Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K İŞİ SEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLER İ NDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMEL İ K (02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmı ş tır.)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K İŞİ SEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLER İ NDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMEL İ K (02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmı ş tır.)"— Sunum transkripti:

1 K İŞİ SEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLER İ NDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMEL İ K (02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmı ş tır.)

2 İSG-503 İŞ GÜVENLİĞİ VE MEVZUATLAR Hazırlayanlar: 400513071 Emine Burçin ÇETİNKAYA 400513067 Mahmut Nedim DERYA 400513079 Semiha Elif ERİŞ Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin IŞIK

3 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 4 1. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 2. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 3. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. 4. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

4 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) NEDİR? (29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine göre) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi

5 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM HANGİ AMAÇLA KULLANILIR? İş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır

6 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR? Risklerin; toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır.

7 İŞ KAZALARINDAN ETKİLENME ORANLARI (Yaralanmaların % 52 si kaymalardan kaynaklanmaktadır)

8 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için herkese bir takım sorumluklar düşer.

9 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? o Genel bir önleme ve koruma politikası geliştirmeli, o İşyerindeki muhtemel riskleri değerlendirmeli ve koruyucuları risklere ve koşullara göre seçmeli, o Seçilen koruyucular sözleşme türüne bakılmaksızın tüm çalışanlara ücretsiz olarak verilmeli, o Riskler hakkında çalışanlar bilgilendirilmeli, o Kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlamalı, o Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli, o Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurmalıdır.

10 ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI NELERDİR? o Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve muhafaza etmeli, o Kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmelidir.

11 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR? •KKD’nin kendisi risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, iş koşullarına, kullanan işçinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir. •Seçilecek KKD’nin CE işareti taşımasına dikkat edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır •Kişisel koruyucu donanımın taşıması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir.

12 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİ VE KULLANIMI Tüm kişisel koruyucu donanımlar;  Tam koruma sağlamalıdır.  Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.  Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.  Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.  İşyeri şartlarına uygun olmalıdır.  Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları,özellikle kullanım süreleri; riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenmelidir.

13 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11 Mart 2012 tarih ve 28230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. •Basit Yapıdaki Kişisel Koruyucu Donanımlar KATEGORİ I •Kategori I ve III dışındaki tüm KKD’ler KATEGORİ II •Karmaşık yapıdaki KKD’ler KATEGORİ III KKD’lerin kategorizasyonunda, kişisel koruyucu donanımın hangi riske karşı koruma sağladığı önem taşır. KKD’ler koruma sağladığı riskin ciddiyetine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon, CE işaretlemesi yapılırken doğru uygunluk değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriterdir. KKD NASIL SINIFLANDIRILIR?

14 Kategori I Basit Tasarım Kategori I Basit Tasarım Kategori II Kategori III Karmaşık Tasarım Kategori III Karmaşık Tasarım Ürün kalite inceleme sistemi Teknik Dosya AT Tip İncelemesi Son ürün için AT kalite kontrol sistemi Son ürün için AT kalite kontrol sistemi AT uygunluk beyanı 0312

15 AT TİP İNCELEME BELGESİ Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen, kategori II ve III için KKD modelinin ‘KKD Yönetmeliği’ hükümlerine uygunluğunu gösteren belgedir. CE UYGUNLUK BELGESİ İmalatçının, KKD yönetmeliğinin bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bir KKDnin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir. Bu işareti taşıyan ürünlerin, KKD Yönetmeliğinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığı varsayılır.

16 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR Avrupa Komisyonu tarafından ; UNIVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinde yer alan; Genel vücut koruyucuları (giysiler), Ayak ve bacak koruyucuları, El ve kol koruyucuları ile baş koruyucu donanımları için AT Tip İnc. Belgesi, Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

17 KİŞİSEL KORUYUCULARIN SINIFLANDIRILMASI Solunum Koruyucuları Baş ve Yüz Koruyucuları Kulak ve Göz Koruyucuları Düşmeye Karşı Koruyucular Ayak- Bacak Koruyucuları Koruyucu Giysiler El ve Kol Koruyucuları Sürekli geliştirilen kişisel koruyucuları insan vücudunda korudukları bölgeye göre şöyle sınıflandırabiliriz:

18 Baş koruyucuları;  Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler, BAŞ VE YÜZ KORUYUCULARI  Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri), Özellikle kadın işçilerin saçlarının makinelerin hareketli aksamına (miller,kayışlar, volanlar, zincirler, matkaplar, dişliler) kaptırılmaması ve kazaya uğramamaları için saçlarını örten başörtüsü veya saç filesi şeklinde korunma malzemesidir.  Koruyucu başlık (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)

19 BARET Tesislerde çalışan kişilerin herhangi bir kaza anında darbelere, cisim düşmesine ve temas anında ( alçak gerilimde ) elektrik çarpmalarına karşı başı koruyan güvenlik ( şapkası ) malzemesidir. Yüksek bir yerden aşağıya düşen cismin başa isabet etmesi, başın sert bir yere çarpması, fırlayan bir cismin başa vurması, hareket halindeki bir yükün veya taşınan bir malzemenin başa çarpması ve yüksek bir yerden düşmede başın yere vurması şeklindeki tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik koruyuculardır. BAŞ VE YÜZ KORUYUCULARI KULLANIM ALANI: KULLANIM ALANI: Galerilere girerken, LNG, LPG tank sahasına girerken, İnşaat işlerinde çalışırken, Yüksek yerlerde çalışırken, Elektrik işlerinde kullanılır.

20 BAŞ VE YÜZ KORUYUCULARI BARETİN BÖLÜMLERİ

21 BARET KULLANILMADIĞINDA: BARET KULLANILMADIĞINDA: Elektrik şokları; şoklar ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalara. Başa çarpma; düşen veya fırlayan nesneler burkulmalara, çatlamalara ve beyin sarsıntısına neden olur. Maddelerin sıçramaları, dökülmeleri, damlamaları; gözleri ve cildi tahriş edebilir ve yakabilir. BAŞ VE YÜZ KORUYUCULARI

22 Yüz koruyucuları; Şeffaf Yüz Siperi : Kimyasal ve metal sıçramalar ile kıvılcımlara karşı yüzü ve gözleri korumak için kullanılır. Isı Siperi : Isı Siperi : Yüzü ısıya karşı korumaktadır. Fırın vs. gibi aşırı sıcak ortamın karşısında ortam ısısından yüzün korunmasında % 50-60 oranında ısı düşüşü sağlamaktadır. Kaynakçı Yüz Siperi : Elektrik kaynağı ışınlarına ve ısıya karşı yüzü ve gözü korumak için kullanılır. El ile tutularak kullanılan tipleri olduğu gibi baş bandına takılan veya barete monte edilen tipleri de bulunmaktadır.

23 GÖZ KORUYUCULAR Göz Koruyucular; Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük) X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared gözlükleri Yüz siperleri Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)

24 GÖZ KORUYUCULAR GÖZLÜK Gözlerin tehlikelerden, fiziksel ve kimyasal etkiler altında kalmalarından veya radyasyonlardan korunmaları amaçlı kullanılan koruyucu donanımdır. KULLANIM ALANI: •Taşlama yaparken, •Matkap veya el bireyzi kullanılırken, •Beton, çimento ve tezgâhlarda taşlama yaparken, •Spreyli ve tabancalı boya işlerinde, •Basınçlı hava ile temizleme yaparken, kazanları temizlerken,

25 •Testere ile kesme işlemi yaparken, •Soğutma gazı, her türlü kimyasal madde, nafta, asit baz ve alkali içeriğine sahip maddeler üzerinde çalışırken, •Yüksek gerilim sigortalarını değiştirirken, •Kaynak yaparken veya kesme için üfleç (kaynak)kullanırken, •Kazan ateşini gözlerken, •Erimiş metallerle çalışırken, •Çok rüzgârlı ortamlarda çalışırken, GÖZ KORUYUCULAR

26 KAYNAK MASKESİ Çalışanın yüzünü ve gözünü kaynak yaparken açığa çıkan zararlı ışınlardan kıvılcımlardan ve sıçrayan çapaklardan koruyan güvenlik malzemesidir. KAYNAK MASKESİ KULLANILMADIĞINDA Gözlerde şişmelere kızarıklıklara ve kaçan çapak parçaları körlüğe sebep olmaktadır.

27 KULAK KORUYUCULARI Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar

28 KULAK KORUYUCULARI KULAKLIK 80 Desibel’ in ( dB ) üzerindeki zararlı ses ve gürültülerin kulağa zarar vermesini engellemek amacıyla kullanılan güvenlik malzemesidir. Bu tip koruyucular duymamızı tamamen kaldırmayıp 20-30 desibel nispetinde ses veya gürültünün seviyesini azaltır. KULLANIM ALANI: Gürültünün yüksek olduğu yerlerde, Jeneratör dairesinde, Kazan dairesi, Çim biçme makinesi kullanırken

29 KULAK KORUYUCULARININ KULLANILMASI Kulak koruyucularının etkili bir şekilde kullanılmasının sağlanması için koruyucunun;  NASIL  NEREDE  NE ZAMAN Takılıp çıkartılacağı öğretilmelidir.

30 8 saatlik çalışma süresinde işbaşında 5 dakika koruyucusuz çalışmak hiç koruyucu kullanmamakla eşdeğerdir.

31 Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar Parmak koruyuculu ayakkabılar Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları Anti statik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları AYAK KORUYUCULARI

32 KULLANIM ALANI Elektrikli işlerde, Depolama, taşıma işlerinde, Tüm bakım onarım işleri yapılan işlerde, Kaygan zeminde çalışma işlerinde, Islak, sıcak, soğuk ve su içinde çalışma işlerinde Kimyasallarla çalışmada AYAK KORUYUCULAR KULLANILMADIĞINDA Elektrik çarpması, ayakta incinme, kırık, tahriş, yanma, donma, parmakta kırık, çıkık, zedelenme, kopma gibi durumlar oluşabilmektedir. AYAK KORUYUCULARI

33 SOLUNUM KORUYUCULAR Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler Hava beslemeli solunum cihazları Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları

34 MASKE Toz, duman, kimyasal buharı vb durumlara karşı koruma sağlayan güvenlik malzemesidir. Maskelerde amaç, zehirli ve zararlı ortamda akciğerlere temiz hava gitmesini sağlamaktır. SOLUNUM KORUYUCULAR KULLANIM ALANI: KULLANIM ALANI: Kimyasallarla ilgili çalışmalarda, Kaynak işlerinde, İlaçlama işlerinde, Boyama işlerinde, Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan işlerde, Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğuk hava depolarında, vb…

35 SOLUNUM KORUYUCULAR Kullanılan Gaz ve Toz Maskeleri Tam Yüz Gaz Maskesi : Çeşitli gazlara karşı gözleri, yüzü ve solunum organlarını korur. Yarım Yüz Maskesi : Zehirli veya rahatsız edici gaz, duman, tozlara karşı solunum organlarını korumak için kullanılır. Gaz Filtreleri : Gaz Filtreleri : Her türlü zehirli ve zararlı gazlara karşı üretilmiş aktif kömürlü filtrelerdir. A : Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre (Kaynama noktası >65 ̊C) B : İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre E : Asit gazları için kullanılacak filtre K : Amonyak ve türevler için kullanılacak filtre GAZ ve BUHAR FİLTRELERİNDE SEÇİM TABLOSU

36 Kullanım Süreleri SOLUNUM KORUYUCULAR Gaz filtrelerinin depolama süreleri:  A Tipi 5 yıl  B tipi 4 yıl  E,K,Hg. Tipi 3 yıldır. ! Mühürlü bandı açıldığında, kullanılmasa bile en fazla 6 ay sonra atılmalıdırlar.

37 VÜCUT KORUYUCULAR Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi kemer) DÜŞMELERE KARŞI KULLANILAN DONANIM

38 Paraşüt Tipi Emniyet Kemerleri : Bina, fabrika, baraj inşaatlarında, montaj işlerinde yüksekte yapılan işlerde çalışanları düşmelere karşı koruyucu, kuyu veya kanalizasyonlarda zehirli gaz bulunan tanklarda yapılan çalışmalarda yaralanma veya bayılma durumunda kurtarıcı aparattır. Güvenlik Ağları : İpleri doyurulmuş naylondur. Emniyet kemeri kullanılmayacak yerlerde veya emniyet kemerine ek bir emniyet olarak kullanılır.

39 VÜCUT KORUYUCULAR Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum) Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme vb.) Kimyasallardan korunma sağlayan giysi İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi Isıya dayanıklı giysi Termal giysi Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi Toz geçirmez giysi Gaz geçirmez giysi Flüoresan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri) KORUYUCU GİYSİLER

40 KULLANIM ALANI •Kimyasallarla ilgili çalışmalarda, •Soğuk alanlarda çalışmalarda, •Sıcak alanlarda çalışmada, •Yağmur ve suyun var olduğu ortamlarda çalışmalarda, •Soğutucu gazlarla çalışmalarda KORUYUCU GİYSİ KULLANILMADIĞI DURUMLARDA KORUYUCU GİYSİ KULLANILMADIĞI DURUMLARDA Elektrik çarpabilir, kimyasal madde üzerine döküldüğünde ciltte tahriş, yaralanma olabilir, aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan dolayı vücutta yanıklar oluşabilir, sıcak soğuk ortamlardan dolayı ısı çarpması olabilir, gazlarla çalışmada tahriş yaralanmalar olabilir. VÜCUT KORUYUCULAR

41 EL – KOL KORUYUCULAR ELDİVENLER El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin ellerine ve yapacakları işe uygun seçilmiş olmalıdır. KOLLUKLAR Ateşe, suya, yakıcı sıvıların sıçramalarına karşı ve cam kesme işlerinde kesilmeye karşı kullanılır.

42 Sıcaklığa karşı ve döküm işlerinde : Deri eldiven Asitlerle çalışmalarda : Neopren, nitril kauçuktan ve PVC’den yapılmış eldiven Saç ve ağaç kesme işlerinde : Deri eldiven Yüksek gerilim elektrik işlerinde : Kauçuk eldiven (gerilime uygun) Cam ve metal sanayi ile kasap işleri : Naylon kaplı çelik örgülü eldiven EL – KOL KORUYUCULAR ELDİVENLERİN KULLANIM ALANI

43

44 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEST LABORATUARI KURULMASI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEST LABORATUARI KURULMASI PROJENİN GENEL AMACI •Bu projenin genel amacı özellikle piyasa gözetimi destek laboratuarlarının etkin çalışmasına odaklanarak iç pazarda AB müktesebatının uygulanmasına katkıda bulunmaktır. PROJENİN SOMUT AMACI •Piyasa gözetimi ve denetimine destek amacı ile Kişisel Koruyucu Donanımların testlerini yapacak laboratuarın kurulmasına, •KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) sektöründe, teçhizatlı ve kendi kendine yeterek ilgili piyasa gözetimi ve denetimi testlerini sürdürecek Piyasa gözetimi ve denetimi destek laboratuarlarının ulusal sisteminin güçlendirilmesine, katkıda bulunmaktır.

45 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN FAALİYETLER: •KKD Test Laboratuvarları için gerekli ekipmanların ihalesi ve alımının yapılması •Ankara İSGÜM ve Genel Müdürlük personelinin (mühendisin), alınan ekipmanların temel kullanımı ile ilgili eğitilmesi •Ankara İSGÜM ve Genel Müdürlük personelinin, İSGÜM’de yapılacak olan KKD testleri ile ilgili pratik olarak eğitilmesi •Ekipmanların temini ve kurulumundan sonra, yapılacak olan KKD testleri ve ilgili Avrupa standartları ile ilgili teorik ve pratik eğitimin çalıştay şeklinde İSGÜM laboratuvarlarında gerçekleştirilmesi KURULACAK OLAN LABORATUARLAR VE YAPILACAK OLAN TESTLER: •Yüksekten düşmeye karşı koruyucular: Çekme ve kırılma testleri •Ayak koruyucuları: Yarılma ve delinme testleri, anti-statik dayanım testi, şok s dayanım testi •Baş Koruyucuları: Darbe ve delinme testleri •Göz koruyucuları: Darbe testi •El-kol koruyucuları ve koruyucu giysiler: Yarılma ve delinme testleri, ısı ve yangın koruma testleri, yüksek görünürlük testi, aşınma testi

46 ! ÖRNEKLER !

47

48

49

50

51

52

53

54 TEŞEKKÜRLER

55 KAYNAKLAR  Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) - İmalatçılar tarafından kullanıcılara sağlanacak bilgilerin hazırlanmasına ilişkin kılavuz  Üye Devletlerin Kişisel Koruyucu Donanıma İlişkin Yasalarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 21 Aralık 1989 Gün Ve 89/686/Eec Sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması Hakkındaki Yönlendirici İlkeler  Universal Sertifikasyon Ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ  ÇSGB Kişisel Koruyucu Donanım Eğitim Sunumu  ÇSGB Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirmesi Broşürü  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik  Mühendis ve Makine Dergisi Cilt: 48 Sayı: 567 – Mevzuatlar Standartlar Uygulamalar  Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğ


"K İŞİ SEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLER İ NDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMEL İ K (02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmı ş tır.)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları