Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ
PATNOS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ

2 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini yetersizliği olmayan akranları ile birlikte sürdürmeleri esasına dayalı özel bir eğitim çeşidi olarak tanımlanır. TANIM

3 ENGEL TÜRLERİ Zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar, İşitme yetersizliği olanlar, Ortopedik (Beden) yetersizliği olanlar, Görme yetersizliği olanlar, Dil ve konuşma güçlüğü olanlar Otizm tanılı olan bireyler 1 2 3 4 5

4 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ÇEŞİTLERİ
Tam Zamanlı Kaynaştırma Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır;öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. Yarı Zamanlı Kaynaştırma kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim 1 2

5 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ESASLARI
Okullarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin bir sınıfa en fazla iki öğrenci olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. 6

6 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ESASLARI
Kaynaştırma yoluyla eğitim alan öğrencinin bulunduğu ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim Sınıflarında sınıf mevcudu: Özel eğitime ihtiyacı olan 2 öğrenci varsa 25, 1 öğrenci varsa 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. Okul Öncesi Eğitimde özel eğitime öğrenciyi geçmeyecek şekilde ihtiyacı olan 2 öğrenci varsa 10, 1 öğrenci varsa 20

7 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BAŞARIYI DEĞERLENDİRME
İşitme yetersizliği veya hafif Düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler her tür ve kademede velinin/ vasisinin yazılı talebi doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulabilirler.Bu bireyler velinin isteği doğrultusunda merkezi ortaöğretime geçiş sınavında, yabancı dil dersi sınavından muaf tutulurlar.

8 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BAŞARIYI DEĞERLENDİRME
Motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar. Görme yetersizliği bulunan öğrenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.

9 Öğrencinin rama yönlendirilmesi
1. Doğal gözlemin yapılması. 2.Çevresel uyaranların sağlanması. 3.Rehberlik servisiyle durum değerlendirilmesi. 4.Okul yönetimi ve aile ile durumun konuşulması. 5.Gerekli formların doldurulması ve RAM’a yönlendirilmesi

10 BEP Geliştirme Birimi 72. Madde:Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’ lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

11 BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur?

12 BEP NEDİR

13 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan amaçlara yönelik destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır…

14 Bireyselleştirilmiş eğitim planı
1.Bep biriminin kurulması 2.Her ders için bulunulan sınıfın düzeyine göre yer alan tüm amaçların yer aldığı Kaba değerlendirme formu ( Eğitsel değerlendirme formunun) hazırlanması. Örn: Kaba Değerlendirme (Eğitsel Değerlendirme) Formu Değerlendirilen: Değerlendiren: Adı: Adı: Soyadı: Soyadı: Yaş: Branşı Sınıf: Özür grubu: Değerlendirme tarihi: Kaba değerlendirme formu Sıra Dersin adı + - 1. Amaçlar (Kazanımlar) 2.

15 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının aşamaları
3.Eğitim Performansı: Performans alımında (+) çıkan tüm amaçlar 4.Gereksinim listesi: Performans alımında (-) çıkan tüm amaçlar 5.Öncelikli gereksinim listesi: Eğitim – Öğretim yılı içinde öncelikle kazandırılması gereken amaç listesi (Uzun dönemli amaçlar)

16 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı 1-Öğrencinin Kimlik Bilgileri
Annenin: Babanın: Adı: Soyadı: Yaş: Sınıf: Adres: Adı: Soyadı: Meslek: İletişim: Tıbbi bilgiler: İşitme: Görme: Zihin: İlaç kullanımı: Özür grubu:

17 2-Eğitim hizmetlerinin süresi ve sorumluları
Hafta içi her gün(?) Sorumlu öğretmen-leri 2015/2016 Eğitim –Öğretim yılı ….. öğretmeni 3-Performans düzeyi Matematik: Resim: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Türkçe

18 4-Gerekli destek hizmetler:
Akıllı tahta Projeksiyon Kağıt Kalem 5-Gelişim alanı: U.D.A: Ayşe bağımsız olarak 1’den 100’e kadar 1’er ritmik sayar. Kısa Dönemli Amaçlar (K.D.A.) Öğretim tekniği Öğretim yöntemi Araçlar (Materyal) Sorumlu 1.K.D.A.: Ayşe bağımsız olarak 1’den 20!ye kadar sayar. Eş zamanlı ipucu tekniği Doğrudan / Doğal Öğretim yöntemi Değerlendirme tekniği Başarı tarihi Resimli kartlar

19 6-Değerlendirme: Değerlendirme için ölçmeler her amaç kazanımından sonra yapılacaktır. Sonuçlar sorumlu kişi tarafından tabloya işlenecektir. Hizmet yeri ve süresi Gelişim alanı Başarıldı Gelişme var Başarılamadı Yorum Tarih

20 Uzun dönemli amaç (U.D.A.)
Öğrenci için kazandırılması planlanan amaçtır. Örn: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak ritmik sayar.

21 Kısa dönemli amaç (K.D.A.)
Öğrenci için kazandırılması planlanan uzun dönemli amacın alt bölümleridir. Örn: U.D.A: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A: K.D.A 1: Öğrenci 1’den 20’ye kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 2: Öğrenci 1’den 40’a kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 3: Öğrenci 1’den 60’a kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 4: Öğrenci 1’den 80e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 5: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. SON KISA DÖNEMLİ AMAÇ, UZUN DÖNEMLİ AMACIN KENDİSİDİR.

22 ÖLÇÜT: Amaçlardaki oran birimidir.
Uda ve kda’larda ölçüt olmak zorundadır. Örn: U.D.A: Ayşe 1 den 100 ‘e kadar dönem(yıl) sonuna kadar bağımsız olarak birer ritmik sayar. K.D.A: Ayşe 1 den 20 ye kadar bağımsız olarak birer ritmik sayar.

23 Önerilen Öğretim yöntemleri
Doğrudan öğretim yöntemi: Önceki derslerin tekrarı Öğretmenin ders aktarımı Öğretmenin rehberlik uygulaması Öğrencinin bağımsız ders sunumu Doğal öğretim yöntemi

24 Önerilen öğretim teknikleri
Eş zamanlı öğretim tekniği: Öğrenciye ders sunumunda takıldığı her aşamada anında ipucu verilmesidir. Sabit oranlı öğretim tekniği: Öğrenciye belirli aşamalardan sonra ipucunun verilmesi.

25 Materyal Öğretimde kullanılacak araç – gereçlerdir Akıllı tahta
Projeksiyon 3 boyutlu materyaller … 

26 Pekiştireç Sosyal pekiştireci Etkinlik pekiştireci Yiyecek pekiştireci
İstenilen davranışın artmasını sağlayan etkendir. Sosyal pekiştireci Etkinlik pekiştireci Yiyecek pekiştireci

27 Değerlendirme Öğrencinin her amaç sonrasında kazandırılmaya çalışılan amacı ne kadar öğrendiğinin tespit edilmesidir.

28 Patnos rehberlik ve araştırma merkezi
Katılımınız için teşekkürler ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI


"KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları