Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1881-.... Hep bizimlesin....

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1881-.... Hep bizimlesin...."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1881-.... Hep bizimlesin....

7 Aylardan Mayıs’tı ; Yıllardan 1881 Selanik’te Ahmet Subaşı Mahallesi’nde, Zübeyde Ana ile, Ali Rıza Baba Mutlulukların en yücesinde...

8 Mustafa Kemal,’in Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günler (Ocak 1905 ) 1893 Askeri Rüştiye 1895 Askeri idadi 1902 Harp Akademisi Ve 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı

9 Mustafa Kemal, Şam'da (1906) B Sen demokrasi, sen özgürlük, Böyle tanıdık, böyle gördük. Halk bitkin, halk ümitsiz, bir bela var başımızda

10 Trablusgarp Savaşı'nda Derne Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal (1912 ) Trakya, Makedonya, Balkan kan içinde. Şehirler ardı ardına düşüyor. Düşman Çatalca önlerinde. Şehirler aç,yıldırım çarpmış ağaç gibi yerde ölüler. Gözlerine mil çekilmiş köylüler.

11 Yıl 1915 18’ indeyiz Mart’ın. Bir dünya çullanmış üzerimize Topuyla tüfeğiyle. Ne çıkar bundan. Türk olarak doğmuşuz bir kere.

12 Bir yiğit koşuyor Çanakkale’ ye El uzanmaz dizginine Ufukları zırh yapmış Düşmanın mermisine. Diyor; Ben Türk’ üm Senin aslın ne? Kalmasa bedende ferim Nefesim yeter nesline”

13 Bir Mehmet, Bir Nazmi, Bir Kemal, Bir yiğit koşuyor Çanakkale' ye Elinde istikbâl

14 Çanakkale'de sisler ardında bir güneş doğmuş, düşmanı Boğaz'ın yiğit sularına gömmüştü.Adı Mustafa Kemal'di, yavaş yavaş herkes O'nu tanıyor; ondan bir şeyler umuyordu.

15 Kemal Paşa, Yenilmez Yiğit,Şanlı Komutan! Savaşa gider gibi yetiş bize, Yetiş bize çöllerde bile olsan. İnanç doldur, Güç doldur içimize.

16 Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a hareket etmeden önce (1919) 15 Mayıs 1919... İzmir düşman elinde... Ve Hasan Tahsin, yiğit gazeteci Hasan Tahsin, Türk'ün namusunu savunan ilk kurşunu atıyor. Artık duramazdı Mustafa Kemal... Görev zamanıydı. Önce dış, sonra iç düşman içimizden sökülüp atılıncaya kadar görev başındaydı.

17 Ben, Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal’im güvertede, Deniz yorgun duruyor.

18 Samsun önlerindeyiz Dalgaların üstünde alı al, moru mor bir güneş doğar. Hiçbir zaman bu kadar ağarmadı bu deniz. Ortalık aydınlık içinde, gümüş dere durmaz akar.

19 Sisli ufuklara dalan mavi gözler, yurdun geleceğini düşünüyordu. Uzun ve yorucu, ama şanla, şerefle dolu çetin bir yolda ilk adımını atıyordu, ilk adam, vatan adam.

20 Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da (Haziran 1919) Sağ olasın, var olasın Gazi Paşa. Gelişinle içimizi bir sevinçtir aldı, Gayrı veda ettik yasa.

21 Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf (Orbay) Bey ile Sivas Kongresi günlerinde (4-11 Eylül 1919) Ağarttın güneş gibi yurdumuzu Ve geçtin Erzurum'a, Sivas'a

22 Asker yazıldık yediden yetmişe dek. Kimseye sorulmadı yaşı. Takıldık peşine genç, ihtiyar, kadın, erkek.

23 Ve başladı Kurtuluş Savaşı. Sen Mustafa Kemal Gür sesinle haykırıyorsun: Ya istiklâl ya ölüm! Erzurum, Sivas, Ankara... Ankara'nın burcunda bir bayrak.

24 Vatanın, tümü milletin hayatı tehlikededir. Ülkemizin istekleri milletin kararına bağlıdır. Tok adam olup dikilmek, duyurmak milletin sesini. İki yer var, iki ihtimal :Ya ölüm ya istiklâl

25 Dağ, taş, selam durmuş Ata'ma Yollara düşmüş Anadolu'm.

26 Amasyalı Celal oğlu Mıstık Bilecikli Kadayıfçı oğlu Emin Kırşehirli Mehmet oğlu Samet Mehmet Edip Bey kızı Halide Edip Ardahanlı Emin oğlu Rüstem Erzurumlu İbrahim Bey oğlu Yavuz 70. Alay komutanı Kahraman Halil Bey kızı on iki yaşındaki Nezahat Hanım.

27

28 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nda cephede ( 10 Eylül 1921) Ve İnönü’de, Sakarya'da Yaman oldu hesabın ödenmesi Bir savaş ki benzeri görülmemiş dünyada.

29 Yanında duranları gölgede bırakarak, Bir vücut parıldıyor: keskin, ipince, kıvrak. Belli resimde bile: saçı ipek, bakışı çelik. Gerilmiş göğüs, geniş bir şeye siper gibi. Elinde duran kamçı dizini döver gibi.

30 Mustafa Kemal, Birinci İnönü Savaşı sırasında Dikmen sırtlarında dinlenirken (1921) Uzanmış yatmış ç iğ ü st ü ne Mustafa ’ m Samur kalpak başında Sırtında bir asker kaputu Top arabaları geçer uykusunda. Mehmetler, Mustafalar bir ordu. Elleri bayrak, elleri süngü, elleri tüfek. Süvariler geçer yalın kılıç Şimşekler çakar gözlerinde.

31 Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz öncesi, Afyon Kocatepe'de (26 Ağustos 1922 ) En güzeli, en yiğidi, en canlısı Bir milleti kurtaran adam, Ağır ağır Kocatepe’ye çıkıyor. Bu resim çok güzel, insanı alıp götürüyor. Başında kalpağı, parmaklarında cıgarası.

32 İzmir’e girişini Mustafa Kemal’’in Bir kahve duvarındaki resimde gördüm. Bir ılık güz öğlesinde, Şanlı haki urbası üstünde. Koymuştu kılıcını içine kınının. Yürüyordu arasında sevgili halkının.

33 26 Ağustos şafağında memleketim son sözü söylüyordu: ORDULAR,! İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR,İLERİ..

34 ASIL SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYORDU: MEDENİYET SAVAŞI.

35 Ekim 1923.., Yurtta şenlik, düğün, işte en büyük Devrim: Türkiye Cumhuriyeti, geleceğin ufkunda yeni bir güneş gibi doğuyor, yükseliyor. Ve ardından birbirini izleyen, birbirini aşan yüce devrimler... 29 Ekim 1923.., Yurtta şenlik, d ü ğ ü n, işte en b ü y ü k Devrim: T ü rkiye Cumhuriyeti, geleceğin ufkunda yeni bir g ü neş gibi doğuyor, y ü kseliyor. Ve ardından birbirini izleyen, birbirini aşan y ü ce devrimler...

36 Artık her 29 Ekim'de bayram yapıyorduk. O, güneş gibi bizi izlerken, biz O'nu yüreğimizden kopan marşlarla selamlıyorduk :

37 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Lisesinde matematik dersini izlerken (1 Şubat 1931) Yılmaz, çelik ordularla biz Yıldırımlar saçan bir cihanız Millet yolunda vatan için Ateşe saldıran kahramanız.

38 Dünyada ölmez bu cumhuriyet. Aslan gibi fertlerle biz, Garba ibret saçan bir cihanız. Cumhuriyet yasasın diye, Zulmete nur saçan bir şahabız. Güneş gibi parladı bahtımız.

39 20 Nisan 1921 Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi. 3 Mart 1924 halifelik kaldırıldı,öğretim birleştirildi. 17 Şubat 1925 Aşar vergisi kaldırıldı. 25 Kasım 1925 şapka kanunu Mecliste kabul edildi. 30 Kasım 1925 Tekkeler kapatıldı. 25 Aralık 1926 uluslar arası takvim ve saat kabul edildi.

40 17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi. 1 Kasım 1928 Türk harfleri kabul edildi.

41 Yaşa milletinle başbaşa. Türk'ün gözbebeği Gazi Paşa.

42 Öğrenci,asker,esnaf ona dönüp başını: Söylüyor bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı’nı

43

44 Bir kasım sarılığı sarmış yurdu. Herkeste bir telaş, bir üzüntü. Rüzgarlar şaşkın esiyor, gözlerde yağmur gibi yaşlar. 10 Kasım 1938… O sabah gök karardı birdenbire. Kuşlar kanat çırptı. Yaprakları döküldü ağaçların. O ki ölmez olandı.

45 Kasım On Ve O Kocatepe'de Bir çadırdan bir çadıra geçer gibi, Rahat ve cesur öldü.

46 “Atatürk’ün kendi eliyle çizdiği yeni Türkiye’nin dış siyaseti, bu memleketi batılı uluslar topluluğuna katmış ve eski düşmanlarını kendisine dost yapmıştır.” (İngiliz-Times Gazetesi )

47 Öğrenci,asker,esnaf ona dönüp başını: Söylüyor bir ağuzdan Onuncu Yıl Marşı’nı. Çıktık açık alınla on yılda her savaştan, On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan. “Hiçbir kimse bu muzaffer general,bu yılmaz inkılapçı,bu insan kahraman,bu çok popüler adam kadar halkın kalbine yakın olmamıştır” (Fransa,Pekit Prasien Gazetesi)

48 Türkler, Atatürk'ü olağanüstü bir tutkunlukla seviyorlar. (Mısır El Bela Gazetesi) “Atatürk’ün ölümü yalnız Türk Milleti için değil, onun örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için en büyük kayıptır.” (Suriye Gazetesi-1938)

49 Mustafa Kemal toprak değil ki. Mustafa Kemal vatan, Mustafa Kemal bayrak, Mustafa Kemal toprak değil ki. Ölüm, yeni bir canlanıştır. Yeni bir hayat

50 Mustafa Kemal ölmedi. Ölmedi. Ölmedin Ata'm, her an içimizde bitmeyen saygı, sonsuz muhabbetsin.

51 Andederiz ki, eserin ölmeyecek. Andederiz ki sen, sonsuza dek yaşayacaksın. Yaşayacaksın… Yaşayacaksın…. Yaşayacaksın ATAM.

52 Beni öldü sanmayın. Nerede hamleniz varsa Bıraktığım yerden ötelere, Nerede üstünse başarınız Milletimin yüzünü güldüren, Bilin ki orada ben varım. Sizleri toprağımdan Sizler kadar duyarım.


"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1881-.... Hep bizimlesin...." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları