Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Birbirine ba ğ lı bilgisayarlar toplulu ğ udur..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Birbirine ba ğ lı bilgisayarlar toplulu ğ udur.."— Sunum transkripti:

1  Birbirine ba ğ lı bilgisayarlar toplulu ğ udur.

2  com – ticari  edu – e ğ itim  gov – devlet  org – organizasyon  mil – askeri  int – uluslar arası  gen.tr  com.tr  tr = Türkiye  uk = İ ngiltere  it = İ talya  de = Almanya  jp = Japonya  fr = Fransa  il = İ srail  gr = Yunanistan

3  Domain Name System (DNS) Internet adresleri ve onların sayısal kar ş ılıkları arasında çeviri yapan bilgisayar sistemidir. Domain isimleri nokta ile ayrılır. Di ğ er domain'lere ait isimleri ilgili DNS'lere sorarak ö ğ renir.  http://www.ege.edu.tr  155.223.64.64 http://www.ege.edu.tr

4 MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI Her mesaj ve bilgi, paket denilen ufak parçalara ayrılır. Bu paketler bir yol boyunca gidecekleri yere ulaştırılır. Paketler gidecekleri yere ulaştıktan sonra yeniden birleştirilerek ilk orijinal hallerine dönüştürülür. Bilgisayarların Internet üzerinde bilgi ve mesaj paylaşımı yapmalarını sağlayan sistem, basit olarak şöyle özetlenebilir :

5 MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI TCP, Transmission Control Protocol demektir ve paketlere ayırma ve yeniden birleştirme işini yapar. IP, Internet Protocol demektir ve paketlerin doğru hedefe gitmelerini sağlamakla hükümlüdür. Bu işleri yapmak, Internet üzerindeki en önemli iki iletişim protokolü olan TCP ve IP’nin görevidir.

6  TCP (Transmission Control Protocol-Transfer Kontrol Protokolü) Veri aktarımı yapılacak iki bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurar Hata denetimi yapar. Paketler gitmediyse bir daha gönderir.  UDP (User Datagram Protocol) TCP gibi ağ üzerinden paketi gönderir ama bu protokol paketin gidip gitmediğini takip etmez ve paketin yerine ulaşıp ulaşmayacağını garantilemez. Daha çok küçük paketlerin tüm PC’lere gönderilmesinde kullanılır.

7 IP ADRESİ KAVRAMI Örneğin, İstanbul’dan Washington’a yollanacak bir veri paketi onlarca santral ve düğüm noktasında geçmektedir. Eğer bir problemle karşılaşılırsa bunun hangi noktadan kaynaklandığı MAC adresleme sistemi ile bulunamaz. TCP/IP verinin geldiğini noktayı belirlememize imkan tanıyacak kendine özgü bir numaralandırma sistemi kullanır. Local ağlarda bilgisayarları birbirinden ayırt etmek için MAC adreslemeden başka bir türde numaralandırma yapmak gerekmez. Ancak geniş ağlarda (Wide Area Network), IP adresleme sistemi kullanılır.

8 IP ADRESİ KAVRAMI IP adresleri 32 bit’liktir ve 4 adet 8 bitlik parçanın birleşmesinden oluşmuştur. Her bir oktet 0’dan 255’e kadar değerler alabilir. Ancak 0 ve 255 sayılarının kullanımı ile ilgili sınırlamalar vardır. 32-bit Internet adresleri, 'Ağ Bilgi Merkezi (NIC) Internet Kayıt Kabul' tarafından yönetilmektedir. ÖRNEK IP Adresi : 192.168.10.1 Binary Açılımı : 11000000.1010100.00001010.00000001

9 IP ADRESİ KAVRAMI Eğer küçük ve özel bir network kuruyorsanız ve Internet’i kullanmayacaksanız, herhangi bir IP adresini kullanabilirsiniz. Eğer bir şirketin network’üne bağlanacak ve Internet’i de kullanacaksanız, sistem yöneticisinden size bir ip adresi atamasını istemelisiniz. Eğer Internet’e bağlanacaksanız, Internet Servis Sağlayıcının vereceği IP’yi kullanırsınız. 192.168.10.1192.168.10.2192.168.10.3

10 IP ADRESİ KAVRAMI Ağ ortamında bulunan bir bilgisayarın ağda bulunan diğer bilgisayarları görmesi için IP adreslerinin birazdan işlenecek olan Ağ ID kısımlarının aynı olması gerekir. Network ortamında bilgisayarların IP numaralarını atayan DHCP (Dynamic Host Control Protocol) denilen yapı sayesinde bilgisayarlara birbirleriyle anlaşabilecekleri uygun IP numaraları otomatik olarak verilir. Network ortamında olsun olmasın her bilgisayarın kendine ait bir IP numarası vardır. Bu IP numaraları manuel olarak ayarlanacağı gibi otomatik olarak bilgisayar tarafından da atanabilir.

11 IP ADRESİ KAVRAMI Postacı önce mektubun gideceği mahalleyi bulur. Bu “Ağ Numarası” dediğimiz kısmı temsil eder. Başka mahalledeki eve gitmesi gereken mektubun sahibi bu mahallede aranmaz. Mahalle doğruysa mektubun ulaşacağı ev “Bilgisayar Numarası” tespit edilir ve mektup iletilir. Bir mahallede aynı numarayı taşıyan iki ev olmayacağı için aynı “Bilgisayar Numarası”’nı taşıyan iki bilgisayar da aynı ağda olamaz. Söz edildiği gibi her IP değeri, üçer haneli 4 adet decimal sayının binary değerlerinden oluşur. Her IP adresinin “Ağ Numarası”ı ve “Bilgisayar Numarası” şeklinde bir yapısı vardır.

12 IP ADRESİ KAVRAMI Bir router, iki farklı ağ arasında ileri ve geri taşıma yaptığı için, her iki ağda da tanımlı olmalıdır (her iki ağda da adresi olmalıdır). Router dahil tüm cihazların ayrı ağlardaki adresleri, birbirinden farklı olmalıdır.

13 IP SINIFLARI A tipi: Geniş ağlarda kullanılır. 16 milyon adres içerirler. Örneğin; 50.114.42.73 B tipi: Büyük ve orta büyüklüklü ağlarda kullanılır. 65 bin adres içerirler. Örneğin; 191.11.12.13 C tipi: Küçük ağlarda kullanılır. 256 adres içerirler. Örneğin; 223.13.50.11 A Sınıfı IP 1 – 126Ağ ID B Sınıfı IP128 – 191 Ağ ID C Sınıfı IP192 – 223 Ağ ID

14 IP SINIFLARI A sınıfı adresler, NSFNET, MILNET gibi büyük ağlarda kullanılır. B sınıfı adresler, daha orta ölçekli ISP firmaları tarafından tercih edilir. C sınıfı adresler, genellikle üniversite yerleşkelerinde kurulu yerel ağlarla, küçük devlet kuruluşlarında kullanılır. Bölgede olması beklenen bilgisayar sayışına göre A, B veya C sınıfı adresleme seçilir. IP adres alanı için özellikle son yıllarda artan kullanım talebi, IP adres isteğinin gerçekçi olması zorunluluğu getirmiştir.

15 IP SINIFLARI A Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 0'la 126 arasında değişir. İlk byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayarların adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 16,777,216 bilgisayardan oluşan 126 ağın adreslenmesine izin verir. 0 1 8 16 24 31 +-------+---------------+--------------------------------+ | 0 | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | +-------+---------------+--------------------------------+

16 ağ host 8 24 bit 18.26.0.1 ağ 32-bit Host (Pc veya cihaz) IP adres: 18.26.0.1 Ağ adresi: 18.0.0.0 Alt Ağ maskesi: 255.0.0.0 Broadcast adres: 18.255.255.255

17 IP SINIFLARI B Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 128'le 191 arasında değişir. İlk iki byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayar adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 65,536 bilgisayardan oluşan 16,384 ağın adreslenmesine izin verir. 0 1 16 31 +---+---+------------------+----------------------------+ | 1 | 0 | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | +---+---+------------------+----------------------------+

18 ağ host 16 16 bit 181.26.0.1 ağ 32-bit Host (Pc veya cihaz) IP adres: 181.26.0.1 Ağ adresi: 181.26.0.0 Alt Ağ maskesi: 255.255.0.0 Broadcast adres: 181.26.255.255

19 ağ host 24 8 bit 194.26.5.1 ağ 32-bit Host (Pc veya cihaz) IP adres: 194.26.5.1 Ağ adresi: 194.26.5.0 Alt Ağ maskesi: 255.255.255.0 Broadcast adres: 194.26.5.255

20 IP SINIFLARI C Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 192 ile 223 arasında değişir. İlk üç byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayarların adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 254 bilgisayardan oluşan 2,000,000 ağın adreslenmesine izin verir. 0 1 2 24 31 +---+---+---+----------------+------------------------+ | 1 | 1 | 0 | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | +---+---+---+----------------+------------------------+

21 a) 131.107.20.4 b) 208.234.23.4 c) 108.15.45.4  Yukarıdaki adreslerin IP sınıfını Alt a ğ maske numarasını Ba ğ lı oldu ğ u a ğ numarasını Broadcast adreslerini yazınız.

22 IP SINIFLARI 10. A sınıfı ağı (10.0.0.0/8) 172.16. B sınıfı ağı (172.16.0.0/16) 192.168.*. C sınıfı ağları (192.168.*.0/24) 127 ile başlayan adresler ise Internet tarafından özel amaçlarla (localhost tanımı) kullanılmaktadır. Ağlarda özel amaçlı kullanılması için bir kısım IP adresleri serbest bırakılmıştır. Bu adreslere serbest adresler denir ve bunlar Internet üzerinde geçersizdir.

23 IP SINIFLARI IPv6, Internet protokolünün altıncı sürümüdür. En önemli özelliği 128 bit adres alanına sahip olmasıdır. Dolayısıyla dünyadaki herkes, şu an Internet'e bağlı tüm cihazların sayısı kadar adres alsa dahi yeterli olacaktır. Görüldüğü gibi A, B ve C sınıfı adreslerin belirli ağ ve bilgisayar taşıma kapasiteleri vardır. Bu kapasite sınırlamalarının IP’nin gelecek dönem prototipi olan IPv6 ile ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

24 ALT AĞLAR (alt ağ) Alt ağ kavramı aslında 'Bilgisayar numarası' alanındaki bazı bitlerin Ağ numarası' olarak kullanılmasından ortaya çıkmıştır. Böylece, elimizdeki bir adres ile tanımlanabilecek bilgisayar sayısı düşürülerek, tanımlanabilecek ağ sayısını yükseltmek mümkün olmaktadır. Alt ağ yapısının kurum dışında hiçbir etkisi de bulunmamaktadır. Alt ağ kavramı, kurumların ellerindeki Internet adres yapısından daha verimli yararlanmaları için geliştirilen bir adresleme yöntemidir.

25 ALT AĞLAR (SUBNET) Ancak bu adres alındıktan sonra İTÜ'nün teknik ve idari yapısı göz önünde tutularak farklı alt ağ yapısı uygulanmasına karar verilmiştir Üniversitede maske adres olarak “255.255.255.0” kullanılmaktadır. Sebebi; İlk iki oktet (255.255) B- sınıfı adresi, uçuncu oktet (255) alt ağ adresini tanımlamakta, dördüncü oktet (0) ise o alt ağ üzerindeki bilgisayarı tanımlamaktadır. İTÜ kampusu için mesela bir B-sınıfı adres olan 144.122.0.0 kayıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu adres ile İTÜ 65.536 adet bilgisayarı adresleyebilme yeteneğine sahiptir. Standart B- sınıfı bir adresin maske adresi 255.255.0.0 olmaktadır.

26 ALT AĞLAR (SUBNET) İTÜ’de uygulanan adres maskesi ile alt ağlara bölünmüş olan ağ adresleri, merkezi olarak bölümlere dağıtılmakta ve her bir alt ağ kendi yerel ağı üzerindeki ağ parçasında 254 taneye kadar bilgisayarını adresleyebilmektedir. Böylece tek bir merkezden tüm üniversitedeki makinelerin IP adreslerinin tanımlanması gibi bir sorun ortadan kaldırılmış, birimlere kendi içlerinde esnek hareket etme kabiliyeti tanınmıştır. 255.255.0.0 >> Standart B-Sınıfı adres maskesi Bir ağ, 65536 bilgisayar 255.255.255.0 >> Yeni maske kullanımı ile.. 254 ağ, her ağda 254 bilgisayar

27 ALT AĞLAR (SUBNET) Bir örnek verecek olursak: Bilgisayar Mühendisliği bölümü için 71 alt ağ’ı ayrılmış ve 144.122.71.0 ağ adresi kullanımlarına ayrılmıştır. Böylece, bölüm içinde 144.122.71.1 den 144.122.71.254 'e kadar olan adreslerin dağıtımı yetkisi bölümün kendisine bırakılmıştır. Aynı şekilde Matematik bölümü için 144.122.36.0, Fizik bölümü için 144.122.30.0 ağ adresi ayrılmıştır. 255.255.0.0 >> Standart B-Sınıfı adres maskesi Bir ağ, 65536 bilgisayar 255.255.255.0 >> Yeni maske 254 ağ, her ağda 254 bilgisayar

28 Alt a ğ adresi bulunurken, “router” IP adresini ve alt a ğ maskesini alarak mantıksal AND i ş lemi yapar. Çıkan sonuç a ğ adresidir.

29  Statik IP Adresleri Statik sistemin avantajı, adresin asla de ğ i ş memesi ve host'un kullanım için açıldı ğ ı her zaman kullanım için geçerli olmasıdır.  Dinamik IP Adresleri Bu sistem, bir adres sunucusunun konfigüre edilmesini gerektirir. Adres sunucusu, ş ebekede herhangi bir yerde bulunabilir ve host'lar kullanılmak üzere açıldı ğ ında, IP adreslerini atar. Sunucu sisteminin tipik olarak IP adres çevrim tablosuna bir MAC'i vardır. Tablo, sistem yöneticisi tarafından kontrol edilir.

30  Eski adı, IPng: IP next generation  IPv6, IP adresleme için son nesil sistem olacaktır ve zamanla IPv4 olarak bilinen mevcut Internet Protokol adresleme yapısının yerini alacaktır.  128 bitten olu ş ur. 2 128 IP adresi  IP adresi, her biri 16-bit olan sekiz kısımdan olu ş ur. Bu yapı ile olası IP adreslerinin sayısı, IPv4 adres alanının karesinin iki katına e ş ittir. Bu da 4 milyar kere 4 milyar IPv4 adres alanına e ş ittir, yani : 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 1080:0:0:0:8:800:200C:417A

31 IPv6 adres: FE80:0000:0000:0000:02A0:D2FF:FEA5:E9F5 / 64 / x  a ğ numarasını gösteren bit sayısı Örne ğ in; /32 ise 128 bitin ilk 32 biti a ğ numarasını di ğ erleri host numarasını gösterir /64 ise 128 bitin ilk 64 biti a ğ numarasını di ğ erleri host numarasını gösterir A ğ no: FE80:0000:0000:0000 Host no: 02A0:D2FF:FEA5:E9F5

32  A ğ ba ğ lantılarını kontrol edin  Ping 127.0.0.1 (loopback) ile ethernet kartınızı kontrol edin  Kendi bilgisayarınızın IP adresine ping atabilirsiniz.  Varsayılan (Default) Router veya gateway (a ğ geçidi) varsa ona ping atarak pc-alt a ğ ileti ş imini kontrol edebilirsiniz.  Uzaktaki bir hosta ping atabilirsiniz.

33  Ping komutu bir bilgisayara 32 byte’lık bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta elde etti ğ i raporu gösterir.  Ping 127.0.0.1

34  Ping www.itu.edu.tr

35  Ping /?

36  Tüm ip ile konfigürasyonu (MAC adres vb.) görmek için kullanılır.

37  İ pconfig /?  ipconfig /all ile tüm seçenekler görülebilir.

38  TCP/IP ba ğ lantılarını, gönderilen ve alınan paketlerin detaylarını görmek için kullanılır.

39  Bir adresin TCP/IP numarasını bulunmasını sa ğ lar.


" Birbirine ba ğ lı bilgisayarlar toplulu ğ udur.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları