Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INTERNET NEDİR ? Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INTERNET NEDİR ? Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış."— Sunum transkripti:

1 INTERNET NEDİR ? Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla insanlar pek çok alandaki bilgilere kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. Internet’i bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

2 INTERNET NEDİR ? Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir. 2002 yılı itibariyle 700,000,000’u aşkın insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi alışverişi yapabildiği büyük bir topluluktur. Bankacılık hizmetleri, günlük gazete servisleri, evden alışveriş vb. uygulamaları ile aslında aynı zamanda hayatımızdaki bir konfordur. Internet kavramına bakış açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar getirebiliriz. Internet;

3 INTERNET NEDİR ? "Ne idüğü belirsüz, ettiğünden bellidür." Ne dersiniz, bu tanımı Internet için de kullanabilir miyiz ? Lise'de bir Kimya hocamız vardı. 1930'li yıllarda okutulan ders kitaplarında Elektriğin nasıl tarif edildiğini bir derste bize şöyle söylemişti :

4 INTERNET NEDİR ?

5 MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI Her mesaj ve bilgi, paket denilen ufak parçalara ayrılır. Bu paketler bir yol boyunca gidecekleri yere ulaştırılır. Paketler gidecekleri yere ulaştıktan sonra yeniden birleştirilerek ilk orijinal hallerine dönüştürülür. Bilgisayarların Internet üzerinde bilgi ve mesaj paylaşımı yapmalarını sağlayan sistem, basit olarak şöyle özetlenebilir :

6 MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI TCP, Transmission Control Protocol demektir ve paketlere ayırma ve yeniden birleştirme işini yapar. IP, Internet Protocol demektir ve paketlerin doğru hedefe gitmelerini sağlamakla hükümlüdür. Bu işleri yapmak, Internet üzerindeki en önemli iki iletişim protokolü olan TCP ve IP’nin görevidir.

7 MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI UDP (User Datagram Protocol): Bir noktadan, güvenilir olmayan, “paket” transferini sağlar. ICMP (Internet Control Message Protocol): IP tarafından hata ve bilgi mesajlarının taşınmasında kullanılır. IGMP : Çoklu UDP transferi kontrolünde kullanılır. ARP (Address Resolution Protocol): IP adreslerinin donanım adreslerine çevrimini sağlar. TCP/IP Protokollerinin yanısıra, genelde bunlara destek ve birer yardımcı hizmet olmak amacıyla farklı protokoller de bulunmaktadır. Aşağıda bunlar belirtilmiştir.

8 MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI Bir seri anahtar olan router’lar, her paketi Internet üzerinden ayrı ayrı gönderirler. Veri paketlerini yönlendiren Internet Protocol (IP), veriyi paketlere ayırıp alıcı bilgisayarda yeniden birleştiren Transmission Control Protocol (TCP)’dür. Internet paket-anahtarlamalı (packet-switched) bir network’tür. Yani Internet üzerinden bir bilgi gönderildiğinde, bu verinin ufak paketlere bölünmesine imkan sağlayan yapıdadır demektir.

9 ROUTER NEDİR ? Bir ağdan diğerine ulaşmak için gerekli yolu bularak, ağları birbirlerine bağlayan düzeneklerdir.

10 TCP/IP NASIL ÇALIŞIR ? Donanım limitlerinin kaynaklanan nedenlerden dolayı Internet üzerinden gönderilen bilgi, herbiri 1.500 karakterden daha küçük paketlere bölünmelidir. Her pakete bir başlık (header) eklenir. Bu başlıkta paketlerin diğer paketlerle hangi sırayla birleştirileceği gibi çeşitli bilgiler bulunur.

11 TCP/IP NASIL ÇALIŞIR ? TCP her paketi oluştururken, ayrıca bir de kontrol toplamı (checksum) hesap eder ve başlığa ekler. TCP bu sayıyı kontrol ederek transfer sırasında pakette herhangi bir hata meydana gelip gelmediğini kontrol eder.

12 TCP/IP NASIL ÇALIŞIR ? Her paket ayrı IP “zarflarına” konur. Bu zarflar Internet’e veriyi nereye göndermesi gerektiğini söyleyen adres bilgileri içerir. IP "zarfları" gönderici adresi, alıcı adresi, imha edilmeden önce geçmesi gereken zaman gibi bilgiler içerir. Parçalanmış küçük paketler ortak bilgisayara gönderileceği için, aynı adres bilgisini taşırlar.

13 TCP/IP NASIL ÇALIŞIR ? Bu router’lar, hedefe en yakın olan bir sonraki router’a paketleri yollamak için en uygun rotayı seçerler. Paketler bir dizi router’dan geçtikten sonra yerlerine ulaşırlar. Internet üzerindeki trafik yükü sürekli değiştiğinden, paketler farklı rotalardan yollanabilir ve karışık sıralı gidecekleri yere ulaşabilirler. Paketler Internet üzerinden gönderilirken, yol üzerindeki router’lar (yönlendiriciler) IP zarflarını inceler ve adreslerine bakarlar.

14 TCP/IP NASIL ÇALIŞIR ?

15 Eğer checksum'lar birbirine uymuyorsa, TCP paketin içindeki verinin transfer sırasında hasar gördüğünü anlar. Daha sonra bu paketi imha ederek orijinal paketin yeniden transfer edilmesini talep eder. Bütün hasarsız paketler alıcı bilgisayar tarafından alındığında, TCP bunları birleştirerek orijinal haline dönüştürür. Paketler hedefe ulaştıkça TCP her paket için ayrı bir checksum hesaplar. Daha sonra bunu paket içinde gönderilen checksum ile karşılaştırır.

16 TCP/IP NASIL ÇALIŞIR ? Eğer checksum'lar birbirine uymuyorsa, TCP paketin içindeki verinin transfer sırasında hasar gördüğünü anlar. Daha sonra bu paketi imha ederek orijinal paketin yeniden transfer edilmesini talep eder. Bütün hasarsız paketler alıcı bilgisayar tarafından alındığında, TCP bunları birleştirerek orijinal haline dönüştürür. Paketler hedefe ulaştıkça TCP her paket için ayrı bir checksum hesaplar. Daha sonra bunu paket içinde gönderilen checksum ile karşılaştırır.

17 IP ADRESİ KAVRAMI IP, verileri “açık” olarak iletir. Güvenlik için aradaki taşıyıcılara güvenir. Dışarıdan birisi, eğer iletişim boyunca firewall kuralları sağlamsa, trafiği izleyemez veya değiştiremez. Fakat, bir yerel ağa veya router’a erişimi olan herkes verileri izleyip, onları değiştirebilir. IP adresleme ile veri iletiminde gerekli önlemler alınmamış ve standartlara uyulmamışsa, bu tür bilgi paylaşımı GÜVENSİZDİR.

18 IP ADRESİ KAVRAMI Örneğin, İstanbul’dan Washington’a yollanacak bir veri paketi onlarca santral ve düğüm noktasında geçmektedir. Eğer bir problemle karşılaşılırsa bunun hangi noktadan kaynaklandığı MAC adresleme sistemi ile bulunamaz. TCP/IP verinin geldiğini noktayı belirlememize imkan tanıyacak kendine özgü bir numaralandırma sistemi kullanır. Local ağlarda bilgisayarları birbirinden ayırt etmek için MAC adreslemeden başka bir türde numaralandırma yapmak gerekmez. Ancak geniş ağlarda (Wide Area Network), IP adresleme sistemi kullanılır.

19 IP ADRESİ KAVRAMI IP adresleri 32 bit’liktir ve 4 adet 8 bitlik parçanın birleşmesinden oluşmuştur. Bu parçaların herbirine oktet denir. Her bir oktet 0’dan 255’e kadar değerler alabilir. Ancak 0 ve 255 sayılarının kullanımı ile ilgili sınırlamalar vardır. 32-bit Internet adresleri, 'Ağ Bilgi Merkezi (NIC) Internet Kayıt Kabul' tarafından yönetilmektedir. ÖRNEK IP Adresi : 192.168.10.1 Binary Açılımı : 11000000.1010100.00001010.00000001

20 IP ADRESİ KAVRAMI Eğer küçük ve özel bir network kuruyorsanız ve Internet’i kullanmayacaksanız, herhangi bir IP adresini kullanabilirsiniz. Eğer bir şirketin network’üne bağlanacak ve Internet’i de kullanacaksanız, sistem yöneticisinden size bir ip adresi atamasını istemelisiniz. Eğer Internet’e bağlanacaksanız, Internet Servis Sağlayıcının vereceği IP’yi kullanırsınız. 192.168.10.1192.168.10.2192.168.10.3

21 IP ADRESİ KAVRAMI Ağ ortamında bulunan bir bilgisayarın ağda bulunan diğer bilgisayarları görmesi için IP adreslerinin birazdan işlenecek olan Network ID kısımlarının aynı olması gerekir. Network ortamında bilgisayarların IP numaralarını atayan DHCP (Dynamic Host Control Protocol) denilen yapı sayesinde bilgisayarlara birbirleriyle anlaşabilecekleri uygun IP numaraları otomatik olarak verilir. Network ortamında olsun olmasın her bilgisayarın kendine ait bir IP numarası vardır. Bu IP numaraları manuel olarak ayarlanacağı gibi otomatik olarak bilgisayar tarafından da atanabilir.

22 IP ADRESİ KAVRAMI Postacı önce mektubun gideceği mahalleyi bulur. Bu Network ID dediğimiz kısmı temsil eder. Başka mahalledeki eve gitmesi gereken mektubun sahibi bu mahallede aranmaz. Mahalle doğruysa mektubun ulaşacağı ev (Host ID) tespit edilir ve mektup iletilir. Bir mahallede aynı numarayı taşıyan iki ev olmayacağı için aynı Host ID’yi taşıyan iki bilgisayar da aynı network’te olamaz. Söz edildiği gibi her IP değeri, üçer haneli 4 adet decimal sayının binary değerlerinden oluşur. Her IP adresinin Network ID ve Host (Kullanıcı) ID’si şeklinde bir yapısı vardır.

23 IP ADRESİ KAVRAMI Bir router, iki farklı ağ arasında ileri ve geri taşıma yaptığı için, her iki ağda da tanımlı olmalıdır (her iki ağda da adresi olmalıdır). Router dahil tüm cihazların ayrı ağlardaki adresleri, birbirinden farklı olmalıdır.

24 IP ADRESİ KAVRAMI Her cihaz kendi IP adresi ile beraber, bulunduğu ağ üzerindeki IP adreslerini de bilmelidir. Bu amaçla IP adreslerinin ne kadarının ortak olduğunu belirten yapılar kullanılır. Bunlara Ağ Maskeleri denilmektedir.

25 IP ADRESİ KAVRAMI Her ağın bir ağ adresi ve bir de “yayın” adresi bulunur. Ağ adresi ağı tanımlamada kullanılır. Yayın adresi ağdaki tüm makinelere aynı anda erişmede kullanılır. Ağdaki ilk adres ağ adresi, son adres yayın adresidir.

26 IP SINIFLARI A tipi: Geniş ağlarda kullanılır. 16 milyon adres içerirler. Örneğin; 50.114.42.73 B tipi: Büyük ve orta büyüklüklü ağlarda kullanılır. 65 milyon adres içerirler. Örneğin; 191.11.12.13 C tipi: Küçük ağlarda kullanılır. 256 adres içerirler. Örneğin; 223.13.50.11 D ve E tipi: Çoklu “multicast” işlevli ve ayrılmış ağlardır. İstihbarat vb. amaçlarla kullanılmaktadır. A Sınıfı IP 1 – 126Network ID B Sınıfı IP128 – 191Network ID C Sınıfı IP192 – 223Network ID

27 IP SINIFLARI A sınıfı adresler, NSFNET, MILNET gibi büyük ağlarda kullanılır. B sınıfı adresler, daha orta ölçekli ISP firmaları tarafından tercih edilir. C sınıfı adresler, genellikle üniversite yerleşkelerinde kurulu yerel ağlarla, küçük devlet kuruluşlarında kullanılır. Bölgede olması beklenen bilgisayar sayışına göre A, B veya C sınıfı adresleme seçilir. IP adres alanı için özellikle son yıllarda artan kullanım talebi, IP adres isteğinin gerçekçi olması zorunluluğu getirmiştir.

28 IP SINIFLARI A Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 0'la 126 arasında değişir. İlk byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayarların adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 16,777,216 bilgisayardan oluşan 126 ağın adreslenmesine izin verir. 0 1 8 16 24 31 +-------+---------------+--------------------------------+ |0 |Ag Numarasi |Bilgisayar Numarasi | +-------+---------------+--------------------------------+ 0 1 8 16 24 31 +-------+---------------+--------------------------------+ | 0 | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | +-------+---------------+--------------------------------+

29 IP SINIFLARI B Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 128'le 191 arasında değişir. İlk iki byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayar adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 65,536 bilgisayardan oluşan 16,384 ağın adreslenmesine izin verir. 0 1 8 16 24 31 +-------+---------------+--------------------------------+ |0 |Ag Numarasi |Bilgisayar Numarasi | +-------+---------------+--------------------------------+ 0 1 16 31 +---+---+------------------+----------------------------+ | 1 | 0 | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | +---+---+------------------+----------------------------+

30 IP SINIFLARI C Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 192 ile 223 arasında değişir. İlk üç byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayarların adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 254 bilgisayardan oluşan 2,000,000 ağın adreslenmesine izin verir. 0 1 8 16 24 31 +-------+---------------+--------------------------------+ |0 |Ag Numarasi |Bilgisayar Numarasi | +-------+---------------+--------------------------------+ 0 1 2 24 31 +---+---+---+----------------+------------------------+ | 1 | 1 | 0 | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | +---+---+---+----------------+------------------------+

31 IP SINIFLARI 10. A sınıfı ağı (10.0.0.0/8) 172.16. B sınıfı ağı (172.16.0.0/16) 192.168.*. C sınıfı ağları (192.168.*.0/24) 127 ile başlayan adresler ise Internet tarafından özel amaçlarla (localhost tanımı) kullanılmaktadır. Ağlarda özel amaçlı kullanılması için bir kısım IP adresleri serbest bırakılmıştır. Bu adreslere serbest adresler denir ve bunlar Internet üzerinde geçersizdir.

32 IP SINIFLARI IPv6, Internet protokolünün altıncı sürümüdür. En önemli özelliği 128 bit adres alanına sahip olmasıdır. Dolayısıyla dünyadaki herkes, şu an Internet'e bağlı tüm cihazların sayısı kadar adres alsa dahi yeterli olacaktır. Görüldüğü gibi A, B ve C sınıfı adreslerin belirli ağ ve bilgisayar taşıma kapasiteleri vardır. Bu kapasite sınırlamalarının IP’nin gelecek dönem prototipi olan IPv6 ile ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

33 ALT AĞLAR (SUBNET) Subnet kavramı aslında 'Bilgisayar numarası' alanındaki bazı bitlerin Ağ numarasi' olarak kullanılmasından ortaya çıkmıştır. Böylece, elimizdeki bir adres ile tanımlanabilecek bilgisayar sayısı düşürülerek, tanımlanabilecek ağ sayısını yükseltmek mümkün olmaktadır. Subnet yapısının kurum dışında hiçbir etkisi de bulunmamaktadır. Subnet ya da alt ağ kavramı, kurumların ellerindeki Internet adres yapısından daha verimli yararlanmaları için geliştirilen bir adresleme yöntemidir.

34 ALT AĞLAR (SUBNET) Ancak bu adres alındıktan sonra ODTÜ'nün teknik ve idari yapısı göz önünde tutularak farklı subnet yapısı uygulanmasına karar verilmiştir Maske adres olarak 255.255.255.0 kullanılmaktadır. İlk iki oktet (255.255) B-sınıfı adresi, uçuncu oktet (255) subnet adresini tanımlamakta, dördüncü oktet (0) ise o subnet üzerindeki bilgisayarı tanımlamaktadır. ODTU kampusu için bir B-sınıfı adres olan 144.122.0.0 kayıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu adres ile ODTU 65.536 adet bilgisayarı adresleyebilme yeteneğine sahiptir. Standart B- sınıfı bir adresin maske adresi 255.255.0.0 olmaktadır.

35 ALT AĞLAR (SUBNET) ODTÜ’de uygulanan adres maskesi ile subnet’lere bölünmüş olan ağ adresleri, merkezi olarak bölümlere dağıtılmakta ve her bir subnet kendi yerel ağı üzerindeki ağ parçasında 254 taneye kadar bilgisayarını adresleyebilmektedir. Böylece tek bir merkezden tüm üniversitedeki makinelerin IP adreslerinin tanımlanması gibi bir sorun ortadan kaldırılmış, birimlere kendi içlerinde esnek hareket etme kabiliyeti tanınmıştır. 255.255.0.0 >> Standart B-Sınıfı adres maskesi Bir ağ, 65536 bilgisayar 255.255.255.0 >> Yeni maske 254 ağ, her ağda 254 bilgisayar

36 ALT AĞLAR (SUBNET) Bir örnek verecek olursak: Bilgisayar Mühendisliği bölümü için 71 subnet’i ayrılmış ve 144.122.71.0 ağ adresi kullanımlarına ayrılmıştır. Böylece, bölüm içinde 144.122.71.1 den 144.122.71.254 'e kadar olan adreslerin dağıtımı yetkisi bölümün kendisine bırakılmıştır. Aynı şekilde Matematik bölümü için 144.122.36.0, Fizik bölümü için 144.122.30.0 ağ adresi ayrılmıştır. 255.255.0.0 >> Standart B-Sınıfı adres maskesi Bir ağ, 65536 bilgisayar 255.255.255.0 >> Yeni maske 254 ağ, her ağda 254 bilgisayar

37 ALT AĞLAR (SUBNET) Bu işlem Hedef IP adresiyle kendi subnet mask değerimizin Binary modda toplanmasıdır. Eğer çıkan değer bizim kendi bilgisayarımızın IP adresi ile kendi subnet mask değerimizin binary toplamına eşitse bilgisayar, bu iki makinenin aynı network’te olduğuna karar verir. Eğer sonuç farklıysa, doğru network’e ulaşmak için makine farklı bir bölgeye (bir üst ağ katmanına) gönderilir. IP adresinizin lokal bir network’te mi yoksa dış bir network’te mi olduğunu ANDing adı verilen bir işlem sayesinde belirleyebiliriz.

38 ALT AĞLAR (SUBNET) IP adresinizin lokal bir network’te mi yoksa dış bir network’te mi olduğunu ANDing adı verilen bir işlem sayesinde belirleyebiliriz. Örneğin; IP Adres: 153.170.172.233 Hedef IP: 153.170.37.163 Subnet Mask: 255.255.0.0 Binary : 10011001.10101010.00100101.10100011 11111111.11111111.00000000.00000000 -------------------------------------------------- ANDing 10011001.10101010.00000000.00000000 -------------------------------------------------- ANDing 153. 170. 0. 0

39 AĞ (NETWORK) KAVRAMI AĞ (NETWORK) : Birbirlerine bir kabloyla bağlanmış ve bu sayede bilgi alışverişinde bulunabilen birden fazla bilgisayardan oluşan yapıdır.

40 AĞ (NETWORK) KAVRAMI LAN (Local Area Network) : Aynı bina içindeki bilgisayarları birbirine bağlayan ağlara Yerel ağ denir. L243

41 AĞ (NETWORK) KAVRAMI WAN (Wide Area Network : Şehirler veya ülkeler arası bilgisayarları birbirine bağlayan ağlara Geniş alan ağ denir. İZMİR SAMSUN ANKARAİSTANBUL

42 AĞ (NETWORK) KAVRAMI Bir ağ nelerden oluşur : Birbirlerinin kaynaklarını paylaşmaya hevesli bilgisayarlar. Bilgisayarların birbirine gönderdiği mesajları anlamalarını sağlayan ağ kartları, Bilgisayarları birbirine bağlayan kablolar ve konektörler. Bilgisayarlar arası yaşamı düzenleyecek ve kontrol edecek bir ağ yazılımı ve sorumlu Ağ yöneticisi.

43 AĞ (NETWORK) KAVRAMI Neden ağ kavramına ihtiyaç duyarız : - Dosyaları paylaşmak için …

44 AĞ (NETWORK) KAVRAMI Neden ağ kavramına ihtiyaç duyarız : - Donanımsal kaynakları paylaşmak için … 21 HARD DISK CD-ROM PRINTER SCANNER

45 AĞ (NETWORK) KAVRAMI Neden ağ kavramına ihtiyaç duyarız : - Programları paylaşmak için … 21 HARD DISK CD-ROM PROGRAMLAR (Çok Kullanıcılı)

46 FARKLI AĞ TÜRLERİ İş istasyonu (Workstation) : Ağ’a dahil olan bir bilgisayara denir. Server : Kendisine bağlı kaynaklardan network üzerindeki diğer iş istasyonlarının faydalanmasına imkan verecek şekilde düzenlenmiş bir iş istasyonudur. 1.SUNUCU (SERVER) TABANLI AĞLAR 2. TÜRDEŞ - EŞLENİK (PEER TO PEER) AĞLAR

47 FARKLI AĞ TÜRLERİ Server Tabanlı Ağlar : Bu yapıyla pasif terminaller yerine kendi başlarına işlemler yapabilen ve kendi sabit disklerinde programlar saklayabilen makine sistemi ortaya çıktı. Böylece her istemci kendi başlarına belirli işlemleri yerine getirebilmekte, yetersiz durumda kaldıklarında ise o işe özelleşmiş olan sunuculara başvurmaktadır. Örneğin her istemcide ofis uygulamaları, masaüstü yayıncılık, oyun programları kullanılması, bunların yanında veri tabanı ya da web gibi uygulamalarda bir sunucuya erişmesi gibi.

48 FARKLI AĞ TÜRLERİ Türdeş – Eşlenik Ağlar : İstemci / Sunucu modelinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte, özelleşmiş sunuculara ihtiyaç duyulmayan ağ örnekleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu ağ yapılarında makineler yaklaşık özelliklerdedirler ve işleyiş olarak birbirlerine üstünlük sağlamazlar. Başka bir ifadeyle bütün bilgisayarlar eşit haklara sahiptirler. Tamamen Windows 95/98 kullanan ağ yapıları bu türe örnek olarak gösterilebilir.

49 AĞ TOPOLOJİLERİ Ağın fiziksel yapısı ve kablolarla bağlantı şekli ile farklı sınıflara ayrılırlar. Temel anlamda üç farklı topoloji vardır, bunlar; Kuyruk - Lineer (Bus) Yapısı Zincir – Halka (Ring) Yapısı Yıldız (Star) Yapısı

50 AĞ TOPOLOJİLERİ Kuyruk – Lineer (Bus) Yapısı : Doğrusal bir har üzerinde kurulmuş bir yapıya sahiptir. Bir makinede veya kablonun herhangi bir noktasında oluşan arıza tüm sistemin çalışmasını engeller. Sonlandırıcı 10 mps

51 AĞ TOPOLOJİLERİ Zincir – Halka (Ring) Yapısı : Kuyruk yapısındaki bir ağın sonlandırıcıların çıkarılarak iki ucunun birleştirilmesi ile oluşan bir yapıdır. Ağda bulunan düşük hızlı bir kart tüm sistemi yavaşlatır. 4 - 16 mps

52 AĞ TOPOLOJİLERİ Yıldız (Star) Yapısı : Diğerlerinden farklı olarak, kablo, konnektör ve ağ kartına ek olarak hub, switch gibi diğer cihazlar kullanılarak oluşturulur. Daha güvenilir fakat pahalı çözümler sunarlar. 10 – 700 mps HUB / SWITCH

53 YAKINDA … Aşağıdaki konular, ilerleyen Internet & Intranets derslerinde ve ek olarak yapılacak sunumlarda işlenecektir. OSI Katmanları Standart FTP Komutları ve Uygulaması Yönlendirme Kavramı DNS, ISDN, ADSL, WAN vb. Teknolojiler Ve diğerleri …


"INTERNET NEDİR ? Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları