Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenileme Çalı ş malarında Yatırımın Adresi.  Barbaros Bulvarı üzerinde  Zorlu Center’ın tam kar ş ısında  Zincirlikuyu Metrobüs’e 2dk yürüme mesafesinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenileme Çalı ş malarında Yatırımın Adresi.  Barbaros Bulvarı üzerinde  Zorlu Center’ın tam kar ş ısında  Zincirlikuyu Metrobüs’e 2dk yürüme mesafesinde."— Sunum transkripti:

1 Yenileme Çalı ş malarında Yatırımın Adresi

2  Barbaros Bulvarı üzerinde  Zorlu Center’ın tam kar ş ısında  Zincirlikuyu Metrobüs’e 2dk yürüme mesafesinde  Gayrettepe Metro’ya 5dk yürüme mesafesinde  Kanyon, Metrocity, Astoria, Profilo, Cevahir, Sapphire alı ş veri ş merkezlerine araçla 5dk uzaklıkta  Bo ğ aziçi Köprü giri ş ine 50metre mesafede

3  Dairenin bulundu ğ u bölge oteller bölgesi olarak ş ehir planında yer almaktadır.  Asta ş, Teknik Yapı, A ş çıo ğ lu gibi dev in ş aat ş irketlerin gözü yenileme çalı ş maları için bu bölgededir. Ş ehir merkezinde lüks rezidanslar, AVM’ler dikmeyi planlamaktadırlar. Bu amaçla burada bulunan daire sahiplerine çe ş itli teklifler vererek bu araziyi satın almak istiyorlar.

4  90m2 iki adet rezidans  İ n ş aat bitene kadar aylık 1800TL kira yardımı  Rezidansta her daire için 2 adet otopark yeri  5000TL ta ş ınma ücreti  Hayat boyu rezidans servislerinden ücretsiz faydalanma (ısınma ve faturalar dı ş ında)

5  90m2 (net) bir dairenin m2’si emsalleri göz önüne alındı ğ ında 10-15bin dolar arasında de ğ i ş mektedir.  Buradan yola çıkarak teklif edilen bir dairenin de ğ eri yakla ş ık 1milyon dolar civarında olacaktır.  İ ki dairenin toplam de ğ eri yakla ş ık 2milyon dolardır

6  Dairenin aylık 2500TL kira geliri vardır  Dairenin aylık 3000TL reklam geliri vardır  Toplam yıllık gelir 66000TL’dir.  10 yıllık toplam gelir 660.000TL’dir.  Arsa payı büyüktür ve yakla ş ık 400.000$ arsa payı de ğ eri vardır.  Yenileme çalı ş malarını dikkate almadan sadece bunlar göz önüne alındı ğ ı takdirde bile 1.300.000TL’yi a ş an bir de ğ er söz konusudur.

7  Nakit sıkıntısı nedeniyle satı ş yapılmaktadır.  Satı ş sadece 3 aylık bir süre için geçerlidir.  3 ay sonra nakit darlı ğ ı a ş ılaca ğ ından satı ş iptal olacaktır.

8

9 salon

10 Çalı ş ma odası

11 salon

12 500.000TL 48 ay vadeli

13 Vatan gazetesi (Necla Dalan’ın haberi) 45 katlı bahçeli kuleler geliyor! Subay Evleri’nin yerine 45 katlı bahçeli kuleler dikilecek... Esentepe’de Emekli Subay Evleri’nin bulundu ğ u arsayı almak için çalı ş malarını sürdüren Asta ş Holding, arsayı Ş i ş li Belediye Binası ve ara yollarla birle ş tirerek 30 dönüme çıkarmayı ve burada 40-45 katlı, bahçeli ve ye ş illikler içinde 4-5 bina dikmeyi planlıyor. Projelendirme çalı ş malarını yürüten ve 400’ün üzerindeki daire sahibine sunaca ğ ı teklifleri hesaplayan Asta ş, projeyi 800 milyon ile 1 milyar dolar arasında de ğ i ş en bir yatırımla hayata geçirecek Hesaplar yapılıyor Daire sahiplerine anla ş ma sunmak için çalı ş tıklarını belirten Asta ş Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Ba ş kanı Vedat A ş cı, “Botanik bahçeleri ve ye ş il alanları ile İ stanbul’da A ve A+ kitleye hitap eden 7 yıldızlı otel hizmetini evde sa ğ layacak, markalı projeler geli ş tirme kararı aldık. Esentepe Emekli Subay Evleri projesi bu kararımızın bir parçası... Ş i ş li Belediye Binası’nın dahil edilmesiyle 30 dönümlük bir alanda projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi. Projede metrekare fiyatlarının net olmamakla birlikte 7-10 bin dolar arasında de ğ i ş ece ğ ini ifade eden A ş çı, “ Ş u anda projeyle ilgili hesaplamalar yapılıyor. Dairelerin büyüklü ğ ü ve ev sahiplerine ne önerece ğ imizi netle ş tirmeye çalı ş ıyoruz. Proje bitmedi ama bahçesi, ye ş illi ğ i bol, 40-45 katlı 4-5 bina yapmayı dü ş ünüyoruz. Yine net olmamakla birlikte daire sahiplerine verece ğ imiz tekliflerle 800 milyon ile 1 milyar dolar arasında de ğ i ş en bir rakama projenin tamamlanaca ğ ını planlıyoruz” diye konu ş tu. A ş çı: Öncü proje olacak Esentepe Emekli Subay Evleri maliklerinin güvenini ve memnuniyetini fazlasıyla sa ğ layacak bir proje hazırladıklarını belirten A ş çı ş u de ğ erlendirmeyi yaptı: “Bu güne kadar yaptı ğ ımız di ğ er projelerimizden daha da farklı olarak hayata geçirece ğ imiz bu proje, tam anlamıyla uzun yıllar sektöre örnek te ş kil edecek. Bu proje özel mimari ile ileri teknolojinin bütünle ş ti ğ i, güne ş enerjisi ve do ğ al malzemelerin kullanılaca ğ ı Türkiye’deki öncü projelerden biri olup modern bir ya ş am alanı sunacak.

14 Habertürk gazetesi SUBAY EVLER İ S İ TES İ İ Ç İ N REKABET BÜYÜK Kıyasıya pazarlıklarda 7080 metrekarelik konuta kar ş ı 150-160 metrekare rezidans dairesi, proje bitene kadar geçecek sürede yakla ş ık 3 yıllık kiranın pe ş in ödenmesi gibi öneriler havada uçu ş uyor. Tam bir müteahhit ile anla ş ma noktasına gelinmi ş ken, araya giren ba ş ka bir ş irket milyon dolarlık yeni transfer teklifi ile i ş i bozabiliyor. Söz konusu rekabetin boyutlarını en güzel ortaya koyan ise Etiler'deki Uçaksavar Sitesi olmu ş tu. 342 kat maliki, Teknik Yapı, A ğ ao ğ lu, Varyap ve Tekfen arasında seçime gitmi ş ve Teknik Yapı'yı tercih etmi ş ti. Pazarlıklar sürerken de daire fiyatları 400-500 bin dolardan milyon dolarlara kadar fırlamı ş tı. Ş imdilerde en büyük kapı ş ma ise Gayrettepe'deki Emekli Subay Evleri'nde ya ş anıyor. A ş çıo ğ lu, Teknik Yapı ba ş ta olmak üzere birçok ş irket bu sitenin sakinlerini yeni projeye ikna etme pe ş inde.konut

15  http://aksarayhaber.com.tr/subay-evleri-sitesi-icin-rekabet-buyuk.html http://aksarayhaber.com.tr/subay-evleri-sitesi-icin-rekabet-buyuk.html  http://www.emlaktasondakika.com/t/esentepe_subay_evleri/Insaatcilar_hazineyi_eski_sitelerde_buldu/10481.aspx http://www.emlaktasondakika.com/t/esentepe_subay_evleri/Insaatcilar_hazineyi_eski_sitelerde_buldu/10481.aspx  http://emlak.kanald.com.tr/haber/Emlak_fiyatlari/Eski_sitelere_nur_yagdi/10710.aspx http://emlak.kanald.com.tr/haber/Emlak_fiyatlari/Eski_sitelere_nur_yagdi/10710.aspx  http://www.milliyetemlak.com/haber/eski-sitelerin-degeri-artiyor!/haber.html?haberID=9491 http://www.milliyetemlak.com/haber/eski-sitelerin-degeri-artiyor!/haber.html?haberID=9491  http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2011/04/02/80-m2ye-15-milyonluk-teklif-az-geldi http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2011/04/02/80-m2ye-15-milyonluk-teklif-az-geldi  http://www.capital.com.tr/eski-sitelere-muthis-ilgi-haberler/23266.aspx?1.Page http://www.capital.com.tr/eski-sitelere-muthis-ilgi-haberler/23266.aspx?1.Page  http://emlakwebtv.com/haber/84/ucaksavar-tamam-sira-subay-evleri-nde http://emlakwebtv.com/haber/84/ucaksavar-tamam-sira-subay-evleri-nde  http://www.konuthaberleri.com/insaat-sirketlerinin-pesinde-kostugu-araziler-14232.htm http://www.konuthaberleri.com/insaat-sirketlerinin-pesinde-kostugu-araziler-14232.htm  http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/kentsel-donusum-yagmasi-depremden-sonra-hiz-kazandi-haberi-48316 http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/kentsel-donusum-yagmasi-depremden-sonra-hiz-kazandi-haberi-48316  http://www.emlakkulisi.com/istanbulun-arazileri-altin-degerinde/19347 http://www.emlakkulisi.com/istanbulun-arazileri-altin-degerinde/19347  http://ekonomi.milliyet.com.tr/30-milyar-dolarlik-site- kapismasi/ekonomi/ekonomidetay/14.11.2011/1462575/default.htm http://ekonomi.milliyet.com.tr/30-milyar-dolarlik-site- kapismasi/ekonomi/ekonomidetay/14.11.2011/1462575/default.htm  http://www.emlakhaberleri.com/emlak-haberleri/emekli-subay-evleri-yenileniyor_72512.html http://www.emlakhaberleri.com/emlak-haberleri/emekli-subay-evleri-yenileniyor_72512.html  http://www.emlakkulisi.com/yasar_ascioglu_ndan_emekli_subay_evleri_ne_2_milyon_tl_-70340.html http://www.emlakkulisi.com/yasar_ascioglu_ndan_emekli_subay_evleri_ne_2_milyon_tl_-70340.html

16 Te ş ekkür ederiz


"Yenileme Çalı ş malarında Yatırımın Adresi.  Barbaros Bulvarı üzerinde  Zorlu Center’ın tam kar ş ısında  Zincirlikuyu Metrobüs’e 2dk yürüme mesafesinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları