Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ

2 Erken Okul Terki “Karar Vericilerin Katılımlarının Arttırılarak Okul Erken Terklerinin Azaltılması”

3 Early School Leaving Increasing the role of decision makers to decrease early school leaving

4 PARTNER INSTITUTIONS /ORTAKLARIMIZ
DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ATATÜRK ENDÜSTRİ VE TEKNİK MESLEK LİSESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA GRUPUL SCOLAR MANECIU ASOCIA CENTRUL DE RESURSE APOLLO

5 DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERKEN OKUL TERKİ İSTATİSTİKİ VERİLERİ (SON 3 YIL) – STATISTICS OF EARLY SCHOOL LEAVING (LAST 3 YEARS)

6 İL GENELİNDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DEVAMSIZLIKTAN KALMA DURUMU
Okul Türü Öğrenci Sayısı Kalan Öğrenci Oranı % Genel Ortaöğretim 20770 421 2,03 20654 491 2,38 21633 516 Mesleki Ortaöğretim 22537 676 3,00 23651 691 2,92 23432 668 2,85 Toplam 43307 1097 2,53 44305 1182 2,67 45065 1184 2,63

7 OKULLARI TERK EDEN (İLİŞİĞİ KESİLEN) ÖĞRENCİ ORANLARI
Yıllar İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ TEKNİK Terk öğrenci sayısı 1 Tüm öğrenci sayısı 2 Oranı % (1/2) 58 116327 0,049 309 20770 1,487 1120 22537 4,969 57 115154 292 20654 1,412 1234 23651 5,221 25 113751 0,021 92 21633 0,424 473 23432 2,02

8 İL GENELİNDE ÖĞRENCİLERİN SON ÜÇ ÖĞRETİM YILINDA OKUL TAMAMLAMA ORANLARI
Eğitim Öğretim Yılı Mezun Olan Öğrenci Sayısı Mezun Öğrencilerin 1. Sınıfa Başlarken Sayısı Tamamlama Oranı Mezun Olan Öğrenci Sayısı İköğretim 14027 14477 97 13974 14565 96 14426 14815 Ortaöğretim 7338 11165 66 9038 11411 80 9342 13756 82 Mesleki ve Teknik 2780 5827 47 4272 6424 74 4338 8645 50 Genel 4558 5338 85 4766 4987 5004 5111

9 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okuldan Ayrılma/Terk Nedenleri
İL GENELİNDE OKUL TÜRLERİNE GÖRE OKULDAN AYRILMA TERK NEDENLERİ VE SAYISI Öğretim Yılı Okul Türleri Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Ortaöğretim Öğrenci Mevcudu 20770 22537 20654 23651 21633 23432 Okuldan Ayrılma/Terk Nedenleri Başarısızlık 309 494 313 649 297 492 Disiplinsizlik 16 6 20 9 17 8 Kendi İsteği ile 357 780 387 792 686 Açık Lisede Eğitime Devam 147 25 217 33 156 Okulu Terk eden toplam öğrenci Sayısı 829 1305 937 1483 783 1202 Okulu Terk eden öğrenci yüzdesi 4,2 5,8 4,5 6,3 3,6 5,1

10 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI VERİLERİ - STATISTICS OF EARLY SCHOOL LEAVING (2012 – 2013)

11 DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI GÜN SAYISI
20426 0-9 Gün 8649 10-19 Gün 5480 20 + Gün 752 Okuldan Ayrılan (Terk Eden) Öğrenci Sayıları Terk Eden Öğrenci Sayısı 1508

12 OKULDAN AYRILMA (TERK) NEDENLERİNE GÖRE OKULDAN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI
Başarısızlık 375 Disiplinsizlik Kendi İsteği İle 940 Açık Lisede Eğitime Devam 361

13 Proje Amacımız – Aims of the project
Proje süreci – Process of the Project Faaliyetler - Activities

14 Projemiz dezavantajlı sosyal gruplara dahil olan ve aynı zamanda liseye devam etmeyen ya da liseye kaydı olup hiç devam etmeyerek eğitim öğretim sürecinin dışında kalan öğrencilerin karar vericilerin de (Ebeveyn, İdareci, öğretmen,müfettiş v.b) sürece dahil edilmesi yoluyla sürekli devamsız öğrencilerin eğitim öğretim sürecine tam katılımını ve hedef kitlede Eğitim Öğretimin önemi hususunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

15 Project tries to include students, who are called disadvantaged social groups and at the age of high school but outside the education process and not going on education, to the education process by including the decision makers (Parents, directors, teachers, inspector etc.). By this way, we aim at full participation of consistently absent students to the education process and create awareness of all community regarding the importance of education.

16 PROJE HEDEFLERİ Eğitim sürecine Ebeveyn katılımını artırmak,
Eğitimin önemi hususunda kamuoyu ve velileri bilgilendirilmek, Öğrenci motivasyonlarının artırılarak devamsızlığın azaltılmak, Karar vericilerin (Ebeveyn, Öğretmen, İdareci, Şube müdürü v.b.) rollerinin ve etkinliklerini artırarak devamsızlığı asgari düzeye indirmek, Eğitimin önemi hususunda farkındalık yaratmak, Öğrenciler arası iletişim kuvvetlendirilmesi, dışlanmışlığın asgari düzeye indirgenmesi, önyargıların kırılmasını sağlamak, Öğrencilere Eğitimin Önemi hususunda rehberlik yapmak, Devamsızlık yapan hedef kitlenin devamsızlık sebeplerinin tespit etmek, çözüme dönük fikirler toplanmak, değerlendirmek ve sonuçları muadil okullarla paylaşmak,

17 AİMS OF PROJECT - to increase parental participation in the educational process, - to notify parents and public opinion regarding to education, - to decrease absenteeism by increasing student motivation, - to minimize and even eliminate absenteeism by increasing the roles and efficiencies of decision makers, - to create awareness regarding the importance of education, - to strengthen communication between students, to minimize the reduction of exclusion, to break prejudices, - to guide students regarding to importance of education, - to determine the reasons of absenteeism, to gather solution-oriented ideas, evaluate them and share the results with equivalent schools,

18

19 PROJE SÜRECİ VE FAALİYETLERİ
Proje sürecinde elde edilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve müzakere edilmesi amacıyla Proje Ortakları ile karşılıklı hareketliliklerin gerçekleştirme (Denizli, Türkiye – Prahova, Romanya ), - Devamsız Öğrencilerin Velilerine Eğitimin Önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak için “Okullarda Veli Eğitim Günlerini” Düzenleme, - Öğrencileri Eğitimin Hedefleri doğrultusunda mesleki adımlar açısından yönlendirmek, onları kariyerlerinin geleceği ile ilgili gelişme, gereksinme ve olanaklardan haberdar etmek maksadıyla “Kariyer günleri” düzenleme - Öğrencilerin sosyal etkileşimini, iş birliğini ve bilgilerini artırmak, olumsuz davranış ve tutumlarını değiştirmek amacıyla “ Akran Eğitimi“ programın uygulanması,

20 Öğrencilerin birbiri ile kaynaşmasını sağlanmak, aralarındaki iletişim pekiştirmek, dışlanmışlığı önlenmek maksadıyla Tiyatro, oyun, sinema günleri, yarışmaların tertip etme, Öğretmen ve İdarecilere Öğrencilerin Eğitim Öğretim sürecine tam katılımlarını sağlamak amacıyla Eğitim verme (seminer, bilgilendirme toplantısı v.s.) Okul Proje Ekibi tarafından Veli Ziyaretlerini gerçekleştirilme (sürekli devamsız öğrenciler için), Devamsız öğrencilerle ve diğer öğrencilerle Pamukkale Üniversitesine ziyaret gerçekleştirme, Devamsız öğrencilerle ve diğer öğrencilerle Asocia Centrul de Resurse Apollo Derneğine ziyaret gerçekleştirme, Aynı Eğitim bölgesinde eğitim görmüş ve aynı sosyo ekonomik düzeyden gelip farklı makamlarda hizmet eden kişilere ulaşılarak öğrencilere eğitimin önemi hususunda rehberlik hizmeti sunma,

21 PROJECT PROCESS AND ACTİVİTİES
- to share and treat with information and experiences obtained in the process of project by realizing reciprocal mobilities with project partners (Denizli, Turkey – Prahova, Romania) - to explain the importance of education to the absent students parents and to arrange “parent info days” to create awareness - to organize “career days” to direct students in the line of educational objectives and to inform them about the future of their careers progress, needs and opportunities, - to organize “peer education program” to enhance students social interaction, cooperation and knowledge, change negative behaviors and attitudes,

22 - to organize theatre, games, competitions, workshops for fusion of the students, strengthen communication between them and prevent exclusion, - to train teachers and directors (principals, branch managers) in order to ensure students’ full participation to the process of Education, - to realize parent visits to inform them by school Project Team (for consistently absent students), - to visit Pamukkale University with absent students and others, -to visit Asocia Centrul de Resurse Apollo with absent students and others, - to reach people, who studied in the same institution, had same socio-economic status in the past but currently service at different authorities, to guide student about the importance of education,

23 Gerçekleşen Faaliyetler;
Romanya’ya hareketlilik Devamsızlık nedenleri anketi uygulanması, Web sitesi hazırlanması Avrupa günü kutlaması ve Proje tanıtımı Türkiye’ye hareketlilik

24 Ankete Katılan Öğrenci Sayısı
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Devamsızlık Nedenleri Anketi Verileri Okul mevcudu Ankete Katılan Öğrenci Sayısı Ankete Katılım Oranı 9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Toplam 1229 437 266 296 163 1162 %94,55

25 EN ÇOK İŞARETLENEN İLK 5 MADDE
OKUL GENELİ EN ÇOK İŞARETLENEN İLK 5 MADDE SIRA YÜZDE MADDE 1 %43,80 Bazı derslerin ilgimi çekmeyişinden dolayı 2 %40,02 Ders dışı etkinlikler ve sosyal faaliyetlerin az olması sebebiyle 3 %36,40 Sağlık sorunlarımdan dolayı 4 %31,07 İzin alma imkanı bulamamamdan dolayı 5 %23,58 Derslerde işlenilen konuları anlamayışımdan dolayı

26 PROJEMİZDEN RESİMLER - SOME PİCTURES OF OUR PROJECT

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Thank you for your patience.

44 Adil dirnek & Servet utku


"COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları