Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit Project No. TR 06.AI/SV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit Project No. TR 06.AI/SV."— Sunum transkripti:

1 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit Project No. TR 06.AI/SV Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response 1 KUŞ GRİBİ HASTALIĞINDA TAZMİNAT ÖDEMELERİ

2 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 2 Tazminat Ödemeleri Nedir ? Herhangi bir hastalık nedeniyle, hasta ve risk altındaki hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından öldürülmesi durumunda öldürülen hayvanlar için devlet tarafından hayvan sahiplerine yapılan ödemedir. Kuş gribi hastalığına çeşitli kaynaklardan tazminat ödemeleri yapılmaktadır.

3 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 3 Tazminat Ödemelerinde Amaç Kuş gribi hastalığı ile mücadele kapsamında hastalık görülen ve/veya görülme riski bulunan bölgelerde kümes hayvanı ve/veya kümes hayvanı maddelerinin itlaf ve imha edilmesinde üreticilerin katılımcılığını teşvik etmek, hastalık bildirimlerinin hızlı yapılmasını temin etmek ve hastalığın yayılmadan kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

4 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 4 Tazminat Ödenecek Durumlar a) Hastalık tespitine yönelik zamanında bildirim yaparak hastalığın tesbitine katkıda bulunan yetiştiricilerin hastalıktan dolayı öldüğü Hükümet Veteriner Hekimince tespit edilen kanatlı hayvanlarına, b) Kuş gribi hastalığına benzer klinik semptomları gösteren, kümeste ölümlere neden olan ve Kuş gribi hastalığından şüpheli bulunan durumlarda, Hükümet Veteriner Hekimince laboratuar sonucu beklenmeksizin itlaf edilmesi gerekli görülen ve gözetim altında imha edilen aile tipi kanatlı işletmeleri veya ticari kanatlı işletmelerindeki kanatlı hayvanı ve kanatlı hayvan maddelerine,

5 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 5 Tazminat Ödenecek Durumlar(2) c) İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yazılı talimatlarına uyan ve toplam olarak 350’nin altında kanatlı hayvan bulunduran işletmelerde hastalık şüphesi veya hastalık nedeniyle Hükümet Veteriner Hekiminin gözetiminde itlaf ve/veya imha edilen kanatlı hayvanları ve kanatlı hayvan maddelerine, d) Toplam olarak 350 veya daha fazla adet kanatlı hayvan bulunduran Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kanatlı işletmeleri veri tabanına kayıtlı, İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yazılı talimatlarını uygulayan, işletmelerce tutulması ve bulundurulması gereken kayıt ve belgeleri işletmelerinde tutan ve muhafaza eden, asgari hijyen şartlarını yerine getiren ticari işletmelerde hastalık şüphesi veya hastalık nedeniyle Hükümet Veteriner Hekimince itlaf ve/veya imha edilen kanatlı hayvanlarına ve kanatlı hayvan maddelerine tazminat ödemesi yapılır.

6 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 6 Tazminat Kapsamı Dışında Kalan Haller a)Toplam olarak 350 adet veya daha fazla kanatlı hayvanı bulunan ticari işletmelerin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce yapılan kanatlı denetimlerinde; işletmelerce tutulması ve bulundurulması gereken kayıt ve belgeleri işletmelerinde tutmayan ve muhafaza etmeyen, yazılı olarak bildirilmiş asgari hijyen şartlarını yerine getirmeyen, işletmeye yazılı uyarı yapılmış olmasına rağmen bu konuda gerekli düzeltmeleri yapmayan kanatlı yetiştiricilerine, b) Ticari kanatlı işletmelerindeki kanatlı hayvanları, Bakanlıktan çalışma izni almamış damızlık kanatlı ve kuluçkahaneden temin eden kanatlı yetiştiricilerine,

7 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 7 Tazminat Kapsamı Dışında Kalan Haller Tazminat Kapsamı Dışında Kalan Haller (2) c) Kanatlı hayvanlarını ilgili yasal sevk belgelerini almadan sevk ettiği tespit edilen kanatlı yetiştiricilerine, d) Kamu kurumları ve belediyelere ait kanatlı hayvan ve hayvan maddelerine, e) Hastalık bildiriminde bulunmayan tüm kanatlı yetiştiricilerine, f) Hükümet veteriner hekiminin muayene ve izni olmaksızın kanatlı hayvanlarını itlaf ve imha eden tüm kanatlı yetiştiricilerine,

8 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 8 Tazminat Kapsamı Dışında Kalan Haller Tazminat Kapsamı Dışında Kalan Haller (3) g) Kuş gribi hastalığı çıkması durumunda İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yazılı talimatlarına uymayan işletmelere, h) Yazılı olarak tebliğ edilen talimatları yerine getirmeyen kanatlı yetiştiricilerine, ı) Bakanlıkça alınan kararlara uymayan ve karar verilen test, ilaçlama veya aşılama uygulamasını yaptırmayan kanatlı yetiştiricilerine, j) Karantina bölgesinden izinsiz olarak canlı kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan maddelerini çıkaran ve/veya bölgeye getiren kanatlı yetiştiricilerine, k) Hastalık şüphesi veya hastalık bulunmayan yerlerde yetkili otoritenin talebi olmaksızın kendi isteğiyle hayvanlarını itlaf ettiren kanatlı yetiştiricilerine tazminat ödemesi yapılmaz.

9 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 9 Kanatlı Bazında Ödenecek Tazminat Miktarının Belirlenmesi Kıymet Takdir Komisyonu’nun sekretaryası İl Tarım Müdürlüğünce yapılır. Komisyon; hastalık bulunsun veya bulunmasın Ocak ve Temmuz aylarında toplanarak, mahalli fiyatları ve güncel girdi fiyatlarını göz önünde bulundurarak, tazminat tutarlarını 6 aylık aralıklarla tespit eder. Tazminat tutarları gerek duyulması halinde 6 aylık dönemlerin dışında da belirlenebilir. Altı aylık dönemlerde tazminat tutarlarının belirlenmesine alternatif olarak salgından bir ay önceki piyasa fiyatları baz alınarak da tazminat tutarları belirlenebilir. Tazminat tutarları salgın anında veya salgından sonraki üç ay içerisinde belirlenmez.

10 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 10 Kanatlı Bazında Ödenecek Tazminat Miktarının Belirlenmesi Tazminat tutarları toplam olarak 350’nin altında kanatlı hayvanı bulunduran yetiştiriciler için kanatlı hayvan ve hayvan maddelerinin türlerine ve özelliklerine (damızlık, yarış, süs kanatlısı vs olması gibi özelliklere ) göre belirlenir. Tazminat tutarları, 350 adet veya daha fazla kanatlı hayvanı bulunan ticari işletmelerde kanatlı hayvanlarının yaş, tür, özellikleri ve kanatlı hayvan maddelerinin türlerine göre belirlenir.

11 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 11 Tazminat Ödemeleri ile ilgili Şikayetler Tazminat ödemeleri ile ilgili yazılı şikayetlerinizi; -İlgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne veya -Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 0.312.417 82 09 nolu faksına veya mucadele@kkgm.gov.tr adresine maille yapabilirsiniz.mucadele@kkgm.gov.tr Sözlü yapılan şikayetler dikkate alınmaz. Şikayetler İl/İlçe Tahkim Komisyonlarınca değerlendirilir.

12 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 12 Dikkatiniz için Teşekkürler


"Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit Project No. TR 06.AI/SV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları