Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ

2

3 Increasing the role of decision makers to decrease early school leaving

4 PARTNER INSTITUTIONS /ORTAKLARIMIZ O DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ O DENİZLİ ATATÜRK ENDÜSTRİ VE TEKNİK MESLEK LİSESİ O PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ O INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA O GRUPUL SCOLAR MANECIU O ASOCIA CENTRUL DE RESURSE APOLLO

5 DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERKEN OKUL TERKİ İSTATİSTİKİ VERİLERİ (SON 3 YIL) – STATISTICS OF EARLY SCHOOL LEAVING (LAST 3 YEARS)

6 İL GENELİNDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DEVAMSIZLIKTAN KALMA DURUMU Okul Türü2009-20102010-20112011-2012 Öğrenci Sayısı Kalan Öğrenci Oranı % Öğrenci Sayısı Kalan Öğrenci Oranı % Öğrenci Sayısı Kalan Öğrenci Oranı % Genel Ortaöğretim 207704212,03206544912,38216335162,38 Mesleki Ortaöğretim 225376763,00236516912,92234326682,85 Toplam 4330710972,534430511822,674506511842,63

7 OKULLARI TERK EDEN (İLİŞİĞİ KESİLEN) ÖĞRENCİ ORANLARI Yıllar İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİMMESLEKİ TEKNİK Terk öğrenci sayısı 1 Tüm öğrenci sayısı 2 Oranı % (1/2) Terk öğrenci sayısı 1 Tüm öğrenci sayısı 2 Oranı % (1/2) Terk öğrenci sayısı 1 Tüm öğrenci sayısı 2 Oranı % (1/2) 2009- 2010 581163270,049309207701,4871120225374,969 2010- 2011 571151540,049292206541,4121234236515,221 2011- 2012 251137510,02192216330,424473234322,02

8 İL GENELİNDE ÖĞRENCİLERİN SON ÜÇ ÖĞRETİM YILINDA OKUL TAMAMLAMA ORANLARI Eğitim Öğretim Yılı 2009-20102010-20112011-2012 Mezun Olan Öğrenci Sayısı Mezun Öğrencilerin 1. Sınıfa Başlarken Sayısı Tamamla ma Oranı Mezun Olan Öğrenci Sayısı Mezun Öğrencilerin 1. Sınıfa Başlarken Sayısı Tamamlama Oranı Mezun Olan Öğrenci Sayısı Mezun Öğrencilerin 1. Sınıfa Başlarken Sayısı Tamamlam a Oranı İköğretim 140271447797139741456596144261481597 Ortaöğretim 733811165669038114118093421375682 Mesleki ve Teknik 278058274742726424744338864550 GenelOrtaöğretim 455853388547664987855004511197

9 İL GENELİNDE OKUL TÜRLERİNE GÖRE OKULDAN AYRILMA TERK NEDENLERİ VE SAYISI Öğretim Yılı2009-20102010-20112011-2012 Okul Türleri Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrenci Mevcudu 207702253720654236512163323432 Okuldan Ayrılma/Terk Nedenleri Başarısızlık 309494313649297492 Disiplinsizlik 166209178 Kendi İsteği ile 357780387792313686 Açık Lisede Eğitime Devam 147252173315616 Okulu Terk eden toplam öğrenci Sayısı 829130593714837831202 Okulu Terk eden öğrenci yüzdesi 4,25,84,56,33,65,1

10 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI VERİLERİ - STATISTICS OF EARLY SCHOOL LEAVING (2012 – 2013)

11 DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISIGÜN SAYISIÖĞRENCİ SAYISI 20426 0-9 Gün8649 10-19 Gün5480 20 + Gün752 Okuldan Ayrılan (Terk Eden) Öğrenci Sayıları TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISITerk Eden Öğrenci Sayısı 204261508

12 OKULDAN AYRILMA (TERK) NEDENLERİNE GÖRE OKULDAN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI Başarısızlık375 Disiplinsizlik0 Kendi İsteği İle940 Açık Lisede Eğitime Devam361

13 O Proje Amacımız – Aims of the project O Proje süreci – Process of the Project O Faaliyetler - Activities

14 Projemiz dezavantajlı sosyal gruplara dahil olan ve aynı zamanda liseye devam etmeyen ya da liseye kaydı olup hiç devam etmeyerek eğitim öğretim sürecinin dışında kalan öğrencilerin karar vericilerin de (Ebeveyn, İdareci, öğretmen,müfettiş v.b) sürece dahil edilmesi yoluyla sürekli devamsız öğrencilerin eğitim öğretim sürecine tam katılımını ve hedef kitlede Eğitim Öğretimin önemi hususunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

15 Project tries to include students, who are called disadvantaged social groups and at the age of high school but outside the education process and not going on education, to the education process by including the decision makers (Parents, directors, teachers, inspector etc.). By this way, we aim at full participation of consistently absent students to the education process and create awareness of all community regarding the importance of education.

16 PROJE HEDEFLERİ O Eğitim sürecine Ebeveyn katılımını artırmak, O Eğitimin önemi hususunda kamuoyu ve velileri bilgilendirilmek, O Öğrenci motivasyonlarının artırılarak devamsızlığın azaltılmak, O Karar vericilerin (Ebeveyn, Öğretmen, İdareci, Şube müdürü v.b.) rollerinin ve etkinliklerini artırarak devamsızlığı asgari düzeye indirmek, O Eğitimin önemi hususunda farkındalık yaratmak, O Öğrenciler arası iletişim kuvvetlendirilmesi, dışlanmışlığın asgari düzeye indirgenmesi, önyargıların kırılmasını sağlamak, O Öğrencilere Eğitimin Önemi hususunda rehberlik yapmak, O Devamsızlık yapan hedef kitlenin devamsızlık sebeplerinin tespit etmek, çözüme dönük fikirler toplanmak, değerlendirmek ve sonuçları muadil okullarla paylaşmak,

17 AİMS OF PROJECT O - to increase parental participation in the educational process, O - to notify parents and public opinion regarding to education, O - to decrease absenteeism by increasing student motivation, O - to minimize and even eliminate absenteeism by increasing the roles and efficiencies of decision makers, O - to create awareness regarding the importance of education, O - to strengthen communication between students, to minimize the reduction of exclusion, to break prejudices, O - to guide students regarding to importance of education, O - to determine the reasons of absenteeism, to gather solution-oriented ideas, evaluate them and share the results with equivalent schools,

18

19 PROJE SÜRECİ VE FAALİYETLERİ O Proje sürecinde elde edilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve müzakere edilmesi amacıyla Proje Ortakları ile karşılıklı hareketliliklerin gerçekleştirme (Denizli, Türkiye – Prahova, Romanya ), O - Devamsız Öğrencilerin Velilerine Eğitimin Önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak için “Okullarda Veli Eğitim Günlerini” Düzenleme, O - Öğrencileri Eğitimin Hedefleri doğrultusunda mesleki adımlar açısından yönlendirmek, onları kariyerlerinin geleceği ile ilgili gelişme, gereksinme ve olanaklardan haberdar etmek maksadıyla “Kariyer günleri” düzenleme O - Öğrencilerin sosyal etkileşimini, iş birliğini ve bilgilerini artırmak, olumsuz davranış ve tutumlarını değiştirmek amacıyla “ Akran Eğitimi“ programın uygulanması,

20 O Öğrencilerin birbiri ile kaynaşmasını sağlanmak, aralarındaki iletişim pekiştirmek, dışlanmışlığı önlenmek maksadıyla Tiyatro, oyun, sinema günleri, yarışmaların tertip etme, O Öğretmen ve İdarecilere Öğrencilerin Eğitim Öğretim sürecine tam katılımlarını sağlamak amacıyla Eğitim verme (seminer, bilgilendirme toplantısı v.s.) Okul Proje Ekibi tarafından Veli Ziyaretlerini gerçekleştirilme (sürekli devamsız öğrenciler için), O Devamsız öğrencilerle ve diğer öğrencilerle Pamukkale Üniversitesine ziyaret gerçekleştirme, O Devamsız öğrencilerle ve diğer öğrencilerle Asocia Centrul de Resurse Apollo Derneğine ziyaret gerçekleştirme, O Aynı Eğitim bölgesinde eğitim görmüş ve aynı sosyo ekonomik düzeyden gelip farklı makamlarda hizmet eden kişilere ulaşılarak öğrencilere eğitimin önemi hususunda rehberlik hizmeti sunma,

21 PROJECT PROCESS AND ACTİVİTİES O - to share and treat with information and experiences obtained in the process of project by realizing reciprocal mobilities with project partners (Denizli, Turkey – Prahova, Romania) O - to explain the importance of education to the absent students parents and to arrange “parent info days” to create awareness O - to organize “career days” to direct students in the line of educational objectives and to inform them about the future of their careers progress, needs and opportunities, O - to organize “peer education program” to enhance students social interaction, cooperation and knowledge, change negative behaviors and attitudes,

22 O - to organize theatre, games, competitions, workshops for fusion of the students, strengthen communication between them and prevent exclusion, O - to train teachers and directors (principals, branch managers) in order to ensure students’ full participation to the process of Education, O - to realize parent visits to inform them by school Project Team (for consistently absent students), O - to visit Pamukkale University with absent students and others, O -to visit Asocia Centrul de Resurse Apollo with absent students and others, O - to reach people, who studied in the same institution, had same socio-economic status in the past but currently service at different authorities, to guide student about the importance of education,

23 Gerçekleşen Faaliyetler; O Romanya’ya hareketlilik O Devamsızlık nedenleri anketi uygulanması, O Web sitesi hazırlanması www.earlyschoolleaving.net www.earlyschoolleaving.net O Avrupa günü kutlaması ve Proje tanıtımı O Türkiye’ye hareketlilik

24 Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Devamsızlık Nedenleri Anketi Verileri Okul mevcudu Ankete Katılan Öğrenci Sayısı Ankete Katılım Oranı 9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Toplam 12294372662961631162%94,55

25 OKUL GENELİ EN ÇOK İŞARETLENEN İLK 5 MADDE SIRAYÜZDEMADDE 1%43,80 Bazı derslerin ilgimi çekmeyişinden dolayı 2%40,02 Ders dışı etkinlikler ve sosyal faaliyetlerin az olması sebebiyle 3%36,40Sağlık sorunlarımdan dolayı 4%31,07İzin alma imkanı bulamamamdan dolayı 5%23,58Derslerde işlenilen konuları anlamayışımdan dolayı

26 PROJEMİZDEN RESİMLER - SOME PİCTURES OF OUR PROJECT

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Thank you for your patience.

44 Adil dirnek & Servet utku


"COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları