Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Dr. Murat Dayangaç Karaciğer Nakli Merkezi, Florence Nightingale Hastanesi ESOT - YPT (Young Professionals in Transplantation)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Dr. Murat Dayangaç Karaciğer Nakli Merkezi, Florence Nightingale Hastanesi ESOT - YPT (Young Professionals in Transplantation)"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Dr. Murat Dayangaç Karaciğer Nakli Merkezi, Florence Nightingale Hastanesi ESOT - YPT (Young Professionals in Transplantation) Komite Üyesi Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR

2 ESOT, organ nakline ihtiyaç duyan hastaların sağlık ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, organ bağışı ve organ nakli konusundaki bilgilerin paylaşımına adanmış, kar amacı gütmeyen bilimsel bir topluluktur. 2 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Giriş

3 ESOT’un kuruluş aşamalarına ait ulaşılan en eski belge, Zürih Üniversitesinden Dr. Uhlschmid’e ait Nisan 1982 tarihli şu alıntıdır: – “1981 Kasım’ında, Gothenburg’daki sempozyumda farkına varıldı ki, Avrupa’daki transplant cerrahisinin ve cerrahlarının amaçları ve ihtiyaçlarını daha iyi temsil edecek yeni bir topluluğun oluşturulmasına ihtiyaç vardı. Bu amaçla, Avrupalı birkaç transplant cerrahı tarafından bir yönetim kurulu oluşturuldu ve kurulacak cemiyetin adının Avrupa Transplant Cerrahları Cemiyeti olması teklif edildi”. 3 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Tarihçe

4 Prof. Roy Calne, organ nakli ile aktif olarak uğraşan herkesin dahil edilmesini isterken, bazı cerrahlar sadece cerrahların kabul edilmesini istiyordu. Bu anlaşmazlık, Prof. Pichlmayr’ın, her iki grubun da dahil edilmesi önerisiyle çözüme ulaştı. 28 Nisan 1982’de Zürih’te yapılan kuruluş toplantısında, topluluğun adının Avrupa Organ Nakli Cemiyeti olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. 4 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Tarihçe

5 1.Organ bağışı ve organ nakli konusundaki bilginin arttırılmasını ve araştırmalar yapılmasını desteklemek, 2.Organ bağışı ve organ nakli alanındaki aktiviteler için bilimsel bir forum oluşturmak, 3.Klinik ve bilimsel deneyimlerin paylaşılacağı, klinikteki yeni metotların sunulacağı ve organ bağışı ve organ nakli ile ilgili hukuksal ve etik sorunların gündeme getirileceği bir tartışma ortamı yaratmak, 5 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Amaçlar

6 4.Çok merkezli çalışmaları planlamak ve yürütmek, 5.Organ dağıtımı konusunda, organ bağışı ve organ nakli ile ilgili diğer organizasyonlar ve yetkililer ile işbirliği yapmak, 6.Organ nakli eğitimine katkıda bulunmak, 7.Organ bağışı ve organ nakli ile ilgili kalite kılavuzlarına katkıda bulunmak. 6 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Amaçlar

7 ESOT’un 3 temel amacı: 1.Eğitim (Temel transplant eğitimi) 2.Bilimsel aktivitelerin toplantı ve burslarla teşvik edilmesi 3.Avrupa Birliği ve diğer yasal otoritelerle iletişim aracı olmak 7 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Amaçlar

8 ESOT, Avrupa’daki tüm organ nakli aktivitelerinin çatısı altında organize edildiği bir kurum olmayı hedeflemektedir. 8 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti İşleyiş

9 ESOT, Avrupa içinden ve dışından çok sayıda transplant organizasyonu ile birlikte, Avrupa’daki organ nakli aktivitelerinin yapılandırılmasını ve yürütülmesini sağlar. 9 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti İşleyiş

10 Austrotransplant Belgian Transplantation Society British Transplantation Society (BTS) Catalan Transplantation Society (SCT) Czech Transplant Society Danish Transplantation Society (DTS) Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) Deutsche Transplantations Gesellschaft (DTG) Donor Action Foundation EFRETOS Etablissement français des Greffes (EFG) Euroliver Foundation European Commission European Transplant Coordinators Organization (ETCO) Finnish Association of Transplant Surgeons Georgian Association of Transplantologists (GAT) HungaroTransplant Hellenic Transplant Organization Hungarian Transplantation Society Italian National Transplant Centre (CNT) Living Organ Donation in Europe (EULOD) Societa' Italiana di Nefrologia (SIN) Società Italiana Trapianti d'Organo (SITO) Lithuanian National Transplantation Bureau (NTB) LUSO Transplant Nederlandse Transplantatie Vereniging Nord Italia Transplant (NITp) Organización Nacional de Transplantes (ONT) Poltransplant Romtransplant Scandiatransplant Slovenija Transplant Sociedade Portuguesa de Transplantação (SPT) Société Francophone de Transplantation (SFT) Sociedad Espanola de Trasplante (SET) Spanish Association of Tissue Banking (AEBT)) Svensk Transplantationsförening Transplant Procurement Management Polish Transplantation Society Turkish Transplantation Society (TTS) ? UK Transplant UEMS Section of Surgery & European Board of Surgery 10 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Avrupa İçi Organizasyonlar

11 American Society of Transplantation (AST) Canadian Society of Transplantation (CST) International Liver Transplantation Society (ILTS) International Pediatric Transplant Association (IPTA) International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) International Society of Nephrology (ISN) Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Sociedad Latino Americana y del Caribe de Transplante (STALYC) The Transplantation Society (TTS) American Society for Reconstructive Transplantation (ASRT) 11 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Avrupa Dışı Organizasyonlar

12 12 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti ESOT-AST Ortak Toplantısı

13 2010’da ESOT Konseyi, solid organ nakli alıcılarında jenerik immünsupresif ajan kullanımı konusundaki tavsiyelerini oluşturmak amacıyla bir Danışma Kurulu oluşturdu. – van Gelder T; ESOT Advisory Committee on Generic Substitution. European Society for Organ Transplantation Advisory Committee recommendations on generic substitution of immunosuppressive drugs. Transpl Int. 2011 Dec;24(12):1135-41. 13 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti İşleyiş

14 ESOT’un bilimsel dergisi Transplant International üyeliği ESOT Eğitim Programına ve yeni internet sitesindeki Eğitim Kanalına erişim ESOT Kongresi ve ESOT’un diğer bilimsel toplantıları için indirimler Burs ve Ödül Programına erişim ESOT web sitesi üzerinden Transplant Kütüphanesine erişim ESOT Bültenine üyelik Avrupa Organ Nakli Hekimliği Diploması ve Avrupa Organ Nakli Cerrahisi Diploması için yeterlilik sınavına erişim 14 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Üyelik

15 15 ESOT, iki yılda bir, Avrupa şehirlerinden birinde, Avrupa ve uluslararası transplant camiasını bir araya getirdiği bir kongre organize eder. Avrupa Organ Nakli Cemiyeti ESOT Kongresi

16 1.ECTTA, kalp ve akciğer üzerine, 2.EKITA, böbrek üzerine, 3.ELITA, karaciğer ve ince barsak üzerine, 4.EPITA, pankreas ve adacık hücreleri üzerine, 5.EDTCO, organ bağışı ve koordinasyonu üzerine, 6.ELPAT, organ naklinin etik, legal ve psikososyal yönleri üzerine odaklanmaktadır. 16 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Organ/Eksper Bölümleri

17 Karaciğer ve ince barsak nakli üzerine uzmanlaşmış olan ELITA: – Bu alanda çalışanlar için bilimsel bir paylaşım ve bilgi aktarım ortamı oluşturur. – Avrupa’da karaciğer ve ince barsak nakli gereken hastalar için en iyi hizmetin verilebilmesini hedefler, – Karaciğer ve ince barsak nakli alanında, Avrupa’daki ulusal hükümetlerin yetkilileri ve organ nakli organizasyonları arasındaki işbirliğini sağlar. 17 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti ELITA (European Liver and Intestine Transplant Association)

18 ELITA, canlı karaciğer vericilerini de içeren, 100.000’in üzerinde karaciğer nakli hastasına ait verilerin topandığı ELTR veri tabanının yürütülmesini ve geliştirilmesini destekler. 18 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti ELTR (European Liver Transplant Registry)

19 2007’de, transplantasyonun etik, legal ve psikososyal yönleri üzerine, Avrupa’daki bilimsel araştırma çevrelerindeki çalışmaları teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. – Organ nakli etiğindeki karmaşık konular üzerindeki diyaloğun gelişimine ve devamlılığına katkıda bulunmayı, – Avrupa ülkeleri arasındaki uyumsuzlukları gidermeyi, – Konusunda Avrupa kılavuzları oluşturmayı amaçlamaktadır. 19 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti ELPAT (European Platform on Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of Organ Transplantation)

20 ESOT’un bazı önemli aktiviteleri, çeşitli komiteler tarafından yürütülmektedir. 1.the Ambassador Committee 2.the Basic Science Committee (BSC) 3.the Education Committee 4.the Vascularized Composite Allotransplantation (VCA) 5.the Young Professionals in Transplantation Committee (YPT) 20 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Komiteler

21 YPT Çalışma Grubu, “Genç Transplant Profesyonelleri”ni temsil etmek ve bir iletişim ağı oluşturmak üzere ESOT bünyesinde 2012’de kuruldu. Amaçları: – Avrupa’da, transplantasyon alanında çalışan genç insanların kariyer gelişimini desteklemek ve istek ve ihtiyaçlarını tartışabilecekleri bir forum oluşturmak. – Deneyimli klinisyenler ve araştırmacılarla, genç profesyoneller arasında, kariyer tavsiyeleri ve mentorluk için köprü oluşturmak. 21 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti YPT Komitesi

22 YPT üyeliği, asistanlar, transplant eğitimi alan hekimler, genç transplant hekimleri, transplant koordinatörleri ve koordinatör hemşireleri gibi, transplantasyon alanında çalışan tüm genç profesyonellerini kapsamak üzere tasarlandı. 22 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti YPT Komitesi

23 23 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti YPT Komitesi

24 ESOT, EU Aksiyon Planı’na pek çok yönden katkıda bulunmaktadır: 1. Organ ve doku bağışının ve bu konudaki bilimsel araştırmaların yaygınlaşması konusundaki çabaları, hem sağlık profesyonelleri ve hasta destek gruplarının (Priority Action 4), hem de toplumun bilgi düzeyinin arttırılması planına (Sub-action 4.1) katkıda bulunmaktadır. 24 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Avrupa Birliği Aksiyon Planı

25 2. ESOT, sağlık profesyonelleri için sağladığı kurs ve eğitimlerle Aksiyon Planına katkı yapmaktadır (Sub- action 4.2). 3. Bu kurslar için sertifika sağlayarak, organ bağışı, organ çıkarımı ve transplantasyon programları için ortak akreditasyon şemasına katkıda bulunmaktadır (Priority Action 10). 25 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Avrupa Birliği Aksiyon Planı

26 4. ETCO, donör koordinatörleri üzerinde odaklanarak, organ nakli koordinatörlerinin rolünün genişletilmesi planına katıda bulunmaktadır (Priority Action 1). 5. ETCO’nun sağladığı sertifika ve diplomalar, organ bağışı, organ çıkarımı ve transplantasyon sistemleri için ortak akreditasyon şemaları geliştirilmesi planına da katkı sağlamaktadır (Priority Action 10). 26 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Avrupa Birliği Aksiyon Planı

27 Organ nakli alanında çalışan profesyonellerin eğitimi, ESOT’un temel kuruluş amaçlarından biridir. ESOT’un eğitime bakışı, organ naklinin tüm konularının, bir bütün halinde ve kapsamlı şekilde ele alınmasını amaçlamaktadır. 27 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Eğitim

28 – Hesperis Course – European Transplant Fellow Workshop (ETFW) – European Donor Surgery Masterclass (EDSM) and Basic Course of the Split Liver (BCSL) – Evidence in Transplantation Course (EVIT) – The Hepatologist in a Liver Transplant Programme Course (HTLP) – The Basic Course in Laboratory Skills of EBSOT 28 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Kurslar

29 29 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Kurslar

30 30 EUROPEAN DONOR SURGERY MASTERCLASS AND BASIC COURSE OF THE SPLIT LIVER Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Kurslar

31 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Ülke Temsilcileri Avusturya Prof. Ferdinand Muehlbacher Belçika Prof. Jan Lerut Macaristan Dr. Balazs Nemes İtalya Dr. Patrizia Burra Hollanda Prof. dr. Frans H.J. Claas Polonya Prof. Dariusz Patrzalek Portekiz Dr. Domingos Machado İskandinavya ve Baltık Devletleri Prof. Annika Tibell İspanya Prof. Josep Grinyo İsviçre Dr. Isabelle Binet İngiltere Prof. John Forsythe Fransa Prof. Christophe Legendre Almanya Prof. Klemens Budde Doğu Avrupa ülkeleri I – Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, Slovakya, Ukrayna Prof. Stefan Vítko Doğu Avrupa ülkeleri II – Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Sırbistan, Slovenya Mr. Valentin Sojar TÜRKİYE? 31

32 Transplantasyona Giriş Programı, bu alandaki ilk uluslararası e-eğitim kursu. 32 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti e-Eğitim

33 Avrupa Tıp Uzmanları Birliğinin (UEMS) Transplantasyon Bölümü, Avrupa Cerrahi Bordu ve ESOT işbirliği ile 2 yıl süren bir çalışmanın ürünü olarak 2007’de kurulmuş. 33 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Sertifikasyon

34 UEMS’nin Transplantasyon Bölümü ve ESOT tarafından organize edilen bord sınavları ile 2007’den beri Avrupa Organ Nakli Cerrahisi Diploması, 2011’den beri de Avrupa Organ Nakli Hekimliği Diploması veriliyor. 34 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Sertifikasyon

35 – UEMS direktörlüğünde veriliyor, – Sertifika sınavı, organ ve doku bağışı, organ çıkarımı ve transplantasyon alanında çalışan, en az 12 aylık organ nakli koordinatörlüğü deneyimine sahip bütün koordinatörlere açık: – Sınavlar yazılı ve sözlü olarak ayrılıyor – Yazılı sınav çoktan seçmeli – Yazılı sınavı geçenler, sözlü sınava alınıyor. 35 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Avrupa Transplant Koordinatörleri Sertifikası

36 36 Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Seçilecek yol...


"Avrupa Organ Nakli Cemiyeti Dr. Murat Dayangaç Karaciğer Nakli Merkezi, Florence Nightingale Hastanesi ESOT - YPT (Young Professionals in Transplantation)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları