Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİK ve ETKİNLİK TESTLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİK ve ETKİNLİK TESTLERİ"— Sunum transkripti:

1 KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİK ve ETKİNLİK TESTLERİ
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

2 “kozmetik endüstrisi kendi kendini yönetir”
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

3 GÜVENLİK TESTLERİ

4 In vitro TESTLER Nötral kırmızı testi insan fibroblast ortamı
Koryoallantoik membran vasküler araştırma testi ürün membrana uygulanır vasküler hasar derecelendirilir Sığır korneası matlık ve permeabilite testi matlık uygulamadan 10 dak önce ve 2 s sonra incelenir floresan permabilite incelenir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

5 Transepidermal su kaybı ölçümü İrritasyon direnç testi
In vitro TESTLER Göz bölgesi testleri Transepidermal su kaybı ölçümü İrritasyon direnç testi - % 8 peru balsamı 8 hafta uygulanır - kozmetik ürün 10 dak uygulanır - kan akımı lazer dopler perfüzyonu ölçülür - azalma belirlenir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

6 - kimyasal irritanlar için
In vitro TESTLER Draize tavşan testi - kimyasal irritanlar için - test maddesi albino tavşanın çıplak derisine 24 s uygulanır - 24 ve 72 s sonra irritasyon ölçülür Göz irritasyon testi - test maddesi tavşan gözüne uygulanır - 1 göz euygulanır/1 göz kontrol - konjonktiva, kornea ve iris incelenir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

7 Tekrarlanan Yama Testi - hafif irritanlar için
İNSAN TESTLERİ Tekrarlanan Yama Testi - hafif irritanlar için - kimyasal maddeler 10 kez uygulanır - test bölgesi incelenir 21-günlük kümülatif irritasyon testi - 21 gün uygulanan yama testi Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

8 Kontrollü-kullanım testi - 2-8 hafta uygulanır
İNSAN TESTLERİ Kontrollü-kullanım testi - 2-8 hafta uygulanır - subjektif şikayetler kaydedilir Yama test- en çok kullanılan - uygulamada kolaylık - tekrarlanabilir - min miktarda uygulama - test bölgesi 48. ve 72. saatlerde incelenir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

9 3 hafta güneş + 14 gün dinlenme + 3 hafta güneş
İNSAN TESTLERİ Foto-yama testi ışığa bağlı kontakt dermatit - 2 set madde birisi kapalı, diğeri açık güneşe maruz bırakılır açık alanda reaksiyon incelenir 3 hafta güneş + 14 gün dinlenme + 3 hafta güneş - duyarlılık incelenir fototoksisitenin belirlenmesi 24 s güneşe maruziyet fototoksisite incelenir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

10 Lazer Dopler Flowmetre
İNSAN TESTLERİ Kan akımı ölçümü Lazer Dopler Flowmetre - irritatasyon ve eritem - mikrovasküler perfüzyon ölçülür Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

11 Komedojenisite Komedojenisite testi Morris ve Kwan, Yeni Zelanda beyaz tavşanın kulak kanallarında Komedojenisite Derecesi  non-komedojenik Sayı artarsa (maksimum 5), komedon da artar Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

12 ETKİNLİK TESTLERİ

13 Etkinlik Testinin Gerektiği Durumlar
 yeni ürün geliştirlmesi  varolan ürünün formülasyonunda değişimler  rakip ürün ile performans karşılaştırması  belirtilen etkinliğini bilimsel validasyonu Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

14 Kozmetik Etkinlik Değerlendirme Teknikleri
OBJEKTİF SUBJEKTİF Enstrümental Duyusal Duyusal in vitro in vivo in vitro in vivo in vitro in vivo Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

15 In vitro TESTLER  Ürün pH’sının ölçümü
 Saç yapısı ve parlaklığının mikroskobik incelemesi  Deri ekivalanlarının kullanımı 3-boyutlu multilamellar hücreler deri enzimleri içerir Epiderm TM (MatTek) EpiskinTM (L’Oreal) VitroSkin TM (IMS)  Hücre kültürü kullanımı etik olarak hayvan ve insan testlerinin kolaylaşması Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

16 Kozmetik madde ve ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesi
HAYVAN TESTLERİ Kozmetik madde ve ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesi 31 Aralık 2004’den sonra yasaklanmıştır Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

17 Objektif değerlendirme
İNSAN TESTLERİ Objektif değerlendirme - enstrümental veya duyusal yöntemler - tekrarlanabilir ve nümerik sonuçlar - eğitimli kişilerin gözetimi altında Subjektif değerlendirme - duyusal yöntemler - eğitimsiz kişiler tarafından, eğitimli kişilerin gözetimi altında Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

18 İNSAN TESTLERİ Etik onay şarttır
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

19 Derecelendirme skalası
Subjektif Testler Derecelendirme skalası Nümerik skala ileri sürülen özellik 1-5 veya 1-10 İfade skala ürün performansını tanımlayan kelimeler derecelendirilir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

20  tekniği bilen uzmanlar tarafından  kişisel düşüncelerin etkisi yok
Objektif Testler Değerlendirme  tekniği bilen uzmanlar tarafından  kişisel düşüncelerin etkisi yok  tekrarlanabilir parametreler  ölçülebilir parametreler Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

21 İnvasif (Girişimsel) Teknikler
Deri yüzeyi biyopsisi mikroskobik analiz için- ağrısız saydam plastik folya, siyanoakrilat adesif sistem veya ufak adesif diskler - Stratum corneum’un biyolojik özellikleri - Em’lerin farmakokinetik özellikleri belirlenir İological Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

22 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vitro Elektriksel yöntemler cilt nemi ölçülür Stratum corneum nemindeki artışla elektriksel direnç azalır, iletkenlik artar Mekanik yöntemler cilt esnekliği ölçülür viskoelastisite ve yüzey profilleri Ultrasonik teknikler cilde ulaşan sonik dalganın geri dönmesi sonik hız ve enerjide değişim İological Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

23 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
Spektroskopik yöntemler Fotoakustik spektroskopi su içeriğine bağlı olarak Stratum corneum’un termal özelliklerini ölçer IR spektroskopi Stratum corneum’un su emilimi NIR-FT-Raman Spektroskopisi deri moleküllerinin yapı ve dizilimi farklı cilt katmanlarındaki su MT Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

24 Cilt yüzeyi mikroskobisi
Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler In vivo Cilt yüzeyi mikroskobisi epidermis ve dermis’deki, subkütan dokulardaki, saç/saç folikülündeki morfolojik değişimler yaşlanma ve çevre etkisi ile ciltteki değişimler Kozmetik uygulamaların etkinliği ve yan etkileri İological Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

25 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo Cilt nemi Tewametre (Courage&Khazaka) Evaporimetre (Servo Med) transepidermal su kaybını ölçer Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

26 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo Cilt nemi Corneometer (Courage&Khazaka) Skicon 200 (Aca Derm) Nova Dermal Phase Meter (Nova Technology) Derma Lab Moisture Probe (Aca Derm) Korneometre Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

27 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo Deri rengi irritanlık bronzlaşma depigman ürünlerin değerlendirlmesinde Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

28 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo Deri rengi Chrommameter (Minolta) Erythemmeter (Dia-Stron) Mexameter (Courage&Khazaka) DermaSpec (CyberDerm) DermaSpec Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

29 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo Sebum Sebumeter (Courage&Khazaka) Sebutape (CuDerm) Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

30 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo Deri pH’sı Deri pHmetre’si (Courage&Khazaka) Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

31 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo Deri esnekliği Derinin visköz ve elastik/plastik özelliği Kuvvet-gerilime dayalı teknikler Kutometre (Courage&Khazaka) Dermaflex A (Cortex Technology) Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

32 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo Deri pürüzlülüğü Yüzey yapı negatif replika ile replikalar 2 yıl saklanabilir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

33 Non-İnvasif (Girişimsel Olmayan) Teknikler
In vivo DermaDNA Yeni konsept derinin UV hasarına eğilimini kesin olarak belirler bireyin UV risk faktörü olan MC1R gen’ini izler ve derideki hasarı tayin eder Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı

34 Ürünün gerçek performansı
SONUÇ Kozmetik ürünlerin etkinlk testi için subjektif ve objektif testler tamamlayıcıdır Ürünün gerçek performansı Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı


"KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİK ve ETKİNLİK TESTLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları