Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KBRN TEHDİDİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ VE HASTANE YAPILANMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KBRN TEHDİDİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ VE HASTANE YAPILANMASI."— Sunum transkripti:

1 KBRN TEHDİDİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ VE HASTANE YAPILANMASI

2 2 HAZIRLIK… Bireysel Birimsel/Kurumsal Bölgesel-Kentsel Ulusal Uluslar arası PLANLA M A EĞİTİM TATBİK A T DEĞERL E N D İ R M E

3 3 Olağan dışı durumlarda müdahale hazırlığı Olayın büyüklüğüKaynakların durumu Kaynakları maksimum kapasitede kullanma Bu kapasitenin öngörülmesi Hızla bu kapasiteye ulaşılması Bu kapasitenin ne kadar sürdürülebileceği….

4 4 KBRN ajanları ve tehdidi KBRN ajanları (Kitle İmha Silahları)KBRN ajanları (Kitle İmha Silahları) –Nükleer Silah, radyasyon kazaları, nükleer santraller, –Biyolojik silahlar ve toksinler –Kimyasal silahlar ve kimyasal kazalar,

5 5  Kaza ve sızıntılar –Kaza (üretim, depolama, transport) –Sabotaj –Üretim tesislerine taarruz –Doğal afetler  KBRN Silahları –KBRN terörizmi –KBRN ajanlarının savaşta kullanımı KBRN Ajanları ve Tehdidi

6 6 KBRN savunmasının amacı; düşmanın KBRN harp maddeleri ile zehirli endüstriyel maddeleri kullanma tehdidini ve taarruzlarını karşılayarak bertaraf edebilecek uygun teçhizat, malzeme ve eğitimli insan gücünü sağlamaktır. KBRN Savunması

7 7 KBRN savunmasının beş temel unsuru vardır; a. Tespit, teşhis ve izleme b. İkaz ve rapor etme c. Fiziksel korunma ç. Tehlike yönetimi d. Tıbbi önlemler ve sıhhi destek KBRN Savunması

8 8 Olası bir KBRN olayından sonra hastanelerin temel görevi; yaralıları ve sağlık personelini KBRN ajanlarının zararlı etkilerinden korumak, yaralılara triyaj, ilkyardım ve dekontaminasyon yapılmasını sağlamak, kullanılan ajanı tespit ve teşhis etmek, yaralıların ileri tanı ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmektir Tıbbi KBRN Savunması

9 9 ZAMAN *RİSK YÖNETİMİ * TIBBİ YARDIM OLAY ÖNCESİ KBRN OLAYI KBRN OLAYI SONRASI HASTANE ÖNCESİ HASTANE AŞAMASI *ARAMA-KURTARMA

10 10 KBRN OLAYINDA VERİLECEK CEVAP  Olay Öncesi Hazırlık  Olay Yerinde Müdahale  Olay Sonrası Yanıt  Tanıma ve Saptama  Korunma

11 11 OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK  Acil müdahale planları Tıbbi müdahale timleriTıbbi müdahale timleri Koruyucu ekipman ve tıbbi materyallerin teminiKoruyucu ekipman ve tıbbi materyallerin temini  Laboratuvar Mikrobiyoloji/Biyokimya/Kimya LaboratuvarıMikrobiyoloji/Biyokimya/Kimya Laboratuvarı Referans LaboratuvarReferans Laboratuvar  Haberleşme ve işbirliği  Tıbbi İstihbarat  Eğitim Sağlık PersoneliSağlık Personeli ToplumToplum

12 12 İlaç İlaç Tıbbi teçhizat ve malzeme Tıbbi teçhizat ve malzeme Tıbbi olmayan malzeme Tıbbi olmayan malzeme Kişisel koruyucu malzeme Kişisel koruyucu malzeme Deteksiyon malzemesi Deteksiyon malzemesi Dekontaminasyon malzemesi Dekontaminasyon malzemesi OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK MALZEME

13 13 İLAÇ Otoenjektör (2mg atropin sülfat+220 mg obidoksim klorür Diazepam ampul 10 mg Atropin sülfat ampul (0.5-1 mg) Sodyum nitrit ampul % 3’lük 10 mg Amil nitrit ampul Sodyum tiyosülfat (%25’lik) ampul 20 ml Pridostigmin bromür tablet (30 mg) Diazepam tablet 5 mg Siprofloksasin tablet 500 mg / doksisiklin tablet 100 mg Potasyum iyodür tablet OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK MALZEME

14 14 TIBBİ CİHAZ ve MALZEME Klasik Acil ve ilkyardım cihaz ve malzemeleri ile elektroşok ve kardiyak monitorizasyon cihazları … OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK MALZEME

15 15 TIBBİ OLMAYAN MALZEME Çarşaf, battaniye, makas, sıvı sabun, su hortumu ve diğer ekipmanlar. OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK MALZEME

16 16 KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME Koruyucu dekontaminasyon giysisi KBRN koruyucu maske ve filtresi KBRN Koruyucu eldiven Koruyucu gözlük Koruyucu bot kılıfı OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK MALZEME

17 17 DEKONTAMİNASYON MALZEMESİ Dekontaminasyon tozu Dekontaminasyon sistemi (mobil-sabit) Sodyum hipoklorit solüsyonu OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK MALZEME

18 18 Dekontaminasyon

19 19 Dekontaminasyon

20 20 DETEKSİYON MALZEMESİ Kimyasal Ajan tespit cihazı Kimyasal ajan tespit kağıdı Radyakmetre Dozimetre Biyolojik-kimyasal ajan tespit kiti OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK OLAY ÖNCESİ HAZIRLIK MALZEME

21 21 OLAY YERİNDE MÜDAHALE KBRN silahlarıyla yapılacak bir atak;KBRN silahlarıyla yapılacak bir atak; –Lokal olarak kalabilir, –Tüm ülkeye yayılabilir. Olaya karşı ilk yanıt;Olaya karşı ilk yanıt; –Yerel kurum ve kuruluşlardan gelecektir. Kayıpların ve ölümlerin en aza indirilmesi,Kayıpların ve ölümlerin en aza indirilmesi, Yaralıların olay yerinden uzaklaştırılması,Yaralıların olay yerinden uzaklaştırılması, Tedavi ve bakımlarının yapılması,Tedavi ve bakımlarının yapılması, –Yerel kuruluşların yetersiz kaldığı durumlarda, merkezi yönetim.

22 22 Triaj… EMSNATOSEMBOLTANIMLAMA Anstabil AcilKırmızıT 1 Unstabil Urgent Stabil AcilSarıT 2Urgent Acil DeğilYeşilT 3Yaya Non Urgent Ölü Ümitsiz SiyahT 4HaçExpectant

23 23 Sıcak Hat SICAK BÖLGE SAĞLIK PERSONELİ İTFAİYE& SİVİL SAVUNMA PERSONELİ YÜZEYEL DEKONTAMİNASYON TEMEL YAŞAM DESTEĞİ RÜZGAR YÖNÜ İTFAİYE & S.S PERSONELİ İTFAİYE& AMBULANS PERSONELİ TRİAJ ALANINA VAKANIN TAŞINMASI BÜTÜN VAKALAR 1. DERECE KİRLENENLERİN DEKONTAMİNE EDİLDİĞİ ALAN 2. DERECE KİRLENENLERİN DEKONTAMİNE EDİLDİĞİ ALAN 3. DERECE KİRLENENLERİN DEKONTAMİNE EDİLDİĞİ ALAN PERSONEL DEKON. ILIK BÖLGE İTFAİYE&AMBULANS PERSONELİ (YÜKSEK DÜZEYDE KOYUCU ELBİSE) KİMYASAL & BİYOLOJİK OLAY SOGUK BÖLGE AMBULANS PERSONELİ (DÜŞÜK DÜZEYDE KORUYUCU ELBİSE VE ELDİVEN) AMBULANS PERSONELİ İKİNCİ TRİAJ & GÖZLEM Ambulans Personeli Kirli/Temiz Hattı

24 24 OLAY SONRASI YANIT A. Sivil Otorite 1. Başbakanlık 1. Başbakanlık 2. Belediye Başkanlıkları (itfaiye, metro, su ve kanalizasyon) 2. Belediye Başkanlıkları (itfaiye, metro, su ve kanalizasyon) B. Askeri Kuruluşlar (GATA, KBRN Okulu) C. Üniversiteler ve Eğitim Kurumları: D. Uluslararası Kuruluşlar (WHO,OPCW, NATO, CDC, vs)

25 25 OLAY SONRASI YANIT A.Sivil Otorite 1. Başbakanlık 1. Başbakanlık a. Başbakanlık bağlı kuruluşları: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Kızılay Genel Başkanlığı Türkiye Kızılay Genel Başkanlığı MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Genel Sekreterliği MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Genel Sekreterliği b. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Genel Md.lüğü Sivil Savunma Genel Md.lüğü

26 26 OLAY SONRASI YANIT c. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri Devlet Hastaneleri Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (112 Acil Servis) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (112 Acil Servis) d.Dışişleri Bakanlığı e.Bayındırlık Bakanlığı f. Ulaştırma Bakanlığı

27 27 OLAY SONRASI YANIT Tanıma ve SaptamaTanıma ve Saptama –Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı –TÜBİTAK Başkanlığı –Üniversiteler, özellikle Tıp, Biyoloji ve Kimya Fakülteleri –Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri (Adana, Ankara, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun) –GATA KBRN BD. Başkanlığı

28 28 Hastane Tıbbi KBRN Savunma Teşkilatı BAŞTABİP HASTANE TIBBİ KBRN KOORDİNATÖRÜ HASTANE KBRN TIBBİ MÜDAHALE EKİBİ * ÖRNEKLEME VE SAPTAMA * TRİYAJ VE KBRN İLK YARDIMI * TIBBİ DEKONTAMİNASYON HASTANE TIBBİ KBRN SAVUNMA KURULU

29 29 HASTANELERDE KBRN YAPILANMASI HASTANE KBRN TEŞKİLAT ŞEMASI KBRN Tıbbi Müdahale ekibi Hast.KBRN Savunma Koordinatörü Hast.KBRNSavunma Kurulu Kurulu AcilOdası Özel tedavi odasıİzolasyon-Karantina Odası OdasıDeteksiyonLaboratuvarı DekontaminasyonBirimiDepolamaMerkezi KBRN Savunma Birimleri Hast.KBRN Sav. Sorumlusu Sorumlusu

30 30 TEŞKİLAT KBRN Tıbbi Müdahale Ekibi KBRN Tıbbi Müdahale Ekibi KBRN Destek Ünitesi Ekip Komutanı Tıbbi Müdahale ve İlkyardım Grubu Deteksiyon ve Numune Alma Gr. Triyaj Grubu Dekontaminasyon Grubu Tbp. ATT/Hemş. Tbp. Hemş. Tbp. Lab./Tekn. Svl.Sav. Güv.Gör. Svl.Sav.

31 31 Hastane tıbbi KBRN koordinatörü; a. Planı hazırlar, ekibi oluşturur b. Eğitim ve tatbikat c. Planın aktivasyonu ç. Tespit, teşhis ve örnekleme d. Acil servis hazırlığı Tıbbi KBRN Savunması

32 32 Hastane tıbbi KBRN Müdahale Ekip Komutanı; a. İlaç, antidot, koruyucu donanım, deteksiyon cihazları b. Sabit/mobil dekontaminasyon sistemi c. Kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon ç. Olay sonrası taşıt ve araç trafiği d. Referans laboratuvar e. Planı aktive etmek Tıbbi KBRN Savunması

33 33 * Tıbbi KBRN savunma planının başlatılması * Hastane bölgesinde emniyet ve korunma tedbirlerinin alınması * Örnekleme ve saptama * Triyaj * KBRN ilk yardımı * Tıbbi dekontaminasyon * İleri tetkik ve tedavi * KBRN yaralılarının tahliyesi * Defin işlemleri Hastane Tıbbi KBRN Savunma Müdahalesi

34 34 Avian İnfluenza ve Türkiye ŞehirOlgu SayısıÖlüm Ağrı (Doğubayazıt)84 Van2- Eskişehir1- Şanlıurfa1-

35 35 Avian İnfluenza ve Türkiye 24 saat çalışma esasına göre kriz merkezi oluşturuldu.24 saat çalışma esasına göre kriz merkezi oluşturuldu. Kuş gribi ve bulaş yolları ile ilgili broşür ve posterler hazırlanıp dağıtıldı.Kuş gribi ve bulaş yolları ile ilgili broşür ve posterler hazırlanıp dağıtıldı. Ulusal TV kanallarında duyurular yapıldı.Ulusal TV kanallarında duyurular yapıldı. Kriz merkezi ile ulusal, Dışişleri Bakanlığı kanalı ile de uluslar arası bildiriler yapıldı.Kriz merkezi ile ulusal, Dışişleri Bakanlığı kanalı ile de uluslar arası bildiriler yapıldı.

36 36 Sağlık Bakanlığı’nın uzmanları ve bilim adamları olay bölgelerine gönderildi.Sağlık Bakanlığı’nın uzmanları ve bilim adamları olay bölgelerine gönderildi. Bölge hastaneleri gerekli tıbbi ekipman ve ilaçlar ile donatıldı.Bölge hastaneleri gerekli tıbbi ekipman ve ilaçlar ile donatıldı. Hastalardan alınan örnekler laboratuvarlara ulaştırıldı ve sonuçları bölgelere bildirildi.Hastalardan alınan örnekler laboratuvarlara ulaştırıldı ve sonuçları bölgelere bildirildi. DSÖ’den uzmanlar davet edildi.DSÖ’den uzmanlar davet edildi. Avian İnfluenza ve Türkiye

37 37 Avian İnfluenza ve Türkiye Verilen yanıtın hızı ve koordinesi alınan başarıda kritik öneme sahipti. –Bir gün içinde hasta örnekleri toplandı, ambalajlandı ve İngiltere’deki referans laboratuvara gönderildi. –Sonuçlar 24 saat içinde çıktı. –İlk olgudan sonra bir gün içinde 100.000 tedavi dozluk oseltamivir temin edildi ve şüpheli hastaların tedavisine başlandı.

38 38 SONUÇ Gerekli uygulamalarGerekli uygulamalar –Tüm aşamalarda yasal uygulamaların iyi bilinmesi –Sivil – asker ve diğer kurumlar arasında koordinasyonların iyi planlanması –Halkın sorumluluk ve katılımının sağlanması –İzolasyon ve karantina önlemleri

39 39 SONUÇ Türkiye; Avian İnfluenza olgularına karşı hızlı ve etkili bir yanıt vermiştir, Bir biyoterörizm olayına karşı verilecek cevap için uygulamalı tatbikat yapmıştır.

40 40 SONUÇ Olayın bir KBRN olayı olabileceğinin haber verilmesi Hastane yetkilileri Sağlık Bakanlığı yetkilileri İçişleri Bakanlığı Kriz Yönetim Merkezi’nin kurulması Başbakanlığa bilgi verilmesi Sağlık Bakanlığı Kriz Yönetim Merkezi’nin kurulması Adalet Bakanlığı CumhuriyetBaşsavcılığısoruşturması İl Sivil SavunmaMüdürlüğü İl Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Belediye Başkanlığı ile Koordinasyon Refik Saydam HıfzıssıhhaEnstitüsü İl Sağlık MüdürlüğüBağlısı Hastaneler ve Acil Üniteleri Ölen kişilere otopsi yapılması İtfaiyeMüdürlüğü Su ve KanalizasyonİdaresiMüdürlüğü Dekontaminasyon İçme suyu kontrolü Emniyet Genel Müdürlüğü:İstihbarat Giriş çıkış kontrolü Numune Toplanması (Su, Toprak, Hava ve Kan) Karantina ve KoruyucuÖnlemlerinAlınması Konu ile ilgili bildirimler, Personel eğitimi, Tanı ünitelerinin uyarlanması, Tedavi ve yatak kapasitelerininArttırılması, İlaç stoklarının değerlendirilmesiAşılama Örneklerinİncelenmesi Bölge izolasyonu Proflaksi işlemleri İçişleri Bakanlığı Kriz Yönetim Merkezinde Olayın ve Yapılanların Değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığı Kriz Yönetim Merkezinde Olayın ve Yapılanların Değerlendirilmesi Sağlık Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Başbakanlığa bilgi verilmesi İçişleri Bakanlığı Diğer Kurum ve Kuruluşların bilgilendirilmesi Gerekirse Askeri Kuruluşlara bilgi verilmesi Genelkurmay Başkanlığı MİT’ingörevlendirilmesi GATA K.lığı KBRN Okulu ve Eğitim Mrk. K.lığı İsrtihbaratBaşkanlığı KBRN B.D. Başkanlığı Mikrobiyoloji ve Kl.Mik.A.D. Bşk.lığı İnfeksiyon Hst. Ve Kl.Mik.A.D. Bşk.lığı Benzer olaylara karşı önlem alınması Karantina Koruyucu önlemler Hastanelerindeğerlendirilmesi

41 41 “When observation is concerned, change favors the prepared mind” “When observation is concerned, change favors the prepared mind” “Gözlemler kaygı verici hale gelirse, Şans hazırlıklı beyinlerin yanındadır”


"KBRN TEHDİDİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALE PROSEDÜRLERİ VE HASTANE YAPILANMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları