Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Spor Tesis İşletmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Spor Tesis İşletmesi."— Sunum transkripti:

1 Spor Tesis İşletmesi

2 Spor Tesisi Kavramı Özellikle 20. Yüzyılın sonlarında gelişen teknoloji ile beraber kitle iletişim araçlarındaki yenileşme, sadece dünyada oluşan yenilikleri ve gelişmeleri insanlara ulaştırmamış, aynı zamanda yaşamın birçok alanını da etkilemiştir. Spor kavramı da bu değişimden etkilenmiş ve spor yönetimi içerisinde yeni alt alanlar oluşmaya başlamıştır (Argan ve Katırcı, 2008).

3 Güçlü’ye (1998) göre; spor tesisi kavramı içerisinde sportif faaliyetlerin yapıldığı her türlü yapıyı (salon, stadyum, pist vs.) tanımlamak için kullanılır. Ayrıca çeşitli sportif etkinliklerin yapılmasına imkân veren koru, orman, ırmak, kanyon gibi arazileri de bu kavramın içerisinde düşünmek mümkündür. Spor tesisleri, kamu ve özel kuruluşlar tarafından aktif ve/ya da pasif katılım fırsatı sunan spor alanlarıdır.

4 Türkiye’de gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulan spor tesisleri Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine bağlı olarak faaliyet gösterir. Yönetmeliğin 4. maddesi, spor tesislerini, “Gerçek veya tüzel kişiler tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılan yerler” olarak tanımlamaktadır. Yönetmeliğin 9. maddesine göre ise spor tesisleri aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmak zorundadır:

5 * Kulanım alanı 8 m²’den az olmamak üzere en az bir soyunma odası,
*Bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası bulunması, *Spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, *Odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, *Isının 18 °C derecede olması ve *Hijyenik şartları taşıması,

6 Kullanım alanı 15 m²’den az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonu zeminin halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

7 Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması, • Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,

8 Tesiste spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 °C altına düşmemesi, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması,

9 Tesis zemininin yapılan spor dallarının özelliğine göre tahta, parke, sunta, halıfleks ve benzeri malzemelerle kaplanmış olması, açık tesislerde yapılan spor dallarının özelliğine göre zeminin; ilgili federasyonlarca öngörülen çim, asfalt, beton ve buna benzer malzemelerle kaplanmış olması,

10 Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,
Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri engellerin bulunmaması,

11 Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma gurubunda bulunan sporcu sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması, • Özel beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesisin bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması,

12 Özel spor tesisinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması.

13 Ör: Pekin Olimpiyatlarının açılış törenine ev sahipliği yapan Beijing Ulusal Olimpiyat Stadı, takma adıyla “Kuş Yuvası”, spor tesislerinin ve yönetimin günümüzde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir örnek olarak ele alınabilir. Yapımında ton çelik kullanılan tesisin maliyeti yaklaşık 500 milyon dolardır. Stat, 258 bin m²’lik bir alana inşa edilmiştir ve 91 bin koltuk kapasitesine sahiptir.

14 Böylesi büyük bir tesisin sorunsuz biçimde faaliyet göstermesi için pazarlama bölümünden, bilet satışı bölümüne, bakım ve onarım bölümünden, güvenlik bölümüne kadar birçok farklı birim çalışmaktadır.

15

16 SPOR TESİSLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

17 Uygulanan etkinliğe göre spor tesis tipleri

18 Kaynak Argan, M. ve Katırcı, H. (2008). Spor Pazarlaması. (2. Basım), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Güçlü, M. (1998). “Spor Tesislerinin İşletmesi: Ankara Özel Yükseliş Koleji Spor Tesisleri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 4. Ammon, R. ve Stotlar, D. K. (2007). Contemporary Sport Management. (Editors: Parks, J. B., Quarterman, J., Thibault, L.). Champaign: Human Kinetics. Goldfine, B. ve Sawyer T. H. (2005). Foundations Of Sport Management. (Editors: Gillentine, A., Crow, R. B.) Morgantown: Fitness Information Technology. Katırcı ve ark.,(2012). “Spor Tesis İşletmesi ve SahaMalzeme Bilgisi”.Anadolu Üniversitesi Yayınları.


"Spor Tesis İşletmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları