Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKLER VE KELİME YAPISI Balık Balık+ lar Balık+çı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKLER VE KELİME YAPISI Balık Balık+ lar Balık+çı."— Sunum transkripti:

1

2 EKLER VE KELİME YAPISI

3 Balık Balık+ lar

4 Balık+çı

5 Kitap Kitap+ lar

6 Kitap+çı Kitap+lık

7 ÇEKİM EKLERİ ÇEKİM EKLERİ

8 Kökün veya kelimenin anlamında değişiklik yapmayıp, cümle içinde kullanılmasını sağlayan eklerdir. ÇEKİM EKLERİ

9 İSİM ÇEKİM EKLERİFİİL ÇEKİM EKLERİ 1.ÇOĞUL EKİ 2.HÂL EKLERİ 3.İYELİK EKLERİ 4.İLGİ EKİ - yor -du -mış -ecek -r KİP EKLERİ Bildirme KipleriDilek kipleri -meli -se -a

10 1.ÇOĞUL EKİ: -ler, -lar İSİM ÇEKİM EKLERİ Balık+lar Çocuk+lar

11 2. HÂL EKLERİ: İsimlerin kendi dışındaki kelimelerle ilgisini ifade eden eklerdir. a)Yalın hâl: İsmin ek almamış biçimidir. balık Masanın üstünde balık var.

12 b) (-i) [-ı,-u,-ü] hâli eki (belirtme): Yükleme hâli de denir. Bu eki alan sözcük, eylemden etkilenen varlığı bildirir. Balık+ı Kedi balığı yakalayacak.

13 c) -e,-a hâli eki (yönelme): İsimlere yönelme anlamı katan ektir. Balık+a Kedi balığa uzanacak. Kedi+e Balık kediye bakıyor.

14 d) –de,-da hâli eki (bulunma): İsimlere bulunma anlamı katan ektir Balık+da Kedinin eli balıkta duruyor. Kedinin gözleri balıkta kalmış.

15 e) –den hâli eki (ayrılma,çıkma): İsimlere ayrılma anlamı katan ektir. Balık+dan Kedi+den Kedi balıktan korkmuyor. Balık kediden korkuyor.

16 3. İYELİK EKLERİ: Eklendiği ismin kime veya neye ait olduğunu bildiren eklere iyelik ekleri denir. 1. tekilaraba – m1. çoğularaba – mız 2. tekilaraba – n2. çoğularaba – nız 3. tekilaraba – sı3. çoğularaba – ları

17 İYELİK EKLERİ 1.tekil (benim) ev – im1.çoğul (bizim) ev – imiz 2. tekil (senin) ev – in2. çoğul (sizin) ev – iniz 3. tekil (onun) ev – i3. çoğul (onların) ev – leri

18 4. İLGİ EKİ (-in ): -in eki bir ismi, başka bir isme bağlar. Ali’nin kaplumbağası Kedinin kulaklığı

19 FİİL ÇEKİM EKLERİ Bu ekler fiillerin zamanını ve kişisini bildiren zaman ve kişi (şahıs) ekleridir. ZAMAN EKLERİ Gel-di-m – gör. geç. z. Gel-miş-im – duy. geç. z. Gel-(i)yor-um – şimdiki z. Gel-(i)r-im – geniş z. Gel-ecek-im – gelecek z. ŞAHIS EKLERİ: Gel-di-m - 1. tekil şahıs Gel-di-n - 2. tekil şahıs Gel- di- - 3. tekil şahıs Gel-di-k - 1. çoğul şahıs Gel-di-niz - 2. çoğul şahıs Gel-di-ler - 3. çoğul şahıs

20 YAPIM EKLERİ Kökün veya kelimenin anlamında değişiklik yapan eklerdir. Bunlar eklendikleri kökten yeni bir kelime meydana getirirler. sebzelersebzeci

21 1.İsimden isim türeten yapım ekleri: İsim kök veya gövdelerinden yeni isimler yapan eklerdir: -lık insanlık -cü gözcü -lu suçlu -sız evsiz -inci beşinci YAPIM EKLERİ

22 2. İsimden fiil türeten yapım ekleri: İsim kök veya gövdelerinden fiil türeten eklerdir: -l durul- -a kana- -ar morar- -al çoğal-

23 3. Fiilden isim türeten yapım ekleri: Fiil kök veya gövdelerinden isim türeten eklerdir:,-gi… -ma okuma -mak açmak -ış yürüyüş -gi silgi -gan çalışkan

24 4. Fiilden fiil türeten yapım ekleri: Fiil kök veya gövdelerinden fiil yapan eklerdir: -n taran- -t okut- -ş selamlaş- -l çizil- -r kopar-


"EKLER VE KELİME YAPISI Balık Balık+ lar Balık+çı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları