Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

APA YAYIN KILAVUZU KURALLARINA GÖRE BİLİMSEL METİNLERDE FORMAT, ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI (2010, 6’ncı Baskı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "APA YAYIN KILAVUZU KURALLARINA GÖRE BİLİMSEL METİNLERDE FORMAT, ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI (2010, 6’ncı Baskı)"— Sunum transkripti:

1 APA YAYIN KILAVUZU KURALLARINA GÖRE BİLİMSEL METİNLERDE FORMAT, ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI
(2010, 6’ncı Baskı)

2 Takdim Planı APA nedir? Bilimsel metinlerde, Genel format Metin içi alıntı yapma ve gösterme Kaynakça hazırlama

3 KAYNAK GÖSTERME BİÇİMLERİ
• Antropoloji - AAA • Biyoloji - CBE/CSE • Dil ve Edebiyat - MLA • Fizik - AIP • Genel - Chicago • Kimya - ACS • Matematik - AMS • Psikoloji - APA • Sosyoloji - ASA • Tıp - NLM, AMA

4 NİÇİN KAYNAK GÖSTERİLİR?
Bilimsel zorunluluk (yasal ve ahlakî) Çalışmanın güvenilirliği Kullanılan kaynaklara erişim

5 APA NEDİR? Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association) tarafından hazırlanan, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ,daha çok sosyal bilimler çalışmalarındaki metinlerde, biçim ,alıntı ve kaynakça gibi hususları düzenleyen yayın kılavuzudur.

6 GENEL FORMAT Bilimsel bir metin;
Standart A4 ebattaki kağıda (21 × 29,7 cm.) iki satır aralıkla, Her kenardan 1” (~2,5 cm.) boşluk ile, 10-12 pt. yazı tipi boyutuyla ve tercihen Times New Roman ile, Her sayfanın sol üst kısmında başlık ve sağ üst kısmında sayfa numarası olacak şekilde yazılır. Vurgu belirtmek maksadıyla kalın,altı çizili, büyük harfle yazılmış kelimeler kullanılmaz. Pasif cümleler yerine aktif bir anlatım tarzı tercih edilmelidir.

7 GENEL FORMAT Metnin içerisinde bir kısaltma ilk kez kullanılacağı zaman önce açık haliyle yazılır, daha sonra parantez içinde kısaltması verilir. Daha sonraki kullanımlarda yalnızca kısaltma kullanılır. İlk kez: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı nüfus istatistikleri….. İkinci kez ve sonrası: TÜİK’in 2010 yılı istatistikleri ayrıca….. Metin içerisinde her kelimeden, her noktalama işaretinden (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste) sonra bir boşluk bırakılır. Yalnızca kısaltmalarda kullanılan noktalar bu kurala dahil değildir (v.b., v.s., i.e., e.g.) Metin içerisinde harflerle ifade edilen istatistiksel semboller italik olarak verilir. Örn. (p, r, F, R2).

8 GENEL FORMAT Metin içinde geçen sayı 10’dan küçük ise harflerle (dokuz, sekiz….) yazılmalıdır. İstisnaları (APA 4.31) ; Eğer bir cümlenin başlangıcında değilse, 10’dan büyük sayılar harflerle değil, rakamlarla yazılır (Örn. Araştırmaya 350 üniversite öğrencisi….) Makalenin özet kısmında , Bir ölçme biriminden bahsediliyorsa , (Örn. 5 mg’lık dozlar…., 10 cm ve üzeri….) Metin içerisinde istatistiksel veya matematiksel işlevler, kesirler, ondalıklar, yüzdeler, oranlar, yüzdelikler ve çeyrekliklerle ilgili sayılar veriliyorsa (Örn. 3 katından fazla…., örneklemin %5’i….., örneklemde 1. yüzdelikte…)

9 GENEL FORMAT KAYNAKÇA ANA METİN ÖZET BAŞLIK SAYFASI

10 APA KURALLARININ MAKALELERDE KULLANIMI
BAŞLIK SAYFASI Başlık, 12 kelimeden fazla olmamalı, Kısaltma içermemeli, 1 veya 2 satır olabilir, İki satır aralığı kullanılmalı. Sayfanın üst orta kısmına yazılmalı İsim yazarken ünvanlar kullanılmamalıdır. Dizi Başlık: APA KURALLARININ MAKALELERDE KULLANIMI APA KURALLARININ MAKALELERDE KULLANIMI Mehmet Mert Gazi Üniversitesi

11 BAŞLIK SAYFASI Sayfanın altına doğru yazar hakkında kısa bilgi notu sola yaslanmış olarak yer alır. Bu notta yazarın şu anki durumu, ilgi alanları, ödülleri vb. bilgiler, yazının bir proje kapsamında desteklenmesi vb. bilgiler ile iletişim için elektronik adresi yer alabilir. Dizi Başlık: İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı Ümit ATABEK Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yazar Hakkında Prof.Dr. Ümit Atabek, lisans derecesini ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1979 yılında aldı. Ankara Üniversitesi SBF’de yüksek lisans (1982) ve doktora (1991) yaptı yılında basın yayın tekniği alanında doçent, 2002 yılında da profesör oldu yılında asistan olarak başladığı Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2002 yılında ayrılarak Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti. Halen bu fakültede dekanlık ve gazetecilik bölüm başkanlığı görevlerini yürütüyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi üyesi de olan Atabek’in akademik ilgi alanları; iletişim teknolojileri, iletişim araştırmalarında yöntembilim ve iletişimin ekonomi politiğidir. e-posta: web:

12 ÖZET “Özet” kelimesi ortalanmalı, kalın,italik,altı çizili veya başka bir formatta olmamalı, Özet kelime arasında olmalı, En azından araştırmanın konusunu,araştırma sorusunu,katılımcıları,metodu, data analizlerini ve sonuçları içermeli, En alta anahtar kelimeler yazılmalıdır. HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ Özet Halkla ilişkilerin günümüzdeki biçimiyle gelişmesi, kapitalist üretim tarzı ve ilişkilerinin Avrupa’da, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmesine bağlı olarak olmuştur. Bu makalede halkla ilişkilerde etik kavramını irdelemek için öncelikle bu alanının çıktığı yer olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk başlangıçlar “etik sorunu” bağlamında ele alınacaktır. Daha sonra Türkiye’deki durum incelenecektir. Bu çalışma halkla ilişkilerle ilgili tarihsel gelişmeyi somut olarak ortaya koyarak eleştirel bağların kurulması bakımından önemlidir. Halkla ilişkiler bir faaliyet olarak ortaya çıktığı günden bu yana etik hakkındaki tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Konum olarak iletişim disiplini altında yer alan halkla ilişkilerin başlangıcı ekonomik çıkarların gerçekleşmesi için, örgütlü gücün “bilgilendirme, haber verme, açıklama yapma” gibi isimler altında sürekli kendi propagandasını yaptığı bir yapıya dayanmaktadır. Büyük Amerikan iş adamlarına karşı gelişen kuvvetli karşıtlık; orta sınıfa rağmen iş dünyasıyla basın arasında iletişim kurmak için “publicity man” olarak gazetecileri kiralayarak onların deneyimlerini kullanmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye'deki başlangıçlar ise 1920’lerde genç Türkiye Cumhuriyetine dayanmaktadır. Anahtar kelimeler: Halkla ilişkiler, etik, tarihsel gelişme

13 ANA METİN Ana metin bölümünün ilk sayfası 3 ile başlar.
HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ Halkla İlişkiler Etiğine Tarihsel Bir Bakış: Amerika’nın Öğrettikleri ve Türkiye’de Yaşananlar Halkla ilişkilerin günümüzdeki biçimiyle gelişmesi, kapitalist üretim tarzı ve ilişkilerinin Avrupa’da, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmesine bağlı olarak olmuştur. Bu makalede halkla ilişkilerde etik kavramını irdelemek için öncelikle bu alanının çıktığı yer olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk başlangıçlar “etik sorunu” bağlamında ele alınacaktır. Daha sonra Türkiye’deki durum incelenecektir. Bu çalışma halkla ilişkilerle ilgili tarihsel gelişmeyi somut olarak ortaya koyarak eleştirel bağların kurulması bakımından önemlidir. Halkla ilişkiler bir faaliyet olarak ortaya çıktığı günden bu yana etik hakkındaki tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Konum olarak iletişim disiplini altında yer alan halkla ilişkilerin başlangıcı ekonomik çıkarların gerçekleşmesi için, örgütlü gücün “bilgilendirme, haber verme, açıklama yapma” gibi isimler altında sürekli kendi propagandasını yaptığı bir yapıya dayanmaktadır. Büyük Amerikan iş adamlarına karşı gelişen kuvvetli karşıtlık; orta sınıfa rağmen iş dünyasıyla basın arasında iletişim kurmak için “publicity man” olarak gazetecileri kiralayarak onların deneyimlerini kullanmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye'deki başlangıçlar ise 1920’lerde genç Türkiye Cumhuriyetine dayanmaktadır. Elbetteki tek partili devletçi bir yapıda profesyonel halkla ilişkilerin olma olasılığı yoktu. En anlamlı halkla ilişkiler faaliyetleri Atatürk’ün gezilerinde yazıyı, şapkayı, çiftçilere traktörü tanıtması gibi girişimlerdi. Türkiye gibi ülkelerde halkla ilişkilere yönelimin artması kendiliğinden değil küreselleşmenin getirdiği sonuçlardan biri olarak kendini göstermiştir. Son yıllardaki en önemli değişim, halkla ilişkiler dendiğinde güzel kızlar, vücut dili, son moda giysiler, sahte imajlarla firma veya kurum satışını yapmaya çalışan halkla ilişkiler firmaları ve etik söylemleriyle halkla ilişkilerin ideolojik temelini biçimlendirmeye çalışan halkla ilişkiler dernekleri olmasıdır. Ana metin bölümünün ilk sayfası 3 ile başlar. Başlık kısmı üst orta bölüme yazılır. İki satır aralığı kullanılır.

14 KAYNAKÇA “Kaynakça” kelimesi üst ortaya ve kalın yapmadan yazılmalı,
İki satır aralığı boşluk kullanılmalı, İlk satırdan sonraki girişler (0,5”) 1,25 cm. içeriden başlamalıdır. Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynağın tam ismi yazılmalıdır. Yazım kurallarına dikkat edilmelidir. HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ Kaynakça Armony, J. L., & Dolan, R. J. (2002). Modulation of spatial attention by fear-conditioned stimuli: An event-related fMRI study. Neuropsychologia, 40, 817–826.doi: /S %2801% Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology,56,893–897. doi: / X Calvo, M. G., & Lang, P. J. (2004). Gaze patterns when looking at emotional pictures: Motivationally biased attention. Motivation and Emotion, 28, 221– /B%3AMOEM ed

15 BAŞLIKLAR BAŞLIK DÜZEYİ APA FORMATI 1’inci Düzey
Merkezde, kalın, sözcükler büyük harfle başlar küçük harfle sürer 2’nci düzey Sola Yaslı, Kalın, sözcükler büyük harfle başlar küçük harfle sürer 3’üncü Düzey Girintili, kalın, başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter. 4’üncü düzey Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter. 5’inci düzey Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter.

16 DİPNOTLAR Makale metnine ek olarak verilen açıklamalar ya da telif hakları gibi konular dipnot şeklinde verilebilir. Ancak dipnotlar kaynak göstermek ya da metin içinde kullanılan kısaltmaları açıklamak amacıyla kullanılmaz. Dipnot, içinde geçtiği metnin bulunduğu sayfanın altına, yine kelime işlemci yazılımının oluşturduğu alana yazılır. Dipnot numaralandırması tüm metin boyunca ardışık şekilde ilerlemelidir.

17 METİN İÇİ ALINTILAR Endirekt Alıntı : Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Öztürk, 2004). Direkt Alıntı : Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s. 42). Alıntı “..” içerisinde yazılır.

18 METİN İÇİ ALINTILAR Daha önce yapılmış bir çalışmadan bahsederken geçmiş zaman kullanılmalıdır. Yazar-tarih metodu (Jones,1988) Bağlaçlar hariç tüm kelimelere büyük harf ile başlanmalıdır. ( Medya ve Çocuk) Metin içinde kitap, dergi, film, TV programı,müzik albümü adları italik yapılmalıdır. (Siyaset Meydanı programında…) Yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir.Sonrasında italik yazılmaz.

19 METİN İÇİ ALINTILAR Cümlenin başındaki rakamlar yazı ile yazılmalıdır.
Dergi makalelerinin başlıkları, dizi film bölümlerinin ve şarkıların isimleri vb. tırnak içinde yazlır. (“Starwars: Clone Wars”) Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz. Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir

20 KISA ALINTI Eğer bir çalışmadan direk bir alıntı yapılacaksa:
Yazarın adı Yayım yılı Sayfa numarası ÖRNEK: Yapıtta “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (Moran, 1994, s. 36) denmesine rağmen... Berna Moran (1994), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s. 36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker. 1994’de Moran…

21 UZUN (BLOK) ALINTI Eğer direk alıntı 40 kelime veya fazlaysa:
Yeni bir satıra ( yeni bir paragrafa) başlanır. Alıntı iki nokta üstüste konulduktan sonra başlanır. 1,25 cm girinti yapılır ve tüm alıntı ilk satır ile aynı hizada bulunur. İki satır aralığı muhafaza edilir. ÖRNEK: Grenberg (2001) şu şekilde açıklamaktadır : …………………………………………………………………………….. ……. (s.37-38)

22 ALINTILARDA YAZAR / YAZARLAR
Bir paragraf içerisinde, tarihi bir kez kullanmışsanız ve bir karışıklığa neden olmuyorsa ikinci kullanılmayabilir. ÖRNEK: Fisher (1999) bir anket uygulamıştı . ………Fisher’in sonuçları…… İki yazar varsa, Wegener ve Petty (1994) tarafından yapılan araştırmada….

23 ALINTILARDA YAZAR / YAZARLAR
Üç veya beş yazar varsa, ilk alıntıda hepsi kullanılır, sonrakilerde ilk yazardan sonra vd. şelklinde ifade edilir. ÖRNEK: İlk Alıntı: (Baldwin, Bevan, ve Beshalke, 2000) Sonrakiler: (Baldwin vd., 2000) 6 veya daha fazla yazar varsa, (Wegener vd., 1994)

24 ALINTILARDA YAZAR / YAZARLAR
Alıntı yapılan bir organizasyon ise, ilk alıntıda adı açıkça yazılmalı sonrakilerde kısaltma olarak yazılmalı. ÖRNEK: İlk Alıntı: (National Institute of Mental Health [NIMH], 1998) Sonrakiler: (NIMH, 1998) Aynı soyadı yazarlar varsa isimlerinin baş harfleri kullanılmalıdır. D. Baldwin (2001) ve M. L. Baldwin (1999) Parantezde 2 ya da daha fazla yazar adı varsa alfabetik sırada sunulur. (Greenberg, 2000 ; Roy, 1995 ; Yawn vd., 2000)

25 ALINTILARDA YAZAR / YAZARLAR
Aynı yazarın 2 ve daha fazla çalışması için, (Roy, 1982, 1995) (Zizek, 2009a) ve (Zizek,2009b). Önemli çalışma önce, diğerleri sonra ise, (Roy, 1995; ayrıca bkz. Embar-Seddon, 2000; Greenberg, 2001) Parantez içinde örneklendirmek isteniyorsa örn. kullanılır. Çocukların akılsal sağlığının korunması gerektiği birçok raporda belirtilmiştir (örn. National Institute of Mental Health, 1998; U.S. Public Health Service, 2000; Weist, 2001). Yeniden basılan çalışmalar için, (Slocum, 1900/1985) İkincil kaynaklar (kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir), Coie vd.’a göre (akt. iç. Greenberg, Domitrovich ve Bumbarger, 2000).

26 ALINTILARDA YAZAR / YAZARLAR
Eğer kaynakta sayfa numarası yoksa paragraf numarası belirtilir. (Dursun, 2009, parag.10) Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler (Kaynakçaya konulmaz) (İ.Erdoğan, kişisel iletişim, 28 Kasım 2000) Çeviri kitapları metin içinde gösterirken, (Smith,1817/2012) Filmden alıntı yapılacaksa, (Yüzüklerin Efendisi, 2009)

27 DİJİTAL KAYNAKLARDAN ALINTILARDA GÖSTERİM
Dijital Kaynaklardan alıntı yaparken (Yazar adı, Yazı tarih, Yazı başlığı, Erişim tarihi, Erişim adresi) belirtilir. Metin içinde: (Gates, 2013) (Tilman,2003) (“Plagiarism”,2004) Kaynakçada: Gates, B. [BillGates]. (26 Şubat 2013,). #Polio is 99% eradicated. Join me as we work to finish the job and #EndPolio. VIDEO: [Tweet]. adresinden alındıi. Tillman, H. N. (2003). Evaluating quality on the net. 15 Ocak tarihinde adresinden alındı. Plagiarism. ( 22 Temmuz 2004). Wikipedia, The Free Encyclopedia içinde Ağustos 2008 tarihinde adresinden alındı.

28 DİJİTAL KAYNAKLARDAN ALINTILARDA GÖSTERİM
Gates, B. [BillGates]. (26 Şubat 2013). #Polio is 99% eradicated. Join me as we work to finish the job and #EndPolio. VIDEO: [Tweet]. adresinden alındı. Metin İçinde: (Gates, 2013).

29 DİJİTAL KAYNAKLARDAN ALINTILARDA GÖSTERİM
Stanford Medicine [SUMedicine]. (9 Ekim 2012). Animal study shows sleeping brain behaves as if it's remembering: #sleep #neuroscience #research [Tweet]. adresinden alındı. Metin içinde: (Stanford Medicine, 2012).

30 DİJİTAL KAYNAKLARDAN ALINTILARDA GÖSTERİM
Gaiman, N. [Neil]. (29 Şubat 2012). Please celebrate Leap Year Day in the traditional manner by taking a writer out for dinner. It’s been four years since many authors had a good dinner. We are waiting. Many of us have our forks or chopsticks at the [Facebook durum güncellemesi]. adresinden alındı. Metin İçinde: (Gaiman, 2012).

31 DİJİTAL KAYNAKLARDAN ALINTILARDA GÖSTERİM
American Psychological Association. (19 Eylül 2011). This is psychology: Family caregivers [Video dosyası]. 2&set=vb adresinden alındı. Metin İçinde: (American Psychological Association, 2011).

32 KAYNAKÇA Metin içinde gönderme yapılmış/anılmış her eser kaynakçada belirtilmelidir. Görüşme metinleri, ler tartışma gruplarında oluşan mesajlar, okuyucunun ulaşamayacağı her türlü belge ve bilgi kaynakçada gösterilmemelidir. Kitap,dergi gibi alıntıların isimleri italik yapılmadır. Dergi makalelerinin başlıkları italik yapılmaz. Çift aralık kullanılmalıdır. İçeri girinti yapılmalıdır. Yazarların soyadına göre alfabetik sırada olmalıdır.

33 KAYNAKÇA Tek yazarlı kitap,
Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki. Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. (Bahadır Turan, çev.) İstanbul: Encore. İki yazarlı kitap, Wegener, D. T., ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, Üç-yedi arasında yazarı olan kitap, Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., ve Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self- esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65,

34 KAYNAKÇA Editörlü kitaplar,
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil. Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal alan içinde (s ). İstanbul: Hil. Birden çok baskısı olan kitap, Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4. Baskı). New York: Longman. Çeviri kitap, Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Metis.(İlk baskı 1876)

35 KAYNAKÇA Periyodik basılan bir dergiden,
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, Henry, W. A., III. (9 Nisan 1990,). Making the grade in today's schools. Time, 135, Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: /palgrave.kmrp DOI: Digital Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcısı)

36 KAYNAKÇA Ansiklopediden,
Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s ). Chicago: Encyclopaedia Britannica. Tezlerden, Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: ) Sözlüklerden, Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster‟s.

37 KAYNAKÇA Televizyon programından,
Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. Simpsonlar içinde. Bölüm: ABD: Paramount Pictures. Filmden, Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner. Fotoğraftan, Adams, Ansel. (1927). Monolith, The face of half dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

38 KAYNAKÇA DOI numarası olmayan çevrimiçi kaynak makalesi,
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. adresinden erişildi. Gazete makalesi (çevrimiçi), Dündar, C. (1 Kasım 2013). Faşizmin adaleti. Cumhuriyet. adresinden erişildi. Blog, J Dean. (7 Mayıs 2008). When the self emerges: Is that me in the mirror? [Kişisel Blog]. adresinden erişildi.

39 YARARLANILAN KAYNAKLAR


"APA YAYIN KILAVUZU KURALLARINA GÖRE BİLİMSEL METİNLERDE FORMAT, ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI (2010, 6’ncı Baskı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları