Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Filogenetik analizlerde kullanılan en yaygın metotlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Filogenetik analizlerde kullanılan en yaygın metotlar"— Sunum transkripti:

1 Filogenetik analizlerde kullanılan en yaygın metotlar

2 Maksimum Parsimoni metodu
Filogenetik ağacın tanımlanmasında kullanılan bir metottur. Bu metot dizi bilgilerini açıklamak için küçük ölçekte evrimsel olayların bilinmesini gerektirir. Buna göre en az farklı olan birimler birbirine en yakın ve benzeyen birimlerdir.

3 Parsimoni metodu olası birçokları arasından hangi dallanma modelinin evrimsel tarihi en doğru biçimde yansıttığını tanımlamada bir yaklaşım sağlar. Parsimoniye göre tercih edilen ağaç, açığa çıkmış olan evrimsel değişmenin toplam miktarını en aza indirgeyen ağaçtır.

4 Avantajlar; Basittirler.
Moleküler ve morfolojik datalarda kullanılabilirler. Benzerlik çeşitlerini ayırt edebiliriz.(sinapomorfik, plesiomorfik, homoplasi) Karakter ve orantı analizlerinde kullanılabilirler

5 Dezavantajlar; Yüksek seviye homoplasilerde yanılabilirler.
İncelenen diziler ya da genetik uzaklıklar ile uyumlu bir ağaç elde etmek için gerekli en az mutasyonların saptanmasına dayanan bir yöntemdir. Bu metod ile ağaçların oluşturulmasında kesin ve tahmini yaklaşımlar söz konusudur.

6 LiKELiHOOD (ML) METODU
Joseph Felsenstein tarafından 1981 yılında MP‟ye alternatif olarak ortaya konulmuş bir yöntemdir. Bu yöntem, farklı tipteki nükleotit değişikliğinin açığa çıkma olasılıklarını tanımlayan bir matematiksel formül ve dal uzunlukları bilinen belli bir ağaç verildiğinde, bu belli DNA dizisi setini elde etme olasılığı nedir sorusunu sormaktadır.

7 Bu yöntem için bir bilgisayar programı, her ağaç topolojisinin değerlendirir veya gözlenen verinin oluşturulması olasılığını hesaplar. Eğer ağaç doğruysa her dalın oluşturulma olasılığı toplamı, gözlenen verinin oluşturması olasılığını temsil eder.

8 Avantajları : Mevcut metodların içinde genelde en tutarlı olanıdır. Karakter ve oran analizlerinde kullanılabilirler. Dezavantajları : Diğer pek çok metotda olduğu gibi basit ve sezgisel değildirler. Parsimonide olduğu gibi yüksek seviye homoplasilerde yanılabilirler.

9 BAYES METODU; Filogenetiğin en popüler metodudur. Temelde Likelihood metoduna benzer, ancak sonraki (posterior) olasılık kullanımı ile bu yöntemden ayrılır. Thomas Bayes tarafından geliştirilen, koşullu olasılıkların hesaplanmasında kullanılan bir teoremdir.

10 Bir olayın ortaya çıkmasında birden fazla bağımsız
nedenin etkili olması durumunda, bu nedenlerden herhangi birinin o olayı meydana getirme olasılığını hesaplamada kolaylık sağlar. Amaç; Tek bir “doğru” filogeniyi bulmayı değil, bütün muhtemel filogenilerin sonraki (posterior) olasılık dağılımlarını hesaplamaktır. Bunun için bazı evrimsel parametrelerin olasılıklarını (likelihood) ve önceki (prior) olasılık dağılımlarını kullanır.

11 MUTLU YALÇIN


"Filogenetik analizlerde kullanılan en yaygın metotlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları