Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE YUNANİSTAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE YUNANİSTAN"— Sunum transkripti:

1 AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE YUNANİSTAN
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler: Bölgesel İlişkiler: AB ve Akdeniz Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Avrupa Birliği Bütünleşmesi Dersi Ödevi Göksel ERDOĞAN

2 AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Gümrük Birliği Ortak Pazar Tek Pazar Tek Para (***AB'de Ekonomik Bütünleşme ve Türkiye'nin Entegrasyonu, Nurettin BİLİCİ, cilt 5. no;2 s )

3 AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Gümrük Birliği ve Ortak Pazar (1 Ocak 1958 – Roma Antlaşması) Almanya Fransa İtalya Belçika Hollanda Lüksemburg

4 AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Tek Pazar (Avrupa Tek Senedi – 1 Temmuz 1987) Malların serbest dolaşımı. Kişilerin serbest dolaşımı. Hizmetlerin serbest dolaşımı. Sermayenin serbest dolaşımı. ***(1993 yılının başında Avrupa Tek Pazarı yürürlüğe girmiştir.)

5 AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Tek Para (Maastricht/AB Antlaşması – 1 Kasım 1993) Euro'nun Kullanılmaya başlanması (1 Ocak 1999) AB'ye üye 17 ülke (Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya, Estonya) AB'ye üye olmayan 3 ülke (Monako, San Marino, Vatikan) (***Eurozone Web Site)

6 AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Avrupa Tek Pazarının On Yılı AB’nin GSYİH’sı (gayrisafi yurtiçi hasıla) 2002 yılında %1.8 oranında, yani milyar € artmıştır. 1992 yılından beri, sınırların açılması sayesinde AB içerisinde yaklaşık 2.5 milyon yeni iş yaratılmıştır. Son on yılda toplam 877 milyar € tutarında ek refah yaratılmıştır. Bu da hanehalkı başına ortalama 5700 €’dur. Tek pazar, AB firmalarının küresel piyasalarda rekabet etme gücünü artırmıştır. AB’nin üçüncü ülkelere ihracatı 1992 yılında Birlik GSYİH’sının %6.9’u iken 2001 yılında bu oran %11.2 olmuştur. Tek pazar, Avrupa’yı yabancı yatırımcılar için daha cazip bir hale getirmiştir. AB’ye yapılan net doğrudan yabancı yatırımların akışı neredeyse iki katına çıkmıştır. (***10. Yılında Avrupa Tek Pazarı, Nihal SAMSUN,s.9)

7 AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Tek Para Tek Para'ya geçiş AB üyeliğine paralel bir olay olarak görülmemiş, Tek Para'ya geçiş için aşağıdaki ilave şartlar belirlenmiştir; Bütçe açığının GSYİH'NİN %3'nü geçmemesi. Kamu borçlarının GSYİH'NİN %60'nı geçmemesi. Enflasyon oranının , üç en düşük ülke enflasyon ortalamasının 1,5 puan faz lasını geçmemesi. Faiz oranlarının aynı oranı geçmemsi. Ortak paraya geçiş öncesindeki iki yıl boyunca, belirlenen oranın üzerinde devalüasyon yapılmaması. (***AB'de Ekonomik Bütünleşme ve Türkiye'nin Entegrasyonu, Nurettin BİLİCİ, cilt 5. no;2 s )

8 AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
AB'nin Bugünkü Görünümü; 492 milyon nüfus Milyar Euro GSYİH (Dünya üretiminin %25'ine tekabül etmek tedir.) Yaklaşık 2 trilyon $ ihracat (Dünyada 1. sırada) Yaklaşık 2 trilyon $ ithalat (Dünyada 1. sırada) Euro kişi başına gelir. (*** )

9 Yunanistan Modern Yunanistan'ın Kısa Tarihi;
İngiltere, Fransa ve Rusya'nın koruması altında 1821'de bağımsızlığını kazanması. 1. Dünya Savaşı sonrasında Batı Trakya ve Anadolu'yu işgal etmesi. 1922'de Türkler'e yenilmesi. 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgaline uğraması. Savaş sonrası çıkan iç savaş. ( ) AET'ye üyelik için başvurması. (1959) Cunta Yöntemi ( ) Kıbrıs Harekatı (Cuntanın yıkılması) Karamanlis hükümetinin kurulması (1974) AB'ye katılması (1981)

10 Yunanistan 1976 -1981 (AB ile Müzakereler ve Tam Üyelik)
Müzakereler resmi olarak 27 Temmuz 1976'da başladı. 23 Temmuz 1979'da sona erdi. 1 Ocak 1981'den itibaren Yunanistan AB üyesi oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d’Estaing Yunanistan'ın üyeliğini politik sebeplerden ötürü destekledi. Valéry'e göre Balkan lar'a sınırı bulunan Yunanistan'da demokrasi kalıcı ve dengeli kılın malıydı. Almanya Yunanistan'ın üyeliğini ekonomik sebeplerden destekliyor du, zaten halihazırda Yunanistan'ın İthalat sıralamasında Almanya birinci sırada yer alıyordu. (*** European Navigator)

11 Yunanistan Fransa, Almanya ve Hollanda'nın desteğini alan Yunanistan'ın başvurusu herhangi bir kabul öncesi deneme süresi belirlenme den 9 Şubat 1976'da kabul edildi. Yunanistan'da hükümet başında olan Karamanlis üyelik ile De mokrasinin güvence altına alınacağına, ülkenin geri kalmışlığına AB'den gelecek yardım ile son verebileceğine inanıyordu. Muhalefette olan Sosyalist Papandreou üyeliğe ülkenin bağımsız lığını yitireceği savıyla karşı çıkıyor, bunun yerine AB ile ileri bir ticari birlikteliği öneriyordu. (*** European Navigator)

12 Yunanistan Yunanistan'ın üyeliğine AB içindeki çekinceler;
29 Ocak 1976'da hazırlanan komisyon raporunda Yunanistan'ın ekonomisinin geri kalmışlığı, tarımının geri kalmışlığı ve yine sana yi olarak geri kalmışlığı önemli noktalar olarak belirtildi. Yunanistan'daki bölgesel farklılıkların diğer üye 9 devlete göre çok fazla oluşu. Yunanistan'ın 9 üye devletten biriyle herhangi bir sınırı olmayışı. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ihtilaflı konular. Zeytin, üzüm ve türevlerinin AB pazarındaki Fransa ve İtalya lehi ne olan dengeyi bozabilme olasılığı. (*** European Navigator)

13 Yunanistan Yunanistan ve AB'nin üyelik öncesi ticari ilişkileri;
1960'lardan beri Yunanistan'ın ticari ilişkilerinde zirveyi AB üyeleri alıyordu. 1976'da Yunanistan ihracatının neredeyse %50'si AB ülkelerine olmuştu. Yine ithalatının %40'nı da aynı ülkelerden yapmıştı. 'den fazla Yunan İngiltere, Fransa ve Almanya'da çalışıyor du. (*** European Navigator)

14 Yunanistan 1981'de Yunanistan'daki ekonomik durum;
AB üyeleri içinde en düşük GSYİH.(AB ortalamasının %50'si) AB'nin en yüksek işsizlik oranı. Tarımda %26'yı aşmış çalışan oranı. Sanayide çalışanların oranı %8. (*** European Navigator)

15 Yunanistan Üyelik antlaşmasıyla;
Yunanistan'a 5 yıllık geçiş süresi verildi. Bu süre sonunda Yunan ekonomisi ve toplumsal hayatı AB ile uyum lu hale gelecekti. Bu süre sonunda AB'de para döngüsünün sadece %1,2'sini teşkil e den Drahmi de AB para sistemine dahil olacaktı. 5 yıl sonunda Yunanistan tarım ürünlerinin fiyatlarını AB ile eşitleye cekti. Ancak 1 Ocak 1988'den sonra Yunan tarım ürünleri(şeftali ve doma tes gibi) ve işçilerine serbest dolaşım hakkı verilecekti. (*** European Navigator)

16 Yunanistan AB'ye üye olduğu günden beri AB'deki en geri kalmıış ülkelerden biri olan Yunanistan; 1981'den 2005 yılına kadar 87,5 milyar Euro mali yardım kullan mıştır. döneminde ise Yunanistan'a 20,3 milyar Euro mali yardım öngörülmektedir. (***AB'de Ekonomik Bütünleşme ve Türkiye'nin Entegrasyonu, Nurettin BİLİCİ, cilt 5. no;2 s ) (***

17 Yunanistan Mali yardımlar sonucunda;
Yunanistan'da kişi başına gelir yılları arasında %21,6 art tı. (***1996'da yayınlanan Kohezyon Fonu raporu s133)

18 Yunanistan (***1996'da yayınlanan Kohezyon Fonu raporu s.18)

19 Yunanistan (***1996'da yayınlanan Kohezyon Fonu raporu s.50)

20 Yunanistan (***First progress report on economic and social cohesion Table 1, 30/01/2002)

21 Yunanistan Kohezyon politikaları çerçevesinde 2000 – 2006 yılları arasında; 7000 yeni iş kuruldu firma teknolojik olarak yenilendi. kişi yeni iş dallarında becerilerini geliştirdi. 1000 firma yeni ticari kaynaklara erişti. Küçük ve büyüklükteki işletmeleri gözlemleyerek kişiye iş imkanı sağlayabilecek bir ulusal gözlemleme yapısı kuruldu. 3500'in üzerinde araştırma çalışması desteklendi. 1000'in üzerinde firmanın üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapması sağlandı. Çevre yollarının geliştirilmesine katkı sağlandı.(Patra-Athens- Thessalonica-Evzonoi ve EGNATIA) Girit, Rodos, Korfu gibi büyük adalardaki yol ağının geliştirilmesi ne katkı sağlandı. (***

22 Yunanistan kadının hedef alındığı bir program sonucunda, programa katılanların %20'si iş sahibi oldu. firma internet bağlantısına kavuştu. firmanın web sayfasına sahip olması sağlandı. 1400 firma yeni bilgi işlem teknolojileriyle tanıştırıldı. İlk ve orta dereceli okulların neredeyse hepsi internet bağlantısı na kavuştu. Özel okulların 3'te 22'si yeni bilgi işlem teknolejilerine sahip oldu. Öğretmenlerin %55'inden fazlası bilgisayar okur yazarı oldu. Yenilenebilir enerji bazlı 480 ısıtma ve elektrik projesi desteklendi. Adalardaki elektrik üretimi için 23 yenilikçi proje desteklendi. (***

23 Yunanistan (***Yunanistan Ekonomisi Bilgi Notu, TC Atina Büyükelçiliği, Şubat 2009)

24 Yunanistan 2008 Krizi; ABD'de başlayan ve güven bunalımıyla tüm dünyaya yayılan kriz sonucunda Yunanistan'ın cari açığını finanse ettiği turizm ve gemi cilik gelirleri önemli ölçüde düşmüştür. Yunanistan'ın 2008 sonunda cari açığı 50 milyar Dolara dayan mıştır. 20 Aralık 2008'de Yunanistan 28 milyar Euroluk bir destek paketi açıklamıştır. Hükümet mevduat garantisini Euroya çıkarmıştır. Ödenemeyen konut ve araba kredilerinde miktarı den Euroya çıkarmıştır. (***Yunanistan Ekonomisi Bilgi Notu, TC Atina Büyükelçiliği, Şubat 2009)

25 Yunanistan 4 Ekim 2009'da PASOK lideri Yorgo Papandreou'nun başa gelme
siyle; Yıllardan beri ülkenin ekonomik verilerinin doğru açıklanmadığı, özellikle 2001'de Avro Alanı'na dahil olduğu günden beri AB'yi yan lış istatistiklerle bilgilendirdiği ortaya çıktı. 2004 yılındaki Olimpiyat Oyunları için AB'den aldığı yapısal fonla rın kullanımında da yolsuzluklar olduğu ortaya çıktı. Maasticht Kriterleri gereğince bir AB ülkesinin bütçe açığının, GSMH 'sinin %3'ü geçemeyeceğinin belirtilmesine karşın, Yunanistan'ın bütçe açığının %12,7 olduğu ortaya çıktı. Yunanistan'ın dış borcunun 594,5 milyar Dolar olduğu ortaya çıktı. (***Yunanistan AB İlişkileri, İktisadi Kalkınma Vakfı Bilgi Notu, NO. 10, Nisan 2010)

26 Yunanistan Peki niye böyle oldu?
Yunanistan gerekli ölçütlere sahip olmadan 1981'de demokrasisini sür dürebilmesi, batı ittifakının bir parçası olabilmesi gibi siyasi nedenlerle AB'ye üye yapıldı. Yine 2001'de gerekli ekonomik şartları yerine getirmeden Avro Alanına dahil edildi. (***Yunanistan AB İlişkileri, İktisadi Kalkınma Vakfı Bilgi Notu, NO. 10, Nisan 2010)

27 Yunanistan Yunanistan'ın içine düştüğü mali durum sonrasında AB;
Önce Yunanistan'ın içine düştüğü durumdan yine kendisinin kurtulma sı gerektiğini açıkladı. (3 Mart 2010'da Yunan Hükümeti bir başka önlem paketi daha açıkladı.) Sonra Yunanistan'ıniçine düştüğü durumun tüm Avro Bölgesi'ni etkiledi ği gerekçesiyle, 25 Mart 2010 tarihli zirvede üçte 2'sinin AB geri kalanı nın da IMF tarafında karşılanacağı bir yardım paketi açıkladı. (***Yunanistan AB İlişkileri, İktisadi Kalkınma Vakfı Bilgi Notu, NO. 10, Nisan 2010)

28 2010 Yılı Verilerine Göre Yunanistan
Kişi başına satın alma gücü (15. Sırada) (***Eurostat yearbook 2010)

29 2010 Yılı Verilerine Göre Yunanistan
Bütçe Açığı(1. Sırada) (***Eurostat yearbook 2010)

30 2010 Yılı Verilerine Göre Yunanistan
Borcun GSMH oranı(2. Sırada) (***Eurostat yearbook 2010)

31 2010 Yılı Verilerine Göre Yunanistan
İşsizlik oranı(12. Sırada) (***Eurostat yearbook 2010)

32 2010 Yılı Verilerine Göre Yunanistan
İşsizlik oranı(%9,2) (***Eurostat yearbook 2010)

33 2010 Yılı Verilerine Göre Yunanistan
Kişi Başına Düşen Milli Gelir( Euro) (***Eurostat yearbook 2010)

34 SONUÇ Yunanistan siyasi sebeplerle tam hazır olmadan, AB'nin rekabetçi
piyasasına ayak uydurmadan AB'ye alınmış, bu geri kalmışlığı fon larla giderilmeye çalışılmış, yine 2001'de hazır olmadan Avro Ala nına dahil edilmiş bu durum Yunan Hükümetlerinin AB'yi yanlış bil gilendirmseiyle daha kötü bir durum almış, ABD'de başlayan krizin etkisiyle büyümüş 2009'daki hükümet değişikliğiyle durumun önemi ortaya çıkmıştır. 1981'den bu yana 100 milyar doların üzerinde mali yardım alan Yunanistan'da kişi başına düşen milli gelir AB ortalamasına yaklaş mış olsa da son krizle düşüşe geçmiş, borçların döndürülememesi Yunanistan'ı AB ve IMF'nin yardımına muhtaç etmiştir. Ülkede artan bir işsizlik ve borç stoğu bulunmaktadır.

35 BİTTİ


"AB'DE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE YUNANİSTAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları