Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİYODİK TABLO BÜTÜN MADDELERİN TEMELİNDE ELEMENTLER BULUNUR..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİYODİK TABLO BÜTÜN MADDELERİN TEMELİNDE ELEMENTLER BULUNUR.."— Sunum transkripti:

1 PERİYODİK TABLO BÜTÜN MADDELERİN TEMELİNDE ELEMENTLER BULUNUR..

2

3 Elementlerİn Semboller İle
Elementin Latince adının ilk harfi büyük, varsa 2. harfi küçük harf ile yazılır. Elementlerİn Semboller İle gösterİlmesİ

4 İLK 20 ELEMENT

5 BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER ELEMENTLER

6 Öğreneceğimiz kazanımlar
1. Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar. 1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır. 1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır. (BSB-5, 6, 7). 1.4. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder. 1.5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yasamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. (FTTC-29, 32).

7 CEVAPLAR BULUNMALIYDI...
BAZI SORULARA CEVAPLAR BULUNMALIYDI...

8

9 özellik gösterdiği fark edip bu üç elementten bir grup oluşturdum.
Sayın Johann Döbereiner elementlerle ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında yaptınız. Çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? e Elementlerden üçlü gruplar oluşturdum. Lityum, Sodyum ve Potasyum benzer özellik gösterdiği fark edip bu üç elementten bir grup oluşturdum.

10 Son zamanlarda elementlerle uğraşıyorum
Son zamanlarda elementlerle uğraşıyorum.Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri sıraladım.Bu sıralamada elementlerin atom ağırlıklarını göz önünde bulundurdum.Duyduklarıma göre Lothar Meyer adlı meslektaşım da aynı çalışmayı yapmış. Sayın Dimitri İvanovic Mendeleyev son zamanlarda yaptığınız çalışmaları bizlerle paylaşır mısınız?

11 iiikkk Gününüzde kullandığınız modern periyodik sistemin temeli benim keşfime dayanmaktadır. Elementleri artan atom numaralarına göre düzenledim. Hatta arkadaşım Glen Seaborg periyodik sisteme iki sıra ekleyerek son şeklini vermiştir. Henry Moseley

12 Periyodik cetvelde sütunlara ve satırlara yerleşmiş 118 element vardır.

13 df Periyodik cetveldeki elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir.

14 Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot adı verilir.
Toplam 7 periyot vardır.

15 1. Periyot kısa bir periyot olup sadece Hidrojen(H) ve Helyum(He) elementlerini içerir.

16 2. Periyotta sekiz element vardır
2.Periyotta sekiz element vardır.Bu periyot, Lityum(Li) elementiyle başlar, ile Neon(Ne) biter.

17 PER Periyodik cetvelde benzer özellik gösteren elementler alt altta gelecek şekilde sıralanmıştır.

18 Yukarıdan aşağı doğru olan dikey sıralara Grup adı verilir
Yukarıdan aşağı doğru olan dikey sıralara Grup adı verilir. Grupların özel adları vardır.

19 ALKALİ METALLER olarak bilinir. Bu grubun hepsi metaldir.(H hariç)
1A(1.GRUP): ALKALİ METALLER olarak bilinir. Bu grubun hepsi metaldir.(H hariç) Son katmanlarında 1 tane elektron bulundururlar.

20 DİKKAT unutmayalım! Hidrojen (H) bir AMETALDİR.

21 2A (2.GRUP): TOPRAK ALKALİ METALLERDİR. Bu grubun hepsi METALdir.
Son katmanlarında 2 elektron bulundururlar.

22 Son katmanında 7 elektron bulundururlar.
7A(7.GRUP): ise HALOJENLERDİR Son katmanında 7 elektron bulundururlar. Bu grupta çoğunlukta ametaller vardır.

23 8A (8.GRUP): SOYGAZLAR ya da ASALGAZLARDIR
kk 8A (8.GRUP): SOYGAZLAR ya da ASALGAZLARDIR LG KARARLIDIRLAR Bileşik yapmazlar Son katmanında 8 elektron bulundurur. (2He atomu hariç)

24 Periyodik sistemde 18 grup vardır.Bu gruplar
ssaa Periyodik sistemde 18 grup vardır.Bu gruplar A ve B grubu elementleri olarak sınıflandırılır. Biz sadece A grubunu inceleyeceğiz. B grubu geçiş elementleridir. Hepsi metal dir.

25 aaffd A grubu elementleri periyodik sistemde 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A gruplarından oluşmaktadır.

26 A gruplarının arasında 10 tane B grubu yer almaktadır.

27 NERDEYİM BUL BENİ... ………………………………………. …………. 1A Grup 3.periyod
Aşağıda verilen periyod ve grup numaraları hangi elementlere ait olabilir? Periyodik sistemden yararlanarak boşluklara yazalım. .ELEMENT ADI ………………………………………. …………………. SEMBOLÜ …………. ………….. Na 1A Grup 3.periyod 3AGrup 2.periyod 5AGrup 3.periyod 7AGrup 3.periyod 2AGrup 2.periyod 4AGrup 2.periyod B P Cl Be C

28 METALLER Metallerin hepsi (Cıva elementi hariç) oda koşullarında katıdır. Cıva sıvı metaldir.

29 Metaller esnektir; eğilip bükülebilir.
Parlaktırlar. Işığı yansıtırlar. Metaller sert ve yumuşak olabilir. Tel, levha ve toz haline gelebilir. Birbiri içerisinde eritilerek karışıtırılıp alaşım oluştururlar. Metaller esnektir; eğilip bükülebilir. Elektrik ve ısıyı iyi iletir. Metaller, daima elektron vererek (+) yüklü iyon (katyon) olmak ister. Birbirleriyle bileşik yapmazlar.

30 BAZI METALLER Lityum (Li) Bakır(Cu) Demir (Fe)

31 Magnezyum (Mg) Gümüş(Ag) Potasyum(K)

32 Metaller periyodik sistemin sol tarafın da ve daha çok bulunur.

33 AMETALLER s

34 Isı ve elektriği iyi iletmezler.(Grafit hariç).
Ametallerin yüzeyleri mattır. Kırılgandırlar, tel ve levha haline gelmezler. Bileşiklerinde hem (+) hem de (-) değerlikte olabilirler. Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz hallerinde bulunabilirler. 1A grubunda sadece H ametaldir.

35 Doğada moleküler halde bulunurlar.
Ametaller elektron almaya isteklidirler; çünkü son yörüngelerinde 5, 6, 7 elektron barındırabilirler. Kendi aralarında kovalent bağlı ( e-ortak kullanımlı)bileşik oluştururlar. Ametaller, Metallerle iyonik bağlı (e- alış-verişi ile)bileşik oluştururlar.

36 Ametaller Ametaller periyodik cetvelin genelde sağ tarafında bulunurlar. (H hariç)

37 YARI METALLER Periyodik sistemde; hem metal hem ametal özelliği taşırlar. Fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönüyle metallere benzer. Kimyasal özellikleri bakımdan daha çok ametallere benzer. Parlak ya da mattırlar. Silisyum Bor

38 Yarı metaller kırılgan değillerdir.
Tel ve levha haline getirilebilirler. Yarı metaller elektriği ve ısıyı metallere göre daha az, ametallere göre daha çok iletirler. Bilgisayar ve elektronik araçlarda bolca kullanılır.

39 Yarı metaller 8 tanedir. (Ge) ARSENİK (As) BOR (B) ttTELLÜR (Te)
PPOLONYUM (Po) Yarı metaller 8 tanedir. ANTİMON (At) hjASTATİN (As) GERMANYUM (Ge) SİLİSYUM(Si) A ARSENİK (As)

40 Sayıca en az olan gruptur Metaller ile Ametaller arasında
Yarı metaller Sayıca en az olan gruptur Metaller ile Ametaller arasında yer alırlar

41 CEVAP:C

42 CEVAP:A

43 CEVAP:D

44 CEVAP:C

45 CEVAP:D

46 CEVAP:D

47 Y D D D Y Y Y D D Y

48 Düzenleyen İSMAİL DEMİROK ÖZEL MANAVGAT SINAV ORTA OKULU


"PERİYODİK TABLO BÜTÜN MADDELERİN TEMELİNDE ELEMENTLER BULUNUR.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları