Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Ekipmanlarının; Tasarım İmalat ve Kullanımında Güvenlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Ekipmanlarının; Tasarım İmalat ve Kullanımında Güvenlik."— Sunum transkripti:

1 İş Ekipmanlarının; Tasarım İmalat ve Kullanımında Güvenlik

2 İŞ EKİPMANLARINDA GÜVENLİK
1-TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK Makine Emniyeti Yönetmeliği İŞ EKİPMANLARINDA GÜVENLİK 2-KULLANIMDA GÜVENLİK İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

3 Yasal Mevzuat Makinelerin Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair 119 sayılı Sözleşme (5 Haziran 1963) Makine Koruyucuları Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Makine Emniyeti Yönetmeliği 3 Mart 2009 tarih ve sayılı Resmî Gazete, 29/12/2009. Yürürlüğe girdi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25/04/2013 tarihli ve sayılı R.G. yayımlanmıştır.)

4 Tanımlar Operasyon noktası: Makine ve tezgahta talaş kaldıran, şekillendiren delen, ezen kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölge. (Makine Kor.Yön.) Koruyucu: Makinenin; özellikle fiziki bir engel vasıtasıyla korumayı temin etmek için kullanılan bir parçası. (TS-EN 292) Güvenlik Tertibatı: Tek başına veya bir koruyucu ile beraber riski gideren veya azaltan (koruyucudan başka) bir tertibat. (TS-EN 292)

5 Tanımlar İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesis. İş ekipmanının kullanımı : İş ekipmanının; Çalıştırılması, Durdurulması, Kullanılması, Taşınması, Tamiri, tadili, bakımı, Hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyet. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön.)

6 Tanımlar Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi, Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi, Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları, ifade eder. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön.) Makine Emniyeti Yönetmeliği

7 1-TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK Makine Emniyeti Yönetmeliği
CE UYGUNLUK İŞARETİ AB’nin, 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası uyarınca hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir AB işaretidir

8 CE işareti, CE, "Conformite Europeenne" yani Fransızca “Avrupa'ya Uygunluk” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. CE Uygunluk İşareti: Makinelerin çalışırken veya kullanılırken insanların ve çevrenin sağlık ve emniyetini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu belirten işarettir.

9 CE UYGUNLUK İŞARETİNİN AMACI
Ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde; İnsan, can ve mal güvenliğine, Bitki ve hayvan varlığına, Çevreye zarar vermeyeceğini, Diğer bir ifadeyle ürünün güvenli olduğunu göstermek için kullanılan bir işarettir.

10 “CE” İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI HANGİLERİDİR ?
Alçak gerilim cihazları, Basit basınçlı kaplar, Oyuncaklar, İnşaat malzemeleri, Elektromanyetik uyumluluk, Makineler, Kişisel koruyucu donanımlar, Otomatik olmayan tartı aletleri, Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, İn vitro diagnostik tıbbi cihazlar, Gaz Yakan Aletler

11 “CE” İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER
Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri Sivil kullanım için patlayıcılar Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Asansörler Ev tipi elektrikli buzdolapları Basınçlı ekipmanlar Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları(2) Gezi amaçlı tekneler Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

12 Makinelerin Oluşturduğu Riskler
A – Mekanik Riskler Ezilme Kesme veya bölme Makaslama Takılma Kapma veya yakalanma Darbe (Şok) Delme veya saplanma Sürtünme veya aşınma Yüksek basınçlı sıvıların kişilere fışkırma Makine parçalarının veya iş parçalarının sebep olduğu mekanik riskler…

13 B - Diğer Riskler Elektrik (Statik Elektrik dahil)
Termik (düşük, yüksek) Gürültünün meydana getirdiği.. Titreşimin sebep olduğu.. Radyasyonun sebep olduğu ( İyonlaştırıcı ışın yayılması, İyonlaştırıcı olmayan, mikro dalga ışınları, Mor ötesi ve lazer ışınları vb.) Malzeme ve cisimlerin sebep olduğu (Basın, zehir, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, toz, duman) Ergonomik prensiplerin ihmali sonucu oluşan..

14 Makinelerde Güvenliği Etkileyen Faktörler
OPERATÖR EĞİTİMİ TASARIM İMALAT İŞLETME BAKIM YERLEŞİM SERVİS- YEDEK PARÇA VB. MONTAJ ETKİLEŞİMLER UZMAN OPERATÖR

15 İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2 - KULLANIMDA GÜVENLİK İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 5- İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

16 İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır

17 Daire Testere ve zımpara taşı tezgahı

18 ahşap testeresi Ahşap İşleme Makineleri (Yüksek Riskli Makineler)

19 Ahşap İşleme Makineleri (Yüksek Riskli Makineler)

20 Madde 6 ; İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari gereklere uygun durumda olması için gerekli önlemleri alacaktır İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ Madde:7 İş ekipmanı kurulma şartlarının güvenliğinin etkilediği durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra, ilk kullanımından önce ve her yer değişikliğinde, Uzmanlarca kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir

21 İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ
İşverence, arızalanarak, tehlike yaratabilecek iş ekipmanlarının; 1) Uzmanlarca periyodik kontrolleri ve gerektiğinde testleri yapılacaktır. 2) İş Ekipmanının çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmama sonrası, arızanın önceden belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik şartlarının korunması için Uzman kişilerce kontrolleri yapılacaktır. Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır. İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.

22 İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ
Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.

23 ÖZEL RİSK TAŞIYAN İŞ EKİPMANI
Madde 8 - Özel İSG riskleri taşıyan iş ekipmanı,sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır. Tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır. İSG VE ERGONOMİ Madde:9 İşçilerin, iş ekipmanlarının kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınacaktır.

24 İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az; 1- Kullanım şartları, 2- Öngörülen anormal durumlar, 3- Önceki kullanımlardan elde edilen sonuçlar, ile ilgili bilgileri içerecektir. İşçiler, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilecektir. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin anlayabileceği şekilde olacaktır.

25 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Madde 11- İşverence:
İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilecektir. İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara, yeterli özel eğitim verilecektir.

26 İŞÇİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI
Madde 12: İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

27 İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK
ASGARİ GENEL GEREKLER

28 1 - KUMANDA CİHAZLARI Kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir Kumanda cihazları, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmayacaktır Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olabilmelidir Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır

29 2 - ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanacaktır Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişikler için uygulanmaz

30 3 - DURDURMA SİSTEMİ Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunacaktır Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunacaktır İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olacaktır İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olacaktır

31 4 - ACİL DURDURMA SİSTEMİ
İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır

32 5 - MEKANİK RİSKLER VE MEVZİ HAVALANDIRMA
Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılacaktır Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır 6- İŞ EKİPMANININ SABİTLENMESİ VE PARÇALANMA RİSKİ İşçilerin sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle sabitlenecektir İş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınacaktır

33 7 - MAKİNA KORUYUCULARI İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılacaktır

34 MAKİNE KORUYUCU TÜRLERİ
Sabit koruyucular Hareketli koruyucular Ayarlanabilir koruyucular Kilitlemeli koruyucular Kumandalı koruyucular

35 Koruyucu Tipleri Sabit Koruyucu: Bir alet yardımı olmaksızın açılması veya kaldırılması mümkün olmayan koruyucu, Hareketli Koruyucu: Genelde mekanik vasıtalarla makineye bağlanmış olan ve alet kullanmaksızın açılabilen koruyucu, Ayarlanabilen Koruyucu: Bir bütün olarak ayarlanabilen veya ayarlanabilen parçalardan oluşan sabit veya hareketli koruyucu, Ara kilitlemeli koruyucu: Bir ara kilitleme tertibatı ile birlikte çalışan koruyucu, açıldığında makinenin durması sağlanır. Kumandalı koruyucu: Tehlikeli makine fonksiyonlarının koruyucu açık olduğu sürece çalışmamasını temin eden,ancak koruyucu kapanınca tehlikeli makine fonksiyonlarının çalışmasını temin eden koruyucu.

36 MAKİNE KORUYUCULARININ ÖZELLİKLERİ
Etkin olmalı Tehlikeli alana girmeyi önlemeli Çalışmayı zorlaştırmamalı Üretimi engellememeli Kullanışlı olmalı, İşe uygun olmalı Tezgahla bütünleşmeli Fazla bakım gerektirmemeli, bakımı zorlaştırmamalı Sağlam ve Kararlı bir yapıda olmalı Koruyucu kendisi ilave bir risk oluşturmamalı

37 AYDINLATMA İş ekipmanının çalışma, bakım ve operasyon noktaları, uygun şekilde aydınlatılacaktır SICAK - SOĞUK YÜZEYLER İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, temas veya yaklaşma riskine karşı korunacaktır İKAZ DONANIMI İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır

38 İMALAT AMACI İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılacaktır BAKIM İŞLERİ VE KAYITLARI İş ekipmanının bakımı, ancak ekipman kapalı iken yapılacaktır Bunun mümkün olmadığı hallerde, gerekli tedbirler alınacak veya bakımın tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanacaktır İş Ekipmanlarında bakımla ilgili işlemler günü gününe bakım deftere işlenecektir

39 ENERJİ KONTROL SİSTEMİ
İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir olacaktır Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması işçiler için tehlike yaratmayacaktır İSG İŞARETLERİ İş ekipmanlarında, işçilerin güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunacaktır İŞÇİ ÇALIŞMA NOKTALARI İşçilerin üretim, bakım ve ayar yerlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanacaktır

40 İŞÇİLERİN KORUNMASI Bütün iş ekipmanı, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı işçilerin korunmasına uygun olacaktır PATLAMADAN KORUNMA Bütün iş ekipmanı, ekipmanın veya ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin patlama riskini önleyecek özellikte olacaktır

41 Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler
Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanları için asgari gerekler; Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil işçiler için oluşacak bütün riskleri azaltacak şekilde uygun sistemlerle donatılacaktır İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi bir nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılacaktır İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların yere teması nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınacaktır

42 Üzerinde işçi bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı;
Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olacak veya Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan işçinin etrafında yeterli açıklık bulunacak veya Aynı etkiyi sağlayacak başka sistem olacaktır Bu koruyucu yapılar iş ekipmanının kendi parçası olabilecektir Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi mümkün olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu sistemler gerekmez. İş ekipmanında, ekipmanın devrilmesi halinde, üzerinde bulunan işçinin ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici sistem bulunacaktır.

43 Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için; Sürücü için kabin olacak veya, Forklift devrilmeyecek yapıda olacak veya, Forklifttin devrilmesi halinde, yer ile forklifttin belirli kısımları arasında taşınan işçiler için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak veya, Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forklifttin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olacaktır.

44 Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki şartları sağlayacaktır; Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır. Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır. Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır. Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.

45 Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye uygun ve işçilerin güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunacaktır. İşçileri etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları bulunacaktır. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınacaktır.

46 Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;
Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulan iş ekipmanları, kullanımı sırasında, sağlam, dayanıklı ve özellikle de kaldırılacak yükler için belirlenen kaldırma noktalarında oluşabilecek gerilime dayanıklı olacaktır Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görülebilecek şekilde işaretlenmiş olacak, makinenin değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunacaktır Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenmiş olacaktır İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenecektir

47 Sabit olarak kurulan iş ekipmanı, yükün;
İşçilere çarpması, Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi, İstem dışı kurtulması, riskini azaltacak şekilde tesis edilecektir

48 İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;
Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek, Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenecek, Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenecek, Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir.

49 İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
EK - II İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR Tüm iş ekipmanları için genel hükümler İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunacak ve ekipmanda kullanılan ya da üretilen enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanacaktır İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılacaktır Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun araçlarla korunacaktır

50 Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler


"İş Ekipmanlarının; Tasarım İmalat ve Kullanımında Güvenlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları