Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30.05.2016130.05.20161 HIV/AIDS Dr.Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30.05.2016130.05.20161 HIV/AIDS Dr.Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 30.05.2016130.05.20161 HIV/AIDS Dr.Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 30.05.20162 SUNUM PLANI   Nedir   Yapısı   Tarihçe   Epidemiyoloji   Bulaşma yolları   Tanı   Korunma

3 HIV enfeksiyonu  Human immunodeficiency virus (HIV) tarafından sebep olunan ilerledikçe immün sistemi yıkan bir hastalıktır   Akut HIV enfeksiyonu (bir kaç haftada sonlanır)   Asemptomatik HIV enfeksiyonu (10 yıl)   Erken semptomatik HIV enfeksiyonu   AIDS   İleri AIDS 30.05.20163

4 430.05.20164 Retrovirus ailesi  İkozahedral yapıda, zarflı, Çift zincirli RNA virüsü Lentivirus sınıfıOnkovirusSpumavirus HIV-1HTLV-1Doğada yaygın HIV-2HTLV-IIpatojenite? Simian IDVFelin leukemia virus Bovin leukemia virus ENV ve GAG genlerine göre A-J’ye kadar 10 farklı türü vardır Retrovirüsler viral RNA’nın reverz transkriptazını kullanarak lineer çift zincirli DNA’ya döner ve konak genomuna integre olur.

5 30.05.20165 İntegraz ZARF

6 30.05.2016630.05.20166

7 730.05.20167 İntegrasyon Montaj ve tomurcuklanma Nukleusa giriş Nukleus por kompleksi İmportin alfa, beta, Nup62 “Zinc finger” inh

8 30.05.2016830.05.20168 EPİDEMİYOLOJİ  İlk kez 1981 yılında ABD de tanımlanmıştır  ‘Akkiz immün yetmezlik sendromu’ adı verilmiştir  Etken virus 1983 yılında izole edilmiştir  Türkiye’de ilk vaka 1985

9 30.05.20169   Şubat 1999’da Alabama’da   bir tür SIVcpz keşfettiler Pan troglodytes troglodytes

10 30.05.201610 Tarihçe   HIV, Simian Immunodeficiency virüsün torunudur.   SIV’in bazı türleri HIV-1 ve HIV-2 ile sıkı benzerlikler taşır.

11 30.05.201611 HIV enfeksiyonu örnekleri   1959’da Kongo’dan erişkin erkekten alınan serumda elde edildi.   1960’da Kongo’dan erişkin kadının lenf bezinden saptandı.   1969’da St. Louis’de ölen bir Amerikalı delikanlının (teeneger) doku örneğinde   1976’da ölen bir denizcinin doku örneklerinde HIV saptandı Zhu, T et. al (1998, 5th February) 'An African HIV-1 Sequence from 1959 and Implications for the Origin of the Epidemic' Nature, 391(6667)An African HIV-1 Sequence from 1959 and Implications for the Origin of the Epidemic Worobey, M et. al (2008, 2nd October) 'Direct Evidence of Extensive Diversity of HIV-1 in Kinshasa by 1960' Nature, 455(7213)Direct Evidence of Extensive Diversity of HIV-1 in Kinshasa by 1960 Kolata, G (1987, 28th October) 'Boy's 1969 death suggests AIDS invaded U.S. several times' New York TimesBoy's 1969 death suggests AIDS invaded U.S. several times Frøland, SS et. al (1988, 11th June) 'HIV-1 infection in Norwegian family before 1970' The Lancet 331(8598)HIV-1 infection in Norwegian family before 1970

12 30.05.201612

13 30.05.201613 Milyon http://www.who.int/hiv/data/epi_core_dec2014.png?ua=1

14 Türkiye’de HIV 30.05.201614 * *İlk 6 ay

15 Olası bulaş yolları 30.05.201615

16 30.05.201616

17 30.05.201617 Kayseri civarında HIV (1996-2009)  55 hasta takip edilmiş ve %78 erkek  %71 evli  %44 yurtdışında çalışma öyküsü  %91 şüpheli heteroseksüel cinsel ilişki 30.05.201617 Mikrobiyol Bul 2011; 45 (1): 125-136.

18 Patogenez 30.05.201618

19 30.05.201619 BULAŞ  Cinsel yolla bulaş  Kan ve diğer dokularla bulaş  Perinatal bulaş  Sağlık bakımında HIV bulaşı  Bulaşın diğer yolları 30.05.201619

20 30.05.20162030.05.201620 Vücut sıvılarında HIV Semen 11,000 Vajinal sıvı 7,000 Kan 18,000 Amniyotik sıvı 4,000 Tükürük 1 Vücut sıvılarının 1ml’sinde ortalama HİV partikül sayısı

21 30.05.20162130.05.201621 BULAŞ YOLLARI  Cinsel yolla bulaş  En önemli ve en sık bulaş yoludur  Bulaş için HIV pozitif kişiyle yapılan tek bir cinsel temas yeterlidir  Korunmasız cinsel temasta; virusun enfekte erkekten kadına bulaş riski, enfekte kadından erkeğe bulaş riskinden fazladır

22 Cinsel yolla bulaş Heteroseksüel  Afrika,  Güney Amerika  Karaipler Homoseksüel  Kuzey Amerika  Avrupa 30.05.201622

23 30.05.201623 Cinsel yolla bulaş riski 30.05.201623 VAJİNAL ORAL Korunmasız %40 bulaş

24 30.05.201624 Cinsel yolla bulaş 30.05.201624 1000 koitus başına olgu, UGANDA Wawer, J Infect Dis 2005;191:1403

25 30.05.201625 Cinsel yolla bulaş riski   Sünnet (%50-60)   Kondom kullanımı   Tek eşlilik   HIV RNA   Genital ülser   Kanama   Birden çok cinsel eş   CYBH (üretrit, gonore)

26 30.05.20162630.05.201626  Kan ve kan ürünleri ile bulaş  HIV yönünden tarama yapılmaya (1985) başlandığından beri bu yolla bulaş azalmıştır Kan ve KÜ transfüzyonu Kan ve KÜ transfüzyonu Organ transplantasyonu Organ transplantasyonu YılTestRisk 1996p24 antijeni1/200.000-1/ 2.000.000 2002Nukleik asit testleri (12 gün)1/ 2.135.000 Kornea ve işlenmiş dokularlaBulaş riski yok

27 30.05.201627 Damar içi madde kullanımı  Enjektör ve diğer aletlerle bulaş Damar içi madde kullananlar Damar içi madde kullananlar   İğne paylaşma sıklığı   Paylaşılan kişi sayısı   Enjeksiyon sayısı   Bölgedeki HIV sıklığı 30.05.201627 İlişkili faktörler Kokain enjeksiyonu daha riskli bulunmuş

28 30.05.201628 Anneden bebeğe bulaş %13-40  Gebelik süresince %30-50 doğumda + %30-50 doğumda +  Doğum sırasında (%40)  Postpartum dönemde emzirmekle %14-29 %14-29   Preterm doğum   Uzamış membran rüptürü (>4 saat)   Madde kullanımı   Antenatal düşük CD4+ sayısı   Düşük doğum ağırlığı 30.05.201628 Perinatal risk

29 Viral yük ve bulaş riski 30.05.201629 N Engl J Med 1999; 341: pp. 394-402

30 30.05.201630 Sağlık bakımında HIV bulaşı  Sağlık personeline bulaş İğne,enjektör batması ile (risk %0.2-0.5) İğne,enjektör batması ile (risk %0.2-0.5) Kanlı vücut sıvıları ile mukozal temasla (risk <%0.1) Kanlı vücut sıvıları ile mukozal temasla (risk <%0.1)  Sağlık personelinden hastaya  53 HIV’li çalışanın 2’sinin hastalarında +  Hastadan hastaya  Malzemelerin tekrar kullanılması  İlaçların çoklu kullanımı 30.05.201630 Dişçi ve ortopedist

31 30.05.201631 Bulaşın diğer yolları  Tükrükle ve ısırıkla bulaş nadirdir (kan yoksa)  HIV inhibitör etkisi  Sivrisinekler??  Dövme, pearcing? 30.05.201631

32 30.05.201632 PEP almak, HCV koenfeksiyonu, agamaglobulinemi Antikor yanıtının gecikmesine sebep olabilir

33 30.05.201633 HIV-enfekte erişkinlerde CDC sınıflaması CD4 hücre sayısı kategorileri Klinik Kategori : PGL = persistan generalize lenfadenopati AB*C#C# Asemptomatik, Akut HIV veya PGL Semptomatik, A veya C dışı AIDS-indikatör durumlar (1) ≥500 /µL (%26)A1B1C1 (2) 200-499 /µL (%15- 25) A2B2C2 (3) <200 /µL (%14)A3B3C3 Recommendations and Reports. MMWR April 11, 2014; Vol. 63: No.3

34 30.05.201634 Kategori B Semptomatik durumlar 1. Bacillary angiomatosis 2. Orofaringeal kandidiyaz (thrush) 3. Vulvovaginal kandidiyaz, persistan veya rezistan 4. Pelvik inflammatuvar hastalık (PID) 5. Servikal displazi (orta, ağır)/servikal karsinoma in situ 6. Oral hairy lökoplaki, 7. Herpes zoster,en az bir dermatomu tutan veya ≥2 epizod 8. Idiopatik trombositopenik purpura 9. Konstitusyonel semptomlar (ateş>38.5ºC) ishal >1 ay 10. Periferik nöropati

35 30.05.201635 # Kategori C AIDS-indikatör durumlar Rekürren bakteriyel pnömoni (12 ayda ≥2 epizod) Bronş, trakea, akciğer kandidozu Özefageal kandidoz Servikal karsinoma, invaziv, dissemine veya extrapulmoner koksidiyomikoz extrapulmoner kriptokokkoz Kronik intestinal kriptosporidyaz (>1 ay) Cytomegalovirus hastalığı (KC, dalak ve LN dışı) HIV-ensefalopatisi Herpes simplex: kronik ülserler >1 ay, bronşit, pnömoni, özefajit Histoplasmoz, disseminated or extrapulmonary Izosporiyaz, kronick intestinal (>1 ay) Kaposi sarkomu Lenfoma, Burkitt, immunoblastik, primer santral sinir sistemi Mycobacterium avium complex (MAC) veya Mycobacterium kansasii, dissemine veya ekstrapulmoner Mycobacterium tuberculosis, pulmoner veya ekstrapulmoner Mycobacterium, diğer türler, dissemine veya ekstrapulmoner Pneumocystis jiroveci pnömonisi (PCP) Progressif multifokal lökoensefalopati (PML) Salmonella septisemi, rekürren Beyin toxoplasmozu Wasting sendromu (İstemeden kilo kaybı>%10) associated with either chronic diarrhea (hergün≥2 dışkılama ≥1 ay), kroniik yorgunluk, ateş ≥1 ay

36 30.05.201636 Oral kandidiyazis

37 30.05.201637 Hairy lökoplaki

38 30.05.201638 Kaposi sarkomu

39 30.05.201639 Kaposi sarkomu

40 CD4 <50 kandida cilt enfeksiyonu

41

42 30.05.201642 Zona

43 Yaygın konsolidasyon, hipoksi ile başvuran hasta CD4 5 hücre/mm3

44  33yaşında kadın, CD4 7, nöbet geçirme ile başvurdu 30.05.201644

45 bilateral pulmonary infiltrate (white triangles), caving formation“ (black arrows) present in the right apical region

46 Mediastinal LAP 30.05.201646

47 HIV tanımlayıcı maligniteler  Kaposi sarkomu  Non-Hodgkin lenfoma  Primer santral sinir sistemi lenfoması  Primer efüzyon lenfoması (PEL)  Plazmablastik lenfoma  İnvaziv serviks Ca  Anal Ca  Hodgkin Lymphoma  Multicentric Castleman’s disease 30.05.201647 Bower M et al, British HIV Association guidelines for HIV-associated malignancies 2014, HIV MEDICINE, 15 (Supplement 2) March 2014 Diffüz Büyük B hücreli lenfoma Burkitt lenfoma

48 30.05.201648 DSÖ’nün 2020 hedefleri 1.HIV’lilerin %90’ına tanı konulması 2.Tanı konulanların %90’ı ARTye ulaşması sağlanacak 3.ART alanların %90’ında viral baskılanma sağlanacak

49 HIV’lilerin ne kadarı ART’ye ulaşıyor?  2014 yılında  14.9 milyon HIV’li antiretroviral alıyor (ART)  %40 30.05.201649 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/ Güncelleme: Temmuz 2015

50 Kimler tedavi edilmeli? KLİNİK KATEGORİ CD4 HÜCRE SAYISI DHHS rehberi 2015 EACS 2015/10 BASHH rehberi Semptomatik hasta Herhangi bir değer ÖnerilirMutlaka önerilirÖnerilir Asemptomatik hasta <350/mm3 Önerilir (AI)Mutlaka önerilirÖnerilir Asemptomatik hasta 350-500/mm3 Önerilir (AII)Önerilir Asemptomatik hasta >500/mm3Önerilir (BIII)-Belli durumlarda öner 30.05.201650 DHHS: Department of Health and Human Services (U.S) EACS: European AIDS clinical society BASHH: British association for sexual health and HIV

51 30.05.20165130.05.201651 KORUNMA  Cinsel yolla bulaşa karşı korunma  Genital ve oral mukoza membranlarının cinsel ilişki sırasında kan,semen,vajinal ve servikal sekresyonlarla temasının azaltılması  Kondom kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması  Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların tedavisi  Güvenli cinsel temasın yaygınlaştırılması (tek eşli cinsel yaşam veya uygun ve güvenli cinsel eş seçimi)

52 30.05.201652 Cinsel yolla bulaşa karşı korunma 30.05.201652 Kadın kondomu kullanımı (%11-26 yetersiz) Erkek kondomunun koruyuculuğu %60-96

53 30.05.201653 Cinsel yolla bulaşa karşı korunma  Spermisit (nonoxinol 9) kullanımı HIV bulaşını artırır  Mikrobisit (polinaftalen sülfonat gel (PRO- 2000) HIV sıklığını kısmen azalttı 30.05.201653

54 30.05.20165430.05.201654  Kan ve kan ürünleriyle bulaşa karşı korunma  Antikor testleri bulunduğundan beri bu yolla bulaş azalmıştır  Damar içi madde kullananlarda  Bu alışkanlığın önlenmesi ve tedavi edilmesi  Ortak enjektör kullanım risklerinin anlatılması  Steril enjektör kullanımının sağlanması  Eğitim

55 30.05.20165530.05.201655  Anneden bebeğe geçişe karşı korunma  HIV pozitif kadına doğum kontrol yöntemleri öğretilmelidir  Hamile kalan HIV pozitif kadına erken dönemde kürtaj yapılmalıdır  Bebeği doğurmakta ısrarlı ise gebeliğin son trimesterinde anneye,  doğumdan sonra da bebeğe antiretroviral tedavi başlanmalıdır  Elektif sezaryan uygulanırsa bebeğe HIV geçişi 4-5 kat azalır  Virüsün anne sütü ile geçişi gösterildiğinden emzirme önerilmez

56 30.05.201656 PrEp profilaksi  Truvada (emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate),  HIV enfeksiyonu riski yüksek ve HIV enfekte eşlerle seksüel aktivitede bulunan HIV (-) kişilerde bulaş riskini azaltır 30.05.201656

57 Gelecekte 30.05.201657 KÜR

58 Kaynaklar   http://www.who.int/hiv/en/   http://aidsinfo.nih.gov/guidelines   http://www.cdc.gov/hiv/   http://www.bhiva.org/clinicalguidelines.aspx   http://www.egehaum.com/   http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/   http://thsk.saglik.gov.tr/Dosya/bulasici-hastaliklar- db/hiv_aids_tani_tedavi_rehberi_2013.pdf 30.05.201658

59 TEŞEKKÜRLER SORULAR 30.05.201659


"30.05.2016130.05.20161 HIV/AIDS Dr.Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları