Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
HAZIRLAYANLAR İrem GÖRÇE İbrahim OĞUR/SÜLEYMAN İLHAN Deniz VURAL AVUKAT E. BAŞ İş Müfettişi avukat DETAM GRUP Saray Mah.Eski Antalya Yolu Petek İşhanı A Blok No:73 4 Kat Alanya ANTALYA

2 YÜRÜKLÜK TARİHİ Bundan böyle ,Hukuki Literatürümüzde 6331 SAYILI Kanun Olarak adlandırılacak olan “ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” Nihayet 30 Haziran 2012 Cumartesi Günü Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Umarız, getirmiş olduğu yeni düzenlemeler ve akabinde çıkartılacak olan Yönetmelikler ile Uygulayıcılara, İşveren ve Çalışan kesimine,İş Güvenliği çalışlarında yol gösterici olur ve, ülkemizin kaderi imiş gibi görülen “ İş Kazalarının” ortadan kalkmasına sebep teşkil eder.

3 KANUN NE ZAMAN UYGULAMAYA GEÇMEKTEDİR ?
Kanunda uygulamaya geçme bakımından, üç değişik tarih öngörmektedir. Bu tarihler İŞYERLERİ, ÇALIŞAN SAYISI ve TEHLİKE SINIFLARI ‘ na göre değişmektedir. ŞÖYLE Kİ; KANUN; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN SUNULMASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI HIZMETLERININ DEVLET TARAFINDAN DESTEKLENMESI İŞYERİ HEKİMİ VE İŞYERİ UZMANI İSTİHDAMI İle ilgili düzenlemeleri ; İşyerinde çalışan Sayısına göre farklı tarihlerde Uygulamaya sokmaktadır.

4 BUNA GÖRE 50 ‘ den Fazla çalışanı olan Tüm işyerleri; 31.ARALIK 2012 Tarihinde, (Altı ay sonra) 50’den az çalışanı olan TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA yer alan işyerleri için 30.HAZİRAN 2013 Tarihinde, (Bir yıl sonra) Kamu kurumları ile, 50’ den Az Çalışanı olan “ AZ TEHLİKELİ SINIFTA “ Yer alan Özel İşyerleri için ise, 30 HAZİRAN 2014 Tarihinde yürürlüğe girecektir. (İKİ Yıl Sonra) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLACAKTIR.

5 YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN DİĞER DÜZENLEMELER
Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan diğer düzenlemeler ise, 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeler ile Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7. ve Geçici 8. Maddeleridir.

6 YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN DİĞER DÜZENLEMELER
Bunların arasında yer alan 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iç bünyesi ile ilgili olup İşletme ve İşyerlerini doğrudan ilgilendirmemektedir.

7 DİĞER MADDELERİN UYGULANMA TARİHİ
KANUNUN DİĞER TÜM MADDELERİ TARİHİ İTİBARİYLE (6 AY SONRA ) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLACAĞINDAN 4857 sayılı Kanunun 77, 78, 79, 81 ve 88 . Maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunacaktır. DİKKAT ! 4857 Sayılı İş Kanununun Tüm Hükümleri 6 Ay süreyle Yürürlüktedir.

8 YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELERE YAKINDAN BAKIŞ

9 AMAÇ KAPSAM VE TANIMLAR
Kanunun Çıkartılış amacının ; “ İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için İşveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve Yükümlülüklerini bir çatı altında toplamak “ olduğu belirtilmiştir. (Md.1) Doğrudur; İş Kanun, Umumi Hıfzıssıhha, Deniz iş, Basın İş, Borlar Kanunu, SGK, Belediyeler Kanunu, gibi bir çok yasal düzenleme yer alan İSG Mevzuatı tek bir kanun içerisinde toplanmaktadır.

10 KİMLERİ KAPSAMAKTADIR.
KANUN; KAMU ve ÖZEL SEKTÖR’ e ait bütün İŞLERİ ve İŞYERLERİNİ , Bu işyerlerinin; İşverenleri ile işveren vekillerini, Çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları, Faaliyet Konularına bakılmaksızın kapsama almaktadır.. (Md.2/(1)

11 KAPSAM DIŞINDA TUTULAN FAALİYET VE KİŞİLER
KANUN; Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetlerini (Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerini, Ev hizmetlerini, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanları. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işleri, İş Yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetler Kapsam dışında tutmuştur. (Md. 2)

12 KANUN İLE GETİRİLMİŞ OLAN YENİLİKLER
İş Güvenliği kanundaki EN ÖNEMLİ YENİLİK; Tüm çalışanların, (yani kamu görevlileri dâhil) kapsam içine alınmasıdır. Kanunla Kapsam çok genişlemekte olduğundan, bu durumda, daha fazla sayıda işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile daha yakından ilgileneceği, yaptırım ve yükümlülüklerle karşı karşıya kalacağı anlamına gelmektedir. (MADDE 3/1)

13 GETİLMİŞ OLAN TANIMLARA YAKINDAN BAKALIM
Bir çoğu bizim 1475/ Sayılı Kanunlardan aşina olduğumuz tanımlar olmasıyla birlikte 6331 Sayılı Kanunda bazı yeni tanımlarında yer aldığını görmekteyiz. (Md. 3) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir Alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, (4773 Sayılı Kanunda yer almıştı) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,(Md.11)

14 GETİLMİŞ OLAN TANIMLARA YAKINDAN BAKALIM
Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, Genç çalışan: On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış çalışanı,

15 GETİLMİŞ OLAN TANIMLARA YAKINDAN BAKALIM
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı, İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,

16 GETİLMİŞ OLAN TANIMLARA YAKINDAN BAKALIM
İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, Sunucunun Yorumu: (4857 Sayılı İş Kanunu; işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları işveren olarak tanımlarken, iş güvenliği kanunu çalışan tabirini kullanarak daha geniş bir kesimi güvenlik şemsiyesi altına almaktadır.)

17 İŞÇİ TABİRİ “ ÇALIŞAN “ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
SADECE İŞÇİ TANIMI İÇİN GETİRİLMİŞ OLAN, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI “ İŞ “ TABİRİ İLE BÜTÜN ÇALIŞAN KESİMLERİ ALACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMİŞTİR. Dünyanın hiçbir yerinde “İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği” diye bir tabir yoktur. Böyle bir tabir olamaz da zaten. Bu tabir konuyu daraltıyor. İşçi olmayan insanların sağlık ve güvenliğe ihtiyacı yok mu? Memurun sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı yok mu? Dünyanın her yerinde bu tabirin kullanımı “İş Sağlığı ve Güvenliği” şeklindedir. ÇÜNKÜ; İşin unsurları: çalışan/Çalıştıran ve işyeridir. Ancak bu tabir hepsini kapsar. Bu nedenle düzenleme yerinde olmuştur.

18 İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,

19 İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan,gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,

20 Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,
Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

21 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB):
Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimini,

22 Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri
ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

23 Risk Değerlendirmesi;
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

24 Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,

25 Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, İş Yeri Hemşiresi; 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili,iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,

26 İŞVEREN İÇİN GETİRİLMİŞ OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER İşverenin Yükümlülüklerini 9 Ana Başlık altında toplanmaktadır.

27 TEDBİR ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren Mesleki risklerin önlenmesi için her türlü tedbiri alacaktır. (Çalışanlarına eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri içerir)

28 2. ÇALIŞANLARINA EĞİTİM VE BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren işyeri ile ilgili tehlike ve riskler hakkında çalışanlarına Eğitim verecek ve kendilerini Tehlike ve Riskler konusunda Bilgilendirecektir.

29 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İŞVEREN; Çalışanlarının Sağlık ve Güvenliğini korumak amacıyla işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonunu oluşturacaktır. (4857 Sayılı Kanunda 50 Sayısını içeren işyerleri için olan bu yükümlülük tüm işletme ve işyerlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir)

30 4. GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇİN BULUNDURULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İŞVEREN; Çalışanlarını İşyerinde yapılan faaliyetten kaynaklanacak olan Tehlike ve Risklerden korumak amacıyla gerekli olan koruyucu araç ve gereçleri sağlayacaktır.

31 5. GELİŞEN ŞARTLARA UYUM SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ .
İŞVEREN; Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacaktır. (4857 Sayılı İş Kanununda olmamakla birlikte yargı içtihatları ile genişletilen bu bölüm Kanunla düzenlenmiştir. )

32 6. DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İŞVEREN; İşyerinde alınmış olan Tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek, sürekli denetleyecek ve tespit edilmiş olan uygunsuzlukları derhal giderecektir.

33 7. RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İŞVEREN; İşyerinde yapılan faaliyetten kaynaklanacak Tehlikeler nedeniyle Çalışanın, Çevrenin ve Üçüncü kişilerin karşılaşabileceği RİSKLERİ önlemek amacıyla RİSK DEĞERLENDİRMESİ Yapacak veya yaptıracaktır. ( Bakanlıkça bu hususta yapılan çalışma OSGB Birimleri içerisinde bu konuda AKREDİTE edilecek olan firmalara yetki verilmesi yönündedir. Risk Değerlendirmesi bir uzmanlık işi olduğu için her önüne gelen risk değerlendirmesi yapamayacaktır.)

34 8. UYGUN ELEMAN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İŞVEREN; Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alacak, Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

35 9. İŞÇİLERİN TEHLİKEDEN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İŞVEREN; Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

36 ÜÇ ÖNEMLİ HUSUSA DİKKAT ! (Md. 4)
İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri deyimi, işverenin bu kanundan doğan sorumluluklarını etkilememektedir. (Yargı süreçlerinde ve bilirkişi raporlarında fiilen yer alan bu ilke yasada açıkça düzenlenmiştir, çalışanın kusuru işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılmayacaktır.

37 İŞVERENİN TEDBİRLERİNİN ALINMASINDA İZLEMEK ZORUNDA OLDUĞU İLKELER (Md

38 BU İLKELER ON (10) BAŞLIK ALTINDA TOPLANMAKTADIR.
Öncelikle çalışanlar için Risk oluşturan uygulamalardan kaçınacaktır. Eğer yapılan iş, riskten tamamen ayrıştırılamıyorsa, mutlaka Risk Analizi yapılacak tır. Risklerle kaynağında mücadele edilecektir.

39 İşin çalışan kişilere uygun hale getirilmesi için;
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASINDA İZLEMEK ZORUNDA OLDUĞU İLKELER (Md.5) İşin çalışan kişilere uygun hale getirilmesi için; Faaliyet gösterilecek işyerlerinin tasarımına, İş ekipmanın seçimine, Çalışma şekli ve üretim metotlarının seçimine özen gösterecektir. 5. Özellikle tek düze bir çalışma ve üretim sistemi uygulanan iş ve işyerlerine çalışma temposunun sağlık ve güvenliğe yapacağı olumsuz etkileri önleyecek, önlenemiyor ise en aza indirecektir.

40 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASINDA İZLEMEK ZORUNDA OLDUĞU İLKELER
(Md.5) 6. Yapılan iş ve faaliyet ile ilgili Teknik Gelişmeleri takip edecek ve uyum sağlayacaktır. 7. Tehlikeli olan bir uygulamayı, Teknik gelişmeler sonucunda bulunmuş olan Tehlikesiz veya daha az tehlike yaratacak uygulamayla değiştirecektir.

41 Sürekli olarak Teknolojik Gelişmenin uygulanması,
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASINDA İZLEMEK ZORUNDA OLDUĞU İLKELER (Md.5) 8. İŞVEREN; İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinin uygulanmasında; Sürekli olarak Teknolojik Gelişmenin uygulanması, İş Sağlığı ve Güvenliği için kurulmuş olan Organizasyonunun daha da Genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, Çalışma şartlarının İyileştirilmesi, Çalışanlar arasında Sosyal ilişkilerin yaygınlaştırılması, Çalışma ortamı ile ilgili olumsuz faktör etkilerinin azaltılması,olumlu faktörlerin çoğaltılması Yönünde bir Politika izleyecek ve bu politikayı sürekli geliştirecektir.

42 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASINDA İZLEMEK ZORUNDA OLDUĞU İLKELER (Md.5)
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinin alınmasında; Toplu korunma tedbirlerine kişisel korunma tedbirlerinden daha fazla önem verecektir. 10. İşyerinde çalışan kişilere yapmış oldukları iş ve faaliyete uygun talimatlar hazırlayacak,verecek ve uyulup uyulmadığını sürekli denetleyecektir.

43 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAPILANMASINDA İŞVEREN TARAFINDAN İZLENECEK YÖNTEM

44 Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmalar da işveren ÜÇ farklı yöntem izleyerek iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yürütülebilecektir. (Md. 6/a)

45 BİRİNCİ YÖNTEM İşverenin; İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personeli ‘ni Çalışanları Arasından Belirleyip görevlendirerek İş Sağlığı Ve Güvenliği Organizasyonu Oluşturması Ve Çalışmaları Yürütmesidir.

46 İKİNCİ YÖNTEM EĞER; Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması veya bu hizmetin dışarıdan ihtisaslaşmış firmalar aracılığıyla alınmasının firma yararına olacağı düşüncesinin hasıl olması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından AKREDİTE edilmiş olan ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN (OSGB) hizmet almak suretiyle yerine getirebilecektir.

47 ÜÇÜNÇÜ YÖNTEM Yine Eğer, Kendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında belirlenmiş olan niteliklere ve gerekli bilgi ve belgelere sahip ise ve işyeri bu çalışmayı yapabileceği tehlike sınıfı içerisinde ise, çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilecektir.

48 İŞ GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONUNUN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI (Md.6/b)

49 ARAÇ, GEREÇ, MEKAN ve ZAMAN İHTİYACI
İŞVEREN; Bir veya ikinci yöntemi uygulayarak oluşturduğu iş sağlığı ve güvenliği Organizasyonunda görev alan kişi,kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için ARAÇ, GEREÇ, MEKAN ve ZAMAN gibi gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

50 İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI
İŞVEREN; İşyerinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının iki ayağını oluşturan SAĞLIK ( İşyeri Hekimi ve Sağlık Memuru) ve GÜVENLİK ( Uzman – Teknik Eleman ) Hizmetleri yürütücüleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaktır. ( Bu durum hizmetlerin ayrı yerlerden alınması veya OSGB dışında, işyerinden seçilecek kişiler tarafından yürütülmesi durumunda önem arz etmektedir.)

51 KENDİSİNE BİLDİRİLEN TEDBİRLERİ YERİNE GETİRİLMESİ (Md.6/ç)
İŞVEREN; Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından kendisine yazılı olarak bildirilen, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirecektir.

52 Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları,
TEHLİKE VE RİSKLER KONUSUNDA İŞ İLE İLİŞKİLİ OLAN KİŞİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ (Md.6/d) İŞVEREN; Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen üçüncü kişi işveren ve çalışanlarını bilgilendirecektir.

53 ( YENİ BİR UYGULAMADIR)
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜMÜ (Md.6/2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) de alabileceklerdir. ( YENİ BİR UYGULAMADIR)

54 DEVLET İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINA DESTEK OLACAKTIR (Md.7/1)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşları dışında kalan işyerlerine, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi hususunda,Çok Tehlikeli ve Tehlikeli Sınıfta yer alan ve Ondan az çalışanı bulunan işyerlerine destek olacaktır. ( Ancak Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.) ( YENİ BİR UYGULAMADIR)

55 DESTEĞİN FİNANSMANININ NASIL SAĞLANACAĞINA İLİŞKİN BİLGİ (Md.7/1)
DEVLET; Yapacağı Desteğe ilişkin giderleri, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunda toplanan fondan finanse edecektir. “Desteğin ne şekilde olacağı,miktarı, destek verilecek işyerlerinin sınıflaması ve şartları vb. hususlar” çıkartılacak olan Yönetmelikte belirlenecektir.

56 İŞYERİ İŞÇİ SAYISI VE TEHLİKE SINIFI NASIL TESPİT EDİLECEKTİR. (Md
İŞYERİ İŞÇİ SAYISI VE TEHLİKE SINIFI NASIL TESPİT EDİLECEKTİR ? (Md.7/1-c) DEVLET; İşyerlerine yapılacak “ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri “destek Uygulamasında , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarını esas alacaktır.

57 Bu durumda olan işverenlere, üç yıl süreyle destek sağlanmayacaktır.
DESTEK HANGİ HALLERDE GERİ ÇEKİLECEK VE YAPTIRIMI NE OLACAKTIR (Md.7/1-ç) Gerek İş Güvenliği Yasası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetim Elemanları tarafından ve gerekse diğer mevzuat uyarınca yapılmış olan Kontrol ve Denetimler sonucunda; İstihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, Tespit tarihine kadar yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek (SGK Kurumunca) Bu durumda olan işverenlere, üç yıl süreyle destek sağlanmayacaktır.

58 İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI (Md.8/1-2)

59 İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI (Md.8/1-2)
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. (HAK ve YETKİ) Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütmek durumdadırlar. (SORUMLULUK) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirecektir. (SORUMLULUK) Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirilecektir. (YETKİ ve SORUMLULUK)

60 İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI (Md.8/3)
Hizmet sunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) İşveren tarafından atanmış olan İşyeri Hekimi ve İş güvenliği Uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları İşverene Karşı Sorumlu Olacaklardır. (SORUMLULUK)

61 İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİ BELGELERİNİN ASKIYA ALINMASI (Md.8/4)
Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen “ İşyeri Hekimi Veya İş Güvenliği Uzmanının” “ YETKİ BELGESİ” askıya alınacaktır. (YENİ BİR UYGULAMADIR)

62 HANGİ İŞYERYERLERİNDE HANGİ SINIF UZMAN GÖREV ALABİLECEKTİR (Md.8/5)
İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az(C) sınıfı İş güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmaları şartı aranmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektör el alanda özel düzenleme yapabilecektir.

63 DİKKAT ! EĞER; Çalıştırılan işçi sayısı; Çok Tehlikeli işyerinde 500
İŞVERENİN SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİ KENDİSİNİN OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU ? (Md.8/6) DİKKAT ! EĞER; Çalıştırılan işçi sayısı; Çok Tehlikeli işyerinde 500 Tehlikeli İşyerinde 750 Az Tehlikeli İşyerinde 1000 Kişiyi aşıyorsa, Bu işyerlerinde Tam Süreli İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi gerekeceği için,işveren işyerinde “ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi” Kuracaktır.

64 KAMU KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI KAMUYA AİT DİĞER KURUM VE KURULUŞLARDA DA GÖREVLENDİRİLEBİLECEKTİR. (Md.8/7) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan ve işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişiler asli görevlerinin yanında, çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilecektir. (Bu düzenlemeden yararlanılarak aynı Holding Bünyesinde görev yapan İşyeri Hekimi ve İşyeri Uzmanlarının da Holding bünyesindeki diğer işyerlerinde de görev yapabileceklerini düşünebiliriz.)

65 KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMLERİ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDE (OSGB) GÖREV ALABİLECEKLERDİR. (Md.8/8) İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli “ Tam Gün Yasasına İlişkin Mevzuat Hükümleri Saklı kalmak kaydıyla” “işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile “ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde” görev alabileceklerdir. (Kamu kuruluşunda yapılan tam gün çalışmadan arta kalan sürelerde)

66 TEHLİKE SINIFLARI NASIL BELİRLENECEK ? (Md.9/(1-2)
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tebliğde esasları belirlenecek olan esaslar doğrultusunda O işyerinde yapılan ASIL İŞ dikkate alınmak suretiyle; İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınacaktık

67 HER İŞYERİ VE İŞLETME MUTLAKA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK ve AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDECEKTİR. (Md.10/1-2) Her İşveren, İşyerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya bu konuda uzman olan kuruluşlar aracılığıyla yaptıracaktır. Yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda alınacak Tedbirler ile kullanılması gereken koruyucu donanım ve Ekipmanı belirleyecektir. .

68 Risk Değerlendirmesinin Yapılması Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar
Bunları 5 Balık altında toplayabiliriz. Belirli risklerden etkilenecek çalışanların Sayısı ve Durumu Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. İşyerinin tertip ve düzeni. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

69 HER İŞYERİ VE İŞLETME MUTLAKA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK ve AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDECEKTİR. (Md.10/3-4) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olacaktır. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlayacaktır.

70 ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM (Md.11/1)
İşveren; Çalışma ortamını, Kullanılan maddeleri, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak, meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel ACİL DURUMLARI BELİRLEYECEK ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacaktır.

71 ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM (Md.11/1-b-c)
İŞVEREN; Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ÖLÇÜM ve DEĞERLENDİRMELERİ yapacak, acil durum planlarını hazırlayacaktır. İŞVEREN; Acil durumlarla mücadele için; işyerinin büyüklüğü Taşıdığı özel tehlikeler, Yapılan işin niteliği, Çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirecek, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptıracak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlayacaktır.

72 ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM (Md.11/1-ç)
İŞVEREN Özellikle; İlk Yardım, Acil Tıbbi Müdahale, Kurtarma Ve Yangınla Mücadele Konularında, İşyeri dışındaki kuruluşlarla irtibat sağlayarak gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

73 İŞYERİNDEN TAHLİYE (Md. 12/1)
İŞVEREN; Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapacak ve çalışanlara yapılan bu düzenlemeler ile ilgili gerekli talimatları verecektir. Tehlikeli Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istenemeyecektir.

74 İŞYERİNDEN TAHLİYE (Md. 12/2)
İŞVEREN; çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlayacaktır. (Bu Hususta Eğitilecektir.) Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

75 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI (Md.13)

76 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI (Md.13/1)
EĞER; Çalışan Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya kalacak olursa,bu durumu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNA kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise İŞVERENE başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilecektir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

77 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI (Md.13/2-3)
Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecektir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer haklarını talep hakkı saklı olacaktır. Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işyerini veya TEHLİKELİ BÖLGEYİ TERK EDEREK belirlenen güvenli yere gidecektir. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamayacaktır.

78 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI (Md.13/4-5)
İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilecektir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılacaktır. (Özel işyerleri için böyle bir durum söz konusu değildir) Teftiş ve Denetimler sonucu işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

79 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYITLARIN TUTULMASI VE RAPORLAMA (Md.14/1)
Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı tutulacak, gerekli olan her türlü incelemeler yapılacak ve bunlar ile ilgili raporlar düzenlenecektir. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylar incelenecek bunlar ile ilgili raporları düzenlenecektir. (Ramak Kala Raporları)

80 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ (Md.14/2)
İşveren, aşağıdaki hallerin vuku bulması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirimde bulunur: İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını,öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

81 İŞYERİ HEKİMİ VE SAĞLIK KURULUŞLARININ TANIYI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (14/3)
İŞYERİ HEKİMİ veya SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI; Kendilerine intikal eden vakalarda hasta için meslek hastalığı ön tanısı koydukları takdirde, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edeceklerdir. ( Hangi Sağlık Kuruluşlarının yetkilendirildiği Kurumca belirlenecektir)

82 SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUCULARININ VE YETKİLENDİRİLMİŞ SAĞLIK KURULUŞUNUN VAKAYI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Md.14/4-5) Sağlık Kuruluşları kendilerine intikal eden İŞ KAZALARINI, SGK Tarafından yetkilendirilmiş olan SAĞLIK KURULUŞLARI ise MESLEK HASTALIĞI Tanısı koydukları vakaları en geç ON GÜN içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildireceklerdir. 14. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.

83 İŞVERENİN SAĞLIK GÖZETİMİ ZORUNLULUĞU (Md.15/1-2)
6331 Sayılı Kanunla Açık bir Şekilde belirtilmiş Yükümlülüklerden birisi de Çalışan Sağlığının Korunması ve Gözetilmesine ilişkin Hususlardır. İşveren Aşağıdaki hallerde çalışanın sağlık muayenesini yaptırmak zorundadır. BUNLARI 5 BAŞLIK ALTINDA TOPLAYABİLİRİZ. Çalışanların İşe girişlerinde. İş değişikliğinde. Çalışanın talep etmesi halinde,İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. ÇOK TEHLİKELİ VE TEHLİKELİ Sınıflarda yer alan İşlerde çalışacakların yapacakları İŞE UYGUN OLDUKLARINA ilişkin Rapor olmadan İŞE BAŞLATILAMAZ.

84 SAĞLIK RAPORLARI NEREDEN VE HANGİ HEKİMLERDEN ALINABİLECEKTİR. (15/3)
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde (İSGB)veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde (OSGB) görevli olan İŞYERİ HEKİMİNDEN alınabilecektir. Raporlara itiraz edilmesi halinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastaneler raporları inceleyecektir. Bu hastaneler tarafından verilen kararlar kesindir.

85 SAĞLIK GÖZETİMİ MALİYETİ VE SAĞLIK BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ (15/4-5)
Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanacak, çalışana yansıtılmayacaktır. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulacaktır.

86 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA BİLGİLENDİRME (Md.16/1)
İŞVEREN; İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla,ÇALIŞANLARI ve ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİ işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirecektir. İşyerinde karşılaşılabilecek RİSKLER , KORUYCU ve ÖNLEYİCİ tedbirler. Kendileri ile ilgili YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR. ( ve 6331 Sayılı Kanunlar ) İLK YARDIM, OLAĞAN DIŞI DURUMLAR, AFETLER VE YANGINLA MÜCADELE ve TAHLİYE İŞLERİ konusunda görevlendirilen kişiler.

87 YAKIN TEHLİKEYE MARUZ KALAN VE KALMA RİSKİ OLAN KİŞİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ (Md.16/2-a)
İşveren; Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirecektir.

88 ALT İŞVEREN İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ (16/2-b)
Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların (Alt İşveren İşçileri) RİSKLER , KORUYCU ve ÖNLEYİCİ tedbirler. YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR. ( ve 6331 Sayılı Kanunlar ) İLK YARDIM, OLAĞAN DIŞI DURUMLAR, AFETLER VE YANGINLA MÜCADELE ve TAHLİYE İŞLERİ konusunda söz konusu çalışanların işverenlerine (ALT İŞVEREN) gerekli bilgileri verecektir.

89 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BİLGİLERİN ULAŞIMA AÇIK OLMASI (16/2-C)
Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlayacaktır.

90 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ (Md.17/1)
İŞVEREN; İşe başlamadan önce, Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değiştirilmesinde Yeni teknoloji uygulanmasına geçiş sürecinde Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacaktır. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

91 Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilecek,
ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN/İŞ KAZASI GEÇİREN VE ALTI AYDAN FAZLA SÜREYLE İŞTEN UZAK KALANLARIN EĞİTİMİ (Md.17/2-3-4) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilecek, İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilecek, Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilecektir.

92 MESLEKİ EĞİTİM ALMAYANLAR ÇALIŞTIRILMAYACAKTIR. (Md.17/4)
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamayacaktır.

93 BAŞKA İŞYERLERİNDEN GELEN ÇALIŞANLARIN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILMA (Md.17/5)
Başka İşyerlerinden Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışma üzere gelen kişiler, yapacakları işle ilgili, sağlık ve güvenlik riskleri hakkında yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitim almadıkları sürece veya daha önce alındığını belgelendirmedikleri takdirde işe başlatılmayacaktır.

94 GEÇİÇİ İŞÇİLERİN EĞİTİMİ
30 Günden Az süreli Geçici iş ilişkisi kuran işveren, çalıştıracağı çalışana iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli eğitimin verilmesini sağlayacaktır.

95 Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacak,
VERİLECEK EĞİTİMLERİN MALİYETİ ve EĞİTİMDE GEÇEN SÜRENİN DEĞERLENDİRLMESİ (Md.17/7) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılmayacak, Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacak, Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilecektir.

96 ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI ve KATILIMIN SAĞLANMASI (Md.18 /1)
İşveren; ÇALIŞANLARA, ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNE SENDİKA TEMSİCİLERİNE Aşağıdaki imkânları sağlayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, Teklif getirme hakkının tanınması ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ki görüşmelere yer katılımlarının sağlanması. Yeni teknolojilerin uygulanması, Seçilecek iş ekipmanı, Çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

97 İŞ GÜVENLİĞİ ELEMANLARI İLE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI (Md.18/2)
İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlayacaktır. İşyerinden görevlendirilecek veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi. Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. Çalışanların bilgilendirilmesi. Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

98 ÇALIŞAN VE TEMSİLCİLERİN ŞİKAYET HAKKI (Md.18/3)
Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamayacaktır.

99 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Md
ÇALIŞANLAR; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları EĞİTİM ve işverenin bu konudaki TALİMATLARI doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

100 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Md
Çalışanların; işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülüklerini aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

101 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Md
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

102 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME ZORUNLULUĞU (Md.20/1-2)
İŞVEREN; işyerindeki RİSKLER ve ÇALIŞAN SAYILARINI göz önünde bulundurarak çalışanlar arasında yapılacak SEÇİM veya seçimle belirlenemediği durumda ATAMA yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirecektir. Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde BİR Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde İKİ Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde ÜÇ Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde DÖRT. Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde BEŞ. İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde ALTI. (YENİ BİR UYGUUMA)

103 TEMSİLCİLERİN HAK VE YETKİLERİ (Md.20/3-4-5)
Çalışan temsilcileri; Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

104 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ KURULMASI (Md.21)
Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Kanunda belirlenmiş üyelerin katılımıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Ulusal düzeyde çalışma yapmak üzere Konsey kurulmuştur. Konseyin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecektir.

105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURULMASI VE KURUL KARARLARININ UYGULANMASI (Md.22/1)
ELLİ ve DAHA FAZLA çalışanın bulunduğu ve ALTI AYDAN fazla süren SÜREKLİ İŞLERİN yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere KURUL oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

106 ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİLİ İŞYERLERİNDE KURULUN OLUŞUMU (Md
Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise; Faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON ASIL İŞVERENCE SAĞLANIR. Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise; Kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.

107 AYNI ÇALIŞMA ALANINDA BİRDEN FAZLA İŞVERENİN BULUNMASI HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞUMU (Md.21/3)
Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYONU (Md.23/1)
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda (Örn. AVM) işverenler; İŞ HİJYENİ ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korumasına ilişkin çalışmalar koordinasyon içinde yapılır. İşverenler birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.

109 İŞ HİJYENİ ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUSUSUNDA AYNI ÇALIŞMA ALANINI PAYLAŞAN İŞVERENLERİN KOORDİNASYONU (Md.23/2) Birden fazla işyerinin bulunduğu; İŞ MERKEZLERİ, İŞ HANLARI, SANAYİ BÖLGELERİ VEYA SİTELERİ Gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki KOORDİNASYON YÖNETİM TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

110 TEFTİŞ, İNCELEME VE İDARİ YAPTIRIMLAR (Md.24/1)
6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, 4857 Sayılı İş Kanununda olduğu gibi yine iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılacaktır. Yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107’ nci maddeleri uygulanacaktır.

111 BAKANLIĞIN YETKİLERİ (Md.24/1)
Bakanlık İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında; ÖLÇÜM, İNCELEME ve ARAŞTIRMA yapmaya, bu amaçla NUMUNE almaya ve Eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir.

112 DENETİM ELEMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Md.24/2)
Yetkilendirilmiş Denetim Elemanları mümkün olduğu kadar İŞİ AKSATMAMAK, işverenin ve işyerinin MESLEK SIRLARI ile gördükleri ve öğrendikleri hususları TAMAMEN GİZLİ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. Askeri İşyerleri ile Yurt için Gerekli Maddeler Üretin İşyerleri Bakanlıkça Çıkartılacak Yönetmelik Çerçevesinde Denetlenecektir.

113 İŞİN DURDURULMASI (Md. 25)

114 HAYATİ TEHLİKE TESBİTİNDE İŞİN DURDURULMASI (Md.25/1)
İşyerindeki bina ve eklentilerde, Çalışma yöntem ve şekillerinde Veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; Bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacaktır.

115 RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMASINA BAĞLI OLARAK İŞ DURDURMA (Md.25/1)
Çok tehlikeli sınıfta yer alan MADEN, METAL ve YAPI İŞLERİ ile TEHLİKELİ KİMYASALLARLA çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda da iş durdurulacaktır.

116 İŞ MÜFETTİŞİNİN İSTEMİ ÜZERİNE İŞ DURDURMA (Md.25/2)
Teftiş sürecinde iş müfettişinin yapmış olduğu inceleme sonucunda tehlike arz ettiği belirtilen işyeri, İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyetle gerekli incelemeyi yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Buna karşın eğer tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurmaya yetkilidir.

117 İŞİN DURDURULMASINDA UYGULANCAK YÖNTEM (Md.25/3)
İşin durdurulması kararını kim verecek ? İlgili mülki idare amirine ve İşyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından yirmi dört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.

118 İŞİN DURDURULMASI KARARINA İTİRAZ (Md.25/4)
İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.

119 İŞİN YENİDEN BAŞLATILMASI (Md.25/5-6)
İşverenin; işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılacaktır.

120 İŞİN DURDURULMA SÜRECİNDE İŞSİZ KALAN ÇALIŞANIN ÜCRET DURUMU (Md
İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

121 GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ
Bu kanunla getirilmiş olan yeniliklerden birisi de; Büyük Endüstriyel işyerlerinde oluşabilecek endüstriyel kazaların önlenmesi amacıyla işletmenin büyüklüğü göre KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ veya GÜVENLİK RAPORU hazırlanmasıdır. Güvenlik Raporu yükümlülüğü bulunan işverenler hazırladıkları raporlarının içerik ve yeterlikleri Bakanlıkça onaylandıktan sonra faaliyet başlayabileceklerdir.

122 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI

123 GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERE AYRILIK (Md.26/1 –a)
Mesleki risklerin önlenmemesi, Eğitim ve bilgi verilmemesi dâhil her türlü tedbirin alınmaması Organizasyonun yapılmaması, Gerekli araç ve gereçlerin sağlanmaması, Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmemesi ve Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaması İzlememe, Denetlememe Uygunsuzlukları Gidermeme HER BİR SUÇ İÇİN TL

124 GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERE AYRILIK (Md.26/1-b)
Belirlenen nitelikte İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI veya İŞYERİ HEKİMİ görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için BEŞBİN Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, Sağlık personeli görevlendirmeyen işverene İKİ BİN BEŞ YÜZ Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

125 GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERE AYRILIK (Md.26/1-b/c/)
Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli ihtiyaçlarını yerine getirmeyen işverene, her bir ihlal için AYRI AYRI BİNBEŞYÜZ Türk Lirası, İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayan işverene her bir ihlal için AYRI AYRI BİNBEŞYÜZ Türk Lirası,

126 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE AYKIRI DAVRANMA (Md.26/1-d-ç)
3. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen işverenlere AYRI AYRI TÜRK LİRASI 4. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için AYRI AYRI BİN TÜRK LİRASI,

127 (Md.26/1-ç) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirmelerine engel olan işverenlere her bir ihlal için AYRI AYRI BİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI, Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene ÜÇBİN TÜRK LİRASI, aykırılığın devam ettiği her ay için DÖRTBİNBEŞYÜZ Türk Lirası,

128 (Md.26/1-ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene BİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI

129 (Md.26/1-d) Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım hükümlerine aykırı hareket eden, Tahliye ile ilgili yükümlülüklerine yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için BİN TÜRK LİRASI, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

130 (Md.26/1-d) İş kazalarının ve Meslek Hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli olan incelemeleri yapmayan ve bunlarla ilgili raporları düzenlenemeyen İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan, Veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylar inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen (Ramak Kala Raporları) her bir yükümlülük için AYRI AYRI BİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI

131 (Md.26/1-d) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde
Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını,öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik SGK Kurumuna Bildirmeyen işverene İKİBİN TÜRK LİRASI

132 (Md.26/1-e) Kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç 10 günde içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen Sağlık hizmeti sunucularına İKİ BİN TÜRK LİRASI, Meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularına İKİN BİN TÜRK LİRASI

133 (Md.26/1-f-g) İşçilerine sağlık gözetimine tabi tutmayan ve sağlık raporu almayan işverene her çalışan için BİN TÜRK LİRASI Çalışanlarını,RİSKLER, YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR, İLK YARDIM,TAHLİYE gibi işyerinde tehlike oluşturan hususlarda bilgilendirmeyen işverene her bir çalışan için BİN TÜRK LİRASI

134 (Md.26/1-ğ-h) Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimleri sağlamayan işverene her bir çalışan için BİN TÜRK LİRASI Çalışan Temsilcilerine,çalışanlarına ve varsa Sendika temsilcilerine görüşlerini aktarma ve çalışmalara katılma imkanı sağlamayan işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı BİN TÜRK LİRASI

135 (Md.26/1-ı) İşyerinde çalışan sayısına orantılı olarak Çalışan Temsilcisi atamayan ve birden fazla temsilcinin bulunduğu işyerlerinde Baş Temsilci belirlemeyen işverene BİN TÜRK LİRASI Çalışan Temsilcilerinin belirlemiş olduğu Tehlikeleri önlemek için çalışma yapmayan işverene BİN BEŞ YÜZ TÜRK LİRASI

136 İş Güvenliği Kurulunu oluşturmayan işverene İKİ BİN TÜRK LİRASI
(Md.26/1-i-J) İş Güvenliği Kurulunu oluşturmayan işverene İKİ BİN TÜRK LİRASI İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonunu sağlamayan, yükümlülüğünü yerine getirmeyen YÖNETİCİLERE BEŞBİN TÜRKLİRASI

137 (Md.26/1-k) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya Eğitim kurum kurumlarında ve OSGB Birimlerinde denetim ve kontrol yapılmasına engel olan işverene BEŞ BİN TÜRK LİRASI

138 (Md.26/1-l) Verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi ON BİN TÜRK LİRASI ve belirlenmiş olan yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren için ihlale uğrayan her işçi için getirilmediği her ay BİN TÜRK LİRASI

139 (Md.26/1-m) Büyük kaza önleme politikasını hazırlamayan işverene ELLİ BİN TÜRK LİRASI Güvenlik Raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerine faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan,veya durdurulan işe devam eden işverene SEKSEN BİN TÜRKLİRASI

140 (Md.26/1-n) Çıkartılmış olan Yönetmelik Hükümlerine uymayan işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak BİN TÜRK LİRASI

141 CEZALARIN TATBİKİ ve SÜRE
İdari Para Cezaları Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüklerince verilir. Verilecek Cezalar tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenir İdari Para cezaları Tüzel kişiliği olmayan Kamu Kurum ve Kuruluşları adına da düzenlenir. Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 Sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

142 BAKANLIĞIN BELGELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA DA İSTEYEBİLECEKTİR.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 Sayılı Kanun kapsamında yapacağı İnceleme, Kontrol ve denetimlere ilişkin belge ve bilgileri ELEKTRONİK ORTAMLAR üzerinden de isteyebilecek, kendiside yine ELEKTRONİK ORTAMLAR üzerinden ONAY, YETKİ ve BİLGİ verebilecektir.

143 GENEL DEĞERLENDİRME VE TARTIŞMA
SORULARIN YANITLANMASI


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları