleki yeterlilikleri güvence altına alınmış ve tüm işyerlerinde bu alanda yetkin kişilerin hizmet sunması sağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirilerek bu işyerlerindeki mevcut standartlar iyileştirilmiştir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

18 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumunda alternatif modeller getirilmiştir. Esas olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belirlenen sürelerle işyeri bünyesindeki personelce sağlanması amaçlanmakla beraber, işyerinde uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde bu yükümlülük ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınarak da yerine getirilebilecektir. Gerek işyeri bünyesinden görevlendirildiğinde ve gerekse OSGB’lerden hizmet alındığında; iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin belirlenen sürelerde görev yapması sağlanarak, işletmelerin bu konularda ihtiyaçları karşılanmaktadır. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde, işveren işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlü kılınmıştır. İşverene ise gerekli şartları taşıması durumunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumunun bir kısmını üstlenebilme hakkı tanınmıştır.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

19 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma usulleri belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki bağımsızlığı ve etik ilkelere uygun çalışmaları öngörülmüştür. İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin önleyici yaklaşım ışığında işyerindeki tehlikeler ve bu tehlikelerden doğabilecek risklerin analizi ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gibi temel görevleri bulunmaktadır. Bu profesyonellere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları işverene iletme ve işverence uyulmayan hayati tehlike arz edenleri Bakanlığa bildirme hakkı getirilmiştir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar ile profesyonellerin, işverenlere karşı sorumlu oldukları ifade edilmiştir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

20 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Bakanlık, mikro işletmelere iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda destek sağlayacaktır. Kamu kurumları hariç ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin, ekonomik sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde Bakanlıkça maddi destek sağlanabilecektir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

21 KÜÇÜK İŞLETMELERE SAĞLANACAK DESTEKLER İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için işverenin üstleneceği giderlerin; 10 kişiden az çalışanı bulunan, “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri için S.G.K.tarafından (destek olunacak kısım ve desteğin ödenme şeklinin daha sonra tespit edileceği belirtilerek) finanse edileceği Kanunda öngörülmüş, Ayrıca “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan ve yine 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerleri için de Bakanlar Kurulu kararıyla destek sağlanabileceği maddesine yer verilmiştir.   Destekten faydalanan işyerlerinde çalıştırdığı kişilerden sigortaya bildirmediği bulunanların tespit edildiği işverenlerden verilen destekler yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve bu işverenler destekten üç yıl süre ile yararlanamayacaktır. (Md.7)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

22 KÜÇÜK İŞLETMELERE SAĞLANACAK DESTEKLER
İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

23 KÜÇÜK İŞLETMELERE SAĞLANACAK DESTEKLER Ancak bu kanunun ‘yürürlük’ başlıklı 38’inci maddesine göre; a) 6, 7 ve 8’inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, Yürürlüğe girecektir.  Görüldüğü gibi; 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde hekim ve uzman çalıştırma zorunluluğu yoktur.  Çünkü bunlar İSG hizmetini bir OSGB’den(Ortak sağlık Güvenlik Birimi) alacak ve hizmet bedeli de SGK tarafından karşılanacaktır   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

24 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

25 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Önleyici bir yaklaşım benimsenerek risk değerlendirmesinin yapılması zorunlu hale getirilmektedir. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için tedbirlerin alınmasını içeren işyerlerine özgü uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumunun da risk değerlendirmesinde özellikle dikkate alınması sağlanarak alınan önlemlerin çalışanlara uygunluğu ön plana çıkarılmıştır. Bu konunun önemine binaen çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmaması işi durdurma sebebi sayılacaktır.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

26 6331 İSG KANUNU : RİSK DEĞERLENDİRME, KONTROL, ÖLÇÜM, ARAŞTIRMA İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirme yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu değerlendirme yapılırken; -     Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, -     Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, -     İşyerinin tertip ve düzeni dikkate alınır. Bu değerlendirme ile koruyucu ekipman ve donanımlar da belirlenmeli, uygulanacak tedbirler işyerinin her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.(Md.10)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

27 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Çalışanların tamamı sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygunluğunu saptamak, etkinliğini artırmak ve çalışanların çalışma ortamı ile ilgili risklere karşı sağlıklarını korumak amacıyla çalışanların tamamının sağlık gözetimine tabi tutulmalar sağlanmış ve bu yükümlülüğün maliyetinin işverence karşılanması öngörülmüştür. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaklardır.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

28 6331 İSG KANUNU : SAĞLIK GÖZETİMİ İşveren, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerini yaptırmak zorundadır. -     İşe girişlerde, -     İş değişikliklerinde, -     İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde çalışanın talep etmesi halinde -     İşyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen aralıklarda. Ayrıca “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan işletmelerde çalışacak olan kişilerin, yapacakları işe uygun olduklarını gösteren sağlık raporları olmadan işe başlatılmaları yasaktır. İşveren, yapmış oldukları tüm bu sağlık ve güvenlik harcamalarından hiçbirini çalışana yansıtamaz. (Md.15)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

29 6331 İSG KANUNU : SAĞLIK GÖZETİMİ MEVCUT SAĞLIK RAPORLARI Çalışanlar için daha önce alınmış olan periyodik sağlık raporları, bu raporların süresi bitinceye kadar geçerli olacaktır. (Gçc.Md.3)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

30 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları etkin olarak tutulacaktır. İşverenlerin, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutmaları, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeleri sağlanmış ve işyerinde meydana gelen ramak kala olaylarının da değerlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylece yaşanan olumsuz deneyimlerin tekrarlanmaması, muhtemel zararların önüne geçilmesi ve işyerlerinin kayıplarının azaltılması sağlanacaktır. İş kazası ve meslek hastalıkları, artık sadece SGK`ya bildirilecektir. İşyeri hekimi ve sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları yetkili sağlık hizmeti sunucularına sevk edeceklerdir. Yetkili sağlık hizmeti sunucuları ise kendilerine gelen iş kazası ve teşhis koydukları meslek hastalıklarını 10 gün içinde SGK`ya bildireceklerdir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

31 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Tüm işyerleri acil durumlara karşı hazırlıklı olacaktır. İşyerlerinde ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapılması şartı getirilmiştir. Bu sayede oluşabilecek istenmeyen durumlara karşı işyerlerinin hazırlıklı olmaları güvence altına alınmıştır. Bununla beraber hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

32 6331 İSG KANUNU: ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE, İLK YARDIM, TAHLİYE İşveren; işyerinin büyüklüğü, taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı gibi faktörleri dikkate alarak önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda uygun donanıma ve bilgiye sahip yeterli sayıda kişi görevlendirmek, araç-gereçleri sağlamak, tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmasını sağlamak zorundadır. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. (Md.11)  Ayrıca işveren Kanunda belirtildiği şekli ile “ciddi, yakın ve önlenemeyen” bir tehlikenin meydana gelmesi durumunda çalışanların işlerini bırakarak derhal güvenli bir yere gidebilmeleri için önceden gerekli düzenlemeleri yapmış ve çalışanları gerekli talimatları vermiş olmak zorundadır. (Md.12)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

33 6331 İSG KANUNU : İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMİ İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak bunlara ait raporları düzenlemek zorundadır. Ayrıca yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyerinin ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olayları da inceleyerek bunlarla ilgili raporları da düzenlemelidir. İş kazalarının kazadan sonraki üç işgünü içerisinde, meslek hastalıklarının ise işverene bildirildiği tarihten itibaren yine üç işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunludur.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

34 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki karar alma faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır. İş sağlığı ve güvenliğinin temininde yapılacak faaliyetlere çalışanların aktif katılımının sağlanması bu konunun en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Çalışanların önleyici politikaların belirlenmesinde ve risk değerlendirmesi çalışmalarında yer almaları ve alınacak önlemlerle ilgili öneri getirilmesi gibi bir çok konuda sisteme dahil olmaları ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesinde verimlilik sağlanmıştır   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

35 6331 İSG KANUNU : ÇALIŞAN KATILIMI VE GÖRÜŞ ALINMASI İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda çalışanlara, iki veya daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde de sendika ya da çalışan temsilcisine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerini alarak teklif getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını, katılımlarını sağlar. Bunun yanında yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerini alır. (Md.18) İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

36 6331 İSG KANUNU : ÇALIŞAN KATILIMI VE GÖRÜŞ ALINMASI İşveren ayrıca çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlamalıdır. -    İşyerinden görevlendirilecek veya dışarıdan hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye konuları -    Risk değerlendirmesi yapılarak alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin, kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi -    Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi  -    Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerinin planlanması   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

37 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilecek ve eğitilecektir. İşyerindeki tüm çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren tarafından bilgilendirilecek, özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi veya yeni teknoloji uygulanması halinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek, gerekli durumlar ve düzenli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılmalarının önüne geçilerek iş sağlığı ve güvenliğinin mesleki eğitim ile de desteklenmesi sağlanmıştır   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

38 6331 İSG KANUNU : İSG EĞİTİMLERİ İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak zorundadır. Eğitimler işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliklerinde, iş ekipmanları değiştiğinde veya yeni bir teknoloji uygulandığında verilir.  Eğitimler sadece gerektiğinde değil, düzenli aralıklarla da tekrarlanır. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamayacağı gibi “Çalışan Temsilcisi” olarak kişi ya da kişiler olarak eğitilir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

39 6331 İSG KANUNU : İSG EĞİTİMLERİ İŞ kazası veya meslek hastalığı geçiren kişilere işe başlamadan önce bu konularla ilgili ilave eğitim verilmesi, ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan uzun süre işten uzak kalanlara da yenileme eğitimi verilmesi zorunludur. Bu eğitimlerin maliyeti çalışana yansıtılamayacağı gibi, eğitimde geçen süreler çalışma süresinden sayılır. Eğitim süresi işçinin normal çalışma süresini aşıyorsa bu durumda kalan kısım fazla çalışma olarak değerlendirilir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

40 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Çalışanların yükümlülüğü ve çalışmaktan kaçınma hakları düzenlenmiştir. Çalışanların; verilen talimatlara uymak, kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak ve işbirliği yapmak gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri düzenlenerek bu konuda yapmaları gerekenler belirtilmiştir. Çalışanların ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalmaları ve talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olmaları sağlanmıştır. Çalışanın, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmelerinden doğan hakları kısıtlanmaz   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

41 Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

42 Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

43 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi kavramı getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konularında işverene önerilerde bulunma, gerekli tedbirlerin alınmasını isteme gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlamak üzere, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilmesi hükmü getirilmiştir. Böylece çalışanların işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili katılımı etkin hale getirilerek güçlendirilmiştir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

44 6331 İSG KANUNU : ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, işyerlerinde “Çalışan Temsilcisi” seçilmesi veya (seçimle belirlenemediği durumda) işveren tarafından atanmasıdır. Birden fazla çalışan temsilcisinin olduğu hallerde, temsilcilerin arasında yapılacak bir seçimle bir “Baş Temsilci” belirlenir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

45 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İşveren; riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir: (2) Baş temsilci seçimle belirlenir. (3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesini için, işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. (4)-Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz. 2-50 1 51-100 2 3 4 5 2001 ve üzr. 6

46 6331 İSG KANUNU : ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunma ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Çalışan temsilcilerinin veya destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken imkanlar işveren tarafından kendilerine sağlanmak zorundadır. (Md.20)   Çalışan temsilcisi, görevini destek elemanı ile birlikte yürütür. Destek elemanı; Kanunda “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” olarak tarif edilmektedir. (Md.3) İşyerinde sendika bulunması halinde, sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

47 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş esasları belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için çalışacak kamu ve sosyal taraflardan paydaşları bir araya getiren ve salt çoğunluk ile karar verilerek tüm tarafların fikirlerinin yansıtılması sağlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma esasları kanuni dayanağa kavuşturulmuş ve Konseyi oluşturacak üyeleri belirlenmiştir.   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

48 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ -
6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak işyerlerinin kapsamı belirlenmiştir. MADDE 22 İş sağlığı ve güvenliği kurullarının elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde oluşturulması yükümlülüğü getirilmiş, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde oluşturulacak Kurul ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme ile işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların düzenli olarak görüşüldüğü bir yapı kazandırılmıştır ve işverene, kurul tarafından alınan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kararları uygulama yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması durumları özel olarak düzenlenmiş olup, bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirme hükmü getirilmiştir. .   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

49 6331 İSG KANUNU : ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNAN HALLER     ASIL işveren ve alt işvereni bir tek işyeri gibi değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma sınırı olan elli kişilik çalışan sayısını bu iki işverenin toplamı üzerinden belirlemiştir. (Md.22) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; a)      Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanacaktır. b)     Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atayacaktır. İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

50 6331 İSG KANUNU : ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNAN HALLER     c)      Asıl işverenin işyerinde kurul oluşturması gerekmiyorsa, bu durumda asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula vekaleten yetkili bir temsilci atayacaktır. d)     Kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren ve asıl işverenin çalışan sayılarının toplamı elliden fazla ise, bu durumda koordinasyonu asıl işverenin yapması kaydıyla asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. e)      Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde ise işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmek zorundadır. İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

51 -   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

52 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ İşyerlerinin toplu halde bulunduğu yerlerde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunun sağlanması temin edilmiştir. Aynı işyerini birden fazla işverenin paylaşması durumunda veya birden fazla işyerinin bulunduğu yerlerde her bir işyerinin kendi sağlık ve güvenliklerini sağlamasının yanında bu işyerlerinin birbirlerini etkilemesi muhtemel unsurlara sahip olmaları ve bu konularda ortaklaşa hareket etmelerine olanak tanımak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönünden koordinasyon sağlamaları zorunlu hale getirilmiştir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde koordinasyon görevinin yönetim tarafından yerine getirilmesi sağlanarak uygulamaya netlik kazandırılmıştır   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

53 6331 İSG KANUNU: İŞ MERKEZLERİ, İŞ HANLARI, SANAYİ BÖLGELERİ VB
6331 İSG KANUNU: İŞ MERKEZLERİ, İŞ HANLARI, SANAYİ BÖLGELERİ VB.YERLER Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, İş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyebilecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır; uymayanları ise Bakanlığa bildirir. (Md.23)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

54 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ İşyerinin teftiş, inceleme ve araştırması ile idari para cezaları düzenlenmiştir. Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, bu konularda görev alacaklar ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme, araştırma ve benzeri faaliyetlere ilişkin hususlar düzenlenerek, kanunun amacına uygun şekilde hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Kanunun belirlenen şekilde uygulanmasını sağlamak üzere Kanundaki hükümlere aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

55 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Hayati tehlike tespitinde işyerlerinde işin durdurulması sağlanmıştır. Hayati tehlike tespitinde işyerlerinin bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması hükmü getirilmiş ve böylece işyerinin tamamen kapatılmasıyla yaşanabilecek mağduriyetler giderilmiştir   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

56 6331 İSG KANUNU: İŞİN DURDURULMASI İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yönetim ve şekillerinde veya iş ekipmanların da çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek olan riskin etkileyebileceği alan ve çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. (Madde 25)     İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

57 6331 İSG KANUNU: İŞİN DURDURULMASI İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yönetim ve şekillerinde veya iş ekipmanların da çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek olan riskin etkileyebileceği alan ve çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur Ayrıca “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması halinde iş durdurulur. . (Madde 25)     İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

58 6331 İSG KANUNU: İŞİN DURDURULMASI İş sağlığı ve güvenliği konusunda teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan bir heyet, yetkili bir iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeler, yaparak tespit tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde (eğer tespit edilen husus acil müdahaleyi gerektiriyorsa heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere hemen) işi durdurabilir. İşveren, bu duruma karşı altı iş günü içinde yetkili iş mahkemesinde karara itiraz edebilir. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkemenin kararı kesindir.  İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan işçilere, çalışılmış gibi sayılarak ücretleri ödenir ya da (ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere) başka bir iş gösterilebilir.(Md.25)     İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

59 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ - Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için düzenleme yapılmıştır. Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun işletmeye başlanmadan önce hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Böylece muhtemel endüstriyel kazaların engellenmesine yönelik önleyici çalışmaların yapılması ve kaza gerçekleştiğinde meydana gelebilecek büyük ölçekli kayıplardan korunması sağlanmıştır   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

60 6331 İSG KANUNU: GÜVENLİK RAPORU veya BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI BELGESİ            İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için; işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. Güvenlik raporu hazırlamak zorunda olan işverenler; ancak hazırladıkları raporlar Bakanlıkça içerik ve yeterlilik olarak incelenmesinden sonra işyerlerini açabilirler. (Md.30)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

61 6331 İSG KANUNU:   BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek; işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. İşveren, işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda ne zaman, hangi hallerde ve ne gibi şartlarda alkol alınabileceğini belirlemeye yetkilidir.  İşleri gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar (alkollü içki üretilen işyerlerinde üretimi denetlemekle görevli olanlar, işi gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar) bu maddenin dışında tutulmuştur. (Md.28)   İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

62 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYITLARI
Onaylı İSG Defteri: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş Çalışma İş Kur İl müdürlüğü veya Noter onaylı olacak ve her işyeri için ayrı tutulacak.

63 6331 İSG KANUNU:   İDARİ PARA CEZALARI    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun dikkat çekici yönlerinden biri de uygulanacak idari para cezalarının ağırlığı ile, mevzuata aykırılığın devam ettiği her ay için cezai müeyyidenin birer kat artırılmasıdır. Bu durumda örneğin görevlendirilmesi gerektiği halde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmediği takdirde aykırılığın devam ettiği her ay için aynı idari para cezası tutarı devam etmekte, üç aylık bir ihlalin neticesinde üç kat cezai müeyyide uygulanmış olmaktadır.                                                                                         İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

64 Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.000,00 T.L.
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi çalışmalarının yapılmaması (Md.4/1-a) Her bir yükümlülük için ayrı ayrı ,00 T.L. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi (Md.4/1-b) İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi (Md.6/1-a) Görevlendirilmeyen her bir kişi için 5.000,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar                                         İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

65 Diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi (Md.6/1-a)
                                        Diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi (Md.6/1-a) Görevlendirilmeyen personel için 2.500,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar  Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kuruluşların görevlerini yerine getirebilmeleri için araç, gereç, zaman ve mekan gibi ihtiyaçların karşılanmaması (Md.6/1-b) Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 T.L. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti yürütenler arasında koordinasyonun sağlanmaması (Md.6/1-c) İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

66 Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.000,00 T.L.
                                        Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilmiş tedbirlerin yerine getirilmemesi (Md.6/1-ç) Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.000,00 T.L. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında görevlendirilen kişilerin ya da hizmet alınan kurum ve kuruluşların bilgilendirilmemesi; başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen işçilerin ve bunların işverenlerin bilgilendirilmemesi (Md.6/1-d) Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 T.L. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (Md.8/1) İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

67 Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 TL.
                                        İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması ve haftalık çalışma saatinin dikkate alınmaması (Md.8/6) Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 TL. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması/yaptırılmaması (Md.10/1) 3.000,00 T.L. aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500,00 T.L. İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması (Md.10/4) 1.500,00 T.L. İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

68 Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.500,00 T.L.
                                        Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım hususlarında gerekli tedbirlerin alınmaması (Md.11) Uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İşyerinde meydana gelebilecek tehlikeli durumlarda tahliye prosedürlerinin oluşturulmaması (Md.12) İş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydının tutularak incelemelerin yapılmaması ve bunlarla ilgili raporların düzenlenmemiş olması, işyerinde meydana gelen; ancak yaralanma veya ölümün olmadığı ve işyerinin/ekipmanın zarara uğramasına yol açan veya açabilecek olayların incelenerek raporlanmamış olması (Md.14/1) Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.500,00 T.L. İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

69 Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.500,00 T.L.
                                        Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım hususlarında gerekli tedbirlerin alınmaması (Md.11) Uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İşyerinde meydana gelebilecek tehlikeli durumlarda tahliye prosedürlerinin oluşturulmaması (Md.12) İş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydının tutularak incelemelerin yapılmaması ve bunlarla ilgili raporların düzenlenmemiş olması, işyerinde meydana gelen; ancak yaralanma veya ölümün olmadığı ve işyerinin/ekipmanın zarara uğramasına yol açan veya açabilecek olayların incelenerek raporlanmamış olması (Md.14/1) Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.500,00 T.L. İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

70                                         İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi (veya ücretinde düşüklük olmamak üzere başka bir iş gösterilmemesi) (Md.25/6) İhlale uğrayan her bir çalışan için 1.000,00 T.L., aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinde, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene (Md.29) 50.000,00 T.L. Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinde, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene (Md.29) 80.000,00 T.L. İş kazalarının çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Kazalar bunların ortadan kaldırılması ile önlenebilir. Kazaların 2 ana nedeni vardır; Güvenli olmayan hareketler : Bir aletin kullanımı konusunda gerekli eğitimi almadan kullanılması, Kişisel koruyucu kullanmadan çalışmak, Acele etmek, Güvenliksiz durumlar, Eğitim eksikliği, Dönen kısımlarında koruyucusu olmayan makineler, Tüm yaralanmaların % 90'dan çoğuna güvenli olmayan hareketler yol açar. Yaralanmaların % 10'unun nedeni ise ürün riskleri, ekipman hataları gürültü ve sıcaklık gibi işle ilgili güvenli olmayan durumlardır. Kazalar çalışanların iş güvenliğinden yoksun davranışları ve/veya güvenliksiz durumlar altında çalışma sonucu ortaya çıkar.

71 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İSG günümüzde hekim, hukukçu, sosyal bilimci, teknik elemanlar ……olmak üzere pek çok uzmanlık alanlarını kapsayan bir bilim dalı; bir “yönetim sistemi” olarak ele alınmaktadır. Ulusal mevzuatımızda da bu kapsamda değişiklikler yapılmış ve uluslararası uygulamalarla uyumlu hale getirilmiştir. Dr. Şenay ÖZDEMİR PhD

72 TOBB ANKARA KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYESİ
TEŞEKKÜRLER Dr. Şenay ÖZDEMİR Ph.D TOBB ANKARA KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYESİ


"6331 SAYILI İSG KANUNU İŞVEREN SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları