Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜNEL KALIP SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜNEL KALIP SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 TÜNEL KALIP SİSTEMİ

2 TÜNEL KALIP SİSTEMİ NEDİR
Tünel Kalıp Sistemi binalarda perde ve döşeme betonunun birlikte ve günlük döküm esasına bağlı olarak dökülmesini sağlayan bir çelik kalıp sistemidir. Bu sayede işçilikler azalmakta ve inşaat yapım süresi, konvansiyonel yöntemlerle yapılanlara göre çok daha kısa ve ekonomik olmaktadır. Tünel Kalıp Sistemi, betonarme inşaata getirdiği kalite, kolaylık ve ölçüsel hassasiyet sayesinde binaların tesisat ve ince işlerinde de büyük tasarruf sağlar. Çelik yüzey teknolojisi sayesinde çok kaliteli beton yüzeyler elde edilmesini sağlar

3 TÜNEL KALIP SİSTEMİ NEDİR
Tünel kalıp sisteminde; taşıyıcı duvarlar ve döşemeler bütün halinde ve tek işlemle monolitik bir yapı elde edilir. Monolitik yapı sistemi;  birbirine dik konumlandırılmış, biri dikey biri yatay iki kalıptan oluşmasından dolayı deprem bölgeleri için en elverişli sistemdir. Tünel kalıp sisteminde; beton duvar ve döşemelerin yangına karşı tam dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. Tünel kalıp sistemi; kesin ölçülü ve düzgün yüzeyli yapı elemanlarından oluştuğu için daha az hata daha çok kalite demektir.

4 TÜNEL KALIP SİSTEMİ NEDİR
Tünel kalıp sistemi, doğaya uygun yapısıyla çevrecidir. Tünel kalıp sisteminde; perde sistemi ile ısı yalıtımına yardımcı görev üstlenmektedir. Tünel kalıp sisteminin; getirilerinden en önemlisi kaliteli ve güvenilir olmasıdır

5

6 TÜNEL KALIP AVANTAJLARI
Hızlı kalıp kurma ve beton dökümü, Kısa inşaat süreleriyle gelen ekonomi, Perde ve döşemenin birlikte dökülmesi ile oluşan monolitik bir ana yapı ve depreme dayanıklı binalar, Sıva gerektirmeyen beton yüzeyler, tamamlayıcı yapı elemanlarının prefabrikasyonu, Tünel kalıp ile inşaat süresi geleneksel yöntemlere göre %75 dolayında azalır, 15 kişilik bir kalıp ekibi ile günde, 2 dairenin kalıbının yerleştirilmesi ve betonun dökülmesini kolaylıkla tamamlayabilir. Beton dökümü ile sağlanan ölçüsel doğruluk sayesinde duvar bölmeleri ve doğrama gibi malzemelerin hemen yerlerine takılabilme avantajı.

7 TÜNEL KALIP AVANTAJLARI
Düşük Maliyet : Hızlı inşaat süresinden dolayı kaba inşaat maliyetleri düşüktür. Cephe, balkon, parapet ve merdiven gibi prekast elemanlarının uygulanabilirliği ve kapı-perde rezarvasyonlarının kullanımı inc işçilikte büyük avantajlar sağlar. Yüksek Kalitede Beton Yüzeyi : İnce işçilikte beton yüzeyine ince macun tabakası yeterli olmaktadır.

8 TÜNEL KALIP AVANTAJLARI
Kolay Kullanım : Sistem sadece birkaç kalifiye eleman nezaretinde kullanılabilir. Hergün aynı işlemleri yapan elemanlar hataya meydan bırakmayacak şekilde görev sıralarını ezberler. Güvenlik : Sistemin kullanım şekli gereksinimleri şantiye sahasında güvenli çalışma şartları ve ortamı oluşturur. Yeni Projelerde Kullanım : İlave adaptör ve aksesuar kullanımı ile yeni projelerimizde kullanım imkanı sağlamaktadır.

9 TÜNEL KALIP DEZAVANTAJLARI
İnşaat süresinin uzunluğu Malzeme zayiatı Daimi iş verilmemesi Maliyet yüksekliği Büyük makine parkı ve Stoka ihtiyaç göstermesi Katkı maddelerinin ithali

10 TÜNEL KALIP DEZAVANTAJLARI
Ekonomik taşıma sahası kısıtlığı Bütün işçiliğin fabrikada yapılması Bina taşıyıcı sistemlerin kısıtlığı Az katlı inşaatta ekonomik olmayış

11 TÜNEL KALIP SİSTEM ELEMANLARI

12

13 TÜNEL KALIP MONTAJ AŞAMASI
1- İç dik panoları birleştirmek 2- İç dik panolara yatay panoları birleştirmek 3- Kontrafij (prop) dikme tekeri ve çatalları monte etmek 4- Arka panoları monte etmek 5- Terazi putralinin montajını yapmak 6- Ağırlık merkezine kaldırma deliği açmak 7- Kalıbı numaralamak 8- Kalıbı istiflemek

14 TÜNEL KALIP MONTAJ AŞAMASI
9- Kalıp elemanlarını koruyucudan arındırmak 10- Döşeme ve perde alın elemanlarını kalıba monte etmek 11- Rezervasyon elemanlarının yerini belirlemek 12- Dış cephe panolarına beton iskelesi monte etmek 13- Platform iskelesini oluşturmak 14- Platformu oluşturmak 15- Korkuluk montajı yapmak

15 TÜNEL KALIP KURUM AŞAMASI
1- Kalıbı Yerine Kurmak 2- Aksa tünel kalıp kotu vermek 3- Kalıbı teraziye almak 4- Saplamaları (bulon, tij) takmak 5- Rezervasyon elemanlarını monte etmek 6- Ankraj elemanlarını monte etmek 7- Yarım tünelleri birleştirmek 8- Saplamaları sıkmak

16 TÜNEL KALIP KURUM AŞAMASI
9- Dış cephe panosunu monte etmek 10- Kalıbı şaküle almak 11- Döşeme ters sehimini vermek 12- Mesafe ayar elemanlarını monte etmek 13- Aks köşebentlerini monte etmek 14- Kalıp son kontrolünü yapmak 15- Kalıbı ısıtmak ( gerekiyorsa ) 16- Beton dökümü sırasında kalıbı kontrol etmek

17 TÜNEL KALIP SÖKÜM AŞAMASI
1- Aks köşebentlerini sökmek 2- Saplamaları sökmek 3- Dış cephe kalıbını yerinden almak 4- Dikme tekerlerini bastırmak 5- Tavan ve arka pano kancalarını sökmek 6- Yarım tüneli tekerlekler üzerine düşürmek 7- Kalıbı dışarıya çıkartmak 8- Rezervasyon elemanlarını sökmek 9- Betondan konikleri sökmek 10- Teleskobik dikme ile döşemeyi desteklemek 11- Kalıp çıkartma iskelesini bir üst kata almak

18 TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Tünel sistemlerin uygulanmasında, betonarmenin fiziksel özelliklerinin sağlamış olduğu avantajlardan büyük ölçüde yaralanılmakta ve sistemin işlerliği sağlandığı takdirde ekonomik çözümler elde edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde konut inşaatlarına ait maliyetlerin düşürülmesi için döşeme açıklıklarının 5 metreyi geçmeyecek şekilde modüle edilmesi gerekir. Bu itibarla tünel kalıp sistemiyle betonarme döşeme inşaatı sözü edilen açıklıklarla ekonomik olarak inşa edilebilmektedir. Bu sistemde temeldeki bağlantı kirişlerine duyulan ihtiyacı azaltmakta ve tek bir kiriş gibi görev yapmaktadır. Böylelikle yapının dİrencinde artış sağlanmaktadır

19 TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN STATİK ÖZELLİKLERİ
Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde olmasına birde sosyal ve ekonomik nedenler eklenirse ortaya depreme dayanıklı yapılar yapma gereği çıkar. Taşıyıcı perde duvarlı sistemler rijitliklerinin çok büyük olması nedeni ile bu gereği en iyi sağlayan yapı özelliği taşır. Perdeli yapıların buna karşılıklı düktil davranışta iskelet sistemler kadar sünek olmadığı ve yatay yüklerden kaynaklanan enerji tüketmekte eksikleri olduğu söylense de bu eksik yan, fiktif deprem kuvveti hesaplanırken gerekli yapı tipi katsayısı 1.50 seçilmek sureti ile bu değeri 0.60 ve 0.80 olan çelik ve betonarme karkas yapılar durumuna özdeş hale getirilerek rijitliğin yararları son sınıra kadar dayandırılabilir

20 TÜNEL KALIP SİSTEMİNİ HIZI,EKONOMİKLİĞİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tünel kalıp, hızlı bir yapım sistemidir. Sistemin en önemli özelliklerinde biri 8 saatlik çalışma ile 24 rotasyonlu bir iş programı uygulanabilmektedir. Tünel kalıp sistemi ile elde edilen yapılarda ekonomik açıklıklar üç metreden altı metreye kadar olup, günlük rotasyon(yapılan işlem basamakları) için en uygun alanı 70m2 ile 150m 2 arasında değişmektedir. Konutun gereksinimi olan açıklıklar ve birim m 2 alanlarla ilişkin bu uygunluk nedeni ile, tünel kalıp sistemi Türkiye’deki konut açığını karşılamak için en iyi yöntemlerden biri olarak görülmektedir. Bu sistemin ekonomik olması için alt sınır konut sayısı 100’den az olmamalıdır. Bir tünel kalıbın ömrü 1000 kez kullanılabilmeye eşdeğerdir.

21 TÜNEL KALIP SİSTEMİNİ HIZI,EKONOMİKLİĞİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kalıptan çıkan yüzeyler duvar kâğıda veya boyaya hazırdır. Dış perde kalıp yüzeylerine istenen hazır tekstür elemanları konarak arzu edilen dekoratif dokular elde edilebilir. Isı izolasyonu, yönetmelik ve ısı açısından tünel kalıba kolaylıkla adapte edilebilir. Tünel kalıplar imalat tekniği bakımından milimetrik hassasiyetle üretilir ve belli sayıda bir üretim amaçlandığı zaman, iyi planlama ile yapımda üretim hızının artırılması yanı sıra ekonomi sağlamaktadır


"TÜNEL KALIP SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları