Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kelime Grupları. KELİME GRUPLARI Birden çok sözcükten oluşan,aralarında anlamca bağ kurulduğu için cümlede sadece bir öğe olarak ele alınan dil birliklerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kelime Grupları. KELİME GRUPLARI Birden çok sözcükten oluşan,aralarında anlamca bağ kurulduğu için cümlede sadece bir öğe olarak ele alınan dil birliklerine."— Sunum transkripti:

1 Kelime Grupları

2 KELİME GRUPLARI Birden çok sözcükten oluşan,aralarında anlamca bağ kurulduğu için cümlede sadece bir öğe olarak ele alınan dil birliklerine Kelime denir. ağustos günü tamlayan tamlanan

3 1- İsimTamlaması:En az iki adın,birbirinin anlamını tamlayarak oluşturduğu sözcük grubuna Ad Tamlaması denir. çalışmanın sonucu tamlayan tamlanan Dört çeşit ad tamlaması vardır.

4 A)Belirtili Ad Tamlaması:Tamlayan adın –(n)in ilgi ekini, tamlanan adın-i(-ı,-u,- ü)iyelik ekini aldığı tamlamadır. Örnek:Atatürk’ ün düşünceler i tamlayan ilgi eki tamlanan iyelik eki

5 B) Belirtisiz Ad Tamlaması:Yalnızca tamlananı ek almış olan ad tamlamasıdır.Belirtisiz ad tamlamasında tamlayan öğe ek almaz. tek boyutlu adam, düşünce özgürlüğü tamlayan tamlanan tamlayan tamlanan

6 C) Takısız Ad Tamlaması: Tamlayan ve tamlanan öğesi ek almamış ad tamlamasıdır. İpek gömlek : Takısız ad tamlaması İpek saç: Sıfat tamlaması tamlayan Tamlanan

7 D)Zincirleme Ad Tamlaması : Tamlayanın, tamlananın ya da her iki öğenin ad tamlaması olduğu, en az üç addan oluşan tamlamalardır. kardeşimin Türkçe defteri tamlayan tamlanan ( belirtisiz ad tamlaması)

8 d 2- SIFAT TAMLAMASI : Sıfatlar, bir adı belirterek ya da niteleyerek bir tamlama oluşturur.Bu tür tamlamalara sıfat tamlaması denir. Sıfat tamlamalarında, birinci öğe tamlayan, ad olan sözcük ise tamlanandır. pis avlu tamlayan tamlanan

9 3-TEKRAR GRUBU :Anlamı güçlendirmek,anlatıma canlılık kazandırmak için aynı sözcüğün, yakın ya da zıt anlamlı sözcüklerin yinelenmesiyle oluşan söz grubuna ikileme veya tekrar grubu denir. demet demet çiçek topladım. sıfat ad

10 4- AITLIK GRUBU:Aitlik eki olan “-ki”nin olusturdugu sözcük grubuna aitlik grubu denir. toplum içindeki kötülükler aitlik grubu

11 5- EDAT GRUBU:Bir adla ile, gibi, kadar, dolayı, göre, ragmen vb. edatların olu ş turdugu sözcük grubuna edat grubu denir. vatan için ölürüz isim edat edat grubu

12 6-Birleşik Fiil:Bir yardımcı eylem ile bir ad ya da iki eylemden oluşan sözcük grubuna birleşik fiil denir. pişman ol---pişman oldum ad ögesi+yardımcı fiil=birleşik fiil

13 7-İSİM –FİİL GRUBU : Bir ad – eylem ile ona bağlı bir ya da birkaç öğeden oluşan sözcük grubuna, isim fiil grubu denir. okuyucu sayısının çoğalması yardımcı öğe asıl öge ad eylem grubu

14 8- SIFAT – FİİL GRUBU : Bir sıfat eylem ile ona bağlı bir ya da birkaç öğeden oluşan söz grubuna sıfat eylem grubu denir. yorgandan dışarda kalan ayaklarını yardımcı öge asıl öge sıfat eylem grubu

15 9- ZARF- FİİL GRUBU : Bir zarf eylem ile ona bağlı öğelerin oluşturduğu sözcük grubuna zarf eylem ya da bağ eylem grubu denir. kılığını, kıyafetine, bavuluna ve şiltesine yardımcı öge bakarak ana öge

16 10- UNVAN GRUBU : Kişinin adı ile bir unvan ya da akrabalık adından oluşan kelime grubuna unvan grubu denir. Ali Rıza Bey asıl öge yardımcı öge (unvan grubu)

17 11- SAYI GRUBU : Sıfat tamlaması ile karşılanamayan iki ve daha fazla basamaklı sayıları ifade eden sayı isimleri topluluğuna sayı denir. yirmi altı, 1.öge 2.öge sayı grubu

18 12- ÜNLEM GRUBU : Seslenme anlamı yüklenmiş bir ünlemle isim veya isim gruplarının meydana getirdiği gruba ünlem grubu denir ey yolcu ünlem ad ögesi ünlem grubu

19 13- BAĞLAMA GRUBU : Bağlaçlarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla sözcüğün meydana getirdiği gruba bağlama grubu denir. gerçek ve sağlam 1. öge bağlama 2.öge ögesi bağlama grubu” -------------------------

20 14- KISALTMA GRUPLARI : Sözcük grupları ve cümlelerin kısalması ile oluşan sözcük gruplarına kısaltma grubu denir. başı dik başı dik olarak yürüdü kısaltma grubu zarf eylem grubu


"Kelime Grupları. KELİME GRUPLARI Birden çok sözcükten oluşan,aralarında anlamca bağ kurulduğu için cümlede sadece bir öğe olarak ele alınan dil birliklerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları