Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ"— Sunum transkripti:

1 ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ 33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği DİĞER VERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009

2 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2
5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde bulunan yasal düzenlemeler.

3 KAPSAM ve daha eski model araçlar, ve daha eski model, mevcut olmayan veya araç vasfı kalmayan araçlar, tarihinden önce çalınan araçlar, tarihinden önce Noter Satış Senedi ile satılan araçlar.

4 Bu Kanun kapsamında hurdaya ayrılabilecek taşıtlar
otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi taşıtları v.b. Motosikletler, Minibüs, Panel van, Motorlu karavan, Otobüs v.b. Kamyonet, Kamyon Çekici Tanker v.b. Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker v.b. İl Özel İdarelerine (bedelsiz) teslim edilecek taşıtlar MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlar

5 Kanun hükmünden faydalanabilecek olanlar;
Gerçek ve tüzel kişiler, Mirasçılar, Veli, vasi, kanuni temsilciler, Özel vekaletname ile tayin edilen vekiller. Maddenin 4. fıkra kapsamındaki başvuruların bizzat mükellef, veli, vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

6 Mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli olan
taşıtları üzerinde sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, Üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan; Mülkiyeti muhafaza, rehin ve haciz gibi benzeri şerhlerin bulunması halinde bu şerhler kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır. 00000

7 1979 VE DAHA ESKİ MODEL TAŞITLAR

8 TESLİM EDİLMESİ HALİNDE
1979 veya daha eski model araçların hurdaya ayrılması 30 Haziran 2010 tarihine kadar; İl Özel İdarelerine(BEDELSİZ) MKEK Hurda Müdürlüklerine TESLİM EDİLMESİ HALİNDE Tarihine Kadar Tahakkuk Etmiş; MTV, GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI, VERGİ CEZALARI, ’e kadar tescil plakasına kesilen İDARİ PARA CEZALARI, TERKİN EDİLECEK. TESCİL KAYDI SİLİNECEK. MTV MÜKELLEFİYETİ SİLİNECEK. 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HACİZLER KALDIRILACAKTIR.

9 İL ÖZEL İDARELERİNE (BEDELSİZ) TESLİM EDİLECEK ARAÇLAR
(l)Sayılı tarifede yer alan; Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi taşıtları v.b. Motosikletler, (ll) Sayılı tarifede yer alan; Minibüs, Panel van, Motorlu karavan, Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker v.b.

10 MKEK HURDA MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM EDİLEBİLECEK ARAÇLAR
ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ 56 SERİ NO.LU TEBLİĞİ GEREĞİNCE; 1979 Model ve daha eski KAMYON TANKER ÇEKİCİ (3500 kg. İstihap Haddini aşan) Sürücüsü dahil 16 ve üzeri insan taşıma kapasiteli OTOBÜS

11 HURDAYA AYIRMA İŞLEMİNDE ÖNEMLİ ŞARTLAR
28 Şubat 2009 tarihi itibariyle, YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI DIŞINDA; Bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca TİCARİ veya MESLEKİ FAALİYETTEN dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından araçları üzerinde, Trafik Tescil kayıtlarında aracın sahibi adına kayıtlı bulunması halinde 6183 sayılı Kanun kapsamında konulan hacizlerin haricinde üçüncü şahıslarca bu araçlar için haciz konulmamış ise, BAŞVURU YAPILABİLECEKLERDİR.

12 30 HAZİRAN 2010 TARİHİNE KADAR; ARACINI HURDAYA AYIRMAK İSTEYENLER İLE
31 ARALIK 2009 TARİHİNE KADAR ARACINI ADINA KAYIT VE TESCİL ETTİRMEK İSTEYENLER EK-1 DİLEKÇE İLE VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU YAPMAK ZORUNDADIRLAR.

13 İL ÖZEL İDARESİNE TESLİM
EK-1 VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI EK-4 TRAFİKTEN YAZI (6183 sayılı kanun dışında haciz bulunmadığına ilişkin ) EK-5 İL ÖZEL İDARESİNE BAŞVURU ( Araç teslimi) EK-6/7 TRAFİK KURULUŞUNA BİLDİRİM+ HURDAYA ÇIKARMA SONUÇ TERKİN VE HACİZ KALRDIRMA İŞLEMİ NOT: Vergi Dairesine bildirmek kaydıyla haciz kaldırma işlemini Trafik Tescil re’sen yapabilir

14 BAŞVURU YAPILABİLECEK MKEK HURDA MÜDÜRLÜKLERİ
KIRIKKALE İZMİR (Aliağa) KOCAELİ (Seymen)

15 MKEK HURDA MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM
MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru 6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunanlar MKEK bünyesindeki trafik tescil kuruluşuna veya tescil kaydının bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşuna 6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunmayanlar Herhangi bir Trafik Tescil Kuruluşuna Hurdaya ayırma işleminden sonra araç teslimi yapılacaktır. Teslim işleminden sonra MKEK Hurda Müdürlükleri tarafından Ulaştırma Bakanlığına gönderilen tutanak Bakanlık tarafından Vergi Dairesine gönderilecektir. SONUÇ Terkin ve Haciz kaldırma İşlemi

16 İL ÖZEL İDARELERİ VE MKEK’NUN TESLİM ALDIĞI ARAÇLAR
Teslim İşlemleri, Satış Kazançları, Yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar, HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM ve HARÇTAN MÜSTESNADIR. TRAFİK TESCİL KAYITLARI SİLİNEN ARAÇLARIN İLK İKTİSABINDA İNDİRİM KONUSU YAPILAN KDV KAYITLARDAN ÇIKARILMAYACAKTIR.

17 On beş günlük dönemler halinde her ayın 5. ve 20. günü akşamına kadar
MKEK Hurda Müdürlüğüne teslim edilen araçlara ait listeler Ulaştırma Bakanlığınca; On beş günlük dönemler halinde her ayın 5. ve 20. günü akşamına kadar - Mükellefin MTV yönünden bağlı olduğu Vergi Dairelerine gönderilecektir.

18 Aracının tescil kaydını yaptırmamış olanlar
Hurdaya çıkarma işlemleri herhangi bir TRAFİK TESCİL KURULUŞU tarafından yapılabilecektir. Ancak, MKEK teslimlerinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında haciz bulunan araçlar için hurdaya çıkarma işlemi tescil kaydının bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşunda veya MKEK Hurda Müdürlükleri içerisindeki Trafik Tescil birimlerince yapılacaktır. Hurda işlemini (alıcının) ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda tescili yapıldıktan sonra hurdaya çıkarabileceklerdir. Aracının tescil kaydını yaptırmamış olanlar İl Özel İdaresine teslim edilen araçlar için Ayrıca, tescil belgesi düzenlenmeyecektir.(Başvuru tarihinde hurdaya ayrılmış olacaktır.)

19 Hurda işleminden sonra Trafik Tescil Birimince “HURDAYA ÇIKARILMIŞTIR”
Hurdaya ayırma işlemini 2010 yılı içinde ( tarihine kadar) yaptıranlar 2010 OCAK MTV borcunu ödemek zorundadırlar. Hurda işleminden sonra Trafik Tescil Birimince “HURDAYA ÇIKARILMIŞTIR” damgası vurulmuş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”nun onaylı bir örneği Vergi Dairesine gönderilecektir. (3 iş günü içinde)

20 MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER
5/7/2003 TARİHİNDEN ÖNCE ÇALINAN MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER

21 Çalınma Tarihinden Bulunma Tarihine Kadar,
Vergi Dairesi Kayıtlarında Taşıtının 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalındığına İlişkin Bilgi Bulunan Mükellefler Çalınma Tarihinden Bulunma Tarihine Kadar, Henüz Bulunmadıysa 5/7/2003 Tarihine Kadar Olan Vergilendirme Dönemlerine Ait Olup; Tarihi İtibarıyla Ödenmemiş Olan; -Motorlu taşıtlar vergisi, -Gecikme zammı, -Gecikme faizi, -Vergi cezaları, -Tescil Plakasına Kesilen Trafik İdari Para Cezaları İlgili Vergi Dairesi Tarafından Mükellef Başvurusu Beklenilmeden Terkin Edilecektir.

22 25/5/1997 TARİHİNDEN ÖNCE NOTER SATIŞ SENEDİYLE SATIŞI YAPILAN TAŞITLAR

23 İlgili Vergi Dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden
30 SERİ NO.LU MTV GENEL TEBLİĞİ İLE DÜZELTME ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TERKİN EDİLEMEYEN İşlem tesis edilmiş ( Alıcı adına tescili olan) ve tahakkuk etmiş olan ( Terkin edilemeyen) Motorlu Taşıtlar Vergileri Gecikme Zamları Gecikme Faizleri Vergi Cezaları ile tarihinden önce tescil plakasına kesilen İdari Para Cezaları İşlem tesis edilmemiş (Alıcı adına tescili olmayan) satıcılar adına tahakkuk etmiş; Motorlu Taşıtlar Vergileri Gecikme Zamları Gecikme Faizleri Vergi Cezaları ile tarihinden önce tescil plakasına esilen İdari Para Cezaları İlgili Vergi Dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden TERKİN edilecektir. Ayrıca, 31.ARALIK.2009 tarihine kadar alıcı adına tescilin yapılması halinde, düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecektir.

24 Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar RED ve İADE edilmeyecektir.

25 1979 VE DAHA ESKİ MODEL ARAÇLAR HAKKINDA DÜZENLENEN TABLO
DAİRESİ MÜKELLEF SAYISI ARAÇ VERGİ ASLI (TL) GECİKME ZAMMI (TL) ALAADDİN 15.349 13.590 ,30 ,60 AKŞEHİR 1.519 ,31 ,62 BEYŞEHİR 1.030 2.827 ,14 ,19 CİHANBEYLİ 462 ,94 ,90 ÇUMRA 993 ,55 164,978,67 EREĞLİ 2.095 ,59 ,84 ILGIN 954 ,37 ,17 KULU 677 ,11 ,26 SEYDİŞEHİR 1.009 ,72 ,04 BOZKIR 324 ,83 ,11 ÇELTİK 35 16.327,50 4.119,87 DOĞANHİSAR 146 15.965,89 7.937,80 GÜNEYSINIR 50 53 3.097,00 556,89 HADİM 54 20.106,39 7.215,94 HÜYÜK 77 15.704,15 498,16 KADINHANI 440 452 ,67 ,67 KARAPINAR 1.124 ,71 ,18 SARAYÖNÜ 341 ,67 ,97 YUNAK 364 ,59 ,17 TOPLAM 27.043 27.096 ,43 ,38


"ESKİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLARIN TASFİYESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları