Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IF Clauses “Şart cümleleri” Zero Conditional (Type 0)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IF Clauses “Şart cümleleri” Zero Conditional (Type 0)"— Sunum transkripti:

1 IF Clauses “Şart cümleleri” Zero Conditional (Type 0)

2 F a c t s “gerçekler” General truth “genel doğrular” If clause, main clause “ana cümle” IF + GENİŞ ZAMAN, GENİŞ ZAMAN Yan cümle Ana cümle

3 If you h eat ice, it meltS. “Buzu ısıtırsan, o erir.” If you h eat water, it evaporiseS. “Suyu ısıtırsan, o buharlaşır.” If you c ut your finger, it bleedS. “Parmağını kesersen, o kanar.” If we f reeze water, it becomeS ice. “Suyu soğutursak, o buz olur.” If the weather i s windy, the sea becomeS wavy. “Hava rüzgarlıysa, deniz dalgalı olur.”

4 If we h eat butter, it meltS. “Tereyağını ısıtırsak, o erir.” If we h eat water at 100 degrees centigrate, it boilS. “Eğer suyu yüz derecede ısıtırsak, o kaynar.” If a man’s heart s topS, he dieS. “Eğer bir adamın kalbi durursa, o ölür.” If we t ake a fish out of water, it dieS. “Eğer bir balığı suyun dışına alırsak, o ölür.” If we t hrow a piece of wood into the fire, it burnS. “Eğer bir parça odunu ateşin içine atarsak, o yanar.”

5 If we throw something up, it dropS back on the ground. “Eğer bir şeyi yukarıya atarsak, o geri yere düşer.” If we throw a stone to water, it sinkS. “Eğer bir taşı suya atarsak, o batar.” If you don’t breathe, you die. “Eğer nefes almazsan, ölürsün.” If you bend a match stick, it breakS. “Eğer bir kibrit çöpünü bükersen, o kırılır.” If you press the button, the door openS. “Eğer düğmeye basarsan, kapı açılır.”

6 General Truths General Truths “Genel doğrular”

7 If a person always t ellS a lie, nobody believeS him. “Eğer bir kişi her zaman yalan söylerse, kimse ona inanmaz.” If a students doesn’t s tudy enough, he failS. “Eğer bir öğrenci yeterince ders çalışmazsa, başarısız olur.” If a person h earS good news, he becomeS happy. “Eğer bir kişi iyi bir haber işitirse, mutlu olur.” If we l ook in the mirror, we see ourselves in it. “Eğer aynaya bakarsak, orada kendimizi görürüz.” If you s tudy, you pass. “Eğer ders çalışırsan, geçersin.”

8 If you r espect others, they respect you, too. “Eğer başkalarına saygı gösterirsen, onlar da sana saygı gösterir.” If you l ove, everybody loveS you, too. “Eğer sen seversen, herkes de seni sever.” If you d o something again & again, you remember it. “Eğer bir şeyi tekrar tekrar yaparsan, onu hatırlarsın.” If I g ive a promise, I keep it. “Eğer bir söz verirsem, onu tutarım.” If you r un fast, you get tired. “Hızlı koşarsan, yorulursun.”

9 If you………………… (heat) water, it………………… ( evaporate ) heat evaporite S

10 If you…………………. ( heat) ice, it………………. (melt) heat meltS

11 If you……………. (cut) your finger, it…………... (bleed) bleedS cut

12 If we……………. (freeze) water, it…………… (become) ice. becomeS freeze

13 If the weather………. (be) windy, the sea…………… (become) wavy. is becomeS

14 If you ………………. (not water) plants, they ……….. (die). don’t waterdie

15 If you………….. (leave) metal out in the rain, ıt…….…. (get) rusty leave gets

16 If you………….. (mix) yellow and blue, you…………. (get)green. mix get


"IF Clauses “Şart cümleleri” Zero Conditional (Type 0)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları