Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEPRESYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEPRESYON."— Sunum transkripti:

1 DEPRESYON

2 Depresif bozukluklar 1.Major depresif bozukluk 2.Distimik bozukluk 3.Bipolar bozukluk'taki depresyon. 4.Genel bir tıbbi duruma bağlı depresyon. 5. Depresyonlu uyum bozukluğu.(depresyon+uyum bozukluğu) 6. Başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk. a- Premenstrüel disforik bozukluk. b- Minör depresif bozukluk.(hafif seyirli en 2 kriter fakat5 den az) c- Yineleyen kısa depresif bozukluk.

3 Etiyoloji Başlıca 3 faktör etkilidir. Psikososyal Genetik Biyolojik

4 Depresyonda biyokimyasal etkenler
Biyojenik aminler: Norepinefrin,serotonin,dopamin Asetilkolin Gaba Nöropeptitler Somatostatin Trombosit mao aktivitesi Glutamat Elektrolit bozuklukları: İntraselüler Na artar.

5 Nöroendorinolojik çalışmalar
Hipotalamik-pituiter-adrenal aks: Kortizol fazla salınımı Hipotalamik-pituiter-tiroid aks: Hipotiroidizm Melatonin düşük. Büyüme hormonu az. Uyku bozuklukları

6 Nöroanotomik çalışmalar
Amigdala Prefrontal korteks Hipokampus Bazal ganglia Talamus Korteksteki konuşma alanı Hipotalamus Beyin sapı etkilendiği gösterilmiştir.

7 İlaçlar Rezerpin Metildopa Steroidler Alkol Barbitüratlar
Oral kontraseptifler Amfetamin Propranolol

8 Hastalıklar Tiroit hastalıkları DM Addison hastalığı
Cushing hastalıkları MS SLE Demans Pankreas kanseri Karsinomlar Enfeksiyonlar

9 Major depresif bozukluk
Majör depresif bozukluk, Majör depresyon, Ağır depresyon veya Klinik depresyon, kişinin sosyal işlevlerini ve günlük yaşama dair etkinliklerini rahatsız edecek, bozacak dereceye ulaşmış üzüntü, melankoli veya keder durumudur. Yaşam boyu yaygınlığı %17-19, bir yıllık yaygınlığı ise %1-9 arasındadır. Kadınlarda daha sık görülür.

10 Hastalık esnasında kişide ruhsal açıdan, ani sinir bozuklukları, deporsanalize olma, aşırı kaygı ve korku, özsaygı yitimi görülür. Fiziksel etkileri ruhsal semptomlara bağlı olarak, aşırı kilo kaybı, sinirsel mide bozuklukları, kusma, aşırı terlemedir.

11 Dsm V Kriterleri Ağır depresyon diyebilmek için aşağıdaki belirtilerden en az beşinin en az iki haftadır sürüyor olması gerekir: Depresif duygu durumu si mutlaka olmalı Aktivelere olan ilgi azalması Uyku bozuklukları Yeme sorunları Değersizlik, umutsuzluk ve suçluluk duyguları Konsantrasyon güçlüğü, karar verme güçlüğü Enerji azlığı, sürekli yorgun hissetme, herşeye karşı isteğini kaybetme, duygusal olarak birşey hissedememe. Ölme isteği İntihar düşünceleri veya intihar girişimi olabilir.

12 Major depresyon alt grupları
Kronik seyirli depresyon  Psikotik belirtiler Atipik depresyon(çok yeme,çok uyuma) Melankolik depresyon Doğum sonrası başlayan depresyon (post partum depresyon) Katatonik belirtiler(hareketsizlik,negativite)

13 Atipik depresyon Belirli bazı semptomlar gösterir. Bunlardan biri olumlu olaylar karşısında duygu durumun geçici olarak neşeli olmasıdır. İyi bir haber aldıktan ya da dışarıda arkadaşlarla vakit geçirirken kendinizi iyi hissedebiirler. Yine de, duygu durumdaki bu artış dalgalıdır. Atipik depresyonun diğer belirtileri arasında kilo artışı, artmış iştah, aşırı uyuma, kol ve bacaklarda ağırlık hissi, reddedilmeye karşı hassaslaşma vardır.

14 Melankolik depresyon Bedensel belirtilerle karakterize olan ve özellikle farmakoterapiye ve elektrokonvülsif tedaviye cevap verdiğine inanılan major depresyonun şiddetli bir formudur. 1) stres tarafından presipite edilmeyen 2) biyolojik bir etiyolojiye sahip olan 3)çevresel olaylara tepkisizlikle seyreden 4) psikoterapiye değil somatik tedavilere cevap veren 5) kişilik patolojisi olmayan bireylerde görülen 6) özel bir belirti kaybıyla karakterize bir depresyon tipidir.

15 Postpartum depresyon Depresif durum, normal sayılan bir hüzünlülük halinden, psikotik depresyona kadar giden bir gelişim gösterebilir ve belirtileri doğumu takip eden bir yıl içinde,genellikle il 1 ay herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilir.

16 Katatonik depresyon Ambitandans
Otomatik uyum=Pasif uyum=Komut otomatizması (Abartılı kooperasyon) Aversiyon Katalepsi İmmobilite Mutizm Negativizm Stupor Postür alma Rijidite Bakakalma Balmumu esnekliği

17 Distimik bozukluk Çoğu zaman erken başlangıçlıdır.
Depresif duygu durumu+ Aşağıdakilerden en az 2 tanesi Yeme bozuklukları Uyku değişikleri Düşük enerji Düşük özgüven Konsantrasyon azalması Umutsuzluk hissi

18 Çifte Depresyon Çifte (double) depresyon: Distimi+MDD

19 Tedavi 1)İlaç tedavisi:
Trisiklik antidepesanlar: : İmipramine ( tofranil), clomipramine ( anafranil ), amitriptiline ( laroxyl ) SSRI: Fluoxetine (prozac), citalopram (cipram), sertraline (lustral), paroxetine (paxil), essitalopram (cipralex) SNRI:Vernafaksin(efexor),duloksetin(Cymbalta) SARI:Desyrel(trazodone),mirtazapine(remeron) Bupropion(wellbutrin,zyban)

20 2. Değişik psikoterapi yöntemleri 3. Grup tedavileri 4
2. Değişik psikoterapi yöntemleri  Grup tedavileri  Elektro konvulsif tedavi (elektro şok tedavisi)  Fototerapi (özel bir ışık tedavisi) 


"DEPRESYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları