Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

O - 6 YAŞ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ÇOCUK HASTALIKLARI Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 1 Anne Çocuk Sağlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "O - 6 YAŞ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ÇOCUK HASTALIKLARI Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 1 Anne Çocuk Sağlığı."— Sunum transkripti:

1 O - 6 YAŞ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ÇOCUK HASTALIKLARI Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 1 Anne Çocuk Sağlığı

2 Çocuklarla çok yakın ilişki içerisinde olan öğretmenin bir doktor kadar olmasa da belirtilerden hareketle çocukları sağlık kurumlarına yöneltebilecek ve ailelere rehberlik yapabilecek kadar temel bilgiye sahip olmalıdır gerekir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 2 Anne Çocuk Sağlığı

3 Ayrıca öğrencinin gözünde en saygın kişi öğretmen olduğundan bazı konularda bilgisiz olduğu söylemini ortadan kaldırmalıdır. Bu ünitede çocuklarda sık karşılaşılan hastalıklar ve hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemlerin neler olabileceğine yer verilmektedir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 3 Anne Çocuk Sağlığı

4 Amaçlarımız; Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 4 Anne Çocuk Sağlığı

5 Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 5 Anne Çocuk Sağlığı

6  Çocuklarda sık görülen hastalıkların neler olduğu tanımlanacak  Çocuklarda sık görülen solunum yolu hastalıklarının özelliklerini açıklayacak.  Çocuklarda sık görülen hastalıkların belirtilerine göre hangi işlemlerin yapılabileceğini ifade edecek  Korunmanın tedavi etmekten daha etkili bir yol olduğunu tanımlayacak bili becerilere sahip olacaksınız. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 6 Anne Çocuk Sağlığı

7 Sağlıklı Yaşam, Sağlık Önlemlerinin Zamanında Alınmasıyla Gerçekleşir… Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 7 Anne Çocuk Sağlığı

8 Anahtar Kavramlar Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 8 Anne Çocuk Sağlığı

9  Enfeksiyon  Viral  Solunum Yolu  Bağışıklama Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 9 Anne Çocuk Sağlığı

10 İÇİNDEKİLER Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 10 Anne Çocuk Sağlığı

11  Giriş  Solunum Yolu Hastalıkları  Çocukluk Döneminde Sık Görülen Döküntülü Viral Hastalıklar  Bağışıklama Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 11 Anne Çocuk Sağlığı

12 GİRİŞ Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 12 Anne Çocuk Sağlığı

13 0-6 yaş çocuk grubunda en sık görülen hastalıklar diğer yaş gruplarında da olduğu gibi enfeksiyon hastalıklarıdır. Bulaşıcı özelliği olan ve çoğu virüslerle oluşan döküntülü hastalıklara en çok çocukluk döneminde rastlanır. Günümüzde genişletilmiş aşılama programları ile gerek bakterilerle gerekse virüslerle oluşan bulaşıcı hastalıkların bir çoğuna daha nadir rastlanmaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 13 Anne Çocuk Sağlığı

14 Özellikle kış ve erken ilkbahar döneminde daha sık görülen solunum yolu enfeksiyonları her çağda olduğu gibi çocuklarda da ilk sırada yer alır. Solunum yolu enfeksiyonlarında Streptekok adı verilen bakteriler dışarda tutulacak olursa en sık etken virüslerdir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 14 Anne Çocuk Sağlığı

15 Çocuklarda solunum yolu ile çok sık solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanabilirler. Sık görülen enfeksiyonlar; streptekoksik boğaz enfeksiyonu, soğuk algınlığı (nezle), bronşiolit, viral pnömoni, epitlottit, menenjit, ilmpetigo, gastroenterit, parazitozlar olarak isimlendirilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 15 Anne Çocuk Sağlığı

16 Bir de çocuklarda sık karşılaşılan döküntülü hastalıklar vardır. Bunlar, kızıl, kızamık, kızamıkçık, 5.hastalık(eritema infeksiyozum), 6.hastalık (ekzantem subitum) suçiçeği ve kabakulaktır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 16 Anne Çocuk Sağlığı

17 SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 17 Anne Çocuk Sağlığı

18 Streptekoksik Boğaz Enfeksiyonu Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 18 Anne Çocuk Sağlığı

19 Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 19 Streptekoksik boğaz infeksiyonu, A gurubu beta hemolitik Streptekoklarla oluşan bir bakteriyel infeksiyondur. Streptekoksik boğaz infeksiyonu bulaşıcıdır ve insandan insana öksürme ve burun akıntısına bağlı damlacık yolu enfeksiyonu ile yayılır. Streptekoklar aynı zamanda besin, su ve sütü kontamine edebilir. Anne Çocuk Sağlığı

20 Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 20 Bazı olgularda streptekoklar kızıl hastalığına yol açar, akut romatizmal ateş, akut paststreptekoksit glomerulonefrit oluşturabilirler. Streptekoklar boğaz enfeksiyonu bakteriler tarafından oluşan en sık enfeksiyonlardır. 5 – 15 yaş arası çocukları etkiler. Bakterilerle oluşturulan en sık boğaz enfeksiyonu olmasına rağmen tüm boğaz enfeksiyonlarının % 15 i’ kadardır. Geri kalan etken virüslerdir. Anne Çocuk Sağlığı

21 Streptekoksik Boğaz Enfeksiyonu Belirti ve Bulguları Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 21 Anne Çocuk Sağlığı

22 Boğaz ağrısından önce sıklıkla kusma, baş ağrısı veya karın ağrısı gibi şikayetler vardır. Ateş vardır ve 40 dereceyi bulabilir. Çocuklarda yutma güçlüğü vardır., boyun yan ve ön taraflarda lenf bezleri şişer. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 22 Anne Çocuk Sağlığı

23 2/3 çocukta boğaz hafif kırmızı iken geri kalanlarda bademcikler büyük ve kırmızıdır. Bademcikler üzerinde püy, beyaz krater, puy benekleri, tonsillerin beyaz gri kaplanmış hali % 50 vakada olabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 23 Anne Çocuk Sağlığı

24 Streptekoksik boğaz enfeksiyonuna bağlı olarak bazen yumuşak damakta küçük kırmızı noktalar veya benekler oluşabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 24 Anne Çocuk Sağlığı

25 Tanı ve Tedavi Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 25 Anne Çocuk Sağlığı

26 Bakteriler antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Viral olaylarda tedavi gerekmeyeceğinden nedenin streptekoklara bağlı olup olmadığının ve antibiyotik verilip verilmeyeceğinin saptanması gerekir. Boğaz kültürü alınarak laboratuvara gönderilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 26 Anne Çocuk Sağlığı

27 Streptekok enfeksiyonlar penisilinle tedavi edilir, alerji varsa 10 gün oral eritromisin tedavisi verilir. Antibiyitik başladıktan 24 saat sonra ateş düşer. Hastalık 1-2 güne kadar kısalır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 27 Anne Çocuk Sağlığı

28 % 20 oral penislinin tedavisine rağmen hastalık ısrar eder. 2. Kür tedaviden sonra Streptekok saptanırsa taşıyızcılık durumunun oluştuğunu gösterir. Asemptomatik çocukların tekrar tedavisi gereksizdir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 28 Anne Çocuk Sağlığı

29 Çocukluk Çağındaki Viral Enfeksiyonlar : Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 29 Anne Çocuk Sağlığı

30 Soğuk Algınlığı (Nezle) Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 30 Anne Çocuk Sağlığı

31 Üst solunum yolu viral enfeksiyonları genel olarak soğuk algınlığı olarak bilinirler. Bir hafta üren burun akıntısı, burun tıkanıklığı vardır. 1 – 4 çeşit değişik virüs etkendir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 31 Anne Çocuk Sağlığı

32  Rinovirüsler,  Parainfluenza virüsleri  Respiatuar sinsisyal virüs(RSV) bir yaşa kadar en sık bronşit ve pnömoni  Ve koronavirüslerdir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 32 Anne Çocuk Sağlığı

33 Bazen soğuk algınlığını oluşturan virüs, çocukta solunum sisteminin diğer bölgelerine de yayılabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 33 Anne Çocuk Sağlığı

34 Belirti ve Bulguları Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 34 Anne Çocuk Sağlığı

35 Soğuk algınlığı olan çocuk sıklıkla hapşırır, burnu tıkalıdır veya akmaktadır. Bazen hafif bir ateş olur, kendini hasta hisseder, kusma, diyare ve vücudunda ağrı şikayeti vardır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 35 Anne Çocuk Sağlığı

36 Tanı ve Tedavi Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 36 Anne Çocuk Sağlığı

37 Tanı semptomlara dayalı olarak konur. Soğuk algınlığının bir haftada geçmesi beklenir eğer geçmiyorsa komplikasyon gelişmiş olabilir, doktora başvurulması gerekir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 37 Anne Çocuk Sağlığı

38 Soğuk Algınlığı Oluşturan Virüs: Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 38 Anne Çocuk Sağlığı

39  Orta kulak İltihabı  Sinüzit  Bronşit veya bronşiolit  Pnömoni (zatüre) gibi komplikasyonları ortaya çıkabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 39 Anne Çocuk Sağlığı

40 Viral Pnömoni Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 40 Anne Çocuk Sağlığı

41 Pnömoni (zatüre) akciğerin derin, süngerimsi tabaklarının iltihabıdır ve etken virüslerde olabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 41 Anne Çocuk Sağlığı

42 Belirti ve Bulguları Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 42 Anne Çocuk Sağlığı

43 Viral pnömoni; ateş, titreme, hızlı solumaya neden olur. Küçük çocuklarda en sıktır ve 2-3 yaşlarında pik yapar. Hışıltı veya hırıltılı solunum sıklıkla eşlik eder. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 43 Anne Çocuk Sağlığı

44 Pnönonili çocuklar hava almak için oldukça güç sarf ederler böylelikle göğüs kasları içe doğru çekilir, her nefesi almak için çabalarlar. Eğer akciğere giren hava çok azalacak olursa dudakları ve tırnak yatakları morarır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 44 Anne Çocuk Sağlığı

45 Tanı ve Tedavi Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 45 Anne Çocuk Sağlığı

46 Pnömoni olan çocukların eğer solunumları iyi değilse yada solunum enfeksiyonu onları dehitrate bırakıyorsa hastanede tedavi edilmeleri gerekir. Hastane de oksijen verilir, IV sıvı almaları sağlanır. Eğer test sonuçları RSV enfeksiyonunu destekliyorsa ribavirin antiviral tedavi başlanır. Eğer bakteriyel pnömoni olasılığı varsa antibiyotik tedavisi başlanır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 46 Anne Çocuk Sağlığı

47 Pnömoni olan çocuklar göğüs ağrısı veya karın ağrısından yakınırlar. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 47 Anne Çocuk Sağlığı

48 Epiglottit Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 48 Anne Çocuk Sağlığı

49 Epiglot, dil kökünden bulunan, fonksiyonu larinksi (gırtlağı) ve soluk borusunu korumak olan kapak benzeri bir kıkırdaktır. Epiglot, en sık olarak Haemophilus influenzae, tip B bakterisi ile enfekte olarak epiglotit adını alır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 49 Anne Çocuk Sağlığı

50 Şişer ve hareketleri sınırlanır. Sıklıkla 2-5 yaş arası çocuklarda ileri düzeyde şişmesi havayolunu tamamen tıkayarak yaşamı tehdit edici boyuta ulaşabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 50 Anne Çocuk Sağlığı

51 Belirti ve Bulguları Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 51 Anne Çocuk Sağlığı

52 Boğaz ağrısı, güç ve ağrılı yutma, boğuk seslilik yapar. Solunumla öter, ıslık çalar gibi ses çıkarır, solunum güçlüğü, yeme ve içmeyi ret, tükürüğünü yutamama gibi belirtileri vardır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 52 Anne Çocuk Sağlığı

53 Tanı ve Tedavi Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 53 Anne Çocuk Sağlığı

54 Radyolojik olarak tanı, fizik muayenenin gırtlakta ani ve ölümcül kapanmaya neden olma riski vardır. Muayene anestezi altında yapılır. Epiglot şiş ve kırmızı görünür. Tedavide antibiyotikler kullanılır. İleri düzeyde solunum güçlüğü havayolunun açık tutulmasını gerektirir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 54 Anne Çocuk Sağlığı

55 Bazen bu trakeostomi (soluk borusunu açarak tüp yerleştirme ) ile sağlanır. Bu işlemden sonra birkaç gün hastanede yatış gerekir. Hemophilus influenzae type b’ ye karşı rutin aşılamanın başlatılmasıyla epiglotit nadir bir hastalık durumuna gelmiştir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 55 Anne Çocuk Sağlığı

56 Menenjit Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 56 Anne Çocuk Sağlığı

57 Beyin zarlarının iltihabıdır. Enfeksiyonlar (viral, bacterial) bu durumun en sık nedenidir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 57 Anne Çocuk Sağlığı

58 Bakteriyel Menenjit: Sıklıkla beyin kabuğu, kranyal sinirler, beyin kan damarları, omurilik ve sinir köklerinin de tutulduğu beyin zarları ve subaraknoid boşluğun bakteriyel enfeksiyonudur. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 58 Anne Çocuk Sağlığı

59 Bakteriyel Menenjit: Etkenler yaş ve klinik duruma bağlı değişir. Ani başlangıçlı ateş, ense sertliği, fokal nörolojik defisitler, nöbetler, bilinç değişiklikleri klinik bulguları oluşturur. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 59 Anne Çocuk Sağlığı

60 Patolojik olarak subaraknoid boşlukta iltihabı eksuda ve yaygın iltihabı hücre infiltrasyonuudur. Tanı için beyin omurilik sıvısı alınarak incelenir. Erken tanı çok önemlidir, gecikme ölüm ya da sekel sonuçlanır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 60 Anne Çocuk Sağlığı

61 Menenjitin klinik bulguları ateş, baş ağrısı, ense ağrısı, kusma ve menegeal irritasyonudur. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 61 Anne Çocuk Sağlığı

62 Impetigo Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 62 Anne Çocuk Sağlığı

63 Stafikok veya A grubu beta hemolitik streptekoklara oluşan cilt enfeksiyonudur. Pastül adı verilen döküntüler açıldığı zaman içinden sıvı sızar ve kabuklanır. Daha çok yüzde ağız ve burun etrafında olmak üzere vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 63 Anne Çocuk Sağlığı

64 Antibiyotik tedavisi gerekir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 64 Anne Çocuk Sağlığı

65 Bronşiolit Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 65 Anne Çocuk Sağlığı

66 Virüslerin oluşturduğu alt havayollarının iltihabı hastalığıdır. En sık etkenler parainfluenza virüs 3, rinovirüs, RSV ‘dir. Çocuklar ve erişkinler hafif semptomlarla seyreden soğuk algınlığı yapan bu virüsler bebek ve küçük çocuklarda hafif soğuk algınlığı semptomları oluşturabileceği gibi sıklıkla pnömoni ve bronşiolit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonu yaratır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 66 Anne Çocuk Sağlığı

67 RSV ‘nin yayılımı RSV enfeksiyonu olan bir kişinin öksürük, hapşırık, nazal sekresyonundan damlacık yolu ile olur. Tipik olarak Kontamine olmuş parmaklarla yüze dokunma ya ada gözleri ovuşturduğunda burun ve ya göz yoluyla giriş gösterir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 67 Anne Çocuk Sağlığı

68 En ciddi enfeksiyon tablosunun oluştuğu aylar 2-8 aydır. Genellikle sonbahar sonu ve erken ilkbahar arasında enfeksiyon salgın yapar. Hemen hemen 3 yaşa kadar tüm çocuklar RSV ile karşılaşır. Çoğu tehlikeli düzeyde hastalık geçirmemiştir. Reenfeksiyon sıktır fakat izleyenler daha hafif geçirilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 68 Anne Çocuk Sağlığı

69 RSV aynı zamanda iyi yıkanmamış ellerle ve üzeri kontamine olmuş cisimlerle (kirli örtüler, kapı kolları) temas ile bulaşır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 69 Anne Çocuk Sağlığı

70 Belirti ve Bulguları Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 70 Anne Çocuk Sağlığı

71 RSV genellikle boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hafif hışıltı, ateş ve baş ağrısı yapar RSV’li bir kişi karşılaştıktan 4-6 gün sonra belirtiler başlar.3 yaşın altında ise daha çok yüksek ateş, öksürük, hızlı solunum, hışıltı ve solunum yolu hastalığı yapar. Solunum çabası artmış, zorlu solunum vardır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 71 Anne Çocuk Sağlığı

72 Tanı ve Tedavi Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 72 Anne Çocuk Sağlığı

73 Tanı daha çok belirti ve bulgulara göre konur. Hafif RSV enfeksiyonunda semptomlara yönelik ateş düşürücü ve ağrı kesiciler, serum fizyolojik gibi burun damlası ve buhar verilir. Ağır vakalarda hastaneye yatırılır, ek olarak nemlendirilmiş oksijen, solunumu rahatlatıcı ilaçlar ve hastalık süresini kısaltmak için virüse karşı tedavi verilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 73 Anne Çocuk Sağlığı

74 Krup (Yalancı Difteri) Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 74 Anne Çocuk Sağlığı

75 Nezle ve gribal infeksiyonu takiben gırtlak ve ses tellerinde iltihaplanmaya bağlı köpek havlaması şeklinde öksürük, hırıltı, nefes almakla zorlanma gibi belirtileri vardır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 75 Anne Çocuk Sağlığı

76 Daha çok virüslerin neden olduğu bu hastalıkta 6 ay – 3 yaş arası çocuklar gündüz sağlıklı veya çok hafif soğuk algınlığı tablosu varken gece aniden havlar tarzda öksürük, nefes almada zorluk ve huzursuzluk gelişir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 76 Anne Çocuk Sağlığı

77 Solunum güçlüğü olan vakalar hastaneye yatırılarak tedavi edilir. Soğuk buhar makineleri evde tedaviye yardımcıdır. Neden ne olursa olsun doktora başvurulması gerekir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 77 Anne Çocuk Sağlığı

78 Bakterilerin neden olduğu durumlarda ateş, solunum yetmezliği ve hava açlığı daha ciddi bir tablo yaratabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 78 Anne Çocuk Sağlığı

79 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SIK GÖRÜLEN DÖKÜNTÜLÜ VİRAL HASTALIKLAR Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 79 Anne Çocuk Sağlığı

80 Çocukluk çağında sık görülen döküntülü viral hastalıklar; Kızamık, Kızamıkçık (Rubella), 5.hastalık, 6 hastalık, Suçiçeği, Kabakulak, Gastroenteritler ve Parazitozlardır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 80 Anne Çocuk Sağlığı

81 Kızamık Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 81 Anne Çocuk Sağlığı

82 Morbillivirüs’un neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs solunu yoluna damlacık yolu ile girer, epital hücrelerinde çoğalır, retiküloendotelyal sisteme yayılır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 82 Anne Çocuk Sağlığı

83 Kuluçka dönemi 10-12 gün, döküntü öncesi 4 gün süren dönemde ateş, konjunktivit, nezle, öksürük, ağız içinde koplik lekesi adı verilen 1 mm çapında beyaz lekeler oluşur. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 83 Anne Çocuk Sağlığı

84 Döküntü enseden başlar, yüze boyuna, kollara, gövdeye yayılır. Birleşme özelliğindendir. Avuç içi ile ayak tabanlarında da olur. 3.gününden sonra düşmezse komplikasyon düşünülmelidir, antibiyotik tedavisi verilmez. A vitamini komplikasyon riskini azaltmaktadır. Aşı ile korunulabilen hastalıklar arasındadır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 84 Anne Çocuk Sağlığı

85 Kızamıkçık (Rubella) Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 85 Anne Çocuk Sağlığı

86 Rubivirüs’ un neden olduğu akut, sıklıkla benign seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüs, damlacık yolu ile solunum sistemin girer ve lenfatik sisteme yayılır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 86 Anne Çocuk Sağlığı

87 Damlacık yolu veya direk temasla bulaşır. Çocuklarda tipik hastalık 16-18 gün süren kuluçka dönemi sonrası genellikle 3 gün kadar devam eden bir döküntü şeklinde görülür. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 87 Anne Çocuk Sağlığı

88 Döküntü yüzde başlar, süratle tüm vücuda yayılır.2. günde yine yüzden başlayarak solar. Ensede saçlı deri içinde ve kulak arkasında lenf bezeleri şişer. Ateş nadiren 39’C ye kadar çıkar. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 88 Anne Çocuk Sağlığı

89 Bulaşıcılık süresi döküntüden 1 hafta öncesinden 2 hafta sonrasına kadar uzayabilir. Belirtisizde geçirebilir. Tedavi semptomatiktir. Aşı işle korunabilen hastalıklardandır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 89 Anne Çocuk Sağlığı

90 Konjenital Rubella Enfeksiyon Maternal enfeksiyon sonucu gebeliğin 1. kısmında virüsün transplasental yolla fetusa geçişi yenidoğanda gelişimsel anomalilerle sonuçlanır. Kardiyak ve okullar lezyonlar, sağırlık, mikrosefali, mental gerilik, yaygın gelişme geriliği yapar. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 90 Anne Çocuk Sağlığı

91 5. Hastalık (Erita İnfeksiyozum) Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 91 Anne Çocuk Sağlığı

92 Human Parvovirüs B19 ile oluşan, daha çok okul çağındaki çocuklarda görülen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Sıklıkla kızamıkçık ile karıştırılır. 1. evrede yanaklarda kelebek tarzı döküntü, 2.evrede kollarda ve gövdede olan bacaklarda yayılan döküntü, 3.evrede döküntüler kaybolur ve tekrar belirir, sıcakta artar. Tedaviye gerek yoktur. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 92 Anne Çocuk Sağlığı

93 6. Hastalık (Roseola İnfantum) Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 93 Anne Çocuk Sağlığı

94 6. hastalık, ekzantem subitum veya psödokızamıkçık gibi isimler alır. Bulaşıcı viral bir hastalıktır, sıklıkla 2 yaş altında yüksek ateş, kırmızı döküntü ile seyreder. Kalabalık yerlerde yayılımı fazladır, büyük alışveriş merkezleri, kreşler gibi. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 94 Anne Çocuk Sağlığı

95 En çok ilkbahar ve erken yaz aylarında salgın yapar. Roseola etkeni human herpes virüs 6’ dır, uçuk ya da seksüel yolla geçiş gösteren herpes virüsten farklıdır. Erişkin yada büyük çocuklarda çok nadirdir, erken çocukluk çağında geçirilmiş bir atağın yıllar boyu hatta ömür boyu koruyuculuğuna inanılır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 95 Anne Çocuk Sağlığı

96 Belirti ve Bulgular Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 96 Anne Çocuk Sağlığı

97 Roesola ile karşılaşılan çocukta semptomların ortaya çıkması 5-15 gün alır. Roseolanın ilk bulgusu 39- 40 C yükselen ani ateştir. Yüksek ateşe rağmen çocuk uyanık ve aktiftir. Başın arkasında, boyun yan tarafı ve kulağın arkasındaki lenf bezleri büyüyebilir. Dalak hafifçe büyümüş olabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 97 Anne Çocuk Sağlığı

98 Ateş 3-4 gün sürer, aniden kaybolur tam bu sırada roseolanın döküntüsü gövdeden başlayarak eksterimite, boyun, yüz ve bacaklara yayılır. Benek, benek pembemsi veya kırmızıdır, birkaç saatte de solabilir. En fazla 1-2 gün sürer, roseolası olan çocuk 1 hafta içinde iyileşir. Çok yüksek ateş oluşturabileceğinden febril konvülziyonu tetikler, 6. hastalığı olan yaklaşık %5-35 arası çocukta rastlanır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 98 Anne Çocuk Sağlığı

99 Tanı ve Tedavi Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 99 Anne Çocuk Sağlığı

100 Doktorların ateş düşüpte döküntüler ortaya çıkıncaya kadar roseola tanısını koyması güçtür. Ateş acetamiofen veya ibuprofen gibi ateş düşürücülerle azaltılabilir. Reye sendromu riski olduğu için aspirin kullanılmamalıdır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 100 Anne Çocuk Sağlığı

101 Yüksek ateş sıvı kaybı yaratabileceğinden bol sıvı verilmeli, dehidratasyon bulguları açısından izlenmelidir. Bu bulgular dil ve dudak kuruluğu, irribalite, gözyaşı yokluğu, idrar miktarında azalmadır. Uygulanan aşısı yoktur. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 101 Anne Çocuk Sağlığı

102 Suçiçeği Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 102 Anne Çocuk Sağlığı

103 Varicella zoster virüsü ile oluşan son derece bulaşıcı bir enfeksiyondur. Sıklıkla çocuklarda, direk temas yada solunum yolu ile damlacık şeklinde yayılır. Cilt ve mukozalarda tipik kaşıntılı veziküler lezyonlarla karakterizedir. Kolaylıkla patlar ve kabuk bağlar. Çocuklarda sıklıkla selim seyirlidir ancak erişkinlerde pnömoni veya ensefalit ile komplike olabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 103 Anne Çocuk Sağlığı

104 Kabakulak Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 104 Anne Çocuk Sağlığı

105 Rubulavirüs tarafından oluşan, direk temas, damlacık yolu, enfekte tükürük, idrarla kontamine atıklarla yayılan ve 15 yaş altında çocuklarda daha sık görülen akut enfeksiyon hastalığıdır. Erişkinlerde geçirebilir. Hastalık belirtileri görülmeden 4 gün evvel ve görüldükten 7 gün sonraya kadar hastanın salgısında virüs bulunur. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 105 Anne Çocuk Sağlığı

106 Şişlik 4-10 gün sürer. Ağız açıldığı zaman ağrı vardır. Kabakulakta başlıca testis ve MSS olmak üzere epididim, prostat, over, pankreas, karaciğer, böbrek tiroid gibi organlarda tutulma olabilir. Tedavi semptomatik, yatak istirahati, gerekiyorsa ateş düşürücü, ağrı kesiciler verilir ve ekşi olmayan gıdalarla beslenme tavsiye edilir. Prognoz genellikle iyidir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 106 Anne Çocuk Sağlığı

107 Kuluçka dönemi 16-21 gün çocuklarda genellikle prodram dönemi görülmez, hastalık paratis bezinde şişme ve ateşle başlar. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 107 Anne Çocuk Sağlığı

108 Gastroenteritler Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 108 Anne Çocuk Sağlığı

109 Çocuklarda en sık gastrointestinal sistem problemi infeksiyöz gastoenteritlerdir. Başta rota virüsü olmak üzere en sık etken virüslerdir. Tifo oluşturan etkenle oluşan gastroenteritler Solmonella gastroenteriti, Şigella, basilli dizanteri olarak tanımlanır. Eschericbia coli, koli basili olarak bilinen bakteri normal koşullarda barsak florasında bulunur ancak bazı türleri ishal etkenidir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 109 Anne Çocuk Sağlığı

110 Ülkemizin bazı bölgelerinde ‘ishalli çocuğa su verilmez ‘ biçiminde yanlış bir inanışın olması ishalli hastalıklardaki sıvı kaybını yükseltmektedir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 110 Anne Çocuk Sağlığı

111 Giardia Barsak mukozasına yapışarak sekresyonlarla beslenen bir parazittir.İshal tablosu yaratır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 111 Anne Çocuk Sağlığı

112 Diyare (İshal) Normalden daha sık, miktarca fazla, sulu ve şekilsiz kaka yapmaktır. Gastroenterit, kusma ve ishalin birlikte olduğu, durumlar için kullanılır. İshal genellikle kusma ile birlikte seyreder. Bu durum çocuklarda vücut suyunun önemli bir kısmının kaybolması ve su-elektrolit dengesinin bozulmasına neden olur. Bundan dolayı ishal ölüme yol açan önemli bir hastalıktır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 112 Anne Çocuk Sağlığı

113 İshalli Bir Çocukta Vücuttan Suyun Kaybedildiğini Gösteren Bulgular:  Halsizlik ve huzursuzluk  Ağız ve dudaklarda kuruluk  Bıngıldağın çökmesi  İdrara çıkma sıklığı ve miktarında azalma Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 113 Anne Çocuk Sağlığı

114 Çocuklarda İshale Yol Açan Nedenler  Hatalı beslenme  Enfeksiyonlar  Gıda zehirlenmeleri  Besin alerjileri Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 114 Anne Çocuk Sağlığı

115 Doktora Ne Zaman Başvurulmalıdır?  Ağızdan sıvı yada gıda alımı yoksa  Şiddetli kusma  Su kaybı bulgularının varlığı  Kakanın kanlı, sümüksü ve kötü kokulu olması  Yüksek ateşin varlığı Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 115 Anne Çocuk Sağlığı

116 Evde Neler Yapılabilir?  Anne sütü alıyorsa emzirmeye devam  Ek besin sağlayıcı ishal diyeti uygulanmalı ve oral rehidratasyon sıvıları verilmelidir.  Yoğurt  Elma, şeftali suyu  Patates püresi  Pirinç lapası veya ayran çorbası  Su muhallebisi  Az şekerli çay, ayran verilmeli. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 116 Anne Çocuk Sağlığı

117 Parazitozlar Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 117 Anne Çocuk Sağlığı

118 İnsan bağırsağında yaşayıp çoğalan değişik boy ve şekildeki parazitler vücut için gerekli besin maddelerini kullanarak çoğalır ve yaşadıkları canlıya zarar verir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık veya devamlı açlık hissi, baş ağrısı, burunda ve popoda kaşıntı, ishal, deride kaşıntılı döküntü ve solukluk, gelişme geriliği yapabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 118 Anne Çocuk Sağlığı

119 En sık askaris (solucan), oksiyür(kıl kurdu) ve tenya(şerit) ya rastlanır. Askaris bahçe solucanlarına benzer, boyu 20-25 cm’ dir. Dişi parazitler her gün 200 000 yumurta yapar. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 119 Anne Çocuk Sağlığı

120 Genellikle dışkı ile vücuttan atılır. Tedavi ile ortadan kaldırılması mümkündür. Kıl kurdu olarak ta bilinen oksiyür 0,2-1 cm boyundadır. Kalın bağırsakta yaşar. Geceleri makattan çıkarak kaşıntı yapar. Aile bireylerine kolayca yayılır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 120 Anne Çocuk Sağlığı

121 İplik tarzında görülebilir. Tenyaların boyları 10m kadar olup makarnaya benzer. Çiğ ve az pişmiş etlerin tüketilmesiyle geçiş yapar. İlaçla tedavi edilir. Parazit kuşkulunan tüm durumlarda dışkının incelenmesi gerekir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 121 Anne Çocuk Sağlığı

122 Parazit buluna kişinin dışkısı ile atılan parazit yumurtaları yiyecekler, içecekler ve eşyalara bulaşır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 122 Anne Çocuk Sağlığı

123 Doktor tavsiyesi ile ilaç kullanılmalıdır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 123 Anne Çocuk Sağlığı

124 ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLAMA Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 124 Anne Çocuk Sağlığı

125 Doğumdan itibaren başlatılan aşılama programı ile ölme ya da sakat kalma riski olan birçok bulaşıcı hastalığın görülme olasılığı son derece azalmıştır. Amaç aşı ile korunabilen hastalıkların tamamen ortadan kaldırılabilmesidir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 125 Anne Çocuk Sağlığı

126 Bu başarı zamanında çiçek virüsünde elde edilmiş ve günümüzde artık dünyada hiç görülmediği için çiçek aşısı yapılmamaktadır. Çocuk felci açısından da hemen hemen bu noktaya gelinmiştir. Ülkemizde aşılama programı başarı ile sürdürülmektedir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 126 Anne Çocuk Sağlığı

127 Kulak iltihabı, sinüzit ve zatüre etkeni olan pnömokok ve en sık ishal nedeni olan Rota virüs ve suçiçeği aşısı dışında ülkemizde çocukluk çağı aşı uygulaması aynı ABD ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibidir. BCG ülkemizde 2.ayın sonunda tek doz uygulanırken bu aşı gelişmiş ülke aşı programlarında yer almamaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 127 Anne Çocuk Sağlığı

128 Aşı ile korunabilen hastalıklar; Hepatit B, Tüberküloz, Difteri, Boğmaca, tetanos, çocuk felci, Hemophilus influenzae ile oluşan menenjiti kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, pnömokoklarla oluşan enfeksiyonlar, rota virüs ishallerdir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 128 Anne Çocuk Sağlığı

129 Verem (BCG) Aşısı Verem aşısı ilk olarak 2.ayın sonunda ve daha sonra ilköğretim birinci sınıfta yapılmaktadır. Aşı daima sol omuz adalesi üzerindeki deri içerisine yapılır. Aşı yerinde reaksiyon 2-3 hafta sonra belirir, kırmızılık, hafif sulanma ve kabuklanma olabilir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 129 Anne Çocuk Sağlığı

130 Hepatit B Aşısı Doğumda, 1.ayın sonunda ve 6.ayın sonunda olmak üzere tüm çocuklara 3 doz olarak uygulanmaktadır. Karma aşı olarak bilinen bu aşı 2.ayın sonunda başlayarak 1- 2 aylık aralarla 3 doz uygulanır ve 3.dozdan 1 yıl sonra tekrar yapılır. Çocuk felci(polio) aşısı ve Hemophilus İnfluenza B’ye karşı içinde aynı program geçerlidir. Ülkemizde, bu 5 enfeksiyon etkenine karşı olan aşılar tek bir enjeksiyon halinde 2-4-6, ayların sonunda ve 18. Ayda yapılmaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 130 Anne Çocuk Sağlığı

131 HIB Aşısı Haemophilus İnfluenzae Tip B adlı bakterinin yaptığı: bazı menenjit, zatürre, artrit(eklem iltihabı) gibi hastalıklara karşı geliştirilen bir aşıdır. HIB bakterisinin yaptığı bu hastalıklar 5 yaşından sonra pek görülmez. Bu aşı medyada ve bazı hekimlerce menenjit aşısı olarak ta adlandırılır. Bu tanımlama eksiktir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 131 Anne Çocuk Sağlığı

132 Çünkü HİB aşısını yaptırarak yalnız Hib menenjiti, önlenebilir. Bu aşı Pnömokok, Menenjitgokok ve bazı nadir mikropların yaptığı diğer menenjitlere karşı koruma sağlamaz. Hib aşısı 2. aydan itibaren Çocuk Felci ve Difteri- Boğmaca – Tetanoz aşılarıyla beraber veya ayrı olarak 1-2 ay aralarla 3 doz ve 1 yıl sonra tekrarı yapılır. (3+1: toplam 4 defa) 6.aydan sonra başlanırsa 1-2 ay ara ile 2 doz ve 1 yıl sonra tekrarı yapılır (2+1: toplam 3 defa). 12. Aydan sonra başlanırsa tek doz yeterlidir. 5 yaşından sonra yapmaya gerek yoktur. Ülkemizde Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Polio aşısı ile birlikte uygulanır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 132 Anne Çocuk Sağlığı

133 Canlı (ağızdan verilen) ve ölü(kas içine yapılan) iki ayrı formu vardır. Ağızdan uygulanan aşıdan sonra ortaya çıkan bağışıklık durumu(sekretuar IgA ) kas içine uygulanan aşıdan sonra gelişmez. Çocuk felci hastalığının tümüyle ortadan kalkmış olduğu ülkelerde kas içine uygulanan aşı kullanılmaktadır. Ülkemizde de son bir yılda bu şekilde, karma aşıyla beraber yapılmaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 133 Anne Çocuk Sağlığı

134 Kızamık – Kabakulak - Kızamıkçık (Measles- Mumps- Rubella): Kızamık – Kabakulak - Kızamıkçık hastalıklarına karşı geliştirilen 3’lü aşıdır. 12.ay ve 4-6 yaş arası olmak üzere 2 defa yapıldığında 3 hastalığa karşı ömür boyu koruyuculuk oluştuğu kabul edilir. Tek doz yapıldığında 10 yaşından sonra koruyuculuk azalmakta hatta kaybolmaktadır. Ülkemizde rutin aşı takvimine girmiştir. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 134 Anne Çocuk Sağlığı

135 Sağlık Bakanlığının Uyguladığı Aşı Takviminde Bulunmayan, Gerektiği Zaman Yapılan Aşılar ise, Suçiçeği (Varisella), Konjuge Pnömokok, Hepatit A, Grip(İnfluenza ) ve Rota virüs aşısıdır. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 135 Anne Çocuk Sağlığı

136 Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman… Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 136 Anne Çocuk Sağlığı

137 Mutlu Bireyler, Gülümseyen Yüzler İçin El Ele Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 137 Anne Çocuk Sağlığı

138 Teşekkür Ederim.. Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 138 Anne Çocuk Sağlığı


"O - 6 YAŞ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ÇOCUK HASTALIKLARI Bitlis Eren Üniversitesi SHMYO Hatice ÖNTÜRK Trh 29.05.2013 Sa 00:01 1 Anne Çocuk Sağlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları