Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Summer Hill Okul Sistemi YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TOPRAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Summer Hill Okul Sistemi YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TOPRAK."— Sunum transkripti:

1 Summer Hill Okul Sistemi YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TOPRAK

2  Alexander Sutherland Neill (1883-1973). İskoç Eğitimci,  1960’ların Özgür Okul Hareketi Önderlerinden  Yetişkin baskısı olmadan, bireyin kendini yönetmesi.

3  Summerhill, 1921 yılında Londra’nın 100 mil kadar uzağındaki Suffolk’un Leistn kasabasında kuruldu.  Yatılı okul

4  Okul çocuğa uyum sağlamalı.  Demokratik okul: Her kesin bir oyu var,  Belli aralıklarla personel ve öğrenciler bir araya gelerek okulun kurallarının ne olması gerektiği ile ilgili oylama yaparak kuralları belirlenir.

5  "Kayıtsız Şartsız Özgürlük”: Başkalarına zarar vermedikleri sürece istediklerini yapmakta özgürdürler.  Derslere girmek zorunlu olmadığı gibi, öğrenci istediği dersleri almakta özgürdür.

6  Çocuklar üç guruba ayrılıyor:  5- ve 7 yaş: küçükler  8-10 yaş: ortalar  11-16 yaş: büyükler 5-17 yaş arası eğitim hizmeti.

7

8  Temel İlke 1  Her çocuğun kendi istediği eğitimi almada özgür olmasıdır.  Bu durumun somut yansımalarından biri de derslere devam zorunluluğu olmamasıdır.

9  Temel İlke 1  Not verilmez, sınav yapılmaz çünkü okulun kurucusu Neill'e göre başarının tek ölçüsü mutluluktur.  Ancak okul bitiminde yüksek öğrenimine devam etmek isteyenlerin girmek zorunda oldukları sınavlara hazırlık da yine istenilen durumlarda sağlanır.  Mezunları pek çok değişik mesleğe sahip mutlu bireylerdir.

10 Temel İlke 2  "özgürlük her istediğini yapma ehliyeti değildir" anlayışını uygulamada somutlaştıran düzenli okul konseyi toplantılarıdır.  Bu toplantılarda çocuklar ve yetişkinler bir araya gelerek kendi yaşayışlarıyla ilgili kuralları ve kural ihlalleri olduğunda uygulanacak yaptırımları belirlerler.  Bu süreç tamamen demokratiktir; okul müdürünün oyu da 5 yaşındaki bir çocuğun oyu da eş değerdedir.

11  Dıştan dayatılan zorlamacı disiplin, kişinin içindeki öz- disiplinin gelişimini engelliyordu.  Bu nedenle Neill, Summerhill'e giden öğrencilerin, zorlayıcı kurallarla eğitim veren diğer okulların öğrencilerinden daha iyi gelişmiş bir eleştirel düşünme yeteneğine sahip olduğunu ve çok daha fazla öz-disiplin sahibi olduklarının gün gibi ortada olduğu değerlendirmesini yaptı.

12  kabul edilen öğrenciler genellikle  sorunlu özgeçmişe sahip,  özellikle mutsuz bir ruh haline neden olan huzursuz ve ilgisiz ailelerden gelirler.  Summerhill'in iyileştirici ortamı, geleneksel okullar tarafından reddedilen sorunlu öğrencilerin bile başarılı bir gelişme gösterdiklerini kanıtlamıştır.

13  Çocuğu okula uydurmak değil okulu çocuğa uydurmaktır.  Bunu şu şekilde ifade etmektedir: “İlk eşim ve okulu açtığımız zaman bir tek ana düşüncemiz vardı; çocuğu okula uydurmak yerine okulu çocuğa uydurmak” (Neill, 1996: 20).

14  1.Çocuğa coşkusal gelişiminde özgürlük tanımak  2.Çocuklara kendi hayatlarını yaşabilmek için yetki vermek  3.Çocuklara doğal anlamda gelişebilmeleri için zaman tanımak  4.Yetişkinlerden gelen korku ve zorlamaları ortadan kaldırarak mutlu bir çocukluk geçirmelerini sağlamak (Readhead, 2000: 67).

15  Öğrenciler odalarını toplamak zorunda değillerdir ve kimse arkalarından toplamaz, özgür bırakılmışlardır.  Hiç kimse onlara ne giyeceklerini söylemez, her zaman ne isterlerse onu giyebilirler.

16  “Gazeteler okulumuza “Canının istediğini yap okulu” diyorlar ve görgü nedir, davranış kuralları nedir tanımayan, yabanıl ilkelerin toplandığı bir yer olduğuna işaret ediyorlar.  FAKAT…

17  Açıktır ki, etkin çocukları sıralarda oturtup, çoğunlukla yararsız konuları çalıştıran bir okul iyi bir okul değildir. Bu yalnızca böyle bir okula inananlar için iyi bir okuldur. Bunlar yaratıcı olmayan kişilerdir, istedikleri, başarı ölçeği para olan bir uygarlığa uyacak yumuşak başlı, yaratıcılıktan nasibini almamış çocuklardır.

18  Summerhill bir deneme okulu olarak işe başlamıştır. Artık öyle değildir, yaptıklarını gösteren bir okuldur, çünkü özgürlüğün işe yaradığını göstermektedir. İlk eşim ve ben okulu açtığımız zaman bir tek ana düşüncemiz vardı: Çocuğu okula uydurmak yerine okulu çocuğa uydurmak.

19  Çocuklara kendi kendileri olma özgürlüğü vereceğimiz bir okul kurmaya karar verdik. Bunu yapmak için bütün disiplini, yönetimi, bütün istenenleri, bütün ruhsal güç eğitimini bir yana bırakmamız gerekiyordu.  Bize yürekli dediler, ama bu yüreklilik isteyen bir şey değildi. Yalnızca bizde olanı istiyordu: Çocuğun kötü değil iyi bir varlık olduğuna bütünüyle inanmak. Kırk yıldır, çocuğun iyiliğine olan bu inancım hiç sarsılmadı, tersine sarsılmaz bir inanç haline geldi.

20 Kitaplar  Neill’e göre kitaplar, bir okuldaki en önemsiz araçlardır. Bir çocuğun çok az kitaba gereksinimi vardır, bundan ötesi aygıtlar, seramik ve heykel çamuru, spor, tiyatro, resim yapmak özgürlüğüdür (Neill, 1996: 39).

21 Kitaplar  Neill’in eğitim felsefesinin oluşumunda mutsuz ve korkular içinde geçen çocukluk döneminin etkisi büyüktür.  Ailesi tarafından okutulmaya gerek görülmemiş bir çocuktur. Çocukluğu ve gençliğinde gerek ailesi gerekse öğretmenlik mesleği sırasında yaşadığı ezme ezilme ilişkileri Neill’in yaşam felsefesinin biçimlenmesine etki etmiştir.

22 Kitaplar  4. Summerhill'de Özel Dersler  Summerhilldeki özel dersler şöminenin başındaki rastgele konuşmalardır ve başka okullardan gelen öğrencilerin özgürlüğe uyum sağlamaları için düzenlenmiştir (Neill, 1996: 47-55).  Summerhill’de geleneksel okullardan tamamen farklı olarak isteyen öğrenciler için öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak ödevler verilmektedir.

23 Karma Eğitim  Okulların çoğunda kızlarla erkekleri özellikle uyuma yerlerini ayırmak için belli bir plan vardır. Summerhill’de erkek ve kız çocuklar rahat bırakılmışlardır.

24 Çalışma  Summerhill’de on iki yaşından büyük her çocuk ve kadronun her üyesi için haftada iki saat bahçede çalışmayı öngören bir topluluk yasası çıkarılmıştır. Bu çalışma karşılığında çalışanlar ücret almıştır. Çalışmayanlar ise para cezasına çarptırılmıştır.  Yapılan bu işte oyun öğesinin olmamasından dolayı yasa tekrar gözden geçirilmiş ve kaldırılmıştır (Neill, 1996: 65).

25 Oyun  Summerhill, oyunun en büyük önem taşıdığı bir okul olarak tanımlanabilir. Sumerhıll’de altı yaşındakiler HAYAL GÜCÜNE yer vererek gün boyunca oyun oynamaktadırlar.  Sekiz ile dört yaş arasındaki çocuklar ise daha çok hırsız-polis oyunu gibi vurdulu kırdılı oyunlara ilgi duyarlar. 

26 Dans ve Müzik  Neill, “Dans gibi bir zevkte, özgürlüğe yer yoksa onu yaşamın daha ciddi görünümlerinde bulmayı nasıl umabiliriz?  Eğer bir insanın kendi dans adımlarını bulmaya cesareti yoksa, onun kendi dinsel, eğitsel ya da siyasal adımlarını bulmaya cesaret edeceğine de olasılık verilmez” diyerek dansın kişinin kendi doğasının getirdiği özgürlükle biçimlenmesi gerektiğini savunur. 

27 Dans ve Müzik  Her program dansları da kapsar. Bu danslar hep kızlar tarafından düzenlenir ve sahnelenir ve kızlar da bunları iyi yaparlar. Klasik müzikle dans etmezler; onların müzikleri hep cazdır.  Öğrencilerin var olan müzik beğenileri değiştirilmeye ya da yöneltilmeye çalışılmaz (Neill, 1996: 77-78).

28 Örgütlenme  Summerhill’de 4 ve 16 yaşları arasında yetmiş çocuk ve yaşa göre değil yeteneğe ağırlık verilerek örgütlenmiş altı bölüm bulunmaktadır.  Bu bölümler düzenli bir programa göre haftada beş sabahtan kırk beş dakikalık sürelerden oluşmaktadır.  Summerhill’deki çocukların belirli yerleri vardır ve buralarda kendilerine öğretecek belirli öğretmenlerle karşılaşmaktadırlar.

29 Summerhill öğrencileri sınav oluyorlar mı?  Evet, standart İngiliz okul bitirme sınavlarına, normal seviyede GCSE sınavlarına giriyorlar ancak bu sınavlar zorunlu değil. Summerhill’de öğrencilere ‘A’ seviye sağlamıyoruz. Asıl hedef “ A “ ile mezun olmak değil istedikleri üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktır.  Bazı öğrenciler hiçbir sınava girmemeyi tercih ederler.

30 Alkol ya da uyuşturucu problemlerine rastlanmakta mıdır?  Uyuşturucu ve alkole okulda izin verilmemektedir. Elbette ki yaşça büyük bir çocuğun alkol ya da uyuşturucu denemeye çalıştığı durumlar olmaktadır.  Öğrenciler alkol alırken ya da uyuşturucu kullanırken yakalanırsa bir süre için eve gönderilirler ve bu genellikle yeterli olur. Çünkü öğrencilerimizin okulla öyle güçlü bir bağı vardır ki öğrenciler nadiren bu davranışlarında ısrar ederler.

31 Okulunuzda zorbalık bir sorun mudur ve bu durumla nasıl başa çıkmaktasınız?  Summerhill’de zorbalık sorunu yaşanmakta ancak okul toplantılarında herkes, öğrenci ya da çalışan herkese karşı şikâyetini dile getirebilir. Yani, hepimiz topluluğa karşı sorumluyuz.  Ombudsman ve öz denetim toplantılarımız, okuldaki herkesin sesinin duyulmasını ve anlaşmazlıkların çözülmesini, suç işleyenlerle topluluk tarafından başa çıkılmasını sağlamaktadır. Okuldaki ortamın açıklığı bu tip şeylerin fark edilmesini ve kabadayılığın büyümeden çözülmesini sağlamaktadır.

32 Tipik Bir Gün  8.00-8.45: Kahvaltı. 8.30’ kadar uyanıp giyinmiş olman gerekiyor, yoksa ceza alabilirsin (cep harçlığının %10’’u gider, 30 dk bahçede çalışma, ya da topluma yararlı bir şey yapma.  9.00: ders zili çalar. Dönem başında her öğrenci almak istediği dersleri yazdıkları bir  kağıt verilir. Öğrenciler bu derslere girerler.

33 Tipik Bir Gün  12 yaşından küçüklerin kendi öğretmenleri var ve aynı sınıfta farklı etkinlikler yapılır.  5-9 yaşlar ( Sınıf 1 ) için, öğretmen haftalık çalışma çizelgesi verir veya öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerine göre etkinlikleri düzenler.  10-12 yaşlar ( Sınıf 2 ), dönem başında ders, proje ve etkinlikleri seçerler.  Sınıf 1 ve 2 öğrencileri isterlerse çalışma çizelgesinden bağımsız olarak da çalışabilirler.

34 Tipik Bir Gün  Çizelge: Seçim yapma, günlerini yapılandırma.  Gün içinde 12.00’den önce uyuma, TV izleme, bilgisayar oyunları oynamai şehre inme yasak: kurallar.  11.00’de çay arası.  12.20-1.15: öğle yemeği.  3.00: Çay ve bisküvi.  Dersler: 3.00-5.00 arası biter, günden güne değişir.

35 Tipik Bir Gün  Haftada 2 defa okul toplantıları, zorunlu değil ama genelde katılım fazla olur.  Toplantı sonrası TV izleme, ormanda gezme, oyun oynama, okuma, tennis oynama, yüzme.

36 Tipik Bir Gün  Akşamları, disko veya sosyal komite tarafından hazırlanan kelime oyunları, aksiyon oyunları.  8.45: Yatağa gitme, 9.15 ışıklar kapanır (küçükler için).  10.30’da orta grup için,  En büyükler için şu anda yatağa girme saati yok.  10.30: SESSİZ SAAT.

37  https://www.youtube.com/watch?v=ERQKi9fBRnw https://www.youtube.com/watch?v=ERQKi9fBRnw


"Summer Hill Okul Sistemi YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TOPRAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları