Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMANLAR Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Geniş Zaman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMANLAR Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Geniş Zaman."— Sunum transkripti:

1 ZAMANLAR Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Geniş Zaman

2 Geçmiş Zaman 2.miş’li geçmiş zaman. zamanlar
İş, oluş ve hareket anlatılıştan(söylenişten) önce yapılmıştır.Geçmiş zaman, şimdiki zamandan önceki zaman dilimidir. Geçmiş zaman ikiye bölünür: 1. di’li geçmiş zaman. 2.miş’li geçmiş zaman. GERİ

3 -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü
zamanlar Daha önce yapılan herhangi bir işin görüldüğü veya kesinlikle bilindiği anlatan fiil biçimine denir (Görülen geçmiş zaman). Di’li geçmiş zaman: -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü ekleri alır. Örnekler: Avcı balığı tuttu. Az once evden geldik Müziği dinledim. Örnekler GERİ

4 Miş’li Geçmiş Zaman -mış, -miş zamanlar
Önceden yapılan herhangi bir işin başkasından öğrenildiğini anlatan fiil biçimidir(Duyulan geçmiş zaman). Miş’li geçmiş zaman: -mış, -miş ekleri alır. Örnekler: Ben uymuşum. Mehmet soru çözmüş. Onlar gitmişler. GERİ Örnekler

5 Şimdiki Zaman -yor zamanlar
Fiilin gösterdiği, iş, oluş ve hareketin içinde bulunduğumuz anda sürdüğünü bildirir. Simdiki zaman: -yor ekini alır. Örnekler: Ahmet gülüyor,seviniyor. Ben şimdi okuyorum. O şarkı söylüyor. GERİ Örnekler

6 Gelecek Zaman zamanlar
Şimdiki zamandan sonraki yaşanacak zaman dilimidir.İş oluş ve hareket gelecekte yapılacaktır, henüz yapılmamıştır. Gelecek zaman: -acak,-ecek ekleri alır. Örnekler: Tavşan şapkanın içine girecek. Bugün akşam sinemaya gideceğiz. Yarın sınav olacağız. Örnekler GERİ

7 Araba ne yapıyor? Araba gidiyor. Araba duruyor. Örnekler GERİ

8 Geniş Zaman zamanlar Geniş zaman: -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür
Bir eylemin her zaman (geçmişte– şimdi –gelecekte) yapıldığını veya yapılacağını haber veren fiil kipidir. NOT: Şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanı içine alan zamanıdır. Geniş zaman: -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür ekleri alır. Örnekler: Dedektiv hırsızı bulur. Yarın bir gün video seyrederiz. Öğleden sonra dersler olmaz. Örnekler GERİ

9 Örnekler zamanlar OLUMLU OLUMSUZ SORU GERİ BEN Gösteri-yor-um
Göster-mı-yor-um Gösteri-yor-mu-y-um? SEN Gösteri-yor-sun Göster-mı-yor-sun Gösteri-yor-mu-sun? O Gösteri-yor Göster-mı-yor Gösteri-yor-mu? BİZ Gösteri-yor-ruz Göster-mı-yor-uz Gösteri-yor-mu-y-uz? SİZ Gösteri-yor-sunuz Göster-mı-yor-sunuz Gösteri-yor-mu-sunuz? ONLAR Gösteri-yor-lar Göster-mı-yor-lar Gösteri-yor-lar-mı? GERİ

10 Örnekler zamanlar OLUMLU OLUMSUZ SORU GERİ BEN Tut-acağ-ım
Tut-ma-y-acağ-ım Tut-acak-mı-y-ım? SEN Tut-acak-sın Tut-ma-y-acak-sın Tut-acak-mı-sın? O Tut-acak Tut-ma-y-acak Tut-acak-mı? BİZ Tut-acağ-ız Tut-ma-y-acağ-ız Tut-acak-mı-y-ız? SİZ Tut-acak-sınız Tut-ma-y-acak-sınız Tut-acak-mı-sınız? ONLAR Tut-acak-lar Tut-ma-y-acak-lar Tut-acak-lar-mı? GERİ

11 Örnekler zamanlar OLUMLU OLUMSUZ SORU Kazan-dı-m Kazan-ma-dı-m
BEN Kazan-dı-m Kazan-ma-dı-m Kazan-dı-m-mı? SEN Kazan-dı-n Kazan-ma-dı-n Kazan-dı-n-mı? O Kazan-dı Kazan-ma-dı Kazan-dı-mı? BİZ Kazan-dı-k Kazan-ma-dı-k Kazan-dı-k-mı? SİZ Kazan-dı-nız Kazan-ma-dı-nız Kazan-dı-nız-mı? ONLAR Kazan-dı-lar Kazan-ma-dı-lar Kazan-dı-lar-mı? GERİ

12 Örnekler zamanlar OLUMLU OLUMSUZ SORU GERİ BEN Sür-müş-üm
Sür-me-miş-im Sür-müş-mü-y-üm? SEN Sür-müş-sün Sür-me-miş-sin Sür-müş-mü-sün? O Sür-müş Sür-me-miş Sür-müş-mü? BİZ Sür-müş-üz Sür-me-miş-iz Sür-müş-mü-y-uz? SİZ Sür-müş-sünüz Sür-me-miş-siniz Sür-müş-mü-sünüz? ONLAR Sür-müş-ler Sür-me-miş-ler Sür-müş-ler-mi? GERİ

13 Örnekler zamanlar OLUMLU OLUMSUZ SORU Kalk-ar-ım Kalk-ma-m
BEN Kalk-ar-ım Kalk-ma-m Kalk-ar-mı-y-ım? SEN Kalk-ar-sın Kalk-maz-sın Kalk-ar-mı-sın? O Kalk-ar Kalk-maz Kalk-ar-mı? BİZ Kalk-ar-ız Kalk-ma-y-ız Kalk-ar-mı-y-ız? SİZ Kalk-ar-sınız Kalk-maz-sınız Kalk-ar-mı-sınız? ONLAR Kalk-ar-lar Kalk-maz-lar Kalk-ar-lar-mı? GERİ

14 Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Ben okula ders çalışıyor.


"ZAMANLAR Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Geniş Zaman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları