Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

View View’ler select ifadesi ile tanımlanmış sanal tablolardır. Temel amacı base tabloların içerisinden veri kümesi getirip ortaya çıkan sonucu sanal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "View View’ler select ifadesi ile tanımlanmış sanal tablolardır. Temel amacı base tabloların içerisinden veri kümesi getirip ortaya çıkan sonucu sanal."— Sunum transkripti:

1

2 View View’ler select ifadesi ile tanımlanmış sanal tablolardır. Temel amacı base tabloların içerisinden veri kümesi getirip ortaya çıkan sonucu sanal tabloymuş gibi yeniden sorgulayabilmemizi sağlamaktır.

3 View’ler; karmaşık sorguları basitleştirmek; sorgu süresini kısaltmak ve ağ üzerindeki trafiği düşürmek; erişim izinlerini düzenlemek; farklı sunuculardaki benzer verileri karşılaştırmak için kullanılır.

4 Özellikleri 1- Bir adet select sorgusundan oluşur. 2- Tablo gibi sorgulanabilir. 3- Yeni kayıt eklenebilir (Gruplama sorguları ve diğer bazı durumlar hariç) 4- Mevcut kayıtlar değiştirilebilir. (Gruplama sorguları ve diğer bazı durumlar hariç) 5- Kayıtlar silinebilir(Gruplama sorguları ve diğer bazı durumlar hariç) 6- Bazı kolonlar hesaplama ile oluşur. Bu kolonlar güncellenemez. 7- Tablodaki kısıtlamalar view’leri de etkiler. 8- View’i oluşturan sorguda ORDER BY deyimi bulunamaz.

5 View 2 şekilde oluşturulabilir: T-SQL kod yazarak Object Explorer’da veritabanı görünümünden New View komutunu vererek.

6 View Oluşturma View oluşturmak için CREATE VIEW ifadesi kullanılır. Kullanımı CREATE VIEW view_adı AS SELECT sütun_adları FROM temel_tablo

7 View çalıştırma Oluşturulan view aşağıdaki şekilde çalıştırılır. select * from view_adı [varsa where ile şartlar]

8 Örnek create view vwComp as select CompanyName, OrderDate from Customers as c join Orders as o on c.CustomerID=o.CustomerID En fazla 1024 sütun oluşturulabilir.

9 View’de Değişiklik Yapmak View üzerinde değişiklik yapmak için ALTER deyimi kullanılır. ALTER VIEW view_adı AS SELECT ifadesi WITH seçenekler

10 View Silmek View’leri silmek için DROP deyimi kullanılır. DROP VIEW view_adı

11 with schemabinding ifadesi with schemabinding view’in bağlı bulunduğu tablodaki kolonların silinip silinmemesi için onay ister. ALTER VIEW view_adı AS SELECT ifadesi WITH schemabinding

12 with encryption ifadesi Viewleri şifreleyip sorguların görünür olmasını engeller. Dolayısıyla view’in tekrar açılıp güncellenmesi engellenmiş olur. ALTER VIEW view_adı AS SELECT ifadesi WITH encryption

13 With Check Option View oluşturma esnasında CHECK sözcüğünün kullanılması ile, o view’i oluştururken sağlanması gereken koşulların, daha sonra view içine veri ekleme ya da değişiklik işlemlerinde de ihmal edilmesi engellenmiş olur. ALTER VIEW view_adı AS SELECT ifadesi WITH check option

14 Örnek: detay tablosu

15 Soru 1 SiparisDetay tablosundan, tutar değerini de içeren vw_SiparisDetay isminde bir view oluşturunuz (tutar = miktar * fiyat)

16 Soru 2 vw_SiparisDetay view’ini sorgulayarak 4 nolu siparişin içeriğini listeleyiniz.

17 Soru 3 vw_SiparisDetay viewini sorgulayarak 4 nolu siparişte bulunun ürünlerin miktar toplamını ve tutar toplamını bulan sorgu yazınız.

18 Soru 4 Vw_SiparisDetay view’ine aşağıdaki veriyi ekleyiniz. Sipariş No:1 Urun Kodu: F Fiyat: 1.7 Miktar: 3 Birimi: Paket

19 Soru 5 Vw_MiktarGoster ismiyle bir view oluşturunuz. Bu view; Miktar alanında 5 ve 5 den büyük miktarda olan siparişleri göstersin. Ayrıca daha sonra veri eklenmesi yda güncellenmesi durumunda şart kurallarına uyulsun create view vw_MiktarGoster as select * from SiparisDetay where Miktar>=5 WITH check option

20 Soru 6 Vw_MiktarGoster view’i kullanılarak 4. soruda verilen veriyi yeniden ekleyelim. Sipariş No:1 Urun Kodu: F Fiyat: 1.7 Miktar: 3 Birimi: Paket insert into Vw_MiktarGoster (SiparisNo,UrunKodu,Fiyat,Miktar, Birimi) Values (1,'F',1.7,3,'PAKET') Msg 550, Level 16, State 1, Line 1 The attempted insert or update failed because the target view either specifies WITH CHECK OPTION or spans a view that specifies WITH CHECK OPTION and one or more rows resulting from the operation did not qualify under the CHECK OPTION constraint. The statement has been terminated.


"View View’ler select ifadesi ile tanımlanmış sanal tablolardır. Temel amacı base tabloların içerisinden veri kümesi getirip ortaya çıkan sonucu sanal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları