Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ *** 06.04.2017 B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ *** 06.04.2017 B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi."— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ ***
B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi

2 Sununun İçeriği Programlarımızı tanıyalım.
Bir çocuğun anne ve babasına mektubu (A.Y) !!! Başarı için; okul, veli, öğrenci denklemi ! Mevzuatımızda veliler için neler var ? Çocuklarda Kişilik gelişimi !!! İlköğretimde başarının değerlendirilmesi. Bir Programın Öyküsü (A.Y) !!! İlköğretimde “Yöneltme/Yönlendirme” durumu !!! B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi

3 PROGRAMLARIMIZI TANIYALIM
Programlarımız: MK Atatürk’ün göstermiş olduğu” Çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” ülküsünden hareketle; temel yasalarla belirlenen“genel amaçlar” doğrultusunda, çağdaş gelişmiş ülkelerin eğitim programları ile ülkemiz insanının “eğitim ihtiyaçları” da dikkate alınarak, Türk milletinin her bir bireyini ilgi, istek ve yetenekleri çerçevesinde “insani, milli ve ahlaki” değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek, kazandıkları üstün meziyetleri en üst seviyede geliştirmek maksadıyla planlanan “eğitim politikaları” çerçevesinde, uzmanlarca; ”eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi ve eğitim ekonomisinin” süzgeçlerinden geçirilerek hazırlanıp denendikten sonra okullarda uygulamaya konan komplike bir çalışma ürünüdür. B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi

4 Programın başarısı için; okul yönetiminin rehber öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında etkili bir iş birliği oluşturması bir zorunluluktur. Aile Öğrenci Okul B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi

5 ÇOCUĞUNUZDAN MEKTUP VAR!
Sevgili Anneciğim, Babacığım, Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim, size şunları söylemek isterdim: Sürekli bir büyüme ve değişim içindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum. Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Deneme ile öğrenirim. Buna ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın. Beni her yerde, her işimde koruyup kollamaya çalışmayın. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Bana yanılma payı bırakın. Kendi işimi kendim görmeye alıştırın. Büyüdüğümü başka nasıl anlarım? Beni şımartmayın. Hep çocuk kalmak isterim sonra. Bana yerli yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü tutamayınca sizlere güvenim azalıyor. B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi

6 Beni dinleyin. Öğrenmeye en yatkın olduğum anlar, soru sorduğum anlardır. Açıklamalarınız kısa ve açık olsun. Öğütlerinizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara sıra yanlışlar yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak, birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder. Çok konuşup çok bağırmayın. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak ve kesin sözler bende daha iyi iz bırakır. “ben senin yaşında iken” diye başlayan nutukları hep kulak ardına atarım. Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın. Beni korkutup sindirerek, suçluluk duygusu aşılayarak uslandırmaya çalışmayın. Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuş gibi yargılamayın. Yanlış davranışım üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni dinleyin. Suçumu aşmadığı sürece cezama katlanabilirim. B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi

7 Beni yeteneklerimin üstünde işlere zorlamayın
Beni yeteneklerimin üstünde işlere zorlamayın. Ama başarabileceğim işleri yapmamı bekleyin. Başarmam için beni destekleyin. Hiç değilse çabamı övün. Bana güvendiğinizi belli edin. Ne olur, beni başkalarıyla karşılaştırmayın. Benden yaşımın üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün kuralları birden öğretmeye kalkmayın. Bana süre tanıyın. Yüzde yüz dürüst davranmadığımı görünce ürkmeyin. Beni köşeye sıkıştırmayın, yalana sığınmak zorunda kalırım. Kızgınlığınızı haklı görebilirim; ama beni aşağılamayın. Hele başkalarının yanında onurumu kırmayın. Unutmayın ki, ben de sizi başkalarının yanında güç durumlara düşürebilirim. B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi

8 Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çekinmeyin
Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çekinmeyin. Özür dileyişiniz size olan sevgimi azaltmaz; tersine beni size daha çok yakınlaştırır. Aslında ben sizleri olduğunuzdan daha iyi görüyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve erişilmez göstermeye çabalamayın. Yanıldığınızı görünce üzüntüm büyük olur. Biliyorum, ara sıra sizi üzüyor, belki de düş kırıklığına uğratıyorum. Bana verdiklerinizin yanında benden istediklerinizin çok olmadığını da biliyorum. Yukarıda sıraladığım istekler size çok geldiyse birçoğundan vazgeçebilirim; yeter ki beni ben olarak seveceğinize olan inancım sarsılmasın. Benden, “örnek çocuk” olmamı beklemezseniz, ben de sizden “kusursuz ana baba” olmanızı beklemem. Sevecen ve anlayışlı olmanız bana yeter. Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi; ama seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim. Sevgiler…(A.Y) Çocuğunuz… B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi

9 Mevzuatımızda veliler için neler var ?
222 Sayılı İlköğretm ve Eğitim Kanunu (mad.46: kayıt yaptırma, mad. 52: devam zorunluluğu hak.hükümler) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (mad.16: Okul ile ailenin işbirliği hak. Hüküm.) İköğretim Kurumları Yönetmeliği (mad.25: veli zorunluğu, mad.47: öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, mad.143: okula yapılacak yardımlar hakkındaki hükümler). Okul Aile Birliği Yönetmeliği (mad. 2: kapsam, mad.5: kuruluş hükümleri) Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (mad.8: Sos.et. Kur. mad.9: Gön.Veli tes., mad.12: Top.hiz., mad.17: Gön.velilerin gör.) İlköğretim Yöneltme Yönergesi (mad.17: Göz. Rap-veli görüşü için-mad.20:veli bilgilendirme hükümleri) B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

10 B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi
2008/1494 sayılı MEB TTK Başkanlığı’nca hazırlanan“İlköğ.Veli Klavuzu” nda: 2005 yılında yenilenen öğretim programlarımızın çok önemli bir ayağı ve destekleyici unsuru velilerimizdir. çocuğun okul başarısı üzerinde okulun fiziki, sosyal ve psikolojik ortamlar kadar, ailenin evde sağladığı ortam ve koşulların da önemli etkisi vardır. Ailenin çocuğunu okulda öğrendiklerini tekrar etmeye yönlendirerek pekiştirmesi için yol göstermesi onun başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Ailenin okulla işbirliğine girerek çocuğun okulda hangi derste hangi konuları öğrendiği; bu amaçla ne tür etkinlikler gerçekleştirdiği, bunları evde nasıl tamamlaması gerektiği vb. konularda yardımcı olması mümkündür. Bu noktadan bakıldığında velilerimiz eğitimin olmazsa olmaz paydaşıdır.” denilmektedir. B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

11 Çocuklarda Kişilik gelişimi !!!
Kişilik: Bireyin sahip olduğu vasıfların belirlediği yapıdır. Bir bireyi diğerlerinden ayıran davranış, tutum ve değerlerin toplamıdır. Kişilik; kimi zaman bencil, sevimli, tutarlı, düzenli…vb. kalıplaşmış sözlerle dışa vurulur. Birebir görüşme, psikolojik testler ve kişilik envanteri ile ölçülebilir. * Kişiliği Olumlu Etkileyen etmenler: * Kişiliği Olumsuz Etkileyen etmenler: *Aile/kalıtım, * Aile/kalıtım *Öğrenme azmi, * Kötü bir sosyal çevre *İyi bir sosyal çevre * Eğitimsizlik, *İyi bir arkadaşlık grubu * Kötü akran grubu *İçinde bulunulan toplum yapısı, * Toplum yapısı(TDB/D) *Devlet felsefesi * Kötü devlet idaresi B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

12 Öğrenmede; çevre, kalıtım ilişkisi
İnsanı insan yapan etmenler; kalıtım ve çevre etmenleridir. Zira, insanın ne olacağını ÇEVRE, ne kadar olacağını KALITIM belirler Kalıtım X Çevre = İnsan X = 0 Değer X = 0 X Değer = 0 Değer X Değer = Değer, olarak ortaya çıkar. *** Çevre uyarıcıları zengin, genetik yapı güçlü ise, öğrenme kolay olur !!! B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

13 B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi
Hepimiz Farklıyız !!! Kişiliğin Nitelikleri: *Mizac/karakter yapısı (kalıtımla getirdiği, çeşitli öğrenmelerle geliştirip pekiştirdiği ahlaki davranışlarının yönü, tutarlılığı) *Yüksek kaabiliyetler (sanatsal yönü) *Alakalar/değerler ( değer verdikleri) *Sosyal tutumları ( Sosyal olaylara karşı tavırları) *Patolojik temayülleri/eğilimleri ( Biyolojik etkenleri) B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

14 B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi
Kişilik; “gizil bir güçtür”, bireyde mevcut potansiyel enerjidir, her an kinetiğe dönüşebilir, eğitimle dışa vurulur (ya cevher olur ya da paslı demir olarak çürümeye maruz kalır). Kişiliğin önemli dönemleri vardır. Bunlar; 4-6 yaş altın devir, yaş ergenlik devri, yaş olgunluk dönemi …gibi. Gençliğimizin kişilik kazanımında; devlet ve toplum, “bireylerini sağlam, güvenilir, saygıya değer birer kişilik ile donatamaz” ise, o zaman onun yerini dolduracak “istenmeyen başka şeyler” çıkar. (Doğa boşluk kabul etmez) B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

15 B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi
Kişilik nasıl düzeltilir? Eğitime alma, Tatlı uyarımlar, Dışlamadan güzel yaklaşımlar, Tebliğler/Bilgilendirmeler, Topluma katma, Hatalarını yüze vurmadan, farkına vardırma, B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

16 B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi
ÇOCUKLARIMIZI HAYATIMIZIN ORTAĞI YAPALIM, REFAHIMIZIN ORTAĞI DEĞİL!!! Şimdi bazı soruları soralım, biraz da düşünelim: Neden “hayatlarınızı çocuklarınıza adıyorsunuz?” Neden “çocuklarınız için yaşıyorsunuz?” Neden çocuklarınıza “istemedikleri şeyleri vermek için bunca çaba harcıyorsunuz?” Neden çocuklarınıza “hak etmedikleri şeyleri elde etmeleri için” yükümlülük duyuyorsunuz?” Neden çocuklarımıza “sorumluluk vermiyorsunuz*” Şimdi almazlar ise ne zaman alacaklar? Neden çocuklarınızı, “yaptıkları yanlışlıkların sonuçlarıyla karşılaştırmıyorsunuz*” Bu durumda, çocuklar, “ailelerinin her koşulda kendilerinin koruyacağını” biliyor. Çocuklar, kendileri hiçbir şey yapmasa da, ailelerinin onlar için her şeyi yapacaklarını öğreniyor. Çocuklar, geleceklerinin aileleri tarafından hazırlanacağına güveniyor. Onun için de kendine güvenmiyor, sorumluluk almıyor, kendisini hiçbir şey için zorlama gereğini duymuyor. Yapılması gerekenler yapılmaz, yapılmaması gerekenler yapılırsa, sonuçlara neden şaşmalı??? LÜTFEN BİRAZ DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ? ( Dr.E.A) B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

17 Veliler, bu düşünceler ve tutumlar asla !!!
Biz, çocuklarımız için yaşıyoruz. Ne yapıyorsak onlar için yapıyoruz. Biz çok sıkıntı çektik, onlar bu sıkıntıları çekmesin istiyoruz. İlerde, hayatın birçok haliyle karşılacaklar, bari şimdi mutlu olsunlar. Mutlu bir çocukluk dönemleri olsun. Biz gençliğimizi yaşamadık, onlar doya doya yaşasın. Bizim yapamadıklarımızı onların yapması bizi memnun ediyor. Her şeyleri var, neden çalışmadıklarını anlayamıyorum. Hiç sıkıntıya gelemiyorlar, istedikleri hemen olsun istiyorlar. Her istediğini yapıyoruz; ama o bizim ne istediğimize aldırmıyor bile. Ok iyi çocuktur; ama arkadaşlarının lafına çok kanıyor, onlara uyuyor. Aklına hiç kötülük getirmez, ne söylense inanır. Böyle giderse ne yapacak bilemiyorum...vb. sözler. Bu sözlerin hepsi de birbiriyle bağlantılıdır. Bu sözlerin oluşturduğu merdiven basamak basamak çıkılmaktadır. Sonuçta, erişilen yer de hiç kimsenin istemediği bir yer olmaktadır. NEDEN? B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

18 “BİR PROGRAMIN ÖYKÜSÜ” (Acı; ama gerçek)
Bir zamanlar hayvanların bir okulu vardı. Okulun Eğitim programında koşma, tırmanma, uçma ve yüzme dersleri yer almıştı. Hayvanların hepsi, bütün bu dersleri almak zorundaydı. Ördek, yüzmede hocasından da iyiydi; uçmada ancak “geçer” not alıyor, koşma dersinden ise hemen hiç “başarılı” olamıyordu. Bu dersten geri olduğu için dersler bittikten sonra okulda kalıyor ya da yüzme derslerini bırakarak koşma talimleri yapıyordu. Böylece yüzmeyi ihmal ettiği için notu “ortaya” düştü. Orta, “geçer” bir nottu; bu yüzden bu düşüşe ördekten başka kimse üzülmedi. B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

19 B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi
Kartal “problematik” bir öğrenciydi ve sert bir şekilde “disiplin” altına alınması gerekiyordu. Tırmanma dersinde diğer hayvanları geride bırakarak kendine göre bir yol izliyor ve ağacın tepesine çıkıyordu. Tavşan, koşmada sınıf birincisiydi. Fakat, yüzme derslerini bir türlü başaramadığından sinir krizleri geçirdi ve okulu bırakmaya mecbur oldu. Sincap, tırmanma dersinde sınıfın en başarılı öğrencisiydi. Uçma hocası, onun ağaçtan aşağı doğru değil; fakat yerden ağacın tepesine uçmasını istediği içinb sincap havalanma çabaları yüzünden hastalandı ve tırmanmada “zayıf” almaya başladı. Köstebek, programa, toprağı kazma derslerinin ilave edilmesi isteği reddedilince, yavrularını porsuk’a teslim etti. Yıl sonunda; iyi yüzen, koşan, tırmanan ve birazda acaip uçan bir “yaratık” sınıf birincisi ilan edildi. B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

20 İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME VE YÖNLENDİRME
Çocuklarımızın öğrenimleriyle ilgili kararlar verirken onların gelecekteki hayatlarını düşünelim.Onun için bilgilenelim, destek alalım. Amaç, sadece bir okulu kazanmak ve bitirmek olmamalıdır. Kıyaslamalar, karşılaştırmalar yapmadan onların ilgileri, istekleri, düzeyleri ve kapasiteleri dikkate alınmalıdır. Çocukların üzerinden beklenti içerisinde olunmamalı, tercihlerine saygı gösterilmelidir. Gelişimlerinin ve değişimlerinin farkında olarak hareket edilmelidir. “En iyi meslek” seçeneği yerine, “mesleğinde en iyisi” seçeneğine yönelmesi sağlanmalıdır., “Hayatın içerisinde olmayı ve hayatını kendisi olarak yaşamayı” öğrenmesi sağlanmalıdır. Sevginin ilgiyi, ilginin bilgiyi, bilginin başarıyı getirdiği asla unutulmamalıdır. B.YÜKSEL- Tokat İlköğretim Müfettişi

21 TEŞEKKÜR EDERİM B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi


"İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ VELİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ *** 06.04.2017 B.YÜKSEL- Tokat Eğitim Müfettişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları