Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Mutlu ARAT KRONİK DİSSEMİNE KANDİDOZ TANI KRİTERLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Mutlu ARAT KRONİK DİSSEMİNE KANDİDOZ TANI KRİTERLERİ."— Sunum transkripti:

1 Dr. Mutlu ARAT KRONİK DİSSEMİNE KANDİDOZ TANI KRİTERLERİ

2 İnvazif Fungal Hastalık Tanısı Definition of IFD
Konakçı Host factor Klinik Özellikler Clinical feature Mantar Bilim Mycology

3 invasive fungal disease no mycological evidence
Tanımlar: Olası İnv. Fung. Hastalık Definitions: Possible invasive fungal disease Karakteristik IFH Fakat Mikolojik Kanıt Yok Characteristic of invasive fungal disease BUT no mycological evidence Konakçı Host factor Klinik Clinical features + EORTC/MSG revised definitions Draft VI, Dec ,

4 Tanımlar: Konakçı Özellikleri Definitions: Host factors
neutropenia neutropenia Konakçı Host factor > 3 hafta KS kullanımı > 3 weeks corticosteroids > 3 hafta KS kullanımı > 3 weeks corticosteroids Allo HHN alıcısı Allogeneic HSCT recipient <36°C or > 38°C Mantar öyküsü/ prior mycosis AIDS IS ajan kullanımı/ Immunosuppressive drugs Nötropeni >10g, > 10 days neutropenia >4 gün geniş spektrum Ab altında açıklanamayan ateş > 4 days unexplained fever despite broad spectrum antibiotics T hücre baskılanmasını sağlayan ajanlar Treatment with other recognized T-cell immune suppressants Doğumsal ağır immunyetmezlik Inherited severe immunodeficiency GvHH Graft versus Host Disease EORTC/MSG revised definitions Draft VI, Dec ,

5 Kronik Dissemine Kandidiyazis Chronic Disseminated Candidiasis
EORTC/MSG revised definitions Draft VI, Dec ,

6 Tanımlar - Klinik Definitions Clinical features
Kronik Dissemine Kandidiyazis Chronic disseminated candidiasis Karaciğer ve/veya dalakta küçük, periferik, hedef benzeri abseler (yeni nodüler dolma defektleri, boğa gözü lezyonları) Small, peripheral, target like abscesses (new nodular filling defects, bull’s-eye lesions) in liver and/or spleen EORTC/MSG revised definitions Draft VI, Dec ,

7 Klinik Bulgular ve Laboratuvar
Ateş: %85-100 Karın ağrısı: %60 Bulantı/Kusma: %30 HSM: %30-50 ALP ↑: %60-91 KCFT ↑: %30 Tanıda BK ↑: %30

8 Dikkat/Caution Bu tanımlar klinik ilaç araştırmaları için düzenlenmiş olup klinik takip için değildir. Bireysel değerlendirme klinik hasta takibinde önceliklidir. EORTC-MSG criteria designed for clinical research but not for clinical care Individual judgment is pre-eminent for clinical care


"Dr. Mutlu ARAT KRONİK DİSSEMİNE KANDİDOZ TANI KRİTERLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları