Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI

2 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KONUSUNDA ÖNEMLİ MEVZUAT
5378 Sayılı Kanun (01/07/2005) 573 Sayılı KHK (30/05/1997) Özel Eğitim Hizmetleri Yön.(31/05/2006) Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi (TD. Şubat 2010/2629)

3 EĞİTSEL DEĞEĞERLENDİRME VE TANILAMA
Eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecidir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemleri RAM’larda kurulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır. (5378 S.K -16.md., ÖEHY- 7. md.)

4 ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU KİMLERDEN OLUŞUR
ÖEHY Md- 19 : RAM’ın teklifi ve milli eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM’larda kurulur. RAM Müdürünün görevlendireceği Müdür Yardımcısı veya Bölüm Başkanı Başkanlığında Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı Rehber Öğretmen Özel eğitim öğretmeni Biresin velisi Varsa gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen ve çocuk gelişimi ve eğitimcisinden oluşur

5 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu Eğitsel değerlendirme Madde 16- Özürlülerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması il milli eğitim müdürlükleri rehberlik araştırma merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve özürlü ailesinin yer aldığı özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır ve eğitim plânlaması geliştirilir.

6 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Eğitsel değerlendirme ve tanılama MADDE 7–(2) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. (Değişik ikinci cümle:RG-14/3/ ) Tanılamada; bireyin özürlü sağlık kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.

7 EĞİTSEL TANILAMA SÜRECİNDE SORUMLULUKLAR
Sınıf Öğretmeninin Sorumlulukları Farkına Varma: Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından önemli ölçüde ayrılan bireyleri gözlemleyerek fark etmek Sağlık Taraması: Öğretmen, öğrenciye ilişkin gözlemlerini ailesiyle paylaşır. Öğrencinin sağlık problemi olup olmadığının belirlenmesi için aileyi sağlık kurumuna yönlendirir.

8 Bilgi Toplama: Öğrencinin güçlük çektiği alanları azaltmak ve sınıf içi etkinliklere uyumunu sağlamak için bilgi toplar. - Akademik yönden güçlü ve zayıf olduğu alanlar - Aile ortamındaki durumu, ailenin çocuğun eğitimine katkısı - Geçirdiği kaza ve hastalıklar ve bunlara karşı alınan önlemler - Süreğen hastalığının olup olmadığı, ilaç kullanıyorsa hangi saatlerde aldığı ve yan etkileri

9 Okulun rehber öğretmenini bilgilendirerek önerilerine başvurur
Toplanan bilgileri değerlendirir, akademik ve sosyal ortama dahil etmek için gerekli tedbirleri alır. - Uygulanmakta olan programın farklılaştırılması - Ortamın fiziksel özelliklerinin değiştirilmesi - Öğretim yöntem ve tekniklerinde düzenlemeler yapılması - Öğretim materyallerinde düzenlemeler yapılması

10 Alınan tedbirlere rağmen öğrenci eğitim hizmetlerinden yararlanamadığı takdirde, özel eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla «Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu» nu doldurarak okul idaresine verir

11 Rehber öğretmenin Görev ve Sorumlulukları
Sınıf öğretmeniyle işbirliği içinde öğrenciye ilişkin bilgi toplar, öğrencinin ihtiyaçlarını değerlendirir. Öğrenciye ilişkin bilgilerini öğretmenle ve aileyle paylaşır Öğrenci ile ilgili kayıtları tutar, istenilen raporları düzenler.

12 Okul Yönetiminin Sorumlulukları
İhtiyaç duyulan araç-gereci temin eder. Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda okul içinde düzenlemeler yapar. Öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılması için Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu’ nu RAM’a gönderir.

13 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA
GEREKLİ BELGELER ÖEHY – 9. mad Bireyin, velisinin ya da okul/kurumun yazılı başvurusu (Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu) Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için Bireysel Gelişim Raporu Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması ile ilgili Sağlık Kurulu Raporu

14 RAM’DA YAPILAN DEĞERLENDİRME
Aileden alınan bilgiler Kaba değerlendirme bilgileri Okuldan gelen bilgiler Zeka testlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin eğitim performansı, zeka durumu, yönlendirileceği okul, kurum, program hakkında karar verilerek ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORU hazırlanır

15 Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda birey hakkında;
Normal Eğitime Devam Tam Zamanlı Kaynaştırma Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (Özel Eğitim Sınıfı) Gündüzlü Özel Eğitim Okulu Yatılı Özel Eğitim Okulu Kararı verilir ve karar RAM’ın bulunduğu yere göre il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderilir

16 İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda öğrencinin okula/kuruma, programa yerleştirme işlemi İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılır. İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu MEM Şube Müd/Müd Yrd. Başkanlığında Özel Eğt.Değerlendirme Kurulu Bşk. Özel Eğt. Okul Müdürü Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öğretmeni Varsa Gez.Özel Eğt.Gör.Yapan Öğretmen

17 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDİR?
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (ÖEHY 23. md)

18 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ TÜRLERİ
Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (Özel Eğitim Sınıfı) Tersine Kaynaştırma Eğitimi

19 1. TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır. Öğrenci gün boyunca normal sınıfında eğitim alır. Destek eğitim odası, özel araç-gereç ve eğitim materyalleri ile destek sağlanır. Eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır Öğrenci kayıtlı olduğu okulda uygulanan eğitim programını takip eder.

20 Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Yapılan Okullarda Sınıf Mevcutları
Okul Türü Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci Sayısı Sınıf Mevcudu Okul Öncesi 2 10 1 20 Diğer Kademeler 25 35 Bir sınıfta ikiden fazla özel eğitime muhtaç öğrenci bulunmamalıdır.

21 2. YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ (ÖZEL EĞİTİM SINIFI)
Özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda milli eğitim müdürlüğü tarafından açılır Öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmasıyla yapılır Öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfındadır.

22 Özel eğitim sınıfında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve sınıfta aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. Öğrencilerin takip ettiği program esas alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.

23 ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRLERİ
Bulunduğu Okulun veya Kurumun Eğitim Programını Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları Bulunduğu Okulun veya Kurumun Programından farklı Bir Program Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları

24 Bulunduğu Okulun/Kurumun Eğitim Programını Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları
İlköğretim veya ortaöğretim programlarını takip edebilecek durumda olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarıdır. Aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. Özel eğitim sınıf öğretmenleri görev yapar. Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 5. sınıftan itibaren normal sınıflarında eğitim görürler.

25 Zihinsel yetersizliği ve otizmi olan öğrenciler için açılan 1-4 ve 5-8 sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Özel yetenek gerektiren dersler, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil derslerinin alan öğretmeni tarafından okutulması esastır. Öğrenciler okulda uygulanan programı takip ederler ve programa göre BEP hazırlanır.

26 Bulunduğu Okulun veya Kurumun Programından Farklı Bir Program Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları
İlköğretim veya ortaöğretim programlarını takip edemeyecek durumda olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarıdır. Aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. Bu sınıflarda özel eğitim öğretmenleri görev yapar.

27 Sınıf mevcutları takip edilen programın uygulandığı okullardaki mevcutlara göre belirlenir.
Dersler 1-4, 5-8, sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Özel yetenek gerektiren dersler, meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır

28 ÖZEL EĞİTİM SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL TÜRÜ ÖZÜR TÜRÜ GÖRME İŞİTME HAFİF ZİHİNSEL OTİSTİK ORTA/AĞIR ZİHİNSEL OKUL ÖNCESİ 10 4 6 İLKOKUL 8 ORTAOKUL - LİSE/ YAYGIN 15

29 ………………………. OKULU A B ÖZEL EĞİTİM SINIFI SINIFI
BULUNDUĞU OKULUN PROGRAMININ DIŞINDA PROGRAM UYGULAYAN ÖZEL EĞİTİM SINIFI (Orta ve Ağır Zihinsel Engelli BULUNDUĞU OKULUN PROGRAMINI UYGULAYAN ÖZEL EĞİTİM SINIFI (Görme, İşitme, Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli)

30 Destek Eğitim Odası Nedir?
Özel gereksinimli öğrenciye destek hizmeti sağlamak amacıyla hazırlanmış eğitim ortamıdır. Özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere yönelik açılabilir.

31 Destek Eğitim Odası Özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Birebir eğitim yapılması esastır. Aynı performansa sahip öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP biriminin önerisi doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okul yürütme komisyonunca belirlenir.

32 Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını geçemez. Destek eğitim hizmetleri okulun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odalarında görev alan ve 30 saatini dolduran kadrolu sınıf öğretmenlerine 8 saate kadar daha ek ders ücreti karşılığı görev verilebilir. Destek eğitim odasında derse giren öğretmenlere ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine ek dersleri %25 fazlasıyla ödenir.

33 BEP BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI VE BEP HAZIRLAMA SÜRECİ

34 BEP BİRİMİ KİMLERDEN OLUŞUR?
Okul Müdürü/ Müdür Yrd. BAŞKAN Rehber Öğretmen Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen Öğrenci Velisi Öğrenci Branş Öğretmenleri Sınıf Öğretmeni

35 BEP BİRİMİ ÇALIŞMA SÜRECİ
Öğrenci ile ilgili İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış kaynaştırma/özel sınıf kararı okula ulaştığında okul idaresi öğrencinin dersine giren öğretmenleri, rehber öğretmeni öğrenci ve öğrenci velisini, ilk BEP toplantısını yapmak üzere en kısa sürede toplantıya çağırır.

36 devamı İlk BEP toplantısında öğrencinin hangi yetersizlik türüne bağlı olarak kaynaştırma eğitimine alındığı, yetersizliği ile ilgili yapılacak çalışmaların okul/sınıf içerisinde yapılacak fiziksel düzenleme ile giderilip giderilemeyeceği, derslerle ilgili Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarına ihtiyaç olup olmayacağı veya hangi derslerden olacağı, BEP toplantılarının hangi sıklıkla yapılacağı, BEP dosyasının doldurulması, ailenin bilgilendirilmesi ve aileden bilgi alınması, öğrencinin eğitsel performansının alınmasının ne kadar sürede tamamlanacağı, bir sonraki BEP toplantısının tarihi vb. konular görüşülerek karara bağlanır.

37 devamı Öğrencinin dersine giren tüm öğretmenler, dersleri ile ilgili öğrencinin yapabildiklerini belirlemek, bir yıl, içerisinde kazandırmayı düşündüğü kazanımları tespit etmek amacıyla öğrencinin performansını alarak “Eğitsel Performans” formunu doldururlar. Formun bir nüshası BEP dosyasında saklanır. İlk BEP Toplantısında alınan karar doğrultusunda 2. BEP toplantısı düzenlenir. Toplantıda öğretmenler kendi dersleri ile ilgili almış oldukları öğrenci performansı konusunda BEP Birimine bilgi sunarlar. Bu bilgiler sonucu hangi derslerden BEP Planı düzenlenmesine ihtiyaç olduğu, BEP Planı hazırlanmayacak derslerin öğretmenlerinin ne gibi çalışmalar yapacağı ve destek sağlayacağı karara bağlanır.

38 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı hazırlanması kararı alınan derslerle ilgili öğretmenler, 3N Kaynaştırma adlı kitaptaki açıklamalardan, RAM’da bulunan özel eğitim öğretmenlerinden, özel eğitim okul ve kurumlarındaki özel eğitim öğretmenlerinden, (varsa) gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenlerden yararlanarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” Formu düzenlenir.

39 BEP dosyasının düzenlenmesi, saklanması, öğrenci nakil gittiğinde yeni kuruma gönderilmesi, doldurulan formların bir nüshasının dosyada saklanması, toplantı tutanaklarının hazırlanması, toplantıya katılacakların davet edilmesi konusunda BEP Birim Başkanı gerekli tedbirleri alır.

40 BEP HAZIRLAMA SÜRECİ İlk BEP Toplantısının Yapılması
Öğrencinin Performans Düzeyinin Belirlenmesi İkinci BEP Toplantısının Yapılarak BEP Yapılacak Derslerin Belirlenmesi Uzun ve Kısa Dönemli Amaçların Belirlenerek planın hazırlanması BÖP (Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı) Hazırlanması BEP’in Uygulanması, Değerlendirme ve İzleme

41 Dilekçe Örneği ................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE YOZGAT
Okulunuz sınıfı öğrencisi kızım/oğlum özel rehabilitasyon merkezinden destek eğitimi almaktadır. Destek eğitim için Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunun süresi /....../201.. tarihinde sona erdiğinden/ereceğinden çocuğumun okuldaki durumuyla ilgili “Bireysel Gelişim Raporu”nun doldurularak kapalı ve mühürlü bir zarf içinde tarafıma verilmesini/Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesini arz ederim.   ....../...../ İmza Adı Soyadı Adres :


"OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları