Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 501 İLETİŞİM Duygu, düşünce yada bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 501 İLETİŞİM Duygu, düşünce yada bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır."— Sunum transkripti:

1 / 501 İLETİŞİM Duygu, düşünce yada bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır

2 / 502 SINIFLANDIRMA Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak Kişilerarası iletişim Grup iletişimi Örgütsel iletişim Toplumsal iletişim Kullanılan Kodlara Göre Sözlü iletişim Sözsüz iletişim Yazılı İletişim Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre Görsel iletişim İşitsel iletişim Dokunma ile İletişim Telekomunikasyon Kitle iletişimi Zaman ve Mekana Göre Yüzyüze iletişim Uzaktan iletişim

3 / 503 İLETİŞİMİN ÖNEMİ Çalışan şikayetlerinin çoğu iletişim eksikliğine bağlı Sadece kurallar yeterli değil Kötü iletişim Zaman kaybı Para kaybı Sağlık kaybı

4 / 504 İLETİŞİM SÜRECİ

5 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI

6 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Tek Yönlü (Asimetrik) İletişim: Tek yönlü iletişimde; bir verici-bir alıcı olabildiği gibi bir verici-birçok da alıcı olabilmektedir. Bu tip iletişimde göndericinin, alıcının üzerinde bir üstünlüğü ve egemenliği vardır. Ör: Subay-Er ilişkisi Tek Yönlü İletişim Araçları ▪ El kitapları, broşür ▪ Arşiv ve duyuru panoları ▪ Dilek kutuları ▪ Örgütteki sürekli yayınlar, mektuplar ▪ Konferans, seminer, eğitim faaliyetleri ▪ Radyo, tv, telefon v.b

7 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Çift Yönlü (Simetrik) İletişim: Durum ve şartlara göre değişmekle birlikte; iletişim sürecinde her iki taraf da bir mesaj alış verişinde karşılıklı olarak aktif bireyler olma şansına sahiptirler. Çift Yönlü İletişim Araçları ▪ Danışman ve irtibat büroları ▪ Üst düzey yönetici bölüm ziyaretleri ▪ İş gören ailelerine yönelik iletişim ▪ Görüşme yöntemi ▪ Toplantılar, iş gören seçimi görüşmesi ▪ Telefon görüşmesi v.b

8 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis İLETİŞİMİN FONKSİYONLARI Bilgi Sağlama Fonksiyonu: İletişimin temel fonksiyonudur. İletişim bu amaca hizmet etmektedir. İkna Etme ve Etkileme Fonksiyonu: İkna etme kişinin iletişim sonucunda, başka bir bireyin davranışını değiştirmesidir. Etkileme ise; bir kişinin diğerlerinin davranışlarını değiştirme gücüdür. Emredici ve Öğretici Fonksiyonu: İletişim statüleri farklı birey ve bölümler arasında üst kademeden alt kademeye doğru işleyen bir süreçtir. Bu yöneticilerin emir-komuta işlevinin sonucudur. Birleştirme Fonksiyonu: Bu fonksiyon birey veya birimler arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

9 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis İLETİŞİM MODELLERİ Aristo Modeli Hovland Modeli A-B-X Kişiler Arası İletişimin Modeli Bilim Teorisi Modeli Grup İletişimi Modeli Örgütsel İletişim Modeli Bireysel İletişim Modeli

10 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis A. Aristo Modeli İletişim konusunda ilk yazılı kaynak Aristo’nun “Hitabet” adlı yapıtıdır. Aristo’nun iletişim modeli “ikna edici iletişimi” ele almıştır. Yani, insanları etkilemek ve ikna etmek için iletişimi bir araç olarak kullanmıştır. İkna etmek; karşımızdakilerin düşünce, davranış ve tutumlarını bizim istediğimiz şekilde ve karşı tarafın o anda istemediği yönde etkilemek ve değiştirme sürecidir. Etkilemek ise; karşı tarafın davranış, düşünce ve tutumlarını onların isteği doğrultusunda uzun vadede değiştirme girişimidir. Aristoya göre; iletişimin üç temel öğesi: Konuşmacı, Mesaj, Dinleyici.

11 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis B. Hovland Modeli Bu modelde iletişim sürecinin iki temel öğesi “gönderici” ve “mesaj” gözlenebilir iletişim uyaranı olarak kabul edilmiştir. Bu modele göre iletişim koşulları dörde ayrılır. Mesajın içerik özellikleri Göndericinin özellikleri Araç özellikleri Ortam özellikleri Bu model Aristo’nun modelinin tersine alıcı yönelimlidir.

12 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis C. A-B-X Kişiler Arası İletişimin Modeli Thedore H.Newcomb tarafından geliştirilmiştir. En yalın iletişim modellerinden biridir. Yakın ilişki kuran kişilerin kendileri dışındaki kişi ve olayları aynı biçimde algılama isteğidir.

13 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis D. Bilim Teorisi Modeli Bu model Norbert Wiener, Claude E.Shannon ve Warren Weaver gibi araştırmacılara aittir. Bu modele göre önemli olan iletişimin beşeri yönü değil “teknik ” yönüdür. İletişim sürecinin öğeleri; Bilgi kaynağı, İletici, Alıcı, Hedef ve Gürültü kaynağıdır.

14 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis E. Grup İletişimi Modeli Collins ve Guetzkow’un grup iletişimi modeli karar verme gruplarındaki iletişimle ilgilidir. Bu gruplar çeşitli sorunların çözümü ve kararların verilmesi amacıyla oluşturulmuştur. İletişim burada çoğunlukla yüz yüze karşılıklı etkileşimler şeklinde meydana gelmektedir. Bu model; sorunun kaynağı, grup davranışı, çıktılar ve ödüller biçiminde bir işleyişe sahiptir.

15 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis F. Örgütsel İletişim Modeli Lee Thayer tarafından ileri sürülmüştür. Bu modele göre, örgütler bilgi ile beslenen açık karar verme sistemleridir. İnsanların iletişim davranışlarının fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, ve teknik yönleri vardır. İletişim en azından dört düzeyde gerçekleşir: Kişi içi, Kişiler Arası, Örgütsel ve Teknolojik.

16 Prof. Dr. Rana Özen Kutanis G. Bireysel İletişim Modeli Bu modelde birey hem alıcı, hem de gönderici konumundadır. Model O.W Baskın ve C.Aronoff tarafından yapılandırılmıştır. Bu modele göre birey, iletişim sürecinde bir yandan aldığı mesajlara anlam yükler, diğer taraftan ise sahip olduğu anlamları mesajlar haline dönüştürüp diğer bireylere yollar.


"/ 501 İLETİŞİM Duygu, düşünce yada bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları