Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şubat 2016. İnsanın, kendi dışındakilerle ilişkisi, somunun cıvata ile olan ilişkisine benzer... Uyumsuzluk halinde; cıvatada “gıcırtı” insanda “sancı”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şubat 2016. İnsanın, kendi dışındakilerle ilişkisi, somunun cıvata ile olan ilişkisine benzer... Uyumsuzluk halinde; cıvatada “gıcırtı” insanda “sancı”"— Sunum transkripti:

1 Şubat 2016

2 İnsanın, kendi dışındakilerle ilişkisi, somunun cıvata ile olan ilişkisine benzer... Uyumsuzluk halinde; cıvatada “gıcırtı” insanda “sancı” başlar... Not: Bu konumuzda, ‘sıkıntı’ (ruh yapısında meydana gelen olumsuz hâl) ile, lügatte “batar veya saplanır gibi duyulan ağrı" olarak tanımlanan ‘sancı’yı birbiri yerine kullanacağız... Sıkıntı, daha sonra sancıya dönüşeceğine göre, bu seçim yanlış olmasa gerek.

3 Cıvatalı bağlantılarda, oturma yüzeylerin zedelenmesini önleyen ve/veya bağlantının kendiliğinden gevşemesine engel olan veya deliklerin fazlalıklarının kapatılmasında kullanılan metal elemandır. Pul gibi ince olan bu elemanlar yalnız başlarına işe yaramazlar. GİRİŞ Yüce Allah (cc), dünyayı ve insanı birbiriyle uyumlu yaratarak insanın yeryüzünde yaşamasını murat etmiştir... Şayet insan, Allah’ın koyduğu kurallara (Sünnetullah’a) uygun üretir, fıtrata uygun yaşarsa, her iki hayatını da kolaylaştırmış olur. CIVATA SOMUN Birbirine bağlanmak istenen parçaların üzerlerinde açılan deliklerden, “cıvata” denilen üzerine diş açılmış (başlı veya başsız) silindirik elemanın geçirilmesi ve takılan somunun sıkıştırılmasıyla elde edilen bağlantıya “cıvatalı bağlantı” denir. Cıvata ile beraber kullanılan, ortası delikli ve kılavuz çekilmiş (içine diş açılmış) sökülebilir bağlantı elemanına "somun" denir. Somun sıkıldığında her iki elemanın dişleri arasında sürtünme oluşur; bu güçle cıvata görevini yapmaya başlar ve parçaları bağlar. RONDELA(PUL)RONDELA(PUL) Anlatımların örnekler üzerinden yapılması “anlatma ve anlama kolaylığı” sağlar. Bu sebeple bu konumuzu; insan yapımı “cıvatalı bağlantı” (cıvata+somun) üzerinden anlatmaya / işlemeye çalışacağız. İNSANA “İMTİHANI İÇİN” YETKİ VERİLMİŞTİR. VİDA Bağlantı, elemanlardan birisinde açılan yivlerin somun yerine kullanılması ile gerçekleşiyorsa bu elemana vida denir. Ahşap ve ince saclar için delik açmayı gerektirmeyen, değişik modelde matkap uçlu vidalar da üretilmiştir. Bağlantı, elemanlardan birisinde açılan yivlerin somun yerine kullanılması ile gerçekleşiyorsa bu elemana vida denir. Ahşap ve ince saclar için delik açmayı gerektirmeyen, değişik modelde matkap uçlu vidalar da üretilmiştir. CIVATAVİDA SÜNNETULLAH "Kâinatın işleyişine ait Allah’ın koyduğu yasalar” dır... Kâinat, Allah’ın hakimiyetinde olduğundan kusursuz işlemektedir. İnsanın doğaya bazı alanlarda müdahale edebilmesi de Sünnetullah’dandır.

4 CIVATANIN KONUMUZLA İLGİLİ KISIMLARI - 1 YA İNSAN? YARATILAN HER ŞEY SÜNNETULLAH’a TABİDİR İnsanların değişik ırk yapılarına rağmen aynı gezegende yaşayabiliyor olmaları, dünya şartlarına uyumlu “ortak özellikleri” iledir... Bundan doğal ne olabilir? İnsanı da üzerinde yaşayabilsin diye dünyayı da aynı yaratıcı (Yüce Allah) yaratmıştır... Özetle: İnsan yeryüzündeki kaynakları sadece doğal haliyle değil, içindeki özellikleri (Sünnetullah’ı) öğrendikçe dönüştürerek de kullanabilmektedir... İnsanın Sünnetullah’a aykırı davranışı, doğayı ve İnsanın Sünnetullah’a aykırı davranışı, doğayı ve kendini israf etmesi (kendi ayağına sıkması) demektir. Sanayinin ürettiği dişli elemanlar, günlük hayatımızın her alanında kullanılıyor olduklarından önemlidir. Bunlarla yapılan bağlantıların yararlı sonuçlar doğurması için “o işle ilgili Sünnetullahı”nın bilinmesi gerekir. Bu yolla mukavemet değerleri ve işin ekonomisi öğrenilir; malzeme ve boyutlar doğru seçilir... Bilinmeyenle işe kalkışmak, dipsiz kuyudan su çekmeye çalışmak gibidir; nafile çaba. Sonuç: Doğa israf edilmiş olur... Sanayinin ürettiği dişli elemanlar, günlük hayatımızın her alanında kullanılıyor olduklarından önemlidir. Bunlarla yapılan bağlantıların yararlı sonuçlar doğurması için “o işle ilgili Sünnetullahı”nın bilinmesi gerekir. Bu yolla mukavemet değerleri ve işin ekonomisi öğrenilir; malzeme ve boyutlar doğru seçilir... Bilinmeyenle işe kalkışmak, dipsiz kuyudan su çekmeye çalışmak gibidir; nafile çaba. Sonuç: Doğa israf edilmiş olur... Irkı, cinsiyeti, yaşadığı coğrafya ne olursa olsun, tüm insanlar; “Sünnetullah’ın madde ve sosyal boyut” kurallarına tabidirler... ÇEŞİTLİLİK “Cıvata-somun ilişkisi” çeşidi ne olursa olsun, aynı kurallara tabidir...

5 Modeli, şekli, yapım malzemesi, kullanılma yeri vs. ne olursa olsun, her cıvatanın somunu kendisiyle uyumlu olmalıdır. Aksi halde bağlantı oluşmaz. Uyum ise, her iki elemanın dişlerinin birbirine uygun olmasıdır. Bu uyum “Ben yaptım oldu” şeklinde değil, herkesçe kabul edilmiş (standartlara) uygun olursa anlamlıdır... Uyum yoksa: Önce aşırı SÜRTÜNME, (buna bağlı olarak) GICIRTI, sonra SIYIRMA başlar... Modeli, şekli, yapım malzemesi, kullanılma yeri vs. ne olursa olsun, her cıvatanın somunu kendisiyle uyumlu olmalıdır. Aksi halde bağlantı oluşmaz. Uyum ise, her iki elemanın dişlerinin birbirine uygun olmasıdır. Bu uyum “Ben yaptım oldu” şeklinde değil, herkesçe kabul edilmiş (standartlara) uygun olursa anlamlıdır... Uyum yoksa: Önce aşırı SÜRTÜNME, (buna bağlı olarak) GICIRTI, sonra SIYIRMA başlar... CIVATANIN KONUMUZLA İLGİLİ KISIMLARI - 2 YA İNSAN? AKIL ve UYUM Cıvata ve somun bir bütünün parçalarıdır. Uyumsuzluk halinde ikisi de atılır. İnsan, görünümüyle değil, Sünnetullah’a uygun davranışlarıyla insandır. Bir diğer ifade ile; insan “aklettiği” sürece insandır; değilse, hayvan gibi sıradan bir canlıdır... DİŞLER İnsan - dünya ikilisi, (dişleri uyumlu cıvata - somun misali) işlevsel iseler yaradılış maksatlarına uygunluk gösterirler. Şöyle ki; bir dünya düşünelim üzerinde insan yaşayamıyor; yaşamayanın imtihanı olur mu? Tersine; dünyada tüm alt yapı varken insan yaradılış maksadının dışında yaşıyorsa elbette bunun hesabı sorulacaktır. Özetle: İnsan ve dünya bir bütünün parçaları olarak (yani; insan imtihan için, bir bütünün parçaları olarak (yani; insan imtihan için, dünya da onun ihtiyaçlarını karşılasın diye) yaratılmıştır... Kıyamet ise; görevini tamamlamış bu bağın çözülmesidir...

6 YA İNSAN? CIVATANIN KONUMUZLA İLGİLİ KISIMLARI - 3 HER İŞE YARAYAN KUVVET Dünya insan için yaratılmıştır; nitekim, insanlığın sonu için kıyamet koparken dünya da yok olacaktır. Bu bağımlılıkta özne dünya değil, insandır... Bu ikili arasındaki uyumu sağlayan Sünnetullah’dır. İnsan, “aklederse” Sünnetullah ile dünyaya bağlanır ve yaradılış maksadına uygun yaşar. Tersi, keyfiliktir; dengelerle oynamaya çalışmaktır. Bir diğer ifade ile, kendi ayağına sıkmaktır. Örnek mi? Maddi anlamda “küresel ısınmaya sebep olmak”, manevi anlamda ise “inkârcı olmak”... Cıvata ve somun, dişler arasındaki sürtünme kuvvetinin etkisiyle birbirlerine tutunurlar. Titreşim ile somunun gevşememesi isteniyorsa somun sıkılarak birleştirilen parçaların birbirine baskısı sağlanır. Yani; cıvata ve somunun birleştirilen parçalara oturan yüzeylerinde de birer sürtünme kuvveti oluşturulur; böylece dişler arasındaki sürtünme kuvvetine destek sağlanmış olunur. Bağlantının kendiliğinden çözülmesi engellenmelidir. Cıvata ve somun, dişler arasındaki sürtünme kuvvetinin etkisiyle birbirlerine tutunurlar. Titreşim ile somunun gevşememesi isteniyorsa somun sıkılarak birleştirilen parçaların birbirine baskısı sağlanır. Yani; cıvata ve somunun birleştirilen parçalara oturan yüzeylerinde de birer sürtünme kuvveti oluşturulur; böylece dişler arasındaki sürtünme kuvvetine destek sağlanmış olunur. Bağlantının kendiliğinden çözülmesi engellenmelidir. Sürtünme kuvveti de Sünnetullah’tandır. İyi ki var; yaşantımızı kolaylaştırıyor. O olmasa idi otomobil yürümez, o olmasa idi yürüyen otomobil frenle durdurulamazdı... Sürtünme kuvveti daha da artırılmak istenirse "ince diş“ kullanılmalıdır. SÜRTÜNME

7 CIVATANIN KONUMUZLA İLGİLİ KISIMLARI - 4 YA İNSAN? SIYIRAN KENDİNE YAZIK EDER Somun boyutu (deliği), cıvata çapından büyük olursa (boşluktan dolayı) dişler birbiri içine girmez, vidalama gerçekleşemez. Sonuçta, somun kendiliğinden düşer. Somun boyutu cıvata çapından küçük ise, dişler birbiri içine giremeyeceğinden bağlantı sağlanamaz. Somun boyutu uygun, ancak somun dişi ile cıvata dişi uyumsuz ise, yine vidalama gerçekleşemez, sıkmaya çalışmada ısrar edilirse dişler birbirine zarar verir... Buna “diş sıyırdı” denir... Dişler uyumlu olsa bile; sıkmadan olmaz, çok sıkarsan da olmaz. Dişler uyumlu olsa bile; sıkmadan olmaz, çok sıkarsan da olmaz. SIYIRMA İnsanın yaradılış maksadı cıvataya, yaşam biçimi de somuna benzetilirse; somunun dişlerinin cıvata dişlerine uymaması halinde nasıl “sıyırma” (işlev dışı kalma) oluşuyorsa; yaşam biçimi “fıtrata” (yaradılış özelliklerine) uymayan insanda “yiv atar” (diş sıyırır). Böyleleri (ateist, komünist, pozitivist, seküler vb.), vahyin öngördüğü hayata karşı olmakla dünya hayatlarını ahirete bağlamayacaklar demektir... Özetle: Bağ kuramayanlar, bozuk somun gibidir; her ikisi de hurdadır. Biri dünyada diğeri Cehennemde ateşe atılır. Ahirete inananlar her iki hayatı da birbirine bağlamış olurlar. Yetmez; bağlantının başarılı olup-olmaması, bu hayatın kalitesini ve ahiret hayatının şeklini belirler.

8 YA İNSAN? KOROZYON CIVATANIN KONUMUZLA İLGİLİ KISIMLARI - 5 İnsan doğuştan temizdir. Kötülüğü, inkârı vb. bilmez... Aynı insan büyüdükçe dışındaki dünya (insanlar ve doğa) ile tanışır ve etkilenir. Bu etkileşim her zaman pozitif olmaz; yani, insan diğer insanların pis fikirleriyle kirlenmeye (paslanmaya) başlar... Bu kirlilik onun tercihlerine de yansır. Bu kötü tercihlerde kendi beyin ve gönül dünyasının ürettikleri kadar, Şeytanın telkinleri de vardır. Korunma: Vahiy boyasıyla boyanmak, Sünnetullah ile yağlanmakla mümkündür. Gayrisi, Cehennem potasında temizlenmedir... Aynı insan büyüdükçe dışındaki dünya (insanlar ve doğa) ile tanışır ve etkilenir. Bu etkileşim her zaman pozitif olmaz; yani, insan diğer insanların pis fikirleriyle kirlenmeye (paslanmaya) başlar... Bu kirlilik onun tercihlerine de yansır. Bu kötü tercihlerde kendi beyin ve gönül dünyasının ürettikleri kadar, Şeytanın telkinleri de vardır. Korunma: Vahiy boyasıyla boyanmak, Sünnetullah ile yağlanmakla mümkündür. Gayrisi, Cehennem potasında temizlenmedir... Metallerin su ve oksijeni kullanarak girdikleri kimyasal reaksiyona “korozyon” denir...Sonuçta, yüzeyde pas tabakası oluşur... Alüminyum gibi metallerde tabaka sıkı dokulu olup oksijenin alt katmanla irtibatını kestiğinden kimyasal reaksiyon azalır, pas ilerleyemez. İnşaat çeliği gibi metallerde ise, paslanma süngerimsi tabaka oluşturduğundan pas olayı devamlıdır, zamanla metal kullanılamaz hale gelir... Korunma: Metal boyanır veya yağlanır. Metallerin su ve oksijeni kullanarak girdikleri kimyasal reaksiyona “korozyon” denir...Sonuçta, yüzeyde pas tabakası oluşur... Alüminyum gibi metallerde tabaka sıkı dokulu olup oksijenin alt katmanla irtibatını kestiğinden kimyasal reaksiyon azalır, pas ilerleyemez. İnşaat çeliği gibi metallerde ise, paslanma süngerimsi tabaka oluşturduğundan pas olayı devamlıdır, zamanla metal kullanılamaz hale gelir... Korunma: Metal boyanır veya yağlanır. Piyasada sahte pas sökücüler (empoze edilen sahte fikirler/ kurtarıcılar) vardır. Bunlara kanarak daha da kirlenmemek için vahyin “ömür kullanma kılavuzu”na uyulmalıdır. Paslanma Sünnetullah’ın gereğidir. Paslanma istenmiyorsa, yine Sünnetullah’a uygun tedbir alınmalıdır. PASLANMA

9 CIVATANIN KONUMUZLA İLGİLİ KISIMLARI - 6 YA İNSAN? İHTİYAÇTAN ÜRETİME Allah yokmuş gibi yaşamak (tek dünyacı olmak) isteyenler; (inkârlarına / nankörlüklerine rağmen) Sünnetullah gereği hemen öldürülmez, takdir edilen ömürlerinin sonuna kadar yaşatılırlar. Ancak, Sünnetullah’ın sosyolojik ve psikolojik sınırları bunlar için de geçerlidir... Ruhsal çalkantıları, bunalımları, toplumla çelişkileri, unutmak istemelerine rağmen ölümü unutamamaları, “Benim” dedikleri her şeyi bırakıp gidecekleri gerçeği, (vs.) en önemli çıkmazlarıdır. Bunlar, günahlarının altında ezilmeye dünyada başlarlar. Bilgi yetersizliği sebebiyle yanlış malzeme ve boyut seçilmişse uygulamada verimlilik olmayacak demektir. Yani: Yerine dar veya bol, uzun veya kısa gelen cıvata, yeterince sıkılamayıp kendiliğinden gevşeyen veya sıyıran somun, çabuk paslanan malzemeler, bağlantıda sorunlar yaşatacak demektir... Özetle: Uygulama ve maliyet problemleri oluşacak demektir. Bir cıvata sahip olduğu özellikleri kadar “işlevsel”dir... Bilgi yetersizliği sebebiyle yanlış malzeme ve boyut seçilmişse uygulamada verimlilik olmayacak demektir. Yani: Yerine dar veya bol, uzun veya kısa gelen cıvata, yeterince sıkılamayıp kendiliğinden gevşeyen veya sıyıran somun, çabuk paslanan malzemeler, bağlantıda sorunlar yaşatacak demektir... Özetle: Uygulama ve maliyet problemleri oluşacak demektir. Bir cıvata sahip olduğu özellikleri kadar “işlevsel”dir... İşlevsel olabilmeleri için nasıl madeni cıvataları pasa karşı korumamız gerekiyorsa, dünya hayatımızın verimli geçmesi için de kendimizi Şeytana karşı donatmalıyız... UYGULAMA Uygulama projeye, proje bilgiye, bilgi Sünnetullah’a bağımlıdır... Uygulama projeye, proje bilgiye, bilgi Sünnetullah’a bağımlıdır...

10 CIVATANIN KONUMUZLA İLGİLİ KISIMLARI - 7 YA İNSAN? BLANÇO Ömür dediğin nedir ki; “iki kapı arası mesafe” yürü ve bitir. Zaman hızla akıyor, bitmeyecek sanılan yol bir gün bitivermiş olacak... Yolun sonunu görüyormuş gibi yürüyenlere ne mutlu; onlar, bilançolarını artıya çevirme gayretinde olanlardır. Vahyin emir ve yasaklarına uymadan yaşayanlar ise, ömür sermayelerini yanlış yerlerde kullandıklarını yolun sonunda kendilerine gösterilen bilançolarında göreceklerdir. Hayatı ekonomik kullanmamak ticaretteki iflasa benzemez; bu iflasın karşılığı Cehennemdir... Yük taşıyacak bağlantılarda yüksek mukavemetli cıvata kullanılması gerekirken, ucuz olsun diye düşük mukavemetli cıvata kullanılması "ekonomi sağlandı” ile açıklanamaz. Yanlış seçimlerden doğacak kayıplar tahminlerin de üzerine çıkabilir; can ve prestij kayıpları ise ölçülemez... Örnek: Yıkılan köprüler, çöken çatılar, devrilen kuleler, batan gemiler, arıza yapan araçlar daha neler neler... Sebep: Hırs ve tamaha esir olunması... Yük taşıyacak bağlantılarda yüksek mukavemetli cıvata kullanılması gerekirken, ucuz olsun diye düşük mukavemetli cıvata kullanılması "ekonomi sağlandı” ile açıklanamaz. Yanlış seçimlerden doğacak kayıplar tahminlerin de üzerine çıkabilir; can ve prestij kayıpları ise ölçülemez... Örnek: Yıkılan köprüler, çöken çatılar, devrilen kuleler, batan gemiler, arıza yapan araçlar daha neler neler... Sebep: Hırs ve tamaha esir olunması... Ömür, dünyada kullanılmak üzere verilmiş bir sermayedir. Nerede ve nasıl kullanıldığının hesabı sorulacaktır. Elbette sorgu sahibi, yaratıcı Yüce Allah’tır. EKONOMİ Sünnetullah’ı dikkate almadan “Yap bi’şey olmaz” diyenler hep kaybetmişlerdir...

11 DÜNYA HAYATIMIZIN HESABINI VERECEĞİZ. Vahiy, “Sırat köprüsü”nün günah bagajlarıyla geçilemeyeceğinin uyarısını dünyada yapmaktadır... Kendimiz için “Geri zekalıyım” demeyeceksek veya “Boş versene” diyecek kadar aptal değilsek, gereğini yapmalıyız... Ne de olsa ahiret hayatı da bizim hayatımız... NEFES ALABİLİYORSAK FIRSATIMIZ VAR DEMEKTİR. İbadet İman İnsan Dünya hayatı Dünya hayatının ahiretle devam edeceğini biliyoruz. Bu bağ insanla kurulmaktadır. İnsanın (cıvatanın) bağlantıyı doğru kurabilmesi için uygun bir vasıtaya (somuna) ihtiyacı vardır; o da İMAN’dır. Bağlantının kalitesi için de rondela (ibadet) gerekir... İnanıyorum diyenin imanı vahye uygun değilse; doğru bağlantı kurulamayacak, dünya sürtmeye - aşındırmaya (ahirete günah taşımaya) başlayacak demektir. Dünya hayatının ahiretle devam edeceğini biliyoruz. Bu bağ insanla kurulmaktadır. İnsanın (cıvatanın) bağlantıyı doğru kurabilmesi için uygun bir vasıtaya (somuna) ihtiyacı vardır; o da İMAN’dır. Bağlantının kalitesi için de rondela (ibadet) gerekir... İnanıyorum diyenin imanı vahye uygun değilse; doğru bağlantı kurulamayacak, dünya sürtmeye - aşındırmaya (ahirete günah taşımaya) başlayacak demektir. Ahiret hayatı Ölmeyecek olan var mıdır? Ömür denilen nedir ki, geldi gidiyor. Hayatını kaliteli geçirenler (sahteler peşinde koşmayanlar, imanından/ ibadetlerinden taviz vermeyenler) yani “sıyırmayanlar” kazanmış olacak... Ya diğerleri? Yani, sıyıranlar, olsa olsa hurda muamelesi göreceklerdir... Bireyin din ile ilişkisi cıvata - somun ilişkisine benzer; bu ikili birbirine uyumlu değilse önce GICIRTI, sonra SIYIRMA başlar. Dinle bağlantı kuramayanlarda ise, önce İNKÂR sonra BOZULMA başlar. İNSAN HAYATINI CIVATALI BAĞLANTIYA BENZETİRSEK

12 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Şubat 2016


"Şubat 2016. İnsanın, kendi dışındakilerle ilişkisi, somunun cıvata ile olan ilişkisine benzer... Uyumsuzluk halinde; cıvatada “gıcırtı” insanda “sancı”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları