Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Hazırlayan: Deniz İlknur ARDALI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Hazırlayan: Deniz İlknur ARDALI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 KAMU KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Hazırlayan: Deniz İlknur ARDALI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

2 Amaç 6331 sayılı İSG kanununun kamu kurumlarına yüklediği sorumlulukları bilmek ve öğrenmek

3 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 20/06/2012 Tarihinde TBMM’ de Kabul edilmiş 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak (Kademeli olarak) Yürürlüğe Girmiştir.

4 6331 SAYILI YASA İLE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSU İLK KEZ MÜSTAKİL BİR KANUNDA ELE ALINDI.

5 6331 SAYILI İSG KANUNUNUN AMACI İşyerlerinde; İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

6 KAPSAM 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Kamu ve özel bütün işyerleri, Memur ve işçi bütün çalışanları kapsamaktadır.

7 İSTİSNALAR Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Genel kolluk kuvvetlerinin, Milli istihbarat teşkilatının, Eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetlerinde, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde, Ev hizmetlerinde, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlarda, Ceza infaz kurumlarının iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde

8 YASANIN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ ÇALIŞAN SAYISITEHLİKE SINIFIİş sağlığı-güvenliği, İlkyardım, Acil Durum Planı, Yangın Eğitimi İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 50'den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli 30.12.2012 “ 30.12.2012 “ 01.07.2016 Tehlikeli 01.01.2014 Çok Tehlikeli “ 50'den Fazla Çalışanı Olan Az Tehlikeli 30.12.2012 “ Tehlikeli Çok Tehlikeli

9 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR İşyeri Hekimi : İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim. İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman. Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan.

10 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR İş kazası İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay 5510 sayılı kanun tanımı: Çalışanın işyerinde bulunduğu sırada, Bir işverene bağlı ve emriyle çalışanın, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emziren kadın çalışanın, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Çalışanın,işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve çalışanı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

11 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR Meslek Hastalığı Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır 5510 sayılı kanun tanımı: Çalışanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

12 İşyerlerinde işin yürütümü sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

13 6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ Genel Anlamda Kamu özel sektör ayrımı yapmadan tüm çalışanlar kanun kapsamına alınacak. Kanun aynı zamanda çırak ve stajyerler için de geçerli olacak Önleyici koruyucu ve iyileştirici yaklaşım gözetilecek.

14 6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ İşveren anlamında; Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını kaldırmayacak. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde suncaktır.

15 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Tehlike Sınıfını belirleyin 29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’ne göre; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini daha etkin sunma amacı ile tüm işyerleri ; Çok Tehlikeli, Tehlikeli Az Tehlikeli olarak sınıflandırıldı.

16 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Madde 6 İşveren, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı çalıştırmakla yükümlüdür.

17 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanlar arasından Sertifikalı İSG Profesyonellerinin Tespiti Kurumda görev yapan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli sertifikasına sahip kişilerin bilgisini toplayın. *( İGU tehlike sınıfı önemli)

18 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışma sürelerini belirleyin Kurumunuzda gerek içeriden gerekse dışarıdan yapacağınız İSG profesyoneli görevlendirmelerinde ilgili mevzuatlarda belirtilen sürelere uyulmalı *( İGU tehlike sınıfı önemli)

19 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalışma süreleri İş Güvenliği Uzmanı Az Tehlikeli Çalışan başına 10 dk./ay- 1000 kişi Tehlikeli Çalışan başına 20 dk./ay –500 kişi Çok tehlikeli Çalışan başına 40 dk./ay—250 kişi İşyeri Hekimi Az tehlikeli 5 dk./ay – 2000 kişi Tehlikeli 10 dk./ay --1000 kişi Çok tehlikeli 15 dk./ay –750 kişi

20 Kamu Kurumlarına Ait Bazı Veriler * Bize ulaşan rakamlara göre; Kamuda Çalışan Memur Sayısı : 74.758 İş Güvenliği Uzmanı Sayısı : 136 İşyeri Hekimi Sayısı : 189 *Kurumumuza bildirimde bulunulan sayı

21 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) Açıklamalar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİK ELİ TEHLİK ELİ ÇOK TEHLİK ELİ AZ TEHLİK ELİ TEHLİK ELİ ÇOK TEHLİK ELİ AZ TEHLİK ELİ TEHLİK ELİ ÇOK TEHLİKE Lİ MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 6.5118.1389.7666.5119.76613.0229.76613.02219.533 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 6.5118.1389.7666.5119.76613.0229.76613.02219.533 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. ……………6.510……9.765 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay * 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN 24. MADDESİ GEREĞİNCE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI.

22 İşyeri Sağlığı ve Güvenlik Birimi (İSGB) Tam zamanlı İSG prof. çalıştırılması halinde İSGB kurulmalı Fiziki Mekan * İşin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta * 8 m²’den küçük olmamak üzere 2 odalı Faaliyetleri Çalışma ortamı gözetimi Çalışanların sağlık gözetimi Çalışanların eğitimi Kayıtların tutulması (onaylı defter, kişisel sağlık dosyaları, yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu vb.) Personel Durumu İşyeri hekimi İş güvenliği uzmanı Diğer sağlık personeli Bildirim İSG-KATİP

23 Onaylı Defter İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen hususların yazıldığı, seri numaralı, sayfaları 1 asıl 2 kopyalı şekilde düzenlenmiş, Çalışma İl Müdürlüğü veya noter tarafından onaylı defter bulundurulmalı. Onaylı deftere yazılanlar işverene tebliğ edilmiş sayılır.

24

25 Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 1.9522.4392.9271.9522.9273.9042.9273.9045.856 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı 26/1-c 2.9273.9045.856 TL/Yükümlülük doğması halinde 8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. ………………

26 Kamu kurumları; Bu hizmeti, doğrudan Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan alabileceği gibi, 4734 sayılı Kamu ihale kanunu kapsamında özel sektörden de alabileceklerdir.

27 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Madde 16 İşveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir. – İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. – Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. – İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler Eğitimlerin maliyetleri çalışana yansıtılmaz ve bu eğitimlerin süresi çalışma süresinden sayılır.

28 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat, en az üç yılda bir tekrarlanır Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat, en az iki yılda bir tekrarlanır Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat, en az yılda bir tekrarlanır İşveren verilen eğitimleri belgelendirmek zorundadır. Çalışanların İSG eğitimlerinin usul esasları hakkında yönetmelik, 15.5.2013 tarih ve 28648 sayılı resmi gazete madde:6-11

29 Madde 17 İşveren, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, yeni teknoloji uygulanması vs. durumlarında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar, Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitim verilir. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

30 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) Açıklamalar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilm esi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.301 TL / her çalışan için * MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 527 TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı

31 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sağlık Gözetimi Madde 15 Çalışanlar işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık gözetimine tabi tutulurlar. İşe girişlerinde. İş değişikliğinde. İşten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde, talep etmeleri hâlinde. İşyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacak * Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

32 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) Açıklamal ar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKE Lİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ MADDE 15 - Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 1.301 TL / her çalışan için *

33 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Risk Değerlendirmesi Madde 4-5-6-10-23 İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. (Çalışanını Risklerden korur) İşyerleri ile ilgili Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

34 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ TEHLİK ELİ ÇOK TEHLİKE Lİ AZ TEHLİKE Lİ TEHLİKE Lİ ÇOK TEHLİKE Lİ AZ TEHLİKELİ TEHLİKE Lİ ÇOK TEHLİKELİ 26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.9064.8835.8593.9065.8597.8125.8597.81211.719TL MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 5.8597.3248.7895.8598.78911.7198.78911.71917.579 TL / Aykırılı ğın devamı halinde her ay 26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 1.9522.4392.9271.9522.9273.9042.9273.9045.856 TL

35 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Acil Eylem Planları Madde:11,12 Acil Durum Ekipleri Kurar ve Acil Eylem Planları Hazırlar/tır – İlkyardım, – Yangın, – Ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması ve bu durumlarda kişilerin tahliyesi ile ilgili önceden acil durum planı hazırlamak tüm çalışanların katılacağı eğitim ve tatbikatlar yaptırmakla yükümlüdür.

36 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİK ELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1 -d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.3011.6261.9521.3011.9522.6031.9522.6033.905 Her bir yükümlü lük için TL/ Aykırılığ ın devamı halinde her ay

37 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde:22 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulmalı ve kararlarını uygulamalı Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. Kurul, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapacak, kararlar alacaktır. İSG Kurulları

38 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İSG Kurulları KURUL KİMLERDEN OLUŞUR ? a) İşveren veya işveren vekili ( kurul başkanı ), b) İş güvenliği uzmanı ( kurul sekreteri ), c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.(Yön. Md.6 )

39 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) Açıklama lar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİ KELİ AZ TEHLİ KELİ TEHLİ KELİ ÇOK TEHLİK ELİ MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. ………………3.9055.2077.810 TL / her aykırılık için ayrı ayrı 26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 2.6033.2533.9052.6033.9055.2073.9055.2077.810 TL / her aykırılık için ayrı ayrı

40 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 14: İşveren; İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimini Yapmakla yükümlüdür

41 Madde 14: İşveren, İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. Bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. Sağlık hizmeti sunucuları (İH): Kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

42 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) Açıklamala r 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİK ELİ TEHLİK ELİ ÇOK TEHLİK ELİ AZ TEHLİK ELİ TEHLİK ELİ ÇOK TEHLİK ELİ AZ TEHLİK ELİ TEHLİK ELİ ÇOK TEHLİKE Lİ MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarını n kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 1.9522.4392.9271.9522.9273.9042.9273.9045.856 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı 26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. 2.6033.2533.9052.6033.9055.2073.9055.2077.810TL 26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. 2.603 TL

43 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Koordinasyon Kamu işverenin de bulunduğu bir mekan birden fazla işveren tarafından paylaşılıyorsa, her bir işveren; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yaparlar

44 Çalışanların Yasal Hakları ve yükümlülükleri Çalışan Hakları Sağlık gözetimi (madde 15) İşyerlerindeki İSG çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme (madde 18), İş sağlığı ve güvenliği kurullarında temsil edilme (madde 20)

45 Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma (madde 13) Ciddi tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula veya olmadığı yerde işverene gerekli tedbirlerin alınması için talepte bulunabilir ve önlemler alınana kadar çalışmaktan tüm özlük hakları devam edecek şekilde kaçınabilir. Çalışanların Yasal Hakları ve yükümlülükleri Çalışan Hakları

46 HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI İşyerindeki bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için Hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Çalışanların Yasal Hakları ve yükümlülükleri Çalışan Hakları

47 Madde 19: Çalışanlar, İSG ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür Çalışanların Yasal Hakları ve yükümlülükleri Çalışan Sorumlulukları

48 ÇALIŞANIN KURALLARA UYMAMASININ SONUCU 4857 Sayılı İş Kanunu 25md. II fıkrasında; İşveren; *İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, İşçinin iş sözleşmesini tazminat ödemeksizin feshedebilir.

49 Adli ve Hukuki Süreç 1- Ceza Davaları (Türk Ceza Kanuna Göre) Ceza, Kusur ve Tazminat İlişkisi: Ceza davalarında, asli yada tali kusur alan gerçek kişiler, işveren vekili olsun ya da olmasın, daha sonra açılacak alacak veya tazminat davalarında, oranı değişmekle birlikte mutlaka kusur alırlar. 2- Hukuk Davaları Sosyal Güvenlik Kurumunun açtığı alacak davaları (SGK dayanılarak) Kazalı işçi veya yakınlarının açtığı maddi manevi tazminat davaları (Borçlar Kanununa dayanılarak)

50 ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

51 Yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Kurduk 2013 Yılında Nilüfer Yetkilendirilmiş TSM İSG Birimi, sonrasında Osmangazi Yetkilendirilmiş TSM İSG Birimi kurduk. 2 İş yeri hekimi, 2 tam, 6 kısmi süreli 8 İş güvenliği uzmanı, 2 Diğer sağlık personeli görevlendirmesi yaptık.

52

53 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuzu Oluşturduk 2013 Aralık ayı itibarıyla Halk Sağlığı Müdürümüz Özcan AKAN başkanlığında düzenli olarak iki ayda bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantıları gerçekleştiriyoruz.

54 Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Verdik Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince 2014 yılında 1319, 2015 yılındaki oryantasyon eğitimiyle 139 olmak üzere toplam 1458 personelimize eğitim verdik. Şubat-Mart 2016 ‘da yenileme eğitimlerinde 1168 personelimizin eğitimilerini tamamladık

55 Risk Değerlendirmeleri Müdürlüğümüze bağlı 35 binada ve 53 sağlık evinde risk değerlendirmeleri yaptık. Tespit edilen noksanlıklarla ilgili önerilerimizi İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne bildirdik.

56 Birimlerimizde Seçilen Yardımcı Elemanlarımıza Eğitim Verdik Müdürlüğümüze bağlı binalardan belirlenen ikişer kişiye risk analizi ve acil durumlar öncelikli olmak üzere eğitim verdik.

57 Kişisel Koruyucu Donanım Gözetimi Öncelikle bakım onarım,temizlik işlerinde görevli çalışanlar olmak üzere gerekli durumlarda kişisel koruyucu donanım kullanılması hususunda gözetim yapıyoruz.

58 Acil Durum Planları Müdürlüğümüz ve bağlı binaları için ilgili yönetmelikte istenildiği şekilde acil durum planları hazırladık.

59 BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Kurum Amiri: Dr. Özcan AKAN Hazırlayanlar : İSG Uzm. Deniz İlknur ARDALI Sivil Savunma Amiri Adem GÜNEŞ Hazırlama Tarihi: 06.08.2015 Geçerlilik Tarihi : 06.08.2019 Adres : Ahmetpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:53 Osmangazi / BURSA Kurum Amiri: Dr. Özcan AKAN Hazırlayanlar : İSG Uzm. Deniz İlknur ARDALI Sivil Savunma Amiri Adem GÜNEŞ Hazırlama Tarihi: 06.08.2015 Geçerlilik Tarihi : 06.08.2019 Adres : Ahmetpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:53 Osmangazi / BURSA T.C. BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

60 Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi İlkyardım yönetmeliği kapsamında 110 personelimize İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sertifikalı“Temel İlkyardım Eğitimi” aldırdık.

61 Arama-Kurtarma ekiplerinde görevli 42personelimize (AFAD) Bursa Afet Acil Durum Birlik Müdürlüğünce 3 gün süreli sertifikalı “Temel Arama-Kurtarma Eğitimi” ve“Temel Afet Bilinci” eğitimi aldırdık. Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

62 Yangın ekiplerinde görevli personelimize Bursa İtfaiye Amirliği çalışanlarından “Yangın Eğitimi” aldırdık. Her yıl düzenli olarak devam ediyoruz. Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

63 Acil Durum Tatbikatları Acil durum tatbikatlarımıza Entegre hastanelerimizde, İtfaiye Amirliği, Emniyet Müdürlüğü,112 Acil Sağlık Hizmetleri ile ortaklaşa, Klinik Dışı Halk Sağlığı Laboratuarında haberli tahliye tatbikatları yaptık.

64 BEBKA Projesi BEBKA (Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı) Projesini kazanarak 22 İSG profesyoneline M.E.B. onaylı “Eğiticinin Eğitimi”ni aldırdık.

65 İSG Yazılım Programı İşyeri hekimliği ve İş Güvenliği hizmetleri için tasarlanan NBYS yazılım programını kullanmak suretiyle programın gelişimine katkıda bulunuyoruz.

66 Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

67 Elektrik Tesisatlarının Kontrolü

68 Kimyasallarla Çalışma ve Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi Klinik dışı Halk Sağlığı Laboratuarı çalışanlarına kimyasallarla çalışmadaki riskler, depolama, atıkları uzaklaştırma ve KKD ile ilgili eğitim verdik.

69 İSG Farkındalık Çalışmalarımız TÜYAP fuarlarında ve AVM lerde standlar açarak katılımcıların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırıyoruz.

70 Okullarda öğrencilere yönelik seminerler düzenleyerek konuya dikkatlerini çekiyoruz. İSG Farkındalık Çalışmalarımız

71 DAHA NELER YAPILAB İ L İ R? DAHA NELER YAPILAB İ L İ R?


"KAMU KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Hazırlayan: Deniz İlknur ARDALI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları