Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı diğer şekillerde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır.  Başka bir işletmeye ait ürünlerin,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı diğer şekillerde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır.  Başka bir işletmeye ait ürünlerin,"— Sunum transkripti:

1 Aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı diğer şekillerde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır.  Başka bir işletmeye ait ürünlerin, markaların taklit edilmesi,  Kendi ürünlerinin kalitesine yönelik olarak aldatıcı reklâmlar yapılması,  Kendisinde olmayan nitelikleri varmış gibi göstererek aldatıcı ad ve işaretler kullanılmasıdır

2  Rekabet hakkının kötüye kullanılması  Dürüstlüğe aykırı davranışta bulunulması  Zarar veya zarar görme tehlikesinin ortaya çıkması

3  Kötüleme  Gerçeğe Aykırı Bilgi Verme  Aldatıcı Reklâm  Aldatıcı Ad ve İşaretler Kullanma  Yardımcıları Görevlerini İhlale Yöneltme  Rakiplerin İmalat ve Ticaret Sırlarını Ele Geçirme  Başkasının İmalat ve Ticari Sırlarından Yararlanma  Gerçeğe Aykırı Belge Verme  İş Hayatı Şartlarına Uymama

4  Hukuki Davalar  Tespit Davası  Men Davası  Düzeltme (eski hale iade) Davası Tazminat Davaları (maddi/manevi tazminat) Hükmün ilân edilmesi  Sürele r bir yıl üç yıl  Haksız rekabet davaları, dava açmaya hakkı olan tarafın bu hakların doğduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde bunların doğumundan itibaren üç yıl içinde açılmak zorundadır

5 Dava Açmaya Yetkili Kişiler  Zarar gören veya zarar görme tehlikesine maruz kalan işletmeler (rakip işletme sahipleri)  Haksız rekabetten dolayı ekonomik menfaatleri zarara uğramış olan müşteriler  Mesleki veya iktisadi birlikler ile tüketici kuruluşları Haksız Rekabetten Sorumlu Tutulabilecek Kişiler  Haksız rekabeti yapan kişi  Haksız rekabet fiili hizmet veya işlerini gördükleri sırada çalışan ve işçiler tarafından yapılmış olduğu takdirde bu kişileri istihdam edenler  Basın yoluyla işlenmiş olan haksız rekabet fiillerinde yazı işleri müdürü, yayımcı veya matbaacı

6

7  Dava açmaya yetkili olan kişilerin şikâyetine bağlı olarak failin cezalandırılması da söz konusu olabilir. bir aydan bir yıla kadar hapis veya ağır para cezasıyla  Örneğin, kendi icap ve tekliflerinin tercih edilmesini sağlamak için şahsi durumu, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler ya da rakip işletme çalışanlarını ayartanlar, şikâyet üzerine bir aydan bir yıla kadar hapis veya ağır para cezasıyla cezalandırılırlar (TTK.m.64).

8 Haksız rekabet yüzünden ekonomik menfaatleri zarar gören tüketiciler davaları açabilirler.) Davalı - Haksız rekabet fiilini işleyen - Fiil, hizmet veya iş yapıldığı sırada müstahdem veya işçi tarafından işlenirse dava, istihdam edenlere karşı da açılabilir.

9 altı aydan aşağı olmamak üzere hapis ve ağır para cezasına  Haksız rekabet fiiline aynen veya kısmi değişikliklerle devam eden kişi, altı aydan aşağı olmamak üzere hapis ve ağır para cezasına mahkûm edilir. SİZİ YASA KORUR ! SİZİ YASA KORUR !

10 Merkezi İstanbul’da bulunan AK-KİM İlaç ve Tıbbi Malzemeler Sanayi A.Ş.nin bir süreden beri KKTC’de üretilen ASINPIRINE markalı ağrı kesici bir ilacı Türkiye’ye ithal etmiştir. Bu durumu öğrenen Bayer A.Ş. yine bir ağrı kesici olan ASPIRIN’i uzun yıllardan beri piyasaya sunduğunu, bu tanınmış markanın gerek Almanya’da gerekse Türkiye’de tescil ettirildiğini, AK-KİM’in kendisi ile hiçbir bağlantısı olmadığı halde ASINPIRINE markasını taşıyan ilacı ithal ederek markasına tecavüzde bulunduğunu öne sürerek dava açmıştır.

11 1. Olayda haksız rekabetin şartları gerçekleşmiş midir? Haksız rekabetin şartlarını olaya uygulayınız. 2. Uyuşmazlık konusu ilaç adları arasında bir iltibasın (alıntı) var olup olmadığını değerlendiriniz. Bu değerlendirmeyi yaparken aşağıdaki hususları dikkate alınız:  Her iki markanın okunuşlarının farklı olması  Ambalajların değişik görünüm arz etmesi  İlaç formüllerinin ve fiyatlarının farklı olması  İlaçların reçete ile satılması  ASPIRIN kelimesinin söz konusu ağrı kesicinin ham maddesine ait bir ad olması 3. Bayer A.Ş.nin bu olay karşısında açabileceği davalar nelerdir? 4. AK-KİM A.Ş. İthal ettiği ilacın Türkiye’de üretimini yapmaya başladıktan sonra ASINPIRINE markasını tescil ettirmek isterse hangi işlemleri yapmak zorundadır? Buna karşı Bayer A.Ş.nin yapabileceği bir işlem var mıdır? Varsa kime, hangi süre içinde başvurabilir?

12


"Aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı diğer şekillerde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır.  Başka bir işletmeye ait ürünlerin," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları