Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSPEKTİF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSPEKTİF."— Sunum transkripti:

1 PERSPEKTİF

2 PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :
1)Cisimlerin yükseklik, genişlik ve derinlik boyutları ile ön, üst ve yan görünüşleri aynı anda birlikte görünecek şekilde çizilmesine PERSPEKTİF denir. 2) Geometrik cisimlere farklı taraflarından baktığımızda farklı görünüşler elde ederiz. Bu cisimlerin çizimleri yapılırken herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesi için cismin üç yüzünü birden gösteren perspektif çizimler yapılır. Perspektif çizimlerde çizimler bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renkleri solmuş gibi görünür.

3 PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :
3) Perspektifte, Perspektif, nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyuta indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşümdür. İki boyutlu yüzeye üç boyutlu cismin resmini çizim metodur. Cisimler uzaklaştıkça görünüşleri gerçek görünüşlerinden farklılaşarak ufalır. 4) PERSPEKTİF cisimlerin göründüğü gibi çizilmesidir. Bu çizimlerde iki değil üç boyut bulunur. Bize yakın olan yatay ve eğik konumdaki kenarlar GENİŞLİK, Yukarıya doğru uzanan kenarlar YÜKSEKLİK, Bizden uzaklaşan kenarlar ise DERİNLİK kenarlarıdır. Perspektif konusu iki boyutlu çizimlerde üçüncü boyutu gösterebilmek amacını taşır.

4 Tanım: Bir geometrik cismin görüntüsünün üç boyutlu olarak çizilmesine perspektif denir.

5 UFUK HATTI UFUK ÇİZGİSİ ZEMİN ÇİZGİSİ
UFUK HATTI(UFUK ÇİZGİSİ) Zeminin bittiği yerde gökyüzü ile birleşen çizgiye UFUK ÇİZGİSİ veya ZEMİN ÇİZGİSİ denir. Ufuk çizgisi, üzerinde yok olma noktası içeren yatay çizgidir. UFUK HATTI UFUK ÇİZGİSİ ZEMİN ÇİZGİSİ

6

7 KAYBOLUNAN (KAÇAN) DOĞRULAR
Gözümüzden uzaklaştıkça birleşiyormuş gibi görünen paralel çizgilere KAYBOLUNAN DOĞRULAR veya KAÇAN DOĞRULAR denir. KAYBOLUNAN DOĞRULAR KAÇAN DOĞRULAR KAYBOLUNAN DOĞRULAR KAÇAN DOĞRULAR

8 KAÇMA NOKTASI Gözümüzden uzaklaştıkça kaybolunan doğruların birleşiyormuş gibi göründüğü noktaya “kaybolunan nokta", "kaçma noktası veya KN noktası” veya “yok olma noktası” denir. YOKOLMA NOKTASI KAÇMA NOKTASI KN NOKTASI KAYBOLUNAN NOKTA

9 PERSPEKTİF ÇEŞİTLERİ 1)BİR NOKTA (BİR KAÇMA NOKTALI) PERSPEKTİFİ :
PERSPEKTİF ÇEŞİTLERİ 1)BİR NOKTA (BİR KAÇMA NOKTALI) PERSPEKTİFİ : Prizma modelinin ön yüzü, resmin (çizimin) düzlemine paralel olarak yapılıyorsa bu perspektif çizim tipine “bir nokta perspektifi” denir. Bir nokta perspektifinde bir tane YOK OLMA NOKTASI veya bir tane KAÇMA NOKTASI vardır. Bir nokta perspektifinde cismin ön yüzü kullanılır. k//d ise bir nokta perspektifidir. Televizyonun ön yüzü çizim düzlemine paraleldir. Bu çizim bir nokta perspektifidir. k d

10 AÇIKLAMA Geometrik cisimlerin görünümlerinin BİR NOKTA PERSPEKTİFİ çizimlerinde; a)Üstten denildiğinde ufuk çizgisi geometrik cismin üstünden geçer. b)Alttan denildiğinde ufuk çizgisi geometrik cismin altından geçer. c)Sağdan denildiğinde yok olma noktası Geometrik cismin sağındadır. d)Soldan denildiğinde yok olma noktası Geometrik cismin solundadır. e)Sağ ve sol kelimeleri geçmiyorsa yok olma noktası ufuk çizgisinin ortasındadır.Geometrik cisim yok olma noktasını ortalar.

11 BİR NOKTA PERSPEKTİFİ

12 1)ÖNDEN VE ÜSTTEN GÖRÜNÜM

13 1)ÖNDEN VE ÜSTTEN GÖRÜNÜM
1)Geometrik cismin ön yüzü ve üst yüzü görünür. 2) Üstten dediği için ufuk çizgisi üsttedir. 3) Yok olma noktası geometrik cismin ortasına denk gelir. ÜST YÜZ ÖN YÜZ

14 2)ÖNDEN,ÜSTTEN VE SOLDAN GÖRÜNÜM

15 2)ÖNDEN,ÜSTTEN,SOLDAN GÖRÜNÜM
1)Geometrik cismin ön yüzü, üst yüzü ve sol yan yüzü görünür. 2)Üstten dediği için ufuk çizgisi geometrik cismin üstünden geçer. 3)Soldan dediği için, Yok olma noktası geometrik cismin sol üst tarafındadır. ÜST YÜZ SOL YÜZ ÖN YÜZ

16 3) ÖNDEN,ÜSTTEN VE SAĞDAN GÖRÜNÜM

17 3)ÖNDEN ,ÜSTTEN,SAĞDAN GÖRÜNÜM
ÜSTYÜZ SAĞ 1)Geometrik cismin ön yüzü, üst yüzü ve sağ yan yüzü görünür. 2)Üstten dediği için ufuk çizgisi geometrik cismin üstünden geçer. 3)Sağdan dediği için, Yok olma noktası geometrik cismin sağ üst tarafındadır. YÜZ ÖNYÜZ

18 4) ÖNDEN, ALTTAN VE SOLDAN GÖRÜNÜM

19

20 4)ÖNDEN,ALTTAN VE SOLDAN GÖRÜNÜM
ÖNYÜZ SOLYAN YÜZ ALTYÜZ 1)Geometrik cismin ön yüzü, alt yüzü ve sol yan yüzü görünür. 2)Alttan dediği için ufuk çizgisi geometrik cismin altındadır. 3)Soldan dediği için, Yok olma noktası geometrik cismin sol alt tarafındadır.

21 5) ÖNDEN, ALTTAN VE SAĞDAN GÖRÜNÜM

22 5)ÖNDEN,ALTTAN VE SAĞDAN GÖRÜNÜM
ÖN YÜZ SAĞ YAN YÜZ ALTYÜZ 1)Geometrik cismin önyüzü, alt yüzü ve sağ yan yüzü görünür. 2)Alttan dendiği için ufuk çizgisi geometrik cismin altından geçer. 3)Yok olma noktası veya geometrik cismin sağ alt tarafındadır.

23 6) ÖNDEN VE ALTTAN GÖRÜNÜM

24 6)ÖNDEN VE ALTTAN GÖRÜNÜM
ÖNYÜZ 1)Geometrik cismin önyüzü ve alt yüzü görünür. 2)Alttan dendiği için ufuk çizgisi geometrik cismin altından geçer. 3)Yok olma noktası ufuk hattının tam ortasındadır. Geometrik cisim yok olma noktasını ortalar. ALT YÜZ

25 İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ

26 AB doğru parçası iki düzlemin kesişim doğrusudur.
2)İKİ NOKTA (İKİ KAÇMA NOKTALI) PERSPEKTİF: Prizma modelinin ön yüzü resmin düzlemine dik olarak yapılıyorsa iki nokta perspektifi kullanılır. Prizma modelinin ön yüzü (sağ veya sol yüzlerin kesiştiği dikey ayrıt),resmin (çizimin) düzlemine paralel değilse bu perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta yani yok olma noktası vardır. Bu tekniğe “İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ” denir. d d  k ise iki nokta perspektifidir. AB doğru parçası iki düzlemin kesişim doğrusudur. AB doğrusu çizim düzlemine dik olduğu için bu çizim iki nokta perspektifidir. k

27 AÇIKLAMA-2 Geometrik cisimlerin görünümlerinin İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ çizimlerinde; a)Üstten denildiğinde ufuk çizgisi geometrik cismin üstünden geçer. b)Alttan denildiğinde ufuk çizgisi geometrik cismin altından geçer. c)Her iki durumda da yok olma noktası veya kaybolunan nokta geometrik cismin iki tarafında yer alır.

28 1)Yandan ve üstten görünüm

29 1)YANDAN VE ÜSSTTEN GÖRÜNÜM
1)Geometrik cismin üst yüzü, sağ yan yüzü ve sol yan yüzü görünür. 2)Üstten dendiği için ufuk çizgisi geometrik cismin üstünden geçer. 3)Kaybolunan nokta geometrik cismin üstünde sağında ve solunda olmak üzere iki tanedir. ÜST YÜZ SOL YAN YÜZ SAĞ YAN YÜZ

30 2)Yandan ve alttan görünüm

31 1)YANDAN VE ALTTAN GÖRÜNÜM
SOL YAN YÜZ SAĞ YAN YÜZ 1)Geometrik cismin alt yüzü, sağ yan yüzü, sol yan yüzü görünür. 2)Alttan dediği için ufuk çizgisi geometrik cismin altından geçer. 3)Kaybolunan nokta, geometrik cismin üstünde sağında ve solunda olmak üzere iki tanedir. ALT YÜZ

32 ÖRNEK-1) Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının hangisinde sol alttan bakıldığındaki perspektif çizimidir? A B C D

33 ÖRNEK-2) Ufuk çizgisinin çizimin altında kaybolunan noktanın solunda olduğu dikdörtgenler prizmasının perspektif çizimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D

34 ÖRNEK-3) Aşağıdaki bir nokta perspektiflerinin hangisinde bir dikdörtgenler prizmasının sağdan ve alttan görünümü verilmiştir? A B C D

35 ÖRNEK-4)Aşağıda iki nokta perspektiflerinin hangisinde bir dikdörtgen ler prizmasının alttan görünümü verilmemiştir? A B C D

36 ÖRNEK-5) Aşağıdaki bir nokta perspektiflerinin hangisinde bir dikdörtgenler prizmasının soldan ve üstten görünümü verilmiştir? B A C D

37 ÖRNEK-6) Aşağıdaki bir nokta perspektiflerinin hangisinde bir dikdörtgenler prizmasının sağdan ve üstten görünümü verilmiştir? A B D C

38 ÖRNEK-7) Aşağıda verilen şekillerden hangisinin perspektifi diğerlerinden farklıdır?
B C D

39 Bir Geometrik Cismin (Yapının) Aynısının Çizilmesine Veya Yapılmasına Perspektif denir. Aşağıda Perspektiften Faydalanarak Yapılmış İki Bina Görülmektedir.

40


"PERSPEKTİF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları