Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lamotrijin Folat antagonistlerinin antikonvülzan olarak taranması sonucunda 1995 yıllında Burroughs wellcome tarafından geliştirilmiştir. Lamotrijin insanlarda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lamotrijin Folat antagonistlerinin antikonvülzan olarak taranması sonucunda 1995 yıllında Burroughs wellcome tarafından geliştirilmiştir. Lamotrijin insanlarda."— Sunum transkripti:

1

2 Lamotrijin Folat antagonistlerinin antikonvülzan olarak taranması sonucunda 1995 yıllında Burroughs wellcome tarafından geliştirilmiştir. Lamotrijin insanlarda klinik olarak anlamlı antifolat etkilere sahip değildir. Folatın insanlarda epilepsi patojenezinde veya tedavisinde çok büyük öneme sahip olduğu ispatlanamamıştır

3 Kimyası Lamotrijin [3,5-diamino-6-(2,3-diklorfenil)-as-triazin] yapısal olarak yeni bir feniltriazin antikonvülzandır

4 Farmakokinetik özellikler Lamotrijin %55 plazma proteinlerine bağlanır Lamotrijinin yaklaşık %85’i inaktif glukuronit metabolitleri ortaya çıkarmak amacıyla birleştirilir ve yaklaşık % 10’u da aynı şekilde idrarla dışarı atılır. Biyoyararlanımı % 98’dir. Monoterapi yarı ömrü yaklaşık 28 saattir Klirensi 40 ml/dk dır

5 KBZ veya fenitoin gibi hepatik enzim indükleyicilerle birleştiklerinde lamotrijinin yarı ömrü yaklaşık %50 azalarak 14 saate düşer ve klirensi de 2 katına çıkarak 80 ml/dk ’ ya ulaşır. Enzim engelleyici Valproat ile birleştiğinde lamotrijinin yarı ömrü iki katına çıkarak yaklaşık 56 saate ulaşır Klirensi de %50 düşerek 20 ml/dk’ ya iner.

6 Lamotrijin epilepsi hastalarında Valproat olmadığı sürece ikiye bölünmüş dozlarda verilir eğer valproat varsa günde tek doza izin verilir.

7 Farmakodinamik özellikler Lamotrijin uyarıcı aminoasitler glutamat ve aspartatın salınımını hafifleterek voltaja duyarlı Na kanallarını tıkar ve Ca kanalları üzerinde daha sınırlı etkiye sahip olabilir. Lamotrijin ayrıca 5-HT3 seratonerjik reseptörleri hafif bir şekilde tıkar, sigma opiyat reseptörleri üzerinde zayıf etkilere sahiptir. Lamaotrijin dihidrofolat redüktazı in vitro olarak engellemekle birlikte insanlarda klinik olarak anlamlı antifolat etkiler görülmemektedir

8 Antikonvülzan etkinlik için kan düzeyi 10-60 μmol/L olarak bildirilmektedir. Lamotrijinin kan konsantrasyonları nöbet önleyici etkilerle veya iki uçlu bozukluklardaki etkinlikle sistematik olarak ilişkili değildir. Ancak diğer ilaçlar lamottrijin seviyesini değiştirebileceğinden dolayı bazı durumlarda lamotrijin seviyesi izlenmesi gerekebilir.

9 Kullanım alanları Nöbet bozukluklarında Kısmi nöbeti olan yetişkinler ve çocuklarda Lennox- Gastaut sendromu olan çocuk hastalarda Ağrı sendromlarında Diyabetik nöropati İnme sonrası merkezi ağrı HIV’e bağlı ağrılı distal duyusal polinöropatide

10 Diğer nörolojik bozukluklar Migren ALS Huntington hastalığında Parkinson hastalığında Omurilik yaralanması ağrısında ise etkisiz bulunmuştur

11 İki uçlu bozukluklar Manide plasebodan etkili olduğunu gösteren çalışmalar olsa da Kontrolü çalışmalarda akut mani ve manik dönemde lamotrijinin etkili görülmemiştir. Manik kaymaya çok düşük oranda yol açtığı doğrultusunda yayınlar vardır Bipolar depresyonda % 50 oranında korumaktadır.

12 Uyarılar ve istenmeyen etkiler Stevens johnson sendromu gibi ciddi döküntülere yol açabilir Ciddi döküntü insidansı ileriye dönük olarak izlenen pediatrik çalışmalarda % 1 Yetişkinler arasında yapılan pazarlama öncesi klinik çalışmalarda % 0.3 olarak tahmin edilmiştir. Duygudurum bozukluğu nedeniyle yalnızca lamotrijin alan hastalarda %0.08 Başka ilaçla birlikte kullanıldığı durumlarda %0.13 olarak bildirilmiştir.

13 Döküntü riskini artıran muhtemel faktörler arasında eş olarak Valproat uygulanması( lamotrijinin kan konsantrasyonlarını iki katına çıkarır) Tavsiye edilen başlangıç lamotrijin dozunun aşılması veya doz artırımının aşılması bulunabilir

14 Hayatı tehdit eden döküntü vakalarının neredeyse hepsi lamotrijine başlandıktan 2-8 hafta sonra meydana gelmiştir İlerleyen safhalarda izole vakalar da bildirilmiştir. Eğer hastalar 5 gün veya daha uzun süre lamotrijin almazlarsa ilaç vermenin hızlı bir şekilde tekrar başlaması durumunda ciddi döküntü meydana gelebileceğinden dolayı ilacın kademeli başlangıç artış rejimine göre yeniden alınması gerekir.

15 Bazı dermatolojik önlemlerle döküntü oranının düşürülebileceği kabul edilmektedir. Bu önlemler arasında Döküntü,viral sendrom veya aşılama durumundan sonraki 2 hafta boyunca lamotrijine başlanmaması lamotrijine başlandıktan sonraki 3 ay içerisinde başka yeni ilaçların veya yeni yiyeceklerin alınmaması Yeni kozmetik ürünlerin kullanılmaması Bağışıklık sistemlerinin; güneş yanığı vs ile uyarılmaması bulunmaktadır.

16 Döküntü riski hariç lamotrijin iyi tolere edilmektedir Başlangıç aşamasında geçici baş ağrısı, olabilmektedir. Uyuşukluk bilişsel veya cinsel sorunlar kilo alımı gibi sıkıntılar genellikle görülmemektedir.

17 Yetişkin epilepsi hastalarında lamotrijin monoterapisinin en sık yan etkileri; Kusma Koordinasyon bozukluğu Dispepsi Mide bulanması, Baş dönmesi

18 Rinit Anksiyete Uyuyamama Enfeksiyon Sancı Kilo kaybı Göğüs ağrısı Ve dismenoredir

19 Bipolar yetişkin hastalarda doz artırımı sırasında görülen en sık yan etkiler Baş ağrısı Döküntü Baş dönmesi İshal Rüya anormallikleri Ve kaşıntıdır.

20 Sürdürüm tedavisinde en sık görülen yan etkiler Mide bulantısı Uyuyamama Sırt ağrısı Yorgunluk Döküntü ve rinittir. 15 g’a kadar akut aşırı doz lamotrijin SSS’de ve kalp sisteminde ölümcül olabilecek yan etkilere yol açmıştır.

21 Gebelik Gebelik kategorisi C ‘dir. D ? Bu güne kadar herhangi bir teratojenite görülmemesine rağmen lamotrijinin dihidrofolat redüktazı invitro olarak engelleyebilme olasılığı malformasyon riski ile ilgili endişelere yol açmıştır. Anne sütüne geçer.

22 İlaç etkileşimler İlaç ilaç etkileşimlerinde lamotrijin tahrik edici olmaktan ziyade bir hedeftir. Dolayısıyla KBZ, fenitoin, fenobarbital ve primidon gibi enzim indükleyiciler kandaki lamotrijin konsantrasyonunu %50’ye kadar azaltabilir. İnsanlarda klinik olarak anlamlı antifolat etkiler e sahip değildir.

23 Doz ve kullanımı Döküntü riskini azaltmak için lamotrijinin dozu kademeli olarak artırılmalı Başka bir ilaç almayan hastada 1. ve 2. hafta 25 mg/gün 3. ve 4. hafta 50 mg/gün 5. hafta 100 mg/gün Hedef doz 200 mg/gün Doz aralığı 200-400 mg/gün

24 Valproat ile lamotrijin 1. ve 2. hafta 12.5 mg 3. ve 4. hafta 25 mg/gün 5. hafta 50 mg/gün Sonraki haftalarda doz artırımları 25- 50 mg/gün Hedef doz aralığı 100-200 mg/gün

25 KBZ ile lamotrijin 1. ve 2. hafta 50 mg 3. ve 4. hafta 100 mg/gün 5. hafta 200 mg/gün Sonraki haftalarda doz artırımları 100 mg/gün Hedef doz aralığı 400-800 mg/gün


"Lamotrijin Folat antagonistlerinin antikonvülzan olarak taranması sonucunda 1995 yıllında Burroughs wellcome tarafından geliştirilmiştir. Lamotrijin insanlarda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları