Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ S İ M VE İ S İ M TAMLAMALARI TEST SORULARI. 1. ”Ada”kelimesi aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur? A) Garson bize.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ S İ M VE İ S İ M TAMLAMALARI TEST SORULARI. 1. ”Ada”kelimesi aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur? A) Garson bize."— Sunum transkripti:

1 İ S İ M VE İ S İ M TAMLAMALARI TEST SORULARI

2 1. ”Ada”kelimesi aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur? A) Garson bize iki ada çayı yapar mısın? B) Siz hiç ada tavşanı yediniz mi? C) Balıkçılar adanın öteki kıyısına geçtiler. D) Ada so ğ anını çok sevdi ğ ini söylüyordu.

3 1. SORU CEVAP: C

4 2. Aşa ğ ıdaki cümlelerde geçen tamlamaların hangisi farklı bir tamlamadır? A) Çocukların oyunca ğ ını ellerinden aldı. B) Zeyneplerin okulu buraya oldukça yakındır. C) Bunu insanların ço ğ u bilmez D) Nişan günü bu adam nereye gitmiş

5 2. SORU CEVAP: D

6 3. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır? A) Vişne suyunu ananesine uzattı. B) Cam vazoyu temizlerken kırdı. C) Dükkânın kirasını vermiyordu. D) Yolcu vapuru limana girdi.

7 3. SORU CEVAP: C

8 4.” İ sim tamlamasında tamlayan önce tamlanan sonra gelir.” Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır? A) Türkçe kitabını evinde unutmuştu çocuk. B) Türkçülü ğ ün Esasları Ziya Gökalp’ın bir eserdir. C) Türkçe a ğ zımda annemin sütü gibidir. D) Karanlı ğ ında yalnızlı ğ ımın seni düşündüm.

9 4. SORU CEVAP: D

10 5. Tamlayanı sıfat tamlaması olan belirtili isim tamlaması aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Tahta kapının boyası oldukça solmuş. B) Bu sorunun cevabını bir türlü bulamadık. C) Sınıf başkanı yoklama listesini kaybetmiş. D) Merdivenleri silen hizmetçi bir miktar para bulmuştu.

11 5. SORU CEVAP: B

12 6. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır? A) Sarışın adam daha cesaretliydi. B) Zor soruları kimse çözemiyor. C) Korkusundan küçük çocuk da kaçmış. D) Altın madalya almak için çalışıyor.

13 6. SORU CEVAP: D

14 7. Aşa ğ ıdaki cümlelerde geçen bileşik isimlerden hangisi farklı bir tamlamadır? A) Adapazarı güzel bir şehirdir. B) Gelecek yaz Kuşadası’na yerleşiyoruz. C) Kepçekulak çam a ğ acına çıkmış. D) Hanımeli sulanmayınca buruşmuş.

15 7. SORU CEVAP: C

16 8. Aşa ğ ıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamaların hangisi ötekilerden farklıdır? A) İ yi adam her halinden belli olur. B) Askerde çelik süngüler da ğ ıtılmış. C) Kendine bir mermer köşk yaptırmıştı. D) Bu taş köprü iki yüz yıl önce yapılmış

17 8. SORU CEVAP: A

18 9. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması farklıdır? A) Yol üzerinde açık bayi varsa alırız. B) Futbolcunun şutu kalenin direklerini sarstı. C) Yine de suyun tadını hiçbir şey tutmuyor. D) Çocu ğ un paltosu çok eskimişti.

19 9. SORU CEVAP: A

20 10. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ve tamlananı yer de ğ iştirmiş bir belirtili isim tamlaması vardır? A) Sonunda kırılmıştı kalbi köşede oturan kızın. B) Eski müdür alınmıştı adamın sözlerine. C) Onarılmamıştı maalesef masanın aya ğ ı. D) Sigardan yanmıştı arabanın döşemeleri.

21 10. SORU CEVAP: A

22 11. “Mermer merdiven” tamlamasının özdeşi aşa ğ ıdakilerin hangisinde vardır? A) Altın saçları güneşte parlıyor. B) Altın yüzüklerin hapsi çok güzeldi. C) Demir bilekli adam herkesi yendi. D) Altın kitaplar serisi ne güzel.

23 11. SORU CEVAP: B

24 12. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlayanını niteleyen bir sözcük vardır? A) Kitaplı ğ ın eski vidalarını arabada unutmuş. B) Daktilonun eski şeritlerini neden atıyorsun. C) Yeni ö ğ retmenin acemili ğ i bizi de etkiliyor. D) Fencinin soruları oldukça zordu.

25 12. SORU CEVAP: C

26 13. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlayanını niteleyen bir sözcük vardır? A) Evin odalarının birinde saklanıyormuş. B) Yeni dükkanın masaları gittikçe arttı. C) Arabanın motorunu yıkatmaya gitmiştik. D) Kalemin ucu yine bitti bıktım artık.

27 13. SORU CEVAP: B

28 14. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır? A) Eski Milli E ğ itim binasının önünde beni bekle. B) Sa ğ lık oca ğ ı yeni binasına taşındı. C) Kestane rengi saçlar sahipti kadın. D) Gözlü ğ ünün camını neden silmiyorsun?

29 14. SORU CEVAP:C

30 15.Aşa ğ ıdakilerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Halıda adamın ayak izleri kalmıştı. B) Dershanenin kapısı önünde ö ğ renciler vardı. C) Kazadan sonra yolun üzerinde kan lekeleri kaldı. D) Martılar batıya do ğ ru uçuşuyorlardı.

31 16. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı takısız ad tamlaması olan zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır? A) Çocu ğ un deri montu gerçekten de güzelmiş. B) Taş duvarın üstünden atlayıp kayboldu. C) Babamın eski ceketini ona verelim. D) Kentin sorunları için çözüm önerileri sundu.

32 16. SORU CEVAP: A

33 17. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Kitabın sayfalarını arkadaşının suratına fırlattı. B) Ayak a ğ rılarım bir dinse diyordu. C) Yaralı yüre ğ ini dinlemeye karar vermişti. D) Çay bardakları temizlenemiyordu susuzluktan.

34 17. SORU CEVAP:C

35 18. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması farklı ö ğ edir? A) Gün boyu kaldırımlarda yürüdüm. B) Her yeri örümcek a ğ ı kaplamıştı. C) İ nsan eme ğ i kutsaldır. D) Ö ğ retmenler günü kutlandı.

36 18. SORU CEVAP:A

37 19. ”Topra ğ ı bile kurumamıştı merhumun.” cümlesindeki tamlamanın özelli ğ i aşa ğ ıdakilerin hangisinde aynıdır? A) Gözbebekleri çakmak çakmaktı adamların. B) Artık duygularımın ço ğ unu anlatamıyorum. C) Onlar babamın gençli ğ ini bilirlermiş. D) Adamı okuma tutkusu sarmıştı bu yaşta.

38 19. SORU CEVAP:A

39 20. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ile tamlananı yer de ğ iştirmiş bir isim tamlaması vardır? A) Burası tellal pazarıdır eski eşyalar satılır. B) Vurdum tellerine seni sazımın. C) Büyüyen avucumda ter boncuk boncuk. D) Nice canın bo ğ uldu ğ u zindan burası.

40 20. SORU CEVAP:B

41 21. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde”-den” hâl eki ile kurulmuş bir isim tamlaması vardır? A) Uzaktan gelmişim yorgunum hancı. B) Damdan düşer gibi lafa girilmez. C) Bu soruları hangi kitaptan aldınız? D) Şarkılardan birini çok be ğ endim.

42 21. SORU CEVAP:D

43 22. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde isim tamlamasının tamlayan ve tamlananı zamirdir? A) Şunun şurasında ne kaldı tatile. B) Burada hangi kapıyı çalsan kapalı. C) Kaçının işine son verildi? D) Kimin şarkısıydı dinledi ğ in.

44 22. SORU CEVAP: A

45 23. Aşa ğ ıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? A) Gam günlerinin üstüne akşam gelecek. B) Açık denizin yolcusu bu gemi. C) Elindeki kalemin rengi nasıl? D) Genzimde çam kokusu var.

46 23. SORU CEVAP:B

47 24. Aşa ğ ıdakilerin hangisine tamlama zıt kelimelerden oluşmuştur? A) İ lkbaharı geldi Anadolu’nun B) Her tarafı yeşillendi Bolu’nun C) Zor gelmez yokuşun inişi. D) E ğ ri yollar yaylaların kuşa ğ ı

48 24. SORU CEVAP:C

49 25. Çekiç sesleri geliyor doklardan Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları İ stanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Yukarıdaki dizelerde kullanılan ad tamlamalarının çeşidi nedir? A) Belirtisiz ad tamlaması B) Belirtili ad tamlaması C) Zincirleme ad tamlaması D) Takısız ad tamlaması

50 25. SORU CEVAP:A

51 26. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması nesne görevindedir? A) Önüne adamın ceketini getirdiler. B) İ şin içyüzü bize ilginç geldi. C) Onu burada tutan tarlanın verimidir. D) Sınıfın üstünde bir şeyler dolaşıyordu.

52 26. SORU CEVAP: A

53 27. “Unkapanı köprüsünden mavnaları seyreder parklarda avareliklerden hoşlanır macera filmlerini sever şehrin geniş caddelerinde dolaşarak vakit geçirirdi.” Yukarıdaki cümlede kaç isim tamlaması vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

54 27. SORU CEVAP: A

55 28. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinin nesnesi belirtili isim tamlamasıdır? A) Saçının rengini iki ayda bir de ğ iştirir. B) Çizgili elbisenin rengi de beyazlaştı. C) Çam a ğ açları bile bu rüzgâra dayamadı. D) Caddenin ortasında insanlar birikmişti.

56 28. SORU CEVAP: A

57 29. ”Kültürün süreklili ğ ini bir yazboz tahtası olmamasını sa ğ layan gelenektir.”cümlesindeki altı çizili tamlamaların özdeşi aşa ğ ıdakilerin hangisinde vardır? A) Yolcu gemisi iki saat önce limandan çıktı. B) Veda partisi otelin bahçesinde yapıldı. C) Tepsiye çarpınca çay bardakları kırıldı. D) Tül perdeleri makineye atmadan önce suya ıslat.

58 29. SORU CEVAP:B

59 30. Aşa ğ ıdaki atasözlerinin hangisinde “Yalancının evi yanmış kimse inanmamış.”atasözündekiyle özdeş tamlama yoktur? A) Terzi kendi sökü ğ ünü dikemez. B) Sevenin kuluyum sevmeyenin sultanı. C) Gençli ğ in kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. D) Kırlangıcın zararını biberciden sor.

60 30. SORU CEVAP:A

61 Son


"İ S İ M VE İ S İ M TAMLAMALARI TEST SORULARI. 1. ”Ada”kelimesi aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur? A) Garson bize." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları