Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı"— Sunum transkripti:

1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı
= Grup ortalaması = Grup standart sapması Madde Analizi

2 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler
Öğrencinin grup içindeki başarısı: Bir öğrencinin, grubun ne kadarından başarılı, ne kadarından başarısız olduğunu belirleme Z puanı kullanılır. Başarı bakımından karşılaştırma: Bir öğrencinin farklı derslerde aldığı puanlara göre hangi dersten daha başarılı olduğunun belirlenmesinde Z puanı kullanılır. Madde Analizi

3 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler
-Öğrencinin grup içindeki başarısı- Örnek: Bir testte alınan puanların aritmetik ortalaması 40, standart sapması 5 bulunmuştur. Bu testte 45 puan alan Ali, sınıfın ne kadarından başarılı, ne kadarından başarısızdır? Z=1 bulunur. Madde Analizi

4 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler
-Öğrencinin grup içindeki başarısı- Madde Analizi

5 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler
-Öğrencinin grup içindeki başarısı- Z PUANI BAŞARISIZ BAŞARILI % 50 % 84 % 98 % 99.5 % 16 % 2 % 0.05 1 2 3 -1 -2 -3 % 50 % 16 % 2 % 0.05 % 84 % 98 % 99.5 Madde Analizi

6 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler
-Başarı bakımından karşılaştırma- Örnek: Veli’nin en başarılı olduğu ders hangisidir? Dersler Veli’nin notları X Ss Z Başarı Sırası T Matematik 65 70 12 (65-70) /12= -0.41 3 45.9 Türkçe 60 50 8 (60-50)/8= 1.25 1 62.5 Fizik (65-70)/8= -0.62 4 43.8 Kimya 15 (60-50)/15= 0.66 2 56.6 Madde Analizi

7 Madde Analizi Madde güçlük indeksi Madde ayırıcılık gücü indeksi
Madde Analizi

8 Alt-Üst Grup Yöntemiyle Madde Analizi
Doğru cevaplar 1, yanlış ve boş cevaplar 0 olarak puanlanır Öğrencilerin toplam test puanları bulunur Test puanları göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Test puanlarının en yüksek % 27’lik grubu ile en düşük % 27’lik grubu seçilir ve bunlar üst-grup ve alt grup olarak isimlendirilir. Öğrenci sayısının az olması (önerilen; en az 100 kişi) durumunda kağıtlar ikiye bölünür. İlk % 50 si üst, son % 50’si alt grup olur. Kağıtların tamamı analize dahil edilir. Her bir soru için; sorunun seçeneklerine verilen cevapları gösteren bir tablo hazırlanır. Madde Analizi

9 Madde Güçlük İndeksi Madde güçlük indeksi (Pj) (0,1): Bir soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısının, tüm öğrenci sayısına oranıdır. Madde güçlüğü, sorunun zorluk düzeyi olarak değerlendirilir. 0 ile 1 arasında değer alır 1’e yaklaştıkça soru kolaylaşır. 0’a yaklaştıkça zorlaşır. Başarı testlerinde bunun, 50 civarında olması arzu edilir. ………zor soru ………normal soru ………kolay soru Madde Analizi

10 Madde Ayırıcılık gücü indeksi
Madde ayırıcılık gücü indeksi (rjx) (-1, +1): Söz konusu sorunun başarılı öğrencilerle başarısız öğrencileri ayırt edebilme gücünü gösterir. Bulunan değer; 0’dan küçükse: madde atılır arasında: madde zayıftır, atılır arasında: madde düzeltilerek alınır arasında: madde iyidir. Düzeltilerek alınır 0.40 ve üstü: madde çok iyidir. Kullanılır. Madde Analizi

11 Madde Analizi Tablosu A B C D Toplam Üst Grup 20 14 8 50 Alt Grup 10
12 28 24 100 Seçenekler Gruplar Doğru cevap: A Madde Analizi

12 Formüller Madde Güçlük İndeksi: Ayırıcılık Gücü indeksi:
Dü: Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısı Da: Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanların sayısı N: Alt ve üst gruptaki toplam öğrenci sayısı n: Alt ya da üst grubun öğrenci sayısı Madde Analizi

13 Hesaplama Madde güçlük indeksi: Madde ayırıcılık gücü indeksi:
Yorum: 0’a yakın olduğu için zor bir madde Yorum: Ayırıcılık gücü düşük olduğundan madde düzeltilmelidir Madde Analizi

14 Testin Ortalama Güçlüğü
P= Aritmetik ortalama / Testten alınabilecek en yüksek puan P= Soruların güçlük indeksleri toplamı / Soru sayısı Bu; aynı zamanda öğrencinin ve sınıfın mutlak başarı oranıdır. Hedeflerin gerçekleşme oranıdır. Madde Analizi

15 Ölçmede Standart Hata Standart hata: ölçülen özelliğin gerçek değeri ile gözlenen ölçme sonucu arasındaki farktır. Ölçme işlemine karışan tesadüfü hatadır. Örnek: Ambalaj kutuları üzerinde bulunan ( gr.) Madde Analizi

16 Eğitimde Standart Hata Hesabı
Standart hata: gerçek puanın hesabında kullanılır. Gerçek puan= ölçme sonucu+-standart hata Standart hata=standart sapma√1-güvenirlik katsayısı Örnek: Sınavdan 75 alan bir öğrenci için, standart hatasını +- 2 dersek gerçek puan aralığı dir. Madde Analizi

17 Eğitimde Standart Hata Hesabı
Standart hatanın; standart sapma, güvenirlik katsayısı ile olan ilişkisi: Sorularda; Standart hatanın en yüksek olduğu testin bulunması isteniyorsa; seçeneklerde standart sapması en yüksek, güvenirlik katsayısı en düşük olandır. Standart hatanın en düşük olduğu hangisidir diye soruluyorsa; seçeneklerde standart sapması en düşük, güvenirlik katsayısı en yüksek olandır. Madde Analizi

18 Eğitimde Standart Hata Hesabı
Olasılık Gerçek puan % 68 % 95 % 99 G= ölçme sonucu +- (1*Standart hata) G= ölçme sonucu +- (2*Standart hata) G= ölçme sonucu +- (3*Standart hata) Örnek: Güvenirlik katsayısı 0.75 olan bir testin, standart sapması 2 ise bu testten 80 alan bir öğrencinin gerçek puanı %68, %95, %99 olasılıkla kaçtır? Madde Analizi


"Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları