Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI
GÜLSEREN OĞUZ MEZİTLİ BELEDİYE İ.Ö.O. PSİKOLOJİK DANIŞMANI

2 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU
Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

3 DANIŞMANLIK TEDBİRİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK VE TEBLİĞ
ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK( ) DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ ( )

4 Koruyucu ve destekleyici tedbirler
a) Danışmanlık,  b) Eğitim,  c) Bakım,  d) Sağlık,  e) Barınma,

5 DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI

6 DANIŞMANLIK TEDBİRİ NEDİR?
Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda,çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir.(Yönetmelik 12/1.Madde)

7 DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREBİLECEK KURUMLAR
MADDE 7 -Millî Eğitim Bakanlığı -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu -Yerel yönetimler tarafından yerine getirilir.

8 DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREBİLECEK KURUMLAR
Danışmanlık tedbirinin Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanmasına karar verildiğinde; çocuğun eğitimine devam ettiği veya hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim tedbiri kararı verildiği hâllerde, okulda ya da kurumda bulunan psikolojik danışma ve rehberlik servisince;

9 DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREBİLECEK KURUMLAR
Okulda psikolojik danışman/rehber öğretmen bulunmadığı veya  çocuğun herhangi bir okulla ilişiği bulunmadığı hâllerde ise Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerince yerine getirilir.

10 TEDBİR KARARINI KİMLER UYGULAYABİLİR
MADDE 6 Danışmanlık hizmeti, tedbir kararının içeriği dikkate alınmak suretiyle, mahkeme tarafından tedbir kararını uygulamakla görevlendirilen kurumda görevli sosyal çalışma görevlilerince yürütülür.

11 Sosyal çalışma görevlisi
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,ifade   eder.

12 PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR
1-Mahkeme tarafından verilen danışmanlık tedbir kararının(Dosya halinde sosyal inceleme raporu yapılmış şeklinde)il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.

13 PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR
2-Öğrenimine devam eden öğrencilerin bulundukları okuldaki Psikolojik Danışmanların tedbir kararında görevlendirilmeleri.(İl merkezinde tedbir kararı verilen kişi herhangi bir öğrenim kurumuna devam etmiyorsa veya zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış ise il RAM bünyesinde görevli uzman tarafından tedbir planı uygulanacaktır.)

14 PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR
3-Yazının psikolojik danışmanlara tebliğinden itibaren tedbir kararı verilen bireyle ve Velisiyle görüşmenin yapılıp, UYGULAMA PLANININ hazırlanarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.

15 PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR
4-Uygulama planı doğrultusunda görüşmelerin sürdürülerek kayıt altına alınması.

16 PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR
5-Üçer aylık süreler halinde tedbir kararı uygulanan kişiyle ilgili olarak Psikolojik Danışman tarafından rapor hazırlanarak mahkemeye gönderilmesi.(Bu noktada 8 seans sonunda kişi hakkında verilen tedbir kararının devamına veya kaldırılmasına şeklinde görüş bildirilir)

17 Danışmanlık tedbiri süreci
Danışmanlık tedbiri süreci aşağıdaki hususları içerecek biçimde yapılır: a) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile ilgili bilgiler ve dosya bilgileri toplanarak incelenir. b) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile tanışılır.

18 Danışmanlık tedbiri süreci
c) Danışman, görev ve sorumlulukları hakkında çocuğu, aileyi, bakmakla yükümlü kişi veya kişileri bilgilendirir. ç) Sorunun tarafları olabilecek aile, öğretmen, idareci ve bunun gibi kimselerle görüşülerek problemin sınırları belirlenir

19 Danışmanlık tedbiri süreci
d) Çocuğa ve aileye mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve devamının kesilmesinde sonuçları ile aileye çocuğuyla ilgili sorumlulukları anlatılır

20 Tedbir kararlarının uygulanması, takibi ve denetimi
Madde 18 - (1) Tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararlarının nasıl yerine getirileceği konusunda bir plân hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu plân çocuğun teslim edildiği ya da teslim alındığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde mahkeme veya çocuk hâkiminin onayına sunulur. Mahkeme veya çocuk hâkimi, gerektiğinde uygulama plânının değiştirilmesini isteyebilir.

21 Tedbir kararlarının uygulanması, takibi ve denetimi
(2) Uygulama plânı hazırlanırken çocuk hakkında düzenlenmiş sosyal inceleme raporundan da yararlanılabilir

22 Tedbir kararlarının uygulanması, takibi ve denetimi
(3) Uygulama plânında, kararın uygulanmasından sorumlu kişi, tedbirin türü ve süresi, tedbirin uygulanmasında hangi kurumlarla işbirliği yapılacağı ve hangi hizmetlerin sağlanacağı, nelerin amaçlandığı ve ilerlemenin nasıl ölçüleceğine ilişkin bilgilere yer verilir.

23 Tedbir kararlarının uygulanması, takibi ve denetimi
(4) Tedbir kararını veren mahkeme veya çocuk hâkimi, tedbir kararlarının uygulanmasını, tedbirden beklenen gayenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, uygulanan tedbirin çocuğun gelişimini hangi yönde etkilediğini en geç üçer aylık sürelerle incelettirir.

24 GİZLİLİK Çocuklara ilişkin koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alınması ile uygulanmasına ilişkin tüm süreçlerde çocuğun avukatı hariç olmak üzere çocuğun kimliği, adresi, fotoğrafları, yaşadığı travmalar gibi çocuğa ve yakınlarına ait her türlü bilgi ve bu bilgilerin yer aldığı rapor ve belgeler ile kayıtlar gizli tutulur. Yazışmalar gizlilik ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilir.

25 EĞİTİM TEDBİRİ UYGULAMALARI

26 EĞİTİM TEDBİRİ NEDİR? Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik tedbirdir.

27 Eğitim tedbiri, 1-Millî Eğitim Bakanlığı 2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yerine getirilir.

28 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…


"DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları