Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN SEVDA DEMEZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN SEVDA DEMEZ."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN SEVDA DEMEZ

2 KONULAR YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLEVİ Yönetimin tanımı ve önemi
Geleneksel yönetim yaklaşımı Yeni geleneksel yönetim yaklaşımı Çağdaş yönetim yaklaşımı

3 YÖNETİMİN TANIMI YÖNETİM BİR İŞLETMEDE AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİNİN YAPILMASI VE ÇALIŞANLARIN BU AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENMESİDİR.

4 YÖNETİMİN ÖNEMİ İNSANLARA FAYDALI OLABİLMEK ÜRÜN VE HİZMET SAĞLAMAK AMACIYLA KURULMUŞ BİRÇOK İŞLETME BULUNMAKTADIR.BU İŞLETMELERİN HEDEFLEDİĞİ BAŞARILARA VE AMAÇLARA ULAŞABİLMELERİ VE EN ÖNEMLİSİDE İNSANLARA YETERİNCE YARARLI OLABİLMELERİ İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ OLDUKÇA ÖNEM TAŞIMAKTADIR..

5

6 ORGAZİNASYONUN TANIMI
AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAPILACAK İŞLERİN BELİRLENMESİ VE GRUPLANDIRILMASI İŞLERİ YAPACAK PERSONELİN YETKİ VE SORUMLULUKLARIN BELİRLENMESİ FALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİ İÇİN GEREKLİ FİZİKSEL ORTAMIN HAZIRLANMASI ÇABALARININ TÜMÜDÜR

7 KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMI
İlgi insan unsuru dışındaki örgütsel faktörlere yönelmiştir. Rasyonellik esastır.Özellikle örgüt yapısı rasyonellik ilgisine göre şekillenir. Rasyonelliğin sağlanabilmesi için bilimsel yöntemler kullanılır. Örgüt kapalı sistemlidir . Dolayısıyla çevreden etkilenmezler. Örgütte insan beklentileri gereksinimleri birey ve grup çatışmaları örgüt çevresi kültürel degişimler ve farklılıklar ihmal edilmiştir .

8 BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIM (FREDERİCK WİNSLOW TAYLOR) (1856-1915)
Taylor’a göre Amerika’nın ekonomik olarak zarara uğramasının nedeni, insanların verimli bir yaşantısının olmayışıdır. Sistemli bir çalışma yaşamı ve belirlenmiş kuralların uygulanmasının başarıyı getireceğini bu nedenle örgüt yönetiminin bilimsel olması gerektiğini öne sürmüştür.

9 YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI (HENRİ FAYOL 1841-1925)
Fayol’un çalışmaları üretim üzerine yoğunlaşıp makro düzeyde örgüt sorunlarına eğilmeyen Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımının eksikliklerini gidermeye yaramıştır. Örgütün fonksiyonlarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır ; Teknik Fonksiyonlar: Üretim, imalat, transformasyon Ticari Fonksiyonlar: Alım, satım, değişim Mali Fonksiyonlar: Sermaye üretimi ve yönetimi Güvenlik Fonksiyonlar: Malların ve kişilerin korunması Muhasebe Fonksiyonları: Envanter, bilanço, istatislik

10 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMI
Kendilerinden önceki yönetim yaklaşımlarının eksiklerinin giderecek şekilde: Örgütlerin çevrelerinden bağımsız olmayan açık sistemler olduğunu. Yaşama ve gelişmelerinin çevreye uyum sağlayabilme kapasitelerine bağlı olduğunu merkeze almaktadırlar.

11 MODERN YAKLAŞIMLAR SİSTEM YAKLAŞIMI
Genel sistemler kuramı Ludwing von Bertalanffy (1920’ler): Her sitem yakın çevresiyle doğrudan, uzak çevresiyle dolaylı olarak etkileşim içerisindedir. Evren birbiriyle sürekli ilişki içerisinde olan alt sistemlerin bütününden oluşur.

12 AÇIK SİSTEM KAPALI SİSTEM
Denge durumunda olma özelliği açık sistemlerin bir özelliğidir. Çünkü çevresiyle etkileşim halindedirler. Bu nedenle yönetim çevrenin beklenti ve sınırlamalarını dikkate almak zorundadır. Kapalı sistemlerde denge durumda olma eğilimi yoktur.

13 DURUMSALLIK YAKLAŞIMI
Jhon Woodward 1965’te İngiltere’de 100 örgüt üzerinde yaptığı çalışmada farklı olanlarda iş yapan örgütlerin yapısal farklılıklarının kullanılan teknolojiye göre gözlemleştirmiştir. Öte yandan Paul Lawrence ve Jay Lorch araştırmalarında örgüt yapısı, ekonomik ve teknolojik çevre yöneticilerin karar verme davranışları ile örgütün etkinliği arasında bir ilişki bulmuşlardır.

14 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik kararlar alma ve yerleştirme sürecidir.
Örgütün üst düzey yöneticilerinin faaliyetlerini ilgilendiren süreçler toplamını oluşturur. Stratejik kararlar örgütün amaçları doğrultusunda uzun dönemli alınan kararlardır . Örgütün rekabetçi üstünlüğünü geliştirebilecek konular üzerinde yoğunlaşır.

15 PLANLAMANIN TANIMI Planlama, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir. Planlama, geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama sürecidir yani geleceği düşünmedir, özetle planlama, bir eylemle ilgili tüm etkinliklerin önceden hazırlanması sürecidir yani geleceği düşünmedir. Özetle planlama, bir eylemle ilgili tüm etkinliklerin önceden hazırlanması sürecidir.

16 PLANLAMANIN ÖZELLİKLERİ
Herşeyden önce geleceğe yönelik bir çalışmadır. Belli bir dönemi kapsar. Daha çok eylem üzerinde duran bir uygulamadır. Birbirine bağlı, bir dizi kararları birlikte getirir. Planlama işiyle görevlendirilmiş belirli organlar bulunmalıdır. Araştırmaya dayanmalıdır. Sürekli olmalıdır.

17 PAZARLAMANIN TANIMI İşletmenin, belirli faaliyetlerini maddi kara dönüştürülmesi için yürüttüğü sürece pazarlama denir. Bu faaliyetler, ürün veya hizmet olabilir. Yani, bir ürünün üretiminden dağıtımına; dağıtımından son tüketiciye ulaştırılmasına kadar izlenen stratejiye pazarlama stratejisi denir.

18 ÜRETİMİN TANIMI İktisadi fayda, yani insan ihtiyaçlarını tatmin etme kabiliyetini arttıran her türlü faaliyet. Daha dar manada fikren veya bedenle belli bir emek veya sermaye sarf ederek, karşılığında elde edilen hasılat veya hizmet.

19

20 Frederick Taylor Harrington Emerson Frank Gilberth Henri Fayol
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden bilim adamları arasında yer almaz ? Frederick Taylor Harrington Emerson Frank Gilberth Henri Fayol Henry Gantt

21 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM …


"HAZIRLAYAN SEVDA DEMEZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları