Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşen APAYDIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşen APAYDIN."— Sunum transkripti:

1 Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşen APAYDIN

2

3 Derneğin Amaçları

4  Türk vatandaşı olmak  İ statistik ve olasılık dalında yüksek ö ğ renim görmüş olmak veya fen, mühendislik, beşeri, idari ve sosyal bilimler dallarında en az lisans derecesine sahip olup, istatisti ğ i meslek gere ğ i kullanıyor olmak,  Dernek üye kayıt formunu doldurup imzalayarak vermektir.

5  İstatistikçilerin Özlük Haklarına İlişkin Çalışmalar  Kamuda çalışan istatistikçilerin ek gösterge durumları ile ilgili TBMM’de girişimler  Bakanlarla Görüşmeler  Matematikçiler Derneği ile Kamuda çalışanların haklarını korumak için strateji belirleme toplantısı  Türk istatistik Derneği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Ekonomik, Sosyal, Demografik ve Her Konuda Yapılan Araştırmalarda İstatistikçilere Olan Gereksinim ve Gerekçeleri” başlıklı metnin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Genel Müdürlüklere gönderilmesi

6  Uluslararası İstatistik Enstitüsü (International Statistical Institute) 23 Agustos 2011 tarihinde Dublin’de, Ulusal ve Bölgesel İstatistik Derneklerinin katıldığı bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantı, Türk İstatistik Dernegi’nin uluslararasi platforma tasinmasi ve diğer uluslar arası derneklerle işbirliğinin sağlanması açısında oldukça önemli bir başlangıç olmuştur.

7  Kurum Ziyaretleri  TÜİK Resmi İstatistik Programı kapsamında, 6. Resmi İstatistik Konseyi, 30-Mart-2011 7. Resmi İstatistik Konseyi, 26 Ekim 2011 8. Resmi İstatistik Konseyi, 29 Mart 2012 9. Resmi İstatistik Konseyi, 28 Mart 2013

8  Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Destek Programı  Ankara Kalkınma Ajansı,2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında İkinci proje olarak; Türk İstatistik Derneği’nin yürütücülüğünde Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’un ortaklığında “Ankara Kenti Yabancı Öğrencilerle Zenginleşiyor” projesi tamamlanmıştır.

9  Veri Toplama Uzmanı (anketör) Meslek Tanımı f) Hazırlanan tanımlar ve rapor Mesleki Yeterlilik Kurulu’na gönderilmiştir. Aralık 2012

10 İSTATİSTİK, Journal of the Turkish Statistical Association is a refereed journal which publishes papers containing original contributions to probability, statistics and the interface of them with other disciplines where prosperity of scientific thought emerges through innovation, vitality and communication on interdisciplinary grounds. The Journal is published four-monthly. The media of Journal is English. The main areas of publication are probability and stochastic processes, theory of statistics, applied statistics, statistical computing and simulation, and interdisciplinary applications in social, demographic, engineering, physical, medical, biological, agricultural, computer science, management science, econometrics, etc.

11 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Bölüm Başkanları Toplantısı 20 Nisan 2013 ANKARA

12

13 Lisans öğrenimi görmekte olan öğrencilerin hazırladıkları projelerini sunabilecekleri bildiri oturumları, poster sergileri, panel gibi etkinliklerden oluşacak bir program kapsamında organize edilen İstatistik Öğrenci Kolokyumu, öğrenciler arasındaki bilgi akışına ve paylaşımına zemin hazırlamak, öğrencilerimiz arasında bilimsel bir tartışma ortamı yaratarak, istatistikçi kimliğinin hedef kitlemiz olan öğrencilerimiz arasında da gerçek yerini ve anlamını bulmasına bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

14 İstatistik biliminde çok geniş bir konu yelpazesinde, yapılmış olan bilimsel çalışmaların farklı meslek mensuplarıyla paylaşılması ve her alanda yer alan istatistik biliminin ileriye yönelik olarak çok daha bilinçli bir şekilde kullanımının sağlanması hedeflenmektedir. Bilim camiası, uzmanları, istatistiği kullanan ve istatistiği konuşanları ve bu alanda bilimsel çalışması olan araştırmacıları bir araya getirerek, bilgi akışına ve paylaşımına zemin hazırlamayı ve bilimsel bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

15 Lise Öğrencileri için İSTATİSTİK FARKINDALIĞI TÜBİTAK Projesi

16 9 – 11 Yaş Grubu için İSTATİSTİK OKUR YAZARLIĞI MEB Projesi -

17 SENARYO YARIŞMASI İSTATİSTİK OKUR YAZARLIĞI

18 SON BAŞVURU; 16 EYLÜL 2013

19

20 www.turkistatistik.org turkistatistik@yahoo.com gre web: http://www.istkon8.org


"Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşen APAYDIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları