Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZARDOUS CHEMICAL IDENTIFICATION AIDS Weapons of Mass Destruction TEHLİKELI KİMYASAL MADDE TANIMA YARDIMCILARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZARDOUS CHEMICAL IDENTIFICATION AIDS Weapons of Mass Destruction TEHLİKELI KİMYASAL MADDE TANIMA YARDIMCILARI."— Sunum transkripti:

1 HAZARDOUS CHEMICAL IDENTIFICATION AIDS Weapons of Mass Destruction TEHLİKELI KİMYASAL MADDE TANIMA YARDIMCILARI

2 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 2 Ders Hedefleri  2000 Acil Durum Müdahale Kılavuzu'nu (ERG) kullanarak:  Tehlikeli bir maddeyi plaka veya sevkıyat belgelerindeki 4 haneli Tanım numarasından tanımak  Malzemenin 3 haneli kılavuz numarasına bulmak KILAVUZ 140 OKSİTLEYİCİLER Lesson Objectives   Use the 2000 Emergency Response Guidebook (ERG) to:   Identify a hazardous material by the 4-digit ID number or name on placards or shipping documents   Look up the material’s 3-digit guide number

3 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 3 Ders Hedefleri II  2000 Acil Durum Müdahale Kılavuzu'nu (ERG) kullanarak:  O malzemenin tehlikelerini değerlendirmek için 3 haneli kılavuz numarasının nasıl kullanıldığını göstermek  İlk yalıtım ve koruyucu mesafeler tablosunun nasıl kullanıldığını göstermek  Toksik gazlar üreten suya reaktif malzemeler tablosunun nasıl kullanıldığını göstermek Lesson Objectives II   Use the 2000 Emergency Response Guidebook II to:   Demonstrate use of the 3-digit guide number to assess the hazards of that material   Demonstrate use of the table of initial isolation and protective action distances   Demonstrate use of the table of water- reactive materials which produce toxic gases

4 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 4 Acil Durumda Müdahale Kılavuzu  İlk müdahiller kılavuzu Kanada, ABD ve Meksika ulaştırma bakanlıkları tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir  Birleşmiş Milletler tehlikeli malzemeler listesini de içerir  İlk müdahillere başlangıç kararlarında yardımcı olur Emergency Response Guide   First responders guide developed jointly by transportation departments of Canada, United States and Mexico   Includes United Nations dangerous goods list   Assist first responders in making initial decisions

5 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 5 Acil Durum Müdahale Kılavuzu  Olayla ilgili malzemelerin özel ya da genel tehlikelerinin hızla belirlenmesi  İlk müdahillerin ve halkın yalıtımı ve korunması Emergency Response Guide   Quick identification of the specific or generic hazards of the material(s) involved in the incident   Isolation and protection of first responders and the general public

6 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 6 Acil Durum Müdahale Kılavuzu  Acil durum müdahale eğitimi, bilgisi ya da sağlam bir yargı yeteneğinin yerini alamaz  Mümkün olan tüm durumları ele almamaktadır  Tehlikeli maddelerin fiziksel veya kimyasal özelliklerini içermez Emergency Response Guide   Not a substitute for emergency response training, knowledge or sound judgment   Does not address all possible circumstances   No physical or chemical properties of hazardous materials

7 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 7 Acil Durum Müdahale Kılavuzu  Bir otoyol ya da demiryolu kazasında kullanım için tasarlanmıştır  Sabit yerleşimlerde sınırlı bir değer taşıyabilir  Bir acil durumda onu kullanmadan önce bu kitapta anlatılanları öğrenin! Emergency Response Guide   Designed for use at a highway or railroad incident   Maybe limited value at fixed facility location   Become familiar with this guidebook before using it during an emergency!

8 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 8 Kılavuzun İçindekiler  Beyaz sayfalar  Bir tehlikeli madde olayında bu kılavuzu nasıl kullanmalı  Genel Bilgiler   Sarı kenarlı sayfalar   Tehlikeli maddelerin dört haneli Tanım numaralarına göre rakam sırasıyla dizin listesi   Mavi kenarlı sayfalar   Tehlikeli maddelerin madde adına ve alfabetik sıraya göre dizin listesi Guidebook Contents   White pages   How to use the guidebook during a dangerous goods incident   General information   Yellow-bordered pages   Index list of dangerous goods in numerical order of four-digit ID number   Blue-bordered pages   Index list of dangerous goods in alphabetical order of material name

9 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 9 Kılavuzun İçindekiler   Oranj kenarlı sayfalar   3 haneli kılavuz numarasına göre rakam sırasıyla tüm güvenlik önerileri   Yeşil kenarlı sayfalar   İlk Yalıtım ve Koruyucu Eylem Tablosu ve Solunması Toksik (TIH) malzemeleri Tanım numarasıyla listeleyen bir tablo   Mavi kenarlı sayfalar   Tehlikeli maddelerin madde adına ve alfabetik sıraya göre dizin listesi Guidebook Contents   Blue-bordered pages   Index list of dangerous goods in alphabetical order of material name   Orange-bordered pages   Contains all safety recommendations in numerical order by 3-digit guide number   Green-bordered pages   Table of Initial Isolation and Protective Action and a table which lists, by ID number, Toxic by Inhalation (TIH) materials

10 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 10 Kılavuzun İçindekiler Beyaz Sayfalar  Kılavuzun nasıl kullanılacağı  Genel Bilgiler  Yalıtım ve boşaltma mesafeleri  Emniyet tedbirleri  Kimden yardım istemeli  Tehlikeli maddeler sınıflandırma sistemi  Plakalar ve ilk müdahil kılavuzları tablosu Guidebook Contents White Pages   How to use the guidebook   General information   Isolation and evacuation distances   Safety precautions   Who to call for assistance   Hazardous classification system   Table of placards and initial response guides

11 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 11 Malzemenin Tanınması 1.Malzeme şunlardan birine göre tanınır:  Plaka veya oranj panel üzerindeki Dört Haneli Tanım Numarası  Sevkıyat belgesi veya ambalaj üzerindeki Dört Haneli Tanım Numarası  Sevkıyat belgesi, plaka veya ambalaj üzerindeki malzeme adı Identifying the Material 1. 1.Identify the material by finding any one of the following:   Four-Digit ID number on a placard or orange panel   Four-Digit ID number on a shipping document or package   Name of the material on a shipping document, placard or package

12 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 12 Malzemenin Tanınması 2.Malzemenin üç haneli kılavuz numarasına bakın   Tanım numaraları dizini. (Kılavuzun sarı kenarlı sayfaları) veya   Malzeme adı dizini. (Kılavuzun mavi kenarlı sayfaları) Identifying the Material 2. 2.Look up the material’s three-digit guide number:   The id number index..(The yellow- bordered pages of the guidebook) or   The name of material index..(The blue- bordered pages of the guidebook)

13 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 13 Üç Haneli Kılavuz Numarası  Sınıf Ödevi  Tanım numarası 1790 olan kimyasal malzemenin üç haneli kılavuz numarasını bulun  Hidroflüorik asidin üç haneli kılavuz numarasını bulun SARI SAYFALAR MAVİ SAYFALAR Three - Digit Guide Number   Classroom Assignment   Look up the three-digit guide number for a chemical with ID number 1790   Look up the three-digit guide number for hydrofluoric acid

14 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 14 Üç Haneli Kılavuz Numarası 1790 157 Bileşik temizleme sıvısı (Hidroflüorik asit içerir) 1790 157 Yakıcı asit, sıvı, n.o.s. 1790 157 Hidroflüorik asit 1790 157 Hidroflüorik asit, solüsyon ID Guide Name of Material No. Three - Digit Guide Number

15 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 15 Üç Haneli Kılavuz Numarası Kılavuz Tanım Malzeme Adı No. No. Hidroflüorik asit 157 1790 Hidroflüorik asit, solüsyon 157 1790 Hidroflüorik asit ve Sülfürik 157 1790 asit karışımı Three - Digit Guide Number

16 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 16 Üç Haneli Kılavuz Numarası  Sınıf Ödevi  Tanım numarası 1010 olan kimyasal malzemenin üç haneli kılavuz numarasını bulun  İnhibe Bütadienlerin üç haneli kılavuz numarasını bulun SARI SAYFALAR MAVİ SAYFALAR Three - Digit Guide Number   Classroom Assignment   Look up the three-digit guide number for a chemical with ID number 1010   Look up the three-digit guide number for inhibited Butadienes

17 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 17 “P” Şiddetli Polimerleşme Anlamına Gelir  Yanında bir “P” olan kılavuz numaraları o malzemenin ısı veya kontaminasyon durumunda şiddetli polimerleşmeye uğrayabileceğini gösterir Tn. Kılavuz Malzeme Adı No. 1010 116P Butadienler, inhibe Kılavuz Tanım Malzeme Adı No. No. Butadienler, inhibe 116P 1010 P “P” is for Violent Polymerization   Guide number supplemented with “P” indicates that material may undergo violent polymerization if subjected to heat or contamination

18 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 18 Üç Haneli Kılavuz Bölümü 3 haneli numarası olan kılavuza (oranj kenarlı sayfalar) bakın ve dikkatle okuyun  Kılavuz numarası 116’yı bulun  Not: “P” ibaresi oranj kenarlı bölümde bulunmaz KILAVUZ Gazlar– Alev Alıcı (Stabil Değil) 116 Three - Digit Guide Section Turn to the 3-digit numbered guide (orange-bordered pages) and read carefully   Look up guide number 116   Note: the “P” designation will not be found in the orange-bordered section

19 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 19 TIH & Suya Reaktif Malzeme  Sınıf Ödevi  Tanım numarası 1746 olan kimyasal malzemenin üç haneli kılavuz numarasını bulun  Bromin triflüoridin üç haneli kılavuz numarasını bulun MAVİ SAYFALAR SARI SAYFALAR TIH & Water Reactive Material   Classroom assignment   Look up the three-digit guide number for a chemical with ID number 1746   Look up the three-digit guide number for Bromine trifluoride

20 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 20 TIH & Suya Reaktif Malzeme  Dizinde (sarı veya mavi renkle) vurgulanmışsa, o bir TIH (toksik solunum tehlikesi olan) madde veya tehlikeli bir suya reaktif maddedir (suyla temas ettiğinde toksik gaz üretir) Tn. Kılavuz Malzeme Adı No. 1746 144 Bromin triflüorid Kılavuz Tanım Malzeme Adı No. No. Bromin triflüorid 1746 144 TIH & Water Reactive Material   If the index entry is highlighted (in either yellow or blue), it is a TIH (toxic inhalation hazard) material or a dangerous water reactive material (produces toxic gas upon contact with water)

21 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 21 TIH & Suya Reaktif Malzeme  İlk yalıtım ve koruyucu eylem mesafeleri tablosunda (yeşil kenarlı sayfalar) malzemenin dört haneli Tanım numarası ve adına bakın TIH & Water Reactive Material   Look for the four-digit ID number and name of the material in the table of initial isolation and protective action distances (the green-bordered pages)

22 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 22 TIH & Suya Reaktif Malzeme  Toksik gaz üreten suya reaktif malzeme tablosunda (yeşil kenarlı sayfaların sonu) malzemenin dört haneli Tanım numarası ve adına bakın Büyük Miktarda Solunumda Toksik (TIH) Gaz(lar) Üreten Malzemeler Suda Saçıldığında Tn. Kılavuz TIH Gaz(lar) No. No. Maddenin Adı Üretilen 1746 144 Bromin triflüorid HF HBr Br 2 TABLE OF WATER-REACTIVE MATERIALS WHICH PRODUCE TOXIC GASES TIH & Water Reactive Material   Look for the four-digit ID number and name of the material in the table of water-reactive material which produce toxic gases (end of the green- bordered pages)

23 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 23 Koruyucu Eylemleri Başlatın  Gerekiyorsa, derhal koruyucu eylemleri başlatın  Bkz. Koruyucu Eylemler sayfa 314  Koruyucu eylem gerekmiyorsa, bilgileri üç haneli kılavuzla birlikte kullanın Begin Protective Actions   If necessary, begin protective actions immediately   See Protective Actions on page 314   If protective action is not required, use the information jointly with the three-digit guide

24 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 24 KILAVUZ 111 KARIŞIK YÜK /TANIMLANMAMIŞ KARGO Karışık Yük/ Tanımlanmamış Kargo  Malzemenin Tanım numarası ya da adı bulunamazsa ve olayda tehlikeli maddeler bulunduğu düşünülüyorsa, Kılavuz 111'e başvurun ve ek bilgi elde edilene kadar onu kullanın Mixed Load/Unidentified Cargo   If ID number or name of the material cannot be found and this incident is believed to involve dangerous goods turn to Guide 111, and use it until additional information becomes available

25 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 25 Karışık Yük/ Tanımlanmamış Kargo  Sevkıyat belgesinde bir acil arama telefon numarası varsa, o numarayı arayın  Mümkün olduğunca çok bilgi verin  Taşımacının adı  Araç numarası Mixed Load/Unidentified Cargo   If the shipping document lists an emergency response telephone number, call that number   Provide as much information as possible   Name of the carrier   Vehicle number

26 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 26 Malzeme Bilgileri Yok  Sevkıyat belgesi ya da acil arama telefon numarası yoksa  Derhal bu kılavuzun arka kapağının içinde yazılı olan ilgili acil durum müdahale kuruluşunu arayın  Mümkün olduğunca çok bilgi verin  Taşımacının adı  Araç numarası Material Information Unavailable   No shipping document or emergency response telephone number   Immediately call the appropriate emergency response agency listed on the inside back cover of this guidebook   Provide as much information as possible   Name of the carrier   Vehicle number

27 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 27 Demiryolu Aracı ve Karayolu Treyler Tanımlaması  Son çare olarak, demiryolu aracı ve karayolu tanım tablosuna başvurun  Sayfa 18-19  Konteyner tanımlanabilirse, bu konteynerlerle ilgili bilgilerin mümkün olan en kötü duruma ilişkin olduğunu unutmayın Rail Car & Road Trailer Identification   As a last resort, consult the table of rail car and road trailer identification chart   Pages 18-19   If container can be identified, remember that the information associated with these containers is for the worst case possible

28 Hazardous Chemical Identification Aids 01/2003 Weapons of Mass Destruction - 28Özet  2000 Acil Durum Müdahale Kılavuzu  Yalıtım ve korumayla ilgili ilk kararlarda yardımcı  Olayla ilgili malzemelerin özel ya da genel tehlikelerinin hızla belirlenmesi  Mümkün olan tüm durumları ele almamaktadır  Acil durum müdahale eğitimi, bilgisi ya da sağlam bir yargı yeteneğinin yerini alamaz Summary   2000 Emergency Response Guidebook   Helpful in making initial decisions for isolation and protection   Quick identification of specific or generic hazards of material(s) involved in the incident   Does not address all possible circumstances   Not a substitute for emergency response training, knowledge or sound judgment


"HAZARDOUS CHEMICAL IDENTIFICATION AIDS Weapons of Mass Destruction TEHLİKELI KİMYASAL MADDE TANIMA YARDIMCILARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları