Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) AMACI: Bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) AMACI: Bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) AMACI: Bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlamak ve Oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. BES’i yüksek getiri sağlama amaçlı bir yatırım aracı olarak değil emeklilik döneminde düzenli gelir elde etme amaçlı bir güvence aracı olarak görmek daha doğrudur. BES’E KATILIM SÜRECİ: Kişi bir emeklilik şirketine başvurduktan sonra, risk ve getiri profili belirlenir. Buna göre kişiye uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunulur. Risk almaktan çekinen (Risk averse) katılımcılar için Repo ve tahvil ya da B tipi yatırım fonları ağırlıklı bir fon önerilir iken, riske eğilimli (risk taker) katılımcılar için hisse senedi ağırlıklı fonlar önerilmektedir. Katılımcılar, şirket tarafından tercih ettiği plan için belirlenen asgari katkı payının altında olmamak kaydıyla mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini de göz önüne alarak katkı payı tutarını belirler. Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin %5’inden az olamaz.

2 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) Emeklilik şirketi, katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden maksimum yüzde sekiz oranında yönetim gideri kesintisi, fon net varlık değeri üzerinden günlük maksimum binde bir oranında fon işletim gideri kesintisi yapabilir. Emeklilik şirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Katılımcı, birikiminin hangi fon veya fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar verir. Fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.

3 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) Katılımcı,: Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarını, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere değiştirebilir. Şirkette en az 1 yıl kalmak şartıyla, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilir. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesini talep edebilir. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz. Yılda en fazla 6 kez fon dağılım oranını ve yılda en fazla 4 kez emeklilik planını değiştirebilir.

4 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını tamamlaması gerekir. Katılımcı isterse, emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilir. Katılımcı, emeklilik sözleşmesi süresi içinde istediği anda birikimlerini alarak sistemden ayrılabilir. Sistemden ayrılan katılımcılara yapılan ödemeler, ödenen tutarın içerdiği getiri tutarı üzerinden stopaj kesintisine tabidir. Stopaj kesintisi oranı, sistemden emekli olarak ayrılan katılımcılar için %5, sisteme 10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10, sisteme 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.

5 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) NEDEN BES: 1.Rahat Bir Emeklilik 2.Güven  Emeklilik şirketleri Hazine ve SPK denetiminden geçiyor (Yılda en az bir kere)  Yılda en az bir kez bağımsız denetim zorunluluğu  Şirketlerin günlük faaliyetleri Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından izleniyor. 3.Şeffaflık  Hesaplarınızı takip olanağı (Takasbank) 4.Vergi Avantajı  1 Ocak 2013’e kadar ödenen katkı payları vergiden düşülecek.  1 Ocak 2013’ten itibaren katkı paylarının %25’i devlet tarafından ödenecek. 5.Esneklik  İstediğiniz risk derecesine göre emeklilik planınızı yıl içinde değiştirebilme hakkı

6 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) NEDEN BES: 6.Profesyonel Fon Yönetimi 7.Ödemeye Ara Verme Hakkı 8.Başka Bir Emeklilik Şirketine Geçme ve Hesap Birleştirme Hakkı  Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, farklı şirketlerdeki hesaplarınızı birleştirme hakkınız var.  Aynı şirkette bulunan hesaplarınızı ise herhangi bir anda birleştirebilirsiniz.

7 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI (PENSION FUNDS)  Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcılardan alınan katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Fon Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler:  Risk ve getiri profili  Fonun amacı ve yatırım stratejisi  WEB sitelerinden bulabileceğiniz yatırım fonları tanıtım kılavuzları, fiyat ve getiri bilgileri

8 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM). FON SEÇİMİNDE SORUMLULUK:  Fon tercihleri katılımcı tarafından yapılır, fonun getirisi hakkında şirket tarafından herhangi bir garanti verilmez.  Fon dağılımı değişikliği katılımcı tarafından yapılır.

9 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) EMEKLİLİK PLANI VE ŞİRKET SEÇİMİNDE ÖNEMLİ KRİTERLER NELERDİR? 1.Giriş Aidatı  Giriş aidatı; seçeceğiniz plan dahilinde peşin, azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde ödenecek şekilde veya tahsilatı 5 yılı aşmamak kaydıyla ertelenmiş olarak belirlenmiş olabilir. (Hasan Baklacı örneği) 2.Yönetim Gideri Kesintisi  Emeklilik şirketlerinin giderlerini karşılamak amacı ile yatırdığınız katkı payları üzerinden azami %8 oranında yönetim gideri kesintisi yapma hakkı bulunuyor. 3.Fon İşletim Gideri Kesintisi  Emeklilik şirketiniz fon toplam değeri üzerinden günlük binde 1 (yıllık %3,65) oranını aşmayacak şekilde, fon portföyünün yönetim giderlerini karşılamak amacıyla fon işletim gideri kesintisi yapabilir.

10 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) 4.Asgari Katkı Payı  Emeklilik şirketleri, şirketler arası farklılık gösterebilecek şekilde her bir plan için asgari katkı payı tutarı belirler.  İşveren grup emeklilik sözleşmeleri hariç olmak üzere, asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin %5’inden az olamaz.  Ödediğiniz katkı payı tutarı emeklilik döneminizde alacağınız maaş ya da toplu ödemeyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. (ITF 311 Annuity hesaplamaları) 5.Plan Kapsamında Sunulan Fonlar  Plan dahilinde sunulan fonların yatırım stratejiniz ile uyuşup uyuşmadığından emin olun!

11 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) Tarih Kamu Borçlanma (TL)LikitEsnekDengeli Hisse Senedi Kamu Borçlanma (YP) Uluslararas ıBES İMKB Ulusal - 100 Döviz SepetiTÜFE 31.10.2011100 30.11.2011100,12100,6698,0898,1794,75101,47102,0299,2997,25102,74101,73 30.12.2011100,59101,5197,0996,9290,03103,04104,4799,0991,45103,84102,31 31.01.2012102,33102,3100,97102,14100,0798,01100,44101,6101,9897,81102,89 29.02.2012103,4102,94103,19104,61104,7999,95100,64103,25108,3197,26103,47 30.03.2012103,78103,58104,48106,82108,2102,5102,21104,23111,3598,9103,9 30.04.2012104,57104,26104,25106,02104,85102,7100,84104,39107,0497,26105,47 31.05.2012105,09104,91102,93103,6398,04104,76102,52103,9698,2899,18105,25 29.06.2012106,49105,68107,71110,25111,31106,77101,02107,12111,5697,81104,3 31.07.2012108,04106,33109,94113,01115,54109,2101,38108,99114,6295,62104,06 31.08.2012108,75106,88111,43114,74119,97112,61103,63110,28120,1798,08104,65 28.09.2012109,49107,29111,75115,28118,85111,67103,75110,67118,4498,08105,73 31.10.2012110,62107,6113,6117,7126,68112,74103,05112,26129,3798,36107,8

12 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TÜRLERİ: 1. Kıymetli Madenler Fonları: Bu tip emeklilik fonu türleri, portföylerinin en az % 80'i kıymetli madenler ve altına dayalı varlıklardan oluşturarak kurulan fonlardır. 2. İhtisaslaşmış Fonlar: Bu tip fonlar, coğrafi bölgelere, ülkelere ya da sektörlere veya endekslere göre yatırım yapan fonlardır. 2.1 Yabancı Ülke Fonu: Fon portföyünün en az %80'ini tek bir yabancı ülkenin çıkardığı veya bu ülkedeki yerleşik şirketlerin ihraç ettiği tahvil, bono, hisse senedi gibi para ve sermaye piyasası araçlarına yatıran fondur. 2.2 Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %80'ini, belirli sektör ya da sektörlerde bulunan şirket hisselerine yatıran fondur. 2.3 Endeks Fon: Hisse senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks Fonu veya benzeri fonlar gibi fonları baz alan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün %80'ini yatıran ve baz alınan endeksin getirisi kadar getiri elde etmeyi hedefleyen fondur.

13 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) KAMU BORÇLANMAGETİRİ (%) OYAK KAMU BORÇ8.35 OYAK GELİR KAMU BORÇ1.61 AK KAMU BORÇ1.29 ULUSLARARASI KARMAGETİRİ (%) ANADOLU BÜYÜME ULUSLARARASI KARMA1.68 AK GELİR ULUSLARARASI KARMA1.16

14 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) HİSSEGETİRİ (%) YK BÜYÜME HİSSE10.69 ANADOLU BÜYÜME HİSSE10.52 KOÇ GRUP BÜYÜME HİSSE10.34 ESNEKGETİRİ (%) ANADOLU BÜYÜME ESNEK TURUNCU5.22 ANADOLU BÜYÜME ESNEK4.78 YK ESNEK (TL) GRUP3.79

15

16 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) PARA PİYASASI FONLARI  Bu tip fonlar, fon portföyünün tamamını vadesine 3 ay veya daha az kalmış likiditesi yüksek varlıklardan (Repo, hazine bonosu) oluştururlar. - Likit Fon - Kamu: Fon portföyünün tamamını ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran fondur. - Likit Fon - Özel Sektör: Fon portföyünün tamamını özel sektör borçlanma araçlarına yatıran fondur. - Likit Fon - Karma: Fon portföyünün tamamını kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran fondur.

17 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) DİĞER FONLAR  Dengeli Fon: Fon portföyünün tamamını hisse senedi ve/veya borçlanma araçlarının tamamından oluşan ve hem sermaye kazancı hem de temettü geliri ve faiz geliri elde etmeyi amaçlayan fonlardır.  Esnek Fon: Değişen piyasa koşullarına göre fon portföyü için izin verilen varlık türlerinin tamamına ya da bir kısmına yatırım yapabilen ve varlık dağılımı önceden belirlenmemiş fondur. Hem sermaye kazancı hem temettü geliri hem de faiz geliri elde etmeyi amaçlar.

18 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) EMEKLİ OLUNUNCA TAHMİNİ GELİR: Parametreler:  Sisteme giriş yaşı  Emeklilik yaşı  Aylık katkı payı www.emeklilik.egm.org.tr


"TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) (INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM) AMACI: Bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları